iFreeThai

#1 May 30, 2016 8:55 PM

Les Miserable
Member
Registered: July 26, 2015
Posts: 112

ไม่ไปลงประชามติก็จะเท่ากับเพิ่มคะแนนเสียงให้เผด็จการ

ประชามติครั้งนี้มีเดิมพันสูงมากสำหรับผู้รักประชาธิปไตย

ได้ฟังอาจารย์วรเจตน์ ภาคีรัตน์ (ผู้ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ท่านมาหลายเดือนแล้ว แต่ยังรอขั้นตอนการประกาศอยู่) กล่าวแสดงความเห็นในการสัมนาทางวิชาการเมื่อสองวันก่อนว่า ถ้าประชาชนนอนหลับทับสิทธิ (No Vote) จะเป็นปัญหากับฝ่ายประชาชนมากจากเสียงที่หายไปเพราะเหตุนี้


ตอนนี้กระแสการแสดงความเห็นจากบางคนที่เราไม่เห็นด้วยก็คือ จะนอนหลับทับสิทธิ (No Vote) เพราะเบื่อ เซ็ง หรือไม่เห็นด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ ฯลฯ จึงมาขอเรียกร้องเชิญชวนให้ทุกคนพาคนที่มีสิทธิในครอบครัวไปลงประชามติกันให้มากที่สุด มองว่าการสร้างกระแส No Vote นั้น คือการพยายามลดจำนวนผู้ไปลงประชามติเพื่อให้อีกฝ่ายชนะให้ได้นั่นเอง คะแนนที่หายไปเพราะคนไม่ไปนี้มีผลแน่นอน นอกเหนือไปจากความพยายามสร้างสถานการณ์เงื่อนไขบีบบังคับการแสดงความคิดเห็นข้อดีข้อเสีบของร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะโดยกฎหมายหรือวิธีการอื่น เป็นห่วงถ้าเป็นเช่นนั้น


ที่มาชวนกันก็เพราะเราไม่สมควรยอมให้ใครมาปกครองประเทศ แบบไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งต่อไปแล้ว สองปีที่ผ่านมาพอแล้ว สำหรับพวกที่ต้องการมีอำนาจ แต่ไม่ยอมผ่านการเลือกตั้ง  ความพินาศของบ้านเมืองชัดเจนทั้งด้านเศรษฐกิจ สิทธิเสรีภาพ และภาพลักษณ์ของประเทศ จากการที่เราโดนบังคับให้ต้องยอมคนไม่กี่คนที่ใช้อาวุธมายึดอำนาจของประชาชนไปเป็นของพวกมันแบบไร้ยางอายกัน ถ้าประชามติครั้งนี้ออกมาแบบที่ประชาชนต้องการ เผด็จการทหารก็จะไม่มีความชอบธรรมใดต่อไปอีก เพราะนี่เป็นร่างที่สองแล้วที่พวกมันร่างขึ้นมา


ประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเป็นการชี้ชะตาอนาคตประเทศไทยสำหรับลูกหลานของเราเอง ไปลงประชามติเพื่อสั่งสอนพวกเผด็จการและสมุนกันเถิด ไม่เช่นนั้นเราจะต้องทนทุกข์ไปกับทารุณกรรมจากพวกนี้ต่อไปอีกยาวนาน เมื่ออ่านรายละเอียดที่รับไม่ได้ที่พวกนี้ยัดกันเข้ามา ถ้าประชาชนนอนหลับทับสิทธิ ประชามติก็จะไม่ได้แสดงเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่ที่แท้จริง ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น ฝ่ายนิยมเผด็จการก็จะอ้างว่าร่างรัฐธรรมนูญได้ผ่านประชามติแล้ว แม้จะเป็นเสียงที่ระดมกันมา เพื่อให้พวกมันมีความชอบธรรมที่จะปล้นประเทศต่อไปได้ยาวนานผ่านระบอบรัฐสภาก็ตาม


เราเองจะไปลงประชามติ เพราะกลัวผลจากการนอนหลับทับสิทธิของเราจะไปทำให้เผด็จการมีโอกาสมากขึ้นอีก ยกเว้นเพียงด้วยเหตุผลเดียว คือมีการยกเลิกทำประชามติ แล้วนำเอารัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยยอมรับมาใช้บริหารประเทศ และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปโดยทันทีเท่านั้น

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.