iFreeThai

#1 August 9, 2016 2:59 AM

ป้าพลอย
Member
Registered: January 3, 2016
Posts: 5,815

ใครจะชนะ ..ช่างแมร่งมัน ..เรายังกอดคอกัน สู้ อย่างเหนียวแน่น..

ไม่ว่าท้องฟ้าจะถล่ม หรือพื้นดินจะสลาย ..เราผู้รักประชาธิปไตยก็ยังยืนหยัด
สู้ ไม่ถอย เราก็จะยืนตระโกนก้องฟ้า ให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า พวกหน้าด้าน ที่
หาเศษ หาเลย กับการฉ้อโกงประเทศ หากินกับการใส่ร้ายป้ายร้ายคนอื่น
ว่าคตโกงชาติ แต่พวกมันเองนั่นแหละ  คือพวก ผีเปรต พวกผีกระสือ ที่จ้อง
ดูด งบ ของชาติเอาไปกินกันอย่างสนุกสนาน แล้วก็ใช้ลมกลิ่นสาปสางสกปรก
ออกมาใส่ความคนอื่น มันหากินกับการโยนความผิดให้แก่คนที่ทำเพื่อคนไทย


ทำเพื่อชาติ แต่พวกมันไม่เคยทำอะไรใว้ให้แก่ประเทศ ไม่เคยเห็นหัวประชาชน
ทุกสิ่งทุกอย่างมันทำเพื่อพวกของมันทั้งหมด งบแผ่นดินพากันถลุง ประชาชนที่
เดือดร้อนหาได้สนใจไม่ ดังนั้น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราผู้รักความถูกต้องและรัก
ความเป็นอิสระเสรีประชาธิปไตย ไม่มีวันถอดใจ สู้ อย่างเด็ดขาด เราขอสัญญาจะ
เดินหน้า สู้ ต่อไป แม้จะ สู้ อย่างหาทางสว่างไม่เจอเราก็จะ สู้ ดีกว่ายอมให้มันมัด
มือ มัดเท้าอยู่ใต้ขี้ตีนโจรชั่ว


ความหวังที่ยังไม่สิ้น โลกใบนี้มันกว้างไกลนัก เราไม่สามารถทายอนาคตกันเอง
ได้ว่าอนาคตข้างหน้าของพวกโจร ที่ปล้นอำนาจ ปล้นเสียงของประชาชน นั้นมัน
จะลุอำนาจได้นานแค่ใหน ดาวที่อยู่บนท้องฟ้าสูงส่ง มันยังมีวันร่วงลงพื้นดินได้ ฉะนั้น
ต้องมีสักวันหนึ่งที่พวกโจรปล้นอำนาจ ปล้นเสียงของประชาชน ร่วงดับลงสู่พื้นดิน
ให้เราเยียบอย่างแน่นอน การเถลิงสุขอยู่บนความทุกข์ของประชาชน ย่อมไม่จีรัง
ยั่งยืน เห็นหลายๆประเทศแถบแอฟริกาและแถบตะวันออกกลาง ที่เป็นตัวอย่างให้ดู


ดังนั้น เรายังไม่มีอะไรสูญเสีย เราต้องภูมิใจเสียงของเรา ที่มากพอสมควร ที่จะให้
พวกมันรู้ว่า ยังมีประชาชนที่ไม่รับมติโจร เตือนให้มันรู้ว่า ผู้ที่รักประชาธิปไตยไม่ยอม
ก้มหัวให้โจรเผด็จการครองอำนาจ ไม่ยอมรับ รัฐธรรมนูญ ที่พวกโจรเขียนเพื่อปกป้อง
พวกมันเอง เราไม่ ยอม ทั้งสิ้น เราจะตระโกนก้องฟ้า กรอกหูเหมือนเช่นที่ปฏิบัติกันมา
ว่า เผด็จการทรราช ออกไป เผด็จการทรราชออกไป เราประชาธิปไตยต้องการกฏหมาย
ที่ถูกต้อง ไม่ใช่กฏหมายที่โจรเขียนเอง เออเอง นำเอามากดขี่ทำร้ายประชาชน ...!

Last edited by ป้าพลอย (August 9, 2016 3:01 AM)

Offline

#2 August 9, 2016 3:06 AM

ป้าพลอย
Member
Registered: January 3, 2016
Posts: 5,815

Re: ใครจะชนะ ..ช่างแมร่งมัน ..เรายังกอดคอกัน สู้ อย่างเหนียวแน่น..

วันอังคาร, สิงหาคม 09, 2559
แถลงการณ์ เครือข่ายพันธมิตรต่อต้าน Single Gateway เรื่อง ยอมรับผลประชามติ แต่ไม่ยอมรับการจำกัดเสรีภาพใดๆทุกรูปแบบ
แถลงการณ์ เครือข่ายพันธมิตรต่อต้าน Single Gateway

เรื่อง ยอมรับผลประชามติ แต่ไม่ยอมรับการจำกัดเสรีภาพใดๆทุกรูปแบบ

เนื่องจากผลการลงการประชามติของประชาชนเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ ที่ถึงแม้กระบวนการจะไม่ขาวสะอาด และไม่เป็นธรรมอย่างที่พึงจะเป็น ด้วยกระบวนการเต็มไปด้วยการริดรอน สิทธิการแสดงออกต่างๆของฝ่ายที่เห็นต่างตลอดเวลา แต่ในเมื่อเป็นเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศในครั้งนี้ พวกเราก็น้อมรับผลการลงประชามติในครั้งนี้

แต่การน้อมรับในครั้งนี้ ไม่ได้หมายถึงการยอมศิโรราบให้กับอำนาจเผด็จการแต่อย่างใด ดังนั้นการคุกคาม จำกัด เสรีภาพของประชาชนโดยรวม (ไม่ว่าจะเป็นในโลกออนไลน์ หรือ ในสื่อต่างๆ รวมถึงการคุกคามต่อการแสดงออกอย่างสันติในทุกมิติ) เป็นส่ิงที่ยอมรับไม่ได้ และพวกเราจะขอต่อต้านด้วยวิธีการต่างๆ ที่พวกเราสามารถกระทำได้ในทุกรูปแบบเช่นกัน

พวกเราขอประกาศไว้ ณ ที่นี้ว่า "เสรีภาพของประชาชน" จักต้องได้รับการรับรองตามหลักการสากลที่ทั่วโลกยอมรับ

ดังนั้น แนวคิด Single Gateway หรือ ชื่ออื่นๆที่จะมีขึ้นในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โครงการต่างๆ หรือ กฎหมาย ระเบียบ การจัดตั้งองค์กร หน่วยงาน ที่มีวัตุประสงค์เพื่อมาจำกัด เสรีภาพของประชาชน จักได้รับการตอบโต้อย่างรุนแรง หนักหน่วง และสาสม

ที่ผ่านมา พวกเราได้ส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลมาหลายครั้ง หลายหนแล้วว่า พวกเราทำอะไรได้บ้าง แต่พวกเราไม่ทำ พวกเรากระทำเพียงแค่การส่งสัญญาณเตือนเท่านั้น ทั้งนี้หากการส่งสัญญาณที่ผ่านมาของพวกเรายังเบาเกินไป จากนี้ไปคงต้องถึงเวลา ที่พวกเราต้องกระซิบดังๆ ไปยังรัฐบาล ที่อาจต้องทำให้ตกใจกันบ้าง และหวังว่าประชาชนทั่วไปคงเข้าใจพวกเราเมื่อถึงเวลานั้น และหวังว่าประชาชนคงต้องรับรู้ว่า

"ไม่มีเสรีภาพใดได้มาด้วยการร้องขอ มีแต่การลุกขึ้นด้วยตัวเองเท่านั้น"

แล้วเจอกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

เครือข่ายพันธมิตรต่อต้าน Single Gateway

.....


นักเรียนนักรบไซเบอร์และครูฝึก ทุกท่านโปรดทราบ....

จะมีการซ้อมรบครั้งใหญ่ เร็วๆนี้.... ให้เตรียมพร้อมขั้นสูงสุด....

ถึง พวกเลียตีน ลุงตูบ

"หากคิดว่า ประชามติ(ปิดปาก มัดมือ)ผ่านแล้วจะมาเล่น Single Gateway ละก้อ คิดผิด"

งานนี้ เจอกันแน่....

#OpSingleGateway

ที่มา

พลเมืองต่อต้าน Single Gateway : Thailand Internet Firewall #opsinglegateway

Offline

#3 August 9, 2016 3:09 AM

ป้าพลอย
Member
Registered: January 3, 2016
Posts: 5,815

Re: ใครจะชนะ ..ช่างแมร่งมัน ..เรายังกอดคอกัน สู้ อย่างเหนียวแน่น..

สหรัฐฯ เรียกร้องให้ไทย เลือกตั้ง-มอบเสรีภาพคืนสู่ประชาชน
Posted on August 9, 2016 by Jo Na Tan | Leave a comment


สหรัฐฯ เรียกร้องให้ไทย เลือกตั้ง-มอบเสรีภาพคืนสู่ประชาชน

กระทรวงต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับคืนสู่การปกครองโดยรัฐบาลพลเรือน หลังจากลงประชามติให้การรับรองร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไป

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน นางอลิซาเบธ ทรูโด โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า สหรัฐยังคงกังวลว่า กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้าร่วมอย่างแท้จริงโดยทางการไม่อนุญาตให้มีการการอภิปรายโต้แย้งกันอย่างเปิดเผยก่อนที่จะมีการลงประชามติ

พร้อมกันนี้ สหรัฐขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของไทย ทำตามขั้นตอนเพื่อให้ได้รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยเร็วที่สุดเท่าทีจะเป็นไปได้และเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกข้อจำกัดในเรื่องเสรีภาพของพลเรือน ที่รวมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิในการชุมนุมอย่างสันติ โดยประชาชนไทยจะสามารถเปิดการเจรจาหารือเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของประเทศได้อย่างเสรีและไม่มีอุปสรรคใด

http://www.reuters.com/article/us-thail … SKCN10J226

World | Mon Aug 8, 2016 2:54pm EDT Related: WORLD
U.S. State Dept. urges Thailand to allow resumption of civil liberties

The U.S. State Department on Monday urged Thailand to allow the resumption of civil liberties, after the country endorsed a military-backed constitution paving the way for a general election.

State Department spokeswoman Elizabeth Trudeau also told a news briefing that the United States had raised concerns about the draft resolution with the Thai government.

(Reporting by Ruthy Munoz; Editing by Alan Crosby)

ที่มา www.reuters.com

Offline

#4 August 9, 2016 3:13 AM

ป้าพลอย
Member
Registered: January 3, 2016
Posts: 5,815

Re: ใครจะชนะ ..ช่างแมร่งมัน ..เรายังกอดคอกัน สู้ อย่างเหนียวแน่น..

ประชามติจอมปลอม ของทรราช คสช. ให้อะไรกับประชาชน -
ต้องยอมรับครับว่า การแพ้ผลประชามติ มีผลต่อพี่น้องเราไม่ใช่น้อย
บางคนถึงกับหลั่งน้ำตา บางคนลาป่วย ปิดเพจ บางคนโกนหัว
แม้บางคนยังครุ่นคิดหาทางออกไม่ได้  แต่นั้น - มันเป็นผลพ่วง
จากอำนาจของปากกระบอกของเล่น ไม่ใช้หรือ มันใช่ความ
อยุติธรรมในการทำประชามติ ไม่ใช่หรือ งบประมาณ
กว่า 4 พันล้านบาทถูกใช้ไปในการนี้ ไม่ใช่หรือ การสร้างภาพ
และโฆษณา ให้รับ หากไม่รับก็ไม่ต้องออกมาเพราะจะต้องเสี่ยงกับ
การติดคุก ตะรางกว่า 10ปี นั้นคือสิ่งที่ ทรราช คสช.
ทำ แล้วก็ได้ผล เพราะ คนมากกว่า 47 % ไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วย
เพราะอะไร ครับ?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid … =3&theater http://tahr-global.org/?cat=2 http://tahr-global.org/wp-content/uploa … 8/67-1.gif

Last edited by ป้าพลอย (August 9, 2016 3:17 AM)

Offline

#5 August 9, 2016 5:48 AM

pornchai
Member
Registered: August 10, 2015
Posts: 595

Re: ใครจะชนะ ..ช่างแมร่งมัน ..เรายังกอดคอกัน สู้ อย่างเหนียวแน่น..

แพ้เพราะบารมีหัวหน้าโจรมันยิ่งใหญ่จริงๆ

Offline

#6 August 9, 2016 9:59 AM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 7,832

Re: ใครจะชนะ ..ช่างแมร่งมัน ..เรายังกอดคอกัน สู้ อย่างเหนียวแน่น..

ใช่เลย

Offline

#7 August 9, 2016 1:40 PM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 7,832

Re: ใครจะชนะ ..ช่างแมร่งมัน ..เรายังกอดคอกัน สู้ อย่างเหนียวแน่น..

dare to live   

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.