iFreeThai

#1 August 7, 2016 7:31 AM

linc49
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,763

18.35 น. ผลไม่เป็นทางการคืบหน้า 81.85% ใช้สิทธิ 22.5 จาก 50.4 ล้านคน

ประชาไท

Prachatai
ถูกใจเพจนี้ · 33 นาที  ·


18.35 น. ผลประชามติอย่างไม่เป็นทางการ ความคืบหน้า 81.85% จำนวนผู้มาใช้สิทธิทั้งประเทศ 22,508,005 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง 50,485,451 คน

ประเด็นร่าง รธน. เห็นชอบ 61.56% หรือ 12.7 ล้านคน ไม่เห็นชอบ 38.44% หรือ 7.9 ล้านคน
ประเด็นคำถามพ่วง เห็นชอบ 58.26% หรือ 11.39 ล้านคน ไม่เห็นชอบ 41.74% หรือ 8.16 ล้านคน

#ส่องประชามติ #ผลประชามติ

QN1Wge.jpgอย่างไรก็ต้องสู้ต่อไป..

MV - แสงสุดท้าย bodyslam (for fanclub version)
golfins themyprototype

Offline

#2 August 7, 2016 7:35 AM

linc49
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,763

Re: 18.35 น. ผลไม่เป็นทางการคืบหน้า 81.85% ใช้สิทธิ 22.5 จาก 50.4 ล้านคน

Prachatai
58 นาที ·

‘ความงุนงง’ และข้อร้องเรียนในการนับคะแนนประชามติ
#ส่องประชามติ สรุปข้อร้องเรียนและประเด็นที่อาสาสมัครของ We Watch ร่วมสังเกตการณ์หน่วยออกเสียงหลายจุดมีดังนี้
1. หลายหน่วยเจ้าหน้าที่มีความสับสนในการนับบัตรดี/บัตรเสีย และในบางจุด เช่น หน่วยหนึ่งใน ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงใหม่ การนับคะแนนต้องหยุดชะงักไปราว 5 นาที เพราะเจ้าหน้าที่ต้องโทรสอบถามส่วนกลาง ไม่มีการดูคู่มือ หรือหน่วยออกเสียงที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีก็มีการร้องเรียนในประเด็นนี้
2. มีหน่วยที่เจ้าหน้าที่ต้องการเริ่มนับคะแนนตั้งแต่ยังไม่ถึงเวลาปิดหีบในเวลา 16.00 น. แต่เนื่องจากมีประชาชนที่ไปสังเกตการณ์ทักท้วงจึงมีการรอจนกระทั่งถึงเวลาปิดหีบ เช่น หน่วยออกเสียงในหมู่ 8 ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
3. มีหน่วยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เฝ้าหน่วยไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ แม้จะอยู่นอกคู่หาก็ตาม และมีการเรียกดูบัตรประชาชนผู้สังเกตการณ์ที่จะถ่ายรูปการนับคะแนน เช่น ในเขตดินแดง กรุงเทพฯ และที่อ.เขาวง จ.มุกดาหาร
4. มีหน่วยที่เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นต้องเริ่มนับคะแนนใหม่เพราะคะแนนรวมไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ เช่น หน่วยที่ 2 หมู่ 2 ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส มีคนมาใช้สิทธิ 389 คน แต่เมื่อรวมการนับคะแนนแล้วได้ 379 หายไป 10 คะแนน เมื่อมีการนับใหม่คะแนนออกมาตรงกัน หรือที่หน่วยออกเสียงที่ 9 หมู่7 ต.หนองควาย เทศบาลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ผู้มีสิทธิ 906 มีผู้มาใช้สิทธิ 533 คน ผลการนับคะแนน สรุปรวมคะแนนทั้งหมดตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิแต่เมื่อแยกจำนวนคะแนนระหว่างผู้ลงคะแนนเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ กับ คำถามพ่วง พบว่า จำนวนไม่ตรงกับบัตร โดยพบว่าในส่วนคำถามเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญนั้นมีคะแนนมากกว่าในส่วนคำถามพ่วงอยู่ 2 คะแนน จึงได้มีการนับคะแนนใหม่
5. มีการย้ายหน่วยลงคะแนนในช่วงเช้าวันที่ 7 ส.ค.โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่มีการติดประกาศให้ทราบ ณ ที่ตั้งหน่วยเดิม
6. มีการนำบัตรลงคะแนนไปนับที่อำเภอ ไม่นับที่หน้าหน่วยออกเสียง เช่น หน่วยออกเสียงในต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี หรือหน่วยออกเสียง 6 หน่วยใน ต.คลองเขื่อน อ. คลองเขื่อน จ. ฉะเชิงเทรา ซึ่งนำหีบไปนับที่อำเภอทั้งหมด

Offline

#3 August 7, 2016 7:37 AM

linc49
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,763

Re: 18.35 น. ผลไม่เป็นทางการคืบหน้า 81.85% ใช้สิทธิ 22.5 จาก 50.4 ล้านคน

Prachatai
3 สิงหาคม เวลา 7:30 น. ·

ประชาไท, We Watch, สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, iLaw, ThaiPublica, TCIJ, และ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ชวนประชาชนร่วม #ส่องประชามติ
ชวนส่งข้อมูลในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงก่อนวันลงประชามติ เรื่องราวนอกคูหาในวันลงประชามติ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศโดยทั่วไปหรือสิ่งผิดปกติใดๆ รวมถึงสภาพหลังปิดการลงประชามติ
*สังเกตการณ์อะไรบ้าง
ดูคู่มือได้ที่ http://tinyurl.com/hdunqx6
*ส่งข้อมูลที่ไหน - ท่านสามารถเลือกส่งข้อมูลที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้
-กรอกในแบบฟอร์มสังเกตการณ์ออนไลน์ http://tinyurl.com/prachamati
-โพสต์ใน Facebook แบบสาธารณะ พร้อมใส่แท็ก #ส่องประชามติ
-ส่งข้อมูล ในกล่องข้อความ Facebook Inbox ที่เพจ Prachatai
-โพสต์ข้อมูลใน Twitter พร้อมใส่แท็ก #ส่องประชามติ
-ส่งข้อมูล มาที่อีเมล ireport@prachatai.com
-ส่งข้อมูล ในแอพ LINE ไปที่บัญชี @prachatai (มีเครื่องหมายแอด @ ด้านหน้า)

j2jJZPE.jpg

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.