iFreeThai

#1 June 28, 2016 9:19 AM

admin
Administrator
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 16, 2015
Posts: 736
Website

ธ.โลกประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้โต 2.5% ต่ำสุดในอาเซียน

ธ.โลกประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้โต 2.5% ต่ำสุดในอาเซียน

13495166_1790060271215005_1681473753561839793_n.jpg?oh=9dc2c1bf2d76bf3f9ccd6c71b6043161&oe=5807DFFD

ธนาคารโลกเผยรายงานติดตามเศรษฐกิจไทยล่าสุดว่าปีนี้จะเติบโตร้อยละ 2.5% ต่ำกว่าเมื่อปีที่แล้วที่เติบโต 2.8% อย่างไรก็ดี เชื่อว่าไทยยังมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และนโยบายการเงินการคลังที่เข้มแข็ง ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจ แต่เตือนว่าไทยยังต้องเผชิญแรงต้านกว่าที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างยั่งยืน โดยขณะนี้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังต่ำสุดในประเทศอาเซียน แนะให้หาหนทางรับมือประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น

นายเกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลก ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวไม่เกินร้อยละ 3 ไปจนถึงปี 2561 แต่ไม่ถึงขั้นเศรษฐกิจถดถอย

ด้านนายอูริค ซาเกา ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มองว่าไทยยังต้องเตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นถึง 7.5 ล้านคนในปีนี้ หรือคิดเป็น 11% ของประชากรทั้งประเทศ และในอีก 24 ปีข้างหน้า ประชากรไทยที่มีอายุเกิน 65 ปี จะมีถึง 27 ล้านคน หรือ
มากกว่า 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งสวนทางกับจำนวนประชากรวัยทำงานที่จะลดจาก 49 ล้านคนเหลือ 40.5 ล้านคน โดยไทยจะมีประชากรในวัยทำงานลดลงมากกว่าประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออก สิ่งนี้ถือเป็นแรงท้าทายสำคัญของไทยที่จะต้องเตรียมหาทางรับมือ

ฺฺบีบีชี

Offline

#2 June 28, 2016 12:02 PM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 7,994

Re: ธ.โลกประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้โต 2.5% ต่ำสุดในอาเซียน

ประเมินผิดมั้ง โตด้วยหรือ  ไม่น่าใช่  พวกทำขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ รถลาก125คัน เหงาหงอยไม่มีงาน จะปิดตัวเดือนหน้า น่าสงสารมาก เจ็งยับ  บอกอะไร บอกว่าบริษัทส่งออกก็เจ๊งไง  ไม่มีสินค้าให้ส่ง

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.