iFreeThai

#1 July 4, 2016 6:28 AM

admin
Administrator
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 16, 2015
Posts: 733
Website

Happy Independence Day !

FmR6fL.png

Offline

#2 July 4, 2016 8:18 AM

jungle
Member
Registered: July 26, 2015
Posts: 321

Re: Happy Independence Day !

ขอแสดงความชื่นชม ยินดีสำหรับวันชาติของชาวอเมริกา ค่ะ
สลัดแอกออกจากบ่าได้ และประกาศอิสระ-เสรีภาพ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม  ขอให้อเมริกันชนรักษาสิ่งที่ท่านได้รับนี้ไว้อย่างเต็มความสามารถ
ยินดี ๆๆๆๆๆ  ค่ะ

Last edited by jungle (July 4, 2016 8:19 AM)

Offline

#3 July 4, 2016 8:31 AM

linc49
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,763

Re: Happy Independence Day !

http://www.constitutionfacts.com/us-dec … ation/#top

The Declaration of Independence

1DoI.jpeg

Action of Second Continental Congress,
July 4, 1776.
The unanimous Declaration of the thirteen united States of America,

WHEN in the Course of human Events, it becomes necessary for one People to dissolve the Political Bands which have connected them with another, and to assume among the Powers of the Earth, the separate and equal Station to which the Laws of Nature and of Nature’s God entitle them, a decent Respect to the Opinions of Mankind requires that they should declare the causes which impel them to the Separation.

WE hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness—That to secure these Rights, Governments are instituted among Men, deriving their just Powers from the Consent of the Governed, that whenever any form of Government becomes destructive of these Ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its Foundation on such Principles, and organizing its Powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient Causes; and accordingly all Experience hath shewn, that Mankind are more disposed to suffer, while Evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long Train of Abuses and Usurpations, pursuing invariably the same Object, evinces a Design to reduce them under absolute Despotism, it is their Right, it is their Duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future Security. Such has been the patient Sufferance of these Colonies; and such is now the Necessity which constrains them to alter their former Systems of Government. The History of the present King of Great-Britain is a History of repeated Injuries and Usurpations, all having in direct Object the Establishment of an absolute Tyranny over these States. To prove this, let Facts be submitted to a candid World.

He has refused his Assent to Laws, the most wholesome and necessary for the public Good.

He has forbidden his Governors to pass Laws of immediate and pressing Importance, unless suspended in their Operation till his Assent should be obtained; and when so suspended, he has utterly neglected to attend to them.

He has refused to pass other Laws for the Accommodation of large Districts of People, unless those People would relinquish the Right of Representation in the Legislature, a Right inestimable to them, and formidable to Tyrants only.

He has called together Legislative Bodies at Places unusual, uncomfortable, and distant from the Depository of their public Records, for the sole Purpose of fatiguing them into Compliance with his Measures.

He has dissolved Representative Houses repeatedly, for opposing with manly Firmness his Invasions on the Rights of the People.

He has refused for a long Time, after such Dissolutions, to cause others to be elected; whereby the Legislative Powers, incapable of Annihilation, have returned to the People at large for their exercise; the State remaining in the mean time exposed to all the Dangers of Invasion from without, and Convulsions within.

He has endeavoured to prevent the Population of these States; for that Purpose obstructing the Laws for Naturalization of foreigners; refusing to pass others to encourage their Migrations hither, and raising the Conditions of new Appropriations of Lands.

He has obstructed the Administration of Justice, by refusing his assent to Laws for establishing Judiciary Powers.

He has made Judges dependent on his Will alone, for the Tenure of their Offices, and the Amount and Payment of their Salaries.

He has erected a Multitude of new Offices, and sent hither Swarms of Officers to harrass our People, and eat out their Substance.

He has kept among us, in Times of Peace, Standing Armies, without the consent of our Legislatures.

He has affected to render the Military independent of and superior to the Civil Power.

He has combined with others to subject us to a Jurisdiction foreign to our Constitution, and unacknowledged by our Laws; giving his Assent to their Acts of pretended Legislation:

For quartering large Bodies of Armed Troops among us:

For protecting them, by a mock Trial, from Punishment for any Murders which they should commit on the Inhabitants of these States:

For cutting off our Trade with all Parts of the World:

For imposing Taxes on us without our Consent:

For depriving us, in many Cases, of the Benefits of Trial by Jury:

For transporting us beyond Seas to be tried for pre-tended Offences:

For abolishing the free System of English Laws in a neighbouring Province, establishing therein an arbitrary Government and enlarging its Boundaries, so as to render it at once an Example and fit Instrument for introducing the same absolute Rule into these Colonies:

For taking away our Charters, abolishing our most valuable Laws, and altering fundamentally the forms of our Governments:

For suspending our own Legislatures, and declaring themselves invested with Power to legislate for us in all Cases whatsoever.

He has abdicated Government here, by declaring us out of his Protection and waging War against us.

He has plundered our Seas, ravaged our Coasts, burnt our Towns, and destroyed the Lives of our People.

He is, at this Time, transporting large Armies of foreign Mercenaries to compleat the Works of Death, Desolation, and Tyranny already begun with circumstances of Cruelty and Perfidy, scarcely paralleled in the most barbarous Ages, and totally unworthy of the Head of a civilized Nation.

He has constrained our fellow Citizens taken Captive on the high Seas to bear Arms against their Country, to become the Executioners of their friends and Brethren, or to fall themselves by their Hands.

He has excited domestic Insurrections amongst us, and has endeavoured to bring on the Inhabitants of our Frontiers, the merciless Indian Savages, whose known Rule of Warfare, is an undistinguished Destruction, of all Ages, Sexes and Conditions.

In every stage of these Oppressions we have Petitioned for Redress in the most humble Terms: Our repeated Petitions have been answered only by repeated Injury. A Prince, whose Character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the Ruler of a free People.

Nor have we been wanting in Attentions to our British Brethren. We have warned them from Time to Time of Attempts by their Legislature to extend an unwarrantable jurisdiction over us. We have reminded them of the Circumstances of our Emigration and Settlement here. We have appealed to their native justice and Magnanimity, and we have conjured them by the Ties of our common Kindred to disavow these Usurpations, which, would inevitably interrupt our Connections and Correspondence. They too have been deaf to the Voice of Justice and of Consanguinity. We must, therefore, acquiesce in the Necessity, which denounces our Separation, and hold them, as we hold the rest of Mankind, Enemies in War, in Peace, Friends.

We, therefore, the Representatives of the UNITED STATES OF AMERICA, in General Congress, Assembled, appealing to the Supreme Judge of the World for the Rectitude of our Intentions, do, in the Name, and by Authority of the good People of these Colonies, solemnly Publish and Declare, That these United Colonies are, and of Right ought to be, FREE AND INDEPENDENT STATES, that they are absolved from all Allegiance to the British Crown, and that all political Connection between them and the State of Great-Britain, is and ought to be totally dissolved; and that as FREE AND INDEPENDENT STATES, they have full Power to levy War, conclude Peace, contract Alliances, establish Commerce, and to do all other Acts and Things which INDEPENDENT STATES may of right do. And for the support of this Declaration, with a firm Reliance on the Protection of divine Providence, we mutually pledge to each other our Lives, our fortunes, and our sacred Honor.

Spirit_of_%2776.jpgFourth_of_July_fireworks_behind_the_Washington_Monument%2C_1986.jpg


1024px-4th_of_July_Independence_Day_Parade_2014_DC_%2814466486678%29.jpg

new-york-view-header.jpg

rose

Last edited by linc49 (July 4, 2016 8:33 AM)

Offline

#4 July 4, 2016 8:57 AM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 7,711

Re: Happy Independence Day !

independence-day-icon-300x225.jpg

Offline

#5 July 4, 2016 8:10 PM

admin
Administrator
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 16, 2015
Posts: 733
Website

Re: Happy Independence Day !

Let Freedom Ring ( My Country 'Tis of Thee )

Offline

#6 July 5, 2016 12:41 AM

ปาปียอง
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,122

Re: Happy Independence Day !

EWRl4LU.jpg

B161ES1.jpg

ดาว 50 ดวงโบกสบัดพัดไสว พร้อมด้วยใจที่เริงร่า ฉลองวันครบ 240 ปีแห่งอิสระภาพของขาวเมกัน

Happy 4th of July  เพื่อนชาวเมกัน & เพื่อนชาวเสื้อแดงที่รักทุกๆท่านนะเจ้าคะ

Last edited by ปาปียอง (July 5, 2016 12:42 AM)

Offline

#7 July 5, 2016 1:24 AM

ปาปียอง
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,122

Re: Happy Independence Day !

Happy Birth Day U.S.A
I never love anything else
more than you in my life.
I'll die for you whenever you'd ask for
Because you're the greatest for humankind, world has ever known.....

Last edited by ปาปียอง (July 5, 2016 1:27 AM)

Offline

#8 July 5, 2016 9:27 AM

linc49
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,763

Re: Happy Independence Day !

http://thaienews.blogspot.com/2016/07/5 … sense.html

วันอังคาร, กรกฎาคม 05, 2559

วันชาติ เมกา สละ 5 นาทีมารู้เรื่อง Thomas Paine's Common Sense

Thomas Paine's Common Sense - 5 Minute History - Brief Summary

History Man


Published on Feb 12, 2015

Brief outline of Thomas Paine and his most famous book, Common Sense.

Offline

#9 July 5, 2016 11:55 PM

ประชาธิปไตย
Dr. Richard Saisomorn
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 23, 2015
Posts: 4,074
Website

Re: Happy Independence Day !

พี่น้องไทย REDUSA ฉลอง ด้วย ครับ

13624938_1160122934039735_534560964_n.jpg?oh=4fc56c1da273380e7f873a58bc85dc7e&oe=577EA503

13624862_1160122950706400_1221547336_n.jpg?oh=ca5c9b630cc2a1186161f20fdd300c1b&oe=577F8769

13607924_1160122957373066_878379521_n.jpg?oh=8059750196d7b1d92df980e0fd588ae6&oe=577F8748

13595637_1160122964039732_1824106546_n.jpg?oh=e26c63480c3e078cbc5db61da1d926fb&oe=577F7A5C

13624887_1160122967373065_1192757612_n.jpg?oh=075862033d3b5064f39640b92da4bfe8&oe=577E81CA

13608267_1160122990706396_125374419_n.jpg?oh=de1109368c0a295aa7454f1b96c0d302&oe=577F7D43

Offline

#10 July 5, 2016 11:58 PM

ประชาธิปไตย
Dr. Richard Saisomorn
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 23, 2015
Posts: 4,074
Website

Re: Happy Independence Day !

13624472_1160122984039730_8732200_n.jpg?oh=4fd8489c9f9ec6f3b9958d057db90174&oe=577E5DF9

13617371_1160123007373061_1319406788_n.jpg?oh=4baa0aa82e444cb2f4056bebdf788409&oe=577F8198

13595672_1160123010706394_667932445_n.jpg?oh=2f1b30bcac41401fe88114bf4b161bcf&oe=577F938A

13618099_1160123014039727_625222747_n.jpg?oh=e9dc9c5c2a7d05f49914a4533154b224&oe=577E4733

13616272_1160123004039728_2000750002_o.jpg?oh=3f8d3810cd1f9a26bc7ba8510b55bf31&oe=577E95CF

13599671_1160123024039726_1966594009_n.jpg?oh=87a58c595d96f4fb66076bc304fa5827&oe=577E7689

13624849_1160123027373059_920569456_n.jpg?oh=5cc7a918532ab05ee636b19fb3562113&oe=577E9626

13569952_1160123017373060_2110688377_o.jpg?oh=f5061ec15503939fa3ea5c86533c5fa3&oe=577F6482

13625007_1160122920706403_1853708366_n.jpg?oh=87dcae5e5b4e2432fa15c56e877a8805&oe=577EA980

13617355_1160122937373068_1631527223_n.jpg?oh=2fd1432c09bceae4195eff98775803aa&oe=577E9FA3

13599480_1160122910706404_467679612_n.jpg?oh=9bc824a78ff7cba221e71dffe6b1237d&oe=577E53C3

Offline

#11 July 6, 2016 12:14 AM

ประชาธิปไตย
Dr. Richard Saisomorn
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 23, 2015
Posts: 4,074
Website

Re: Happy Independence Day !

ผมชอบ พี่ใหญ่ ถือป้ายนี้

ดีใจมากฯ  เพราะเป็น คำขวัญ เว็ป ไอเอฟ ของพวกเรา

ขอบคุณกับพี่ใหญ่เรา นะ

13624938_1160122934039735_534560964_n.jpg?oh=4fc56c1da273380e7f873a58bc85dc7e&oe=577EA503

Offline

#12 July 6, 2016 12:16 AM

ประชาธิปไตย
Dr. Richard Saisomorn
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 23, 2015
Posts: 4,074
Website

Re: Happy Independence Day !

อยากจะไป แฮ่ฯ

dog

มีงานใหญ่ อีกที ไปร่วมแน่นอน

Offline

#13 July 6, 2016 12:19 AM

ประชาธิปไตย
Dr. Richard Saisomorn
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 23, 2015
Posts: 4,074
Website

Re: Happy Independence Day !

คุณ จอม ร้อนใน ถือขวดน้ำจ้องเลยละ

เห็นใจ ครับ

13624849_1160123027373059_920569456_n.jpg?oh=5cc7a918532ab05ee636b19fb3562113&oe=577E9626

Offline

#14 July 6, 2016 12:21 AM

ประชาธิปไตย
Dr. Richard Saisomorn
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 23, 2015
Posts: 4,074
Website

Re: Happy Independence Day !

พี่ใหญ่ สง ทำงานหนัก นะ

เห็นใจ ครับ พี่

13599480_1160122910706404_467679612_n.jpg?oh=9bc824a78ff7cba221e71dffe6b1237d&oe=577E53C3

Offline

#15 July 6, 2016 12:27 AM

ประชาธิปไตย
Dr. Richard Saisomorn
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 23, 2015
Posts: 4,074
Website

Re: Happy Independence Day !

พี่ใหญ่ใจดีของ REDUSA หนักเบาเอาสู้

เดือนก่อนฯ ยินข่าวมาว่า พี่ทำงานหนักก่วาเพื่อนฯ นะ

ขับรถ รับส่ง น้องฯนุ่งฯและทิมงาน REDUSA ไปโน้น ไปนี้ ตลอด 24 ชั่วโมง Los Angeles, California

อายุ วันณะ เด้อ พี่

13617355_1160122937373068_1631527223_n.jpg?oh=2fd1432c09bceae4195eff98775803aa&oe=577E9FA3

Offline

#16 July 6, 2016 12:29 AM

ประชาธิปไตย
Dr. Richard Saisomorn
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 23, 2015
Posts: 4,074
Website

Re: Happy Independence Day !

ลืมไม่ได้ หัวใจนักต่อ ของ REDUSA

13616272_1160123004039728_2000750002_o.jpg?oh=3f8d3810cd1f9a26bc7ba8510b55bf31&oe=577E95CF

Offline

#17 July 6, 2016 12:36 AM

ประชาธิปไตย
Dr. Richard Saisomorn
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 23, 2015
Posts: 4,074
Website

Re: Happy Independence Day !

พี่ใหญ่ที่รักศาความปลอดภัย ใน REDUSA (ลืมไม่ลง) ทุกครั้งที่ มาเยือน Los Angeles, California

แดงทั้งกายและแดงทั้งใจเสมอ

(มา Los Angeles, California ต้องได้ ตำจอก กับพี่เรา เสมอ)

ขอบคุณ หลายฯ เด้อ

13624472_1160122984039730_8732200_n.jpg?oh=4fd8489c9f9ec6f3b9958d057db90174&oe=577E5DF9

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.