iFreeThai

#1 June 4, 2016 9:52 PM

admin
Administrator
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 16, 2015
Posts: 736
Website

เดินเพื่อสิทธิชีวิตคนอีสาน

บรรยากาศเช้านี้
ก่อนออกเดินเพื่อสิทธิ

13339620_1122948257747943_7076136732364892341_n.jpg?oh=39dfef1c2fe1dab118483b3eba712178&oe=57C24A13

13339555_1122948271081275_6823513385596663336_n.jpg?oh=0861daf6d3580e25cd05fb0261419580&oe=57D9F5C6

13343099_1122948447747924_5744802562733154122_n.jpg?oh=45132427f0eea8881a229107c4719240&oe=57CBB343

13321879_1122948454414590_2550047788500255041_n.jpg?oh=3f4110c513679eb24007dc7049f0e792&oe=5808FAF2

13325591_1122948504414585_3286239989013735037_n.jpg?oh=50030bc45f8ed0c06cb7aa6878e5c403&oe=57C293FB

Offline

#2 June 4, 2016 9:53 PM

admin
Administrator
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 16, 2015
Posts: 736
Website

Re: เดินเพื่อสิทธิชีวิตคนอีสาน

13344738_1122948514414584_4918577125813360625_n.jpg?oh=c063a9e357706a3bdfaf496b38c6881a&oe=57DEB7CF

13310427_1122948554414580_3936135663031650999_n.jpg?oh=8681041053feefd42cc4360ff1c16d80&oe=5807D5B3

13335666_1122948584414577_3437150467987530989_n.jpg?oh=6cf55905c69661d4777a09bff76bb086&oe=57D15F31

13319816_1122948651081237_7650369954393701478_n.jpg?oh=0d951dc56e8ec93b17b703f44fa5dcba&oe=5809E82A

13325628_1122948667747902_7314418994637931482_n.jpg?oh=7aaef12b3a6ac26d032308c2944e01b6&oe=57C4842E

Offline

#3 June 4, 2016 9:55 PM

admin
Administrator
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 16, 2015
Posts: 736
Website

Re: เดินเพื่อสิทธิชีวิตคนอีสาน

13310469_1122948697747899_556371143864726966_n.jpg?oh=fa21afdaa92311c565cf0335ab2c3863&oe=57DC65CA

13319718_1122948737747895_874989945574856848_n.jpg?oh=60848718ed903c38c48a22a207c20735&oe=57CBC46B

13269260_1122948771081225_7245872404898070521_n.jpg?oh=75afe99fcdf523fbf2bc4330563b28ed&oe=57DCE748

13325739_1122948801081222_7945905737217733661_n.jpg?oh=8b0ad4127bc8ea6d2179088af102f589&oe=57D9A01C

13310406_1122948817747887_5153480459672129637_n.jpg?oh=3e8e5b4b517a6d5b1397a51c7766c257&oe=57D28682

Offline

#4 June 4, 2016 9:59 PM

admin
Administrator
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 16, 2015
Posts: 736
Website

Re: เดินเพื่อสิทธิชีวิตคนอีสาน

วันก่อน

โดยระหว่างจัดกิจกรรมได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาสอบถามรายละเอียดกิจกรรม ซึ่งตัวแทนของขบวนการอีสานใหม่ชี้แจงว่า การเดินเพื่อสิทธิชิวิตคนอีสาน เป็นคาราวานอีสานเยี่ยมยามถามข่าว เมื่อเสร็จกิจกรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินทางกลับ

13312616_1122715097771259_3627826294159921744_n.jpg?oh=ca256db3f8423a6db75197dd716b3818&oe=580C87AC

13332908_1122715101104592_9090688386424278453_n.jpg?oh=8942620eaa7c59a4d7249efd4848be0b&oe=57D114D4

13321900_1122715131104589_645737785522512278_n.jpg?oh=b36753ee2cfc35eaa962e54e9fd9905c&oe=57D24534

13339498_1122715141104588_1402311367369702446_n.jpg?oh=093599d87a1ec073ee4cbaf43c4aaec4&oe=57D129FE

13319825_1122715184437917_5238266048973178945_n.jpg?oh=b08285fa567a951c1421c740480cc918&oe=57D62F46

13335992_1122715217771247_1003218160056030741_n.jpg?oh=4b5d49d332cc092b2f8e605ee8bc3bd7&oe=57DA7A05

13269253_1122715227771246_4324519308687932547_n.jpg?oh=f44a5e23c2f6d579b02b873d6fef4d45&oe=57DE97CB

13325687_1122715324437903_5631063013702564930_n.jpg?oh=a3bb953cc92c48501a9921ab20ebf1d5&oe=5808B614

Offline

#5 June 4, 2016 10:06 PM

admin
Administrator
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 16, 2015
Posts: 736
Website

Re: เดินเพื่อสิทธิชีวิตคนอีสาน

เตรียมพร้อม !!!
ลูกหลานคนอีสาน เตรียมเดินเพื่อสิทธิชีวิตคนอีสาน
ณ จุดเริ่มต้น บ้านห้วยทับนาย ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

13346932_1122517511124351_1056144833326537203_n.jpg?oh=4c0d336c858ec638ff819b484ebec813&oe=5807C900

13322145_1122517531124349_1052326510747709189_n.jpg?oh=f22040246d3199a926c27d0eb9476928&oe=57C6C570

13310477_1122517571124345_1106395942607071316_n.jpg?oh=02be9a8135455f2799491f02a9fe51b6&oe=57D7C51D

Offline

#6 June 4, 2016 10:11 PM

admin
Administrator
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 16, 2015
Posts: 736
Website

Re: เดินเพื่อสิทธิชีวิตคนอีสาน

++การจัดการทรัพยากรเหมืองแร่กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลังรัฐประหาร (1)++

คสช. และรัฐบาลภายหลังรัฐประหาร ใช้อำนาจปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก การรวมกลุ่ม และการชุมนุม ของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทย ส่งผลกระทบต่อสิทธิในด้านต่างๆ ตามมาอีกมากมาย หนึ่งในกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบคือ ประชาชนที่อยู่กับทรัพยากร หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีโครงการพัฒนา ทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งโครงการที่มีมาก่อนการรัฐประหาร และโครงการที่ผุดขึ้นจากนโยบายหลังรัฐประหาร ไม่ว่าจะเป็นการให้สัมปทานสำรวจและทำเหมืองแร่ การให้สัมปทานสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม เขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เป็นต้น

ในเดือนที่การรัฐประหารครบรอบ 2 ปี ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจึงขอประมวลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนหลังรัฐประหาร 22 พ.ค. 57 กรณีทรัพยากรแร่ เพื่อนำเสนอภาพต่อ (jigsaw) อีกหนึ่งชิ้นของสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ดำรงอยู่ในขณะนี้ให้เห็นโดยสังเขป

ในตอนแรกของรายงาน จะได้กล่าวถึงภาพรวมของปัญหาและการละเมิดสิทธิในกระบวนการให้สัมปทานสำรวจและทำเหมืองแร่ ทั้งในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่ ที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านและชุมชน ผ่านมุมมองของ เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ผู้ประสานงานกลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา ภาคประชาชนที่คลุกคลีและติดตามประเด็นดังกล่าวมาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

"คำสั่งเหล่านี้ได้ปิดกั้นความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การคัดค้าน การแสดงออก การชุมนุมสาธารณะ ของประชาชนไปอย่างหมดสิ้น แต่ในด้านตรงข้ามกลับส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐและผู้ลงทุนในพื้นที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพราะไม่มีการสั่งห้ามกิจกรรมใด ๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ลงทุน จึงแทบไม่มีการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบใด ๆ จากประชาชนเลย"

Offline

#7 June 4, 2016 10:13 PM

admin
Administrator
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 16, 2015
Posts: 736
Website

Re: เดินเพื่อสิทธิชีวิตคนอีสาน

ภาพที่ ๑-๓ ขบวนชาวบ้านตั้งแถวหน้าหมู่บ้านเพื่อเดินทางมาที่ศาลจังหวัดเลยเช้านี้

ภาพที่ ๔ ขบวนชาวบ้านตั้งแถวหน้าศาลหลังจากฟังคำพิพากษาเสร็จแล้วเพื่อสรุปคดี

13312762_644155842401491_898826260211745115_n.jpg?oh=8034e1bfbebfa31c8f47ce27156c2808&oe=57D8F887

13332849_644155909068151_7547663842479975469_n.jpg?oh=7aeb24caab834aefe33b70fddcbbb116&oe=57C9E9C3

13335537_644155972401478_7391406245061789707_n.jpg?oh=6d1c3af0c4d9344206054e1f458b55db&oe=57DE17EA

13322118_644156002401475_7407909344622089779_n.jpg?oh=17f656f1f9759a47022f9fb0128c9ba9&oe=57D48E80

Offline

#8 June 5, 2016 7:10 AM

โจโฉ
Member
Registered: July 24, 2015
Posts: 76

Re: เดินเพื่อสิทธิชีวิตคนอีสาน

ขอตั้งข้อสังเกตและขอรายละเอียดด้วย ครับ ดร.(ถ้ามี)
1.มวลชนกลุ่มนี้ใครจัดตั้ง ???
2.รูปแบบเหมือนของนายษศินลูกน้องไข่ผงเมื่อครั้งเดินต่อต้านเขื่อนแม่วงค์ ????
3.สีเสื้อสัญลักษณ์เป็นสี"ทหาร" ???
4.ปลายทางคือจังหวัดเลยร่ามกับกลุ่มต่อต้านเหมืองทอง,ที่ตู่เหล่ใช้อำนาจประกาศยกเลิกสัมปทานไปแล้ว(ไม่มีเหตผล) ???
5.เป็นมวลชนเสื้อสีเขียวที่แอบจัดตั้งขึ้นมาเพื่อคานกับมวลชนเสื่อแดงอีสานของเพื่อไทยหรือเปล่า ????

Offline

#9 June 5, 2016 8:11 AM

admin
Administrator
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 16, 2015
Posts: 736
Website

Re: เดินเพื่อสิทธิชีวิตคนอีสาน

โจโฉ wrote:

ขอตั้งข้อสังเกตและขอรายละเอียดด้วย ครับ ดร.(ถ้ามี)
1.มวลชนกลุ่มนี้ใครจัดตั้ง ???
2.รูปแบบเหมือนของนายษศินลูกน้องไข่ผงเมื่อครั้งเดินต่อต้านเขื่อนแม่วงค์ ????
3.สีเสื้อสัญลักษณ์เป็นสี"ทหาร" ???
4.ปลายทางคือจังหวัดเลยร่ามกับกลุ่มต่อต้านเหมืองทอง,ที่ตู่เหล่ใช้อำนาจประกาศยกเลิกสัมปทานไปแล้ว(ไม่มีเหตผล) ???
5.เป็นมวลชนเสื้อสีเขียวที่แอบจัดตั้งขึ้นมาเพื่อคานกับมวลชนเสื่อแดงอีสานของเพื่อไทยหรือเปล่า ????

ไม่มีรายละเอียด ครับ พี่ โจโฉ

Offline

#10 June 5, 2016 11:50 PM

admin
Administrator
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 16, 2015
Posts: 736
Website

Re: เดินเพื่อสิทธิชีวิตคนอีสาน

สรุปสถานการณ์การเดินเพื่อสิทธิชีวิตคนอีสาน
Walk for rights วันที่ 1

13335809_1123215317721237_6314635689118154172_n.jpg?oh=14dceffa25c0650a106cd6facbe26731&oe=57C95B55

- 8.15 น. ชาวบ้านและทีมงานอีสานใหม่เริ่มกิจกรรมปลูกป่า วันสิ่งแวดล้อมโลก และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าชาวบ้านยังจะอยู่ที่นี่

- 8.35 น. เริ่มเดินขบวนออกจากบ้านทับนายน้อย

- 9.50 น. มีรถของกรมการปกครอง 1 คัน ขับสวนทางผ่านและขับช้าๆเหมือนว่าจะสังเกตการณ์ว่าทำอะไรกัน และทางขบวนของเราพูดอะไรบ้าง

- 10.00 น. รถมิซูบิชิสีขาว ขับผ่านไปมาประมาณ 3 รอบ และถ่ายรูปขบวนของเราด้วย

- 10.10 น. มีเจ้าหน้าที่ตำรวจใส่เครื่องแบบ 3 นาย เป็นสายตรวจโคกสะอาด อยู่สังกัด สน.หนองบัวระเหว เข้าไปที่บ้านทับนายน้อยที่พวกเราพักก่อนออกขบวน อ้างว่าเข้ามาดูแลความปลอดภัยตามปกติ (บ้านทับนายน้อยเป็นที่พักและจัดกิจกรรมคืนเมื่อคืนวาน)

- 10.10 น. ตำรวจจาก สภ.วังตะเข้ 3 นาย ตามมาจากหมู่บ้าน แต่ทางขบวนเจอกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆ ที่สามแยกทางเข้าเขื่อนโปร่งขุนเพรช ตำรวจแจ้งว่ามาดูแลความปลอยภัยให้เนื่องจากอยู่ในเขตการดูแล และได้ถ่ายรูปกำหนดการของวันนี้ และแลกเบอร์กับคุณเกมส์ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ทนาย ได้ทราบชื่อว่า หมวดอนันต์ และบอกทิ้งท้ายว่าจะแจ้งทาง สภ. ต่อไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทางขบวน

- 17.00 น. ขบวนคาราวานของเราได้เดินทางถึงจุดหมายที่พักในคืนแรก นักศึกษา นักกิจกรรมและพี่น้องไทบ้าน พักผ่อนตามอัธยาศัย

- 17.30 น. มีตำรวจ 4 นาย(ใส่เครื่องแบบแค่คนเดียว นอกนั้นใส่ชุดธรรมดาเข้ามา) บอกว่ามาจาก สน.บ้านเขว้า เข้ามาในวัดวังกำแพงซึ่งเป็นที่พักคืนนี้ของเรา เข้ามาถามว่าพวกเราเป็นใคร มาทำอะไร มีใครบ้าง และพยายามขอตัวแทนพวกเราไปพูดคุยและขอข้อมูลเรื่องการเดิน หลังจากทางทีมพวกเราซึ่งส่วนใหญ่นอนหลับพักผ่อน และไม่มีใครตอบคำถามใดๆ นายตำรวจทั้ง 4 คนก็ได้ออกไปยืนหน้าศาลาที่เรานอน ยืนรอ ถ่ายรูปอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง

- 19.10 น. มีปลัดอาวุโส อบต เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ ประมาณ 10-15 คน จากส่วนกลางท้องถิ่น เข้ามาที่วัดวังกำแพง ศาลาที่ทางเราจะนอนกันคืนนี้ บอกว่ามาเยี่ยม มาดูแลตามปกติ ยืนยันว่ามาแบบเป็นมิตร และบอกเหตุผลที่มาว่าตรงนี้เป็นเขตงานของเขา และยังยืนยันอีกว่าทุกงานก็มาถาม มาเฝ้า มาดูแล แบบนี้ตลอดไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลก และยังบอกอีกว่าทางปลัดจะรายงานพื้นที่อื่นให้เรามารอรับขบวนการเดินของเราด้วย
.…………….................................
พรุ่งนี้เราจะเดินออกจากที่พัก ตั้งแต่ช่วงเช้า ขอเชิญติดตามได้ที่เพจ นี้นะคะ

กิจกรรมการเดินในครั้งนี้ขบวนการอีสานใหม่ จัดขึ้นเพื่อเยี่ยมยาม ถามข่าวพี่น้องในพื้นที่ภาคอีสานเกี่ยวกับปัญหา หรือผลกระทบจากนโยบายรัฐที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ ผลการเยี่ยมยามจะเป็นจะเป็นอย่างไร เราจะทยอยโพสท์บนหน้าเพจนะคะ

เรามีสิทธิที่จะเดิน และเราจะเดินเพื่อสิทธิฯ
ขบวนการอีสานใหม่
5 มิ.ย.2559
วันแฮกหมานเดินทางไกล

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.