iFreeThai

#1 September 16, 2016 12:44 PM

linc49
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,763

"บารัค โอบาม่า"ฉายแสง"ประชาธิปไตย"สู่สังคมลาว

"บารัค โอบาม่า"ฉายแสง"ประชาธิปไตย"สู่สังคมลาว
photo.jpgjom voice

เผยแพร่เมื่อ 11 ก.ย. 2016
นางมาลี ภูมะวงศ์ นักธุรกิจชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเมือง Sacramento California สหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายบารัค โอบาม่า ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในการประชุมอาเซี่ยนซัมมิท ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายนที่ผ่านมาว่า ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเมือง โดยเฉพาะจะทำให้แนวคิดเรื่อง ประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคตามกฎหมาย เพิ่มมากขึ้นในประเทศลาว ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีความไม่เข้าใจกันระหว่างคนลาวกับอเมริกา อันเนื่องมาจากสงครามเมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว แต่นั่นเป็นอดีต คนลาวยุคใหม่ไม่ได้เกลียดชังหรือเคียดแค้นอเมริกา เหมือนคนลาวในอดีต ดังนั้นเชื่อว่า การประชุมสุดยอดอาเซี่ยนที่ลาวเป็นเจ้าภาพที่ผ่านมา บทบาทของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะตัว นายบารัค โอบาม่า ประธานาธิบดีได้สร้างความประทับใจให้กับคนลาวอย่างมาก และเชื่อว่าจะเป็นสัญญาณที่มีความหวังกับการที่จะทำให้ รัฐบาลคอมมินิสต์ของลาว ผ่อนคลายปัญหาการละเมิดหรือ ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของคนลาวได้มาก แม้ว่าคนลาวทั้งในและนอกประเทศต้องการที่จะให้มีการปกครองแบบประชาธิปไตย แต่ต้องใช้เวลา เพราะการเปลี่ยนแปลงจะต้องไม่ใช่ความรุนแรง ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงบนสันติภาพเท่านั้น

Offline

#2 September 16, 2016 12:51 PM

linc49
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,763

Re: "บารัค โอบาม่า"ฉายแสง"ประชาธิปไตย"สู่สังคมลาว

"ลาวอเมริกา"ภูมิใจ-ประทับใจ"บารัค โอบาม่า"ทำตัวเรียบง่าย-อ่อนน้อม ขณะเยือนลาว
photo.jpgjom voice

เผยแพร่เมื่อ 11 ก.ย. 2016
นางมาลี ภูมะวงศ์ นักธุรกิจชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเมือง Sacramento California สหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับบุคคลิกภาพและการวางตัวของนายบารัค โอบาม่า ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในการประชุมอาเซี่ยนซัมมิท ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายนที่ผ่านมาว่า เป็นภาพที่น่ารัก สร้างความประทับใจให้กับคนลาวทั้งประเทศ รวมทั้ง คนลาวที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา รู้สึกภูมิใจ ที่ประธานาธิบดีในประเทศที่อาศัยอยู่ให้เกียรติและเคารพบ้านพ่อเมืองแม่ของตน ทั้ง ๆ ที่เป็นผู้นำประเทศมหาอำนาจและเป็นบุคคลที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกคนหนึ่ง แต่การวางตัวเป็นกันเองและให้เกียรติให้ความเคารพต่อประเทศลาวอย่างมาก

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.