iFreeThai

#1 October 12, 2016 2:11 PM

ประชาธิปไตย
Dr. Richard Saisomorn
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 23, 2015
Posts: 4,074
Website

ตายแล้วไปไหน? ชีวิตหลังความตาย จะเป็นอย่างไร?

ตายแล้วไปไหนชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร

รายละเอียดของมหานรกแต่ละขุม

มหานรกขุมที่ 1 ชื่อ สัญชีวมหานรก

มหานรกขุม1
มหานรกที่ไม่มีวันตายแม้ขาดใจตายก็ต้องฟื้นชีพมารับกรรมต่อ


     สัญชีวมหานรก หมายถึง มหานรกที่ไม่มีวันตาย นรกขุมนี้ เป็นนรกขุมแรกที่อยู่ใต้เขาตรีกูฏ มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดามหานรกทั้งหมด  สัตว์นรกในขุมนี้แม้ถูกลงโทษจนตายจะฟื้นมีชีวิตรับโทษใหม่อีกเป็นอยู่ดังนี้โดยตลอด ผู้ลงโทษคือนายนิรยบาลมีมือถืออาวุธมีแสง ไล่ฆ่าฟันสัตว์นรกทั้งหลายให้ตาย ตายแล้วก็กลับเป็นขึ้นใหม่ดังนี้ (สัญชีวะ แปลว่า ชีวิตที่เป็นขึ้นมาใหม่) ผู้ที่จะต้องไปเกิดเป็นสัว์นรกขุมที่หนึ่งนี้ ส่วนใหญ่ ได้แก่ พวกที่ชอบทำกรรมปาณาติบาตเป็นส่วนมาก เช่น ชอบบี้มดตบยุงเป็นประจำ หรือฆ่ามนุษย์ด้วยกัน รวมทั้งฆ่าตัวตายด้วยเป็นส่วนมาก ผู้ที่เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์มีอำนาจมาก ใช้อำนาจนั้นเบียดเบียนบุคคลที่ต่ำกว่าตนโดยไม่เป็นธรรม หรือพวกมหาโจรที่ปล้นทำลายบ้านเมือง ตลอดถึงฆ่าคนเอาทรัพย์

กรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปมหานรกขุม1
สัตว์นรกถูกนายนิรยบาลลงโทษตามกรรมชั่วที่ตนเคยทำไว้

     ชีวิตในสัญชีวมหานรก นรกขุมนี้เป็นนรกที่เมื่อใครตกลงไปแล้ว จะได้รับทุกข์ทรมานอย่างสาหัส เช่น ถูกนายนิรยบาลจับมัดแล้วบังคับให้นอนลงเหนือแผ่นเหล็กแดงที่ร้อนด้วยไฟนรก ถูกฟันด้วยดาบนรกอันคมกล้าจนร่างกายขาดเป็นท่อนๆ ถูกถาก ถูกเฉือนเนื้อจนหมดร่างกาย เหลือแต่เพียงโครงกระดูก เมื่อสิ้นใจตายจะมี ลมกรรม พัดมาต้องกายให้กลับฟื้นขึ้นมาอีก แล้วก็รับทุกข์ทรมานจากนายนิรยบาลเหมือนเช่นเดิม โดยมีอายุขัยของสัญชีวมหานรกเท่ากับ 500 ปีนรก 1 วันในมหานรกขุมนี้ เมื่อเทียบกับเวลาในมนุษยโลกแล้ว เท่ากับ 9 ล้านปีของมนุษยโลก ถ้า 500 ปีนรก ก็เท่ากับ 1,620,000 ล้านปีในเมืองมนุษย์ 
       
มหานรกขุมที่ 2 กาฬสุตตมหานรก
มหานรกขุม2
    สัตว์นรกที่เกิดในมหานรกขุมที่ 2 นี่มาจากพวกผิดศีลข้อที่ 2 

     กาฬสุตตมหานรก หมายถึง มหานรกด้ายดำ นรกขุมนี้ เป็นนรกขุมที่ 2 อยู่ถัดลงมาจากขุมสัญชีวมหานรก มีขนาดใหญ่กว่าสัญชีวมหานรก สัตว์นรกในขุมนี้จะถูกตีหรือขึงด้วยเส้นเชือกสีดำ (เหมือนที่ช่างไม้ใช้เชือกชุบสีดำตีลงเป็นแนวในเนื้อไม้ เพื่อสะดวกในการเลื่อยหรือไส) นายนิรยบาลจะใช้เครื่องมือที่มีคมถากหรือตัดสัตว์นรกตามแนวเส้นสีดำที่ตีไว้ เครื่องประหารต่างๆ เหล่านั้นมีขวาน จอบ มีด เลื่อย เป็นต้น (กาฬะ แปลว่า ดำ สุตตะแปลว่า เชือก) สัตว์นรกที่เกิดอยู่ในมหานรกขุมที่สองนี้มาจากพวกที่ชอบ ลักขโมย ลักทรัพย์ ฉ้อโกงเป็นส่วนมาก ชีวิตในกาฬสุตตมหานรก สัตว์ในกาฬสุตตมหานรกนี้ จะถูกนายนิรยบาลจับมัดให้นอนเหนือแผ่นเหล็กแดงที่ร้อนแรงด้วยไฟนรก แล้วเอาด้ายดำซึ่งทำด้วยเหล็กนรกใหญ่โตเท่าลำตาล มาตีบนร่างของสัตว์นรกซึ่งเป็นร่างกายที่ใหญ่โตมาก จนทำให้เป็นรอยเส้น แล้วก็ทำการเลื่อย ด้วยเลื่อยนรกอันลุกแดงด้วยแสงไฟ ค่อยๆ เลื่อยไปจนกายขาดเป็นท่อนๆ สัตว์นรกก็ดิ้นรนกระวนกระวาย บางทีถึงกับทะลึ่งลุกดิ้นพลาดๆ นายนิรยบาลก็บังคับจับมัดให้แน่นเข้าไปอีก แล้วเลื่อยตัดร่างกายของสัตว์นรกเหล่านั้นต่อไป จนกว่าจะถึงอายุขัยตายไปจากนรกขุมนี้ โดยมีอายุขัยของกาฬสุตตมหานรกเท่ากับ 1,000 ปีนรก วันหนึ่งคืนหนึ่งในมหานรกขุมนี้ เมื่อเทียบกับเวลาในมนุษยโลกแล้ว เท่ากับ 36 ล้านปีของมนุษยโลก ถ้า 1,000 ปีนรก ก็เท่ากับ 12,960,000 ล้านปีในเมืองมนุษย์
       
มหานรกขุมที่ 3 สังฆาฏมหานรก

มหานรกขุม3
สัตว์นรกต้องไปมหานรกขุมที่ 3 จากกรรมที่ผิดศีลข้อที่ 3

    สังฆาฏมหานรก หมายถึง มหานรกที่ถูกภูเขาเหล็กบดขยี้ร่างกาย นรกขุมนี้ เป็นนรกขุมที่ 3 อยู่ถัดลงมาจากกาฬสุตตมหานรก   มีขนาดใหญ่กว่ากาฬสุตตมหานรก มีภูเขาเหล็กสูงใหญ่ ลุกโพลงด้วยไฟ กลิ้งบดทับเหล่าสัตว์นรกให้จมลงไปในแผ่นดินเหล็ก มีประมาณแค่สะเอว แหลกจน เป็นจุณเป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบประพฤติผิดในกามเป็นส่วนมากชีวิตในสังฆาฏมหานรก สัตว์ในสังฆาฏมหานรกนี้มีร่างกายพิกลพิการต่างๆ และมีรูปร่างแปลก  พิลึก เช่น บางตนมีหัวเป็นควาย มีตัวเป็นคน บางตัวมีหัวเป็นคน มีตัวเป็นควาย บางตัวมีหัวเป็นหมา หมู เป็ด ไก่ แต่มีตัวเป็นคน มีความวิปริตแห่งกายพิกลสุดที่จะพรรณนาให้ถูกต้องหมดสิ้นได้

ชีวิตในมหานรกขุม3
นายนิรยบาลลงทัณฑ์สัตว์นรกในมหานรกขุมที่ 3

     นายนิรยบาลในมือถือศัสตราวุธเที่ยวเดินไป ร้องคำรามว่า กูจะฆ่ามึง กูจะฆ่ามึง กูจะฆ่ามึง สัตว์นรกได้ยินเสียงนั้นต่างก็วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต แต่ด้วยอำนาจกรรมบันดาลทำให้เกิดกองไฟกองใหญ่ขวางหน้าสัตว์นรกนั้นไว้ พอจะหันหลังวิ่งหนีกองไฟนั้น หันหลังกลับมาก็เจอไฟอีกกองหนึ่ง ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีกองไฟปรากฏเกิดขึ้น เผาสัตว์นรกเหล่านั้นให้ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส ไฟนรกนี้ร้อนแรงกว่าไฟในโลกมนุษย์มากมายนัก แม้จะถูกไฟเผาไหม้แล้วสัตว์นรกนั้นก็ไม่ได้ตายง่ายๆ ในไม่ช้าจะมีภูเขาเหล็กนรก 2 ลูก กลิ้งมาบีบขยี้ร่างกายของสัตว์นรกนั้นให้แหลกลาญ เปรียบเหมือนหีบอ้อยที่บดอ้อยให้แหลกละเอียดฉะนั้น โดยมีอายุขัยของสังฆาฏมหานรกเท่ากับ 2,000 ปีนรก วันหนึ่งคืนหนึ่งในมหานรกขุมนี้ เมื่อเทียบกับเวลาในมนุษยโลกแล้ว เท่ากับ 144  ล้านปีของมนุษยโลก ถ้า 2,000 ปีนรก ก็เท่ากับ 103,680,000 ล้านปีในเมืองมนุษย์
         
มหานรกขุมที่ 4 โรรุวมหานรก

มหานรกขุม4
    มหานรกขุม 4 เต็มไปด้วยเสียงร้องครวญครางของสัตว์นรกที่กระทำผิดศีลข้อ 4     

     โรรุวมหานรก หมายถึง มหานรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องระงมครวญครางอย่างน่าเวทนา นรกขุมนี้ เป็นนรกขุมที่ 4 อยู่ถัดลงมาจากสังฆาฏมหานรก มีขนาดใหญ่กว่าสังฆาฏมหานรก ชีวิตในโรรุวมหานรก สัตว์นรกขุมนี้ต้องรับทุกขเวทนาในดอกบัวเหล็ก โดยวิธีที่แปลกประหลาด คือ ต้องนอนคว่ำหน้าอยู่กลางดอกบัวเหล็กอันโตใหญ่ ศีรษะมิดเข้าไปในดอกบัวแค่คาง ปลายเท้าจมมิดเข้าไปในดอกบัวเหล็กแค่ข้อเท้า มือทั้งสองข้าง ก็กางจมมิดเข้าไปในดอกบัวเหล็กแค่ข้อมือ นอนคว่ำหน้าอยู่ด้วยอาการพิลึกพิกลเช่นนั้น เปลวไฟก็ปรากฏขึ้น เผาไหม้ดอกบัวเหล็กพร้อมกับสัตว์นรกเหล่านั้น เปลวไฟแลบเข้าหูซ้ายออกหูขวา แลบเข้าหูขวาออกหูซ้าย เข้าปาก ตา จมูก สัตว์นรกได้แต่ร้องครวญครางเสียงสนั่นหวั่นไหวอื้ออึง จะตายก็ไม่ตาย มีกายลำบากอย่างแสนสาหัส ต้องทนทุกขเวทนาอยู่อย่างนี้ จนกว่าจะถึงอายุขัยตายไปจากนรกขุมนี้ เป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบ พูดโกหก พูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ มีวจีกรรมชั่วหยาบเป็นส่วนมาก โดยมีอายุขัยของโรรุวมหานรกเท่ากับ 4,000 ปีนรก วันหนึ่งคืนหนึ่งในมหานรกขุมนี้ เมื่อเทียบกับเวลาในมนุษยโลกแล้ว เท่ากับ 576 ล้านปีของมนุษยโลก ถ้า 4,000  ปีนรก ก็เท่ากับ 829,440,000 ล้านปีในเมืองมนุษย์ 
                   
มหานรกขุมที่ 5 มหาโรรุวมหานรก
 
มหานรกขุม5
   มหานรกขุมที่ 5 เป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบดื่มสุรา เสพยาเสพติด     

     มหาโรรุวมหานรก หมายถึง มหานรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องระงมครวญครางมากมาย นรกขุมนี้ เป็นนรกขุมที่ 5 อยู่ถัดลงมาจากโรรุวมหานรก มีขนาดใหญ่กว่าโรรุวมหานรก  สัตว์นรกในมหานรกขุมนี้ร้องดังกว่าในขุมโรรุวะ เพราะถูกเปลวไฟร้อนแรงไหม้อยู่มิใช่ควันเผาไหม้อยู่ตลอด ชีวิตในมหาโรรุวมหานรก สัตว์ทั้งหลายที่ต้องตกไปอยู่ในนรกขุมนี้ ต้องเข้าไปยืนอยู่ในดอกบัวเหล็กนรกซึ่งมีกลีบคมเป็นกรด มิหนำซ้ำยังร้อนแรงแดงฉานไปด้วยไฟนรก ซึ่งลุกโพลงอยู่ในดอกบัวเป็นเนืองนิตย์ เผาไหม้สัตว์นรกซึ่งอยู่ในดอกบัวนั้น ตั้งแต่ศีรษะจรดพื้นเท้า เปลวไฟแลบเข้าทวารทั้ง 9 เผาไหม้ทั้งข้างในข้างนอก นรกขุมนี้จึงมีชื่ออีกอย่างว่า "ชาลโรรุวมหานรก"

สัตว์นรกถูกลงโทษในมหานรกขุม5
สัตว์นรกถูกลงทัณฑ์ทรมานจะตายก็ไม่ตายทรมานจริงๆ

     นรกที่เต็มไปด้วยเสียงครวญคราง เพราะเปลวไฟ จะตายก็ไม่ตาย ถูกไฟไหม้ขนาดนี้ยังไม่พอ ยังถูกนายนิรยบาลถือกระบองเหล็กอันมีไฟลุกโชน ตีกระหน่ำลงบนศีรษะซ้ำเข้าไปอีกจนแตกยับ ถึงขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ตาย ด้วยอำนาจของกรรมทำให้มีชีวิตได้รับทุกข์ต่อไป จนกว่าจะหมดอายุขัยไปจากนรกขุมนี้ เป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบ ดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือเสพสิ่งมึนเมา ยาเสพติดเป็นส่วนมาก โดยมีอายุขัยของมหาโรรุวมหานรกเท่ากับ 8,000 ปีนรก วันหนึ่งคืนหนึ่งในมหานรกขุมนี้ เมื่อเทียบกับเวลาในมนุษยโลกแล้ว เท่ากับ  2,304 ล้านปีของมนุษยโลก ถ้า 8,000 ปีนรก ก็เท่ากับ 6,635,520,000  ล้านปีในเมืองมนุษย์

มหานรกขุมที่ 6 ตาปนมหานรก         

มหานรกขุม 6
มหานรกขุมที่ 6 เป็นสถานที่ของพวกที่ชอบเล่นการพนัน
       
     ตาปนมหานรก หมายถึง มหานรกที่ทำสัตว์ให้เร่าร้อน นรกขุมนี้ เป็นนรกขุมที่ 6 อยู่ถัดลงมาจากมหาโรรุวมหานรก มีขนาดใหญ่กว่ามหาโรรุวมหานรก ชีวิตในตาปนมหานรก สัตว์ทั้งหลายที่ตกไปอยู่ในนรกขุมนี้ จะถูกนายนิรยบาลไล่ให้ขึ้นไปบนปลายหลาวเหล็กซึ่งโตเท่าลำตาล และแดงฉานด้วยเปลวไฟ เสียบสัตว์นรกบนปลายหลาวนั้น ไฟไหม้สัตว์นรกนั้นเป็นนิจนิรันดร์ เนื้อหนังของสัตว์นรกนั้นก็สุกพองไปด้วยอำนาจไฟนรก พอสุกแล้วจะมีสุนัขนรกรูปร่าง แปลกประหลาดมีขนาดตัวเท่าช้าง ร้องเสียงดังกึกก้องด้วยความหิวกระหาย วิ่งเข้ามาหาสัตว์นรกนั้น กระชากลากสัตว์นรกออกมาจากเหล็กหลาว เคี้ยวกินจนเหลือแต่กระดูก แล้วต้องกลับไปมีชีวิตใหม่ เป็นอย่างนี้จนกว่าจะหมดอายุขัยของตาปนมหานรก

มหานรกขุม 6
มหานรกขุมที่ 6 มีไว้รองรับพวกที่ชอบเล่นหวย เล่นไพ่ เล่นการพนันต่างๆ

     เป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบ เล่นการพนัน หรือเกี่ยวกับการพนันเป็นส่วนมาก โดยมีอายุขัยของตาปนมหานรกเท่ากับ 16,000 ปีนรก วันหนึ่งคืนหนึ่งในมหานรกขุมนี้ เมื่อเทียบกับเวลาในมนุษยโลกแล้วเท่ากับ 9,216 ล้านปีของมนุษยโลก ถ้า 16,000 ปีนรก ก็เท่ากับ 53,084,160,000 ล้านปีในเมืองมนุษย์
               
มหานรกขุมที่ 7 มหาตาปนมหานรก
         
     มหาตาปนมหานรก หมายถึง มหานรกที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนอย่างมากมาย นรกขุมนี้ เป็นนรกขุมที่ 7 อยู่ถัดลงมาจากตาปนมหานรก มีขนาดใหญ่กว่าตาปนมหานรก  ชีวิตในมหาตาปนมหานรก สัตว์นรกขุมนี้ อยู่ที่ลึกและกว้าง มีกำแพงเหล็กลุกเป็นไฟล้อมรอบ ภายในกำแพงกว้างขวางใหญ่โต มีภูเขาเหล็กลุกเป็นไฟตั้งอยู่เป็นลูกๆ ตามพื้นข้างๆ ภูเขานั้นมีขวากเหล็ก แหลมคม ปักเรียงรายอยู่เหนือพื้นเหล็กแดงซึ่งร้อนแรงด้วยไฟมากมาย นายนิรยบาลทั้งหลายต่างถืออาวุธ หอก ดาบ แหลน หลาว ลุกแดงด้วยแสงไฟไล่ทิ่มแทงสัตว์นรก บังคับให้ขึ้นไปบนภูเขาไฟอันแดงฉาน

มหานรกขุมที่ 7
มหานรกขุมที่ 7 นี้ สำหรับพวกที่ชอบเที่ยวกลางคืนเข้าผับเข้าบาร์มัวเมาในอบายมุข

     พอนายนิรยบาลไล่ทิ่มแทงทุบตี สัตว์นรกพากันตกใจ วิ่งหนีขึ้นไปบนยอดเขานรก และแล้วในไม่ช้าก็มีลมกรด อันร้อนแรง พัดมาด้วยกำลังแห่งลมนรก ให้สัตว์นรกพลัดตกมาจากยอดเขา ตกลงมาถูกลวดหนาม ซึ่งมีอยู่ในเบื้องล่าง เสียบร่างกายทะลุเลือดแดงฉาน บางตนตกลงมาถูกบดขยี้กายข้างซ้ายทะลุข้างขวา เป็นอย่างนี้ตลอดจนหมดเวลาของอายุในนรกขุมนี้  มหานรกขุมนี้เป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบ เที่ยวกลางคืน มัวเมาในอบายมุข เป็นนักเลงอบายมุขเป็นส่วนมาก โดยมีอายุขัยของมหาตาปนมหานรก มีอายุประมาณครึ่งอันตรกัป

มหานรกขุมที่ 8 อเวจีมหานรก
         
มหานรกขุม 8

     อเวจีมหานรก หมายถึง มหานรกที่ปราศจากคลื่น คือ ความเบาบางแห่งความทุกข์ ระหว่างแห่งเปลวไฟและความทุกข์ไม่มีว่างเว้นเลย เป็นมหานรกขุมสุดท้าย ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีโทษแห่งการกระทำหนักที่สุด และมีอายุขัยนานที่สุดชีวิตในอเวจีมหานรก สัตว์นรกในขุมนี้จะได้รับความทุกข์แสนสาหัส เป็นนรกที่ขุมใหญ่ที่สุด ราวกับเมืองใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งโรจน์ ภายในมีเปลวไฟร้อนระอุไหม้สัตว์นรกอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันไม่มีว่างเว้น สัตว์ที่ต้องไปอุบัติในอเวจีมหานรกนี้มีมากกว่าขุมอื่นๆ แออัดยัดเยียดเบียดเบียนกันอยู่ ทั้งการเสวยทุกข์โทษในมหานรกขุมนี้ก็แตกต่างกันไปหลายอิริยาบถ หลายท่าหลายทาง เช่น ถ้าเคยยืนทำบาปอกุศลกรรมไว้ ก็ต้องมาทนทุกข์อยู่ในอิริยาบถยืน เคยเดินทำบาปไว้ ก็ต้องเดินทนทุกข์อยู่ เคยนั่งเคยนอนทำบาปไว้ ก็ต้องมานั่งมานอนเสวยทุกข์อยู่ในอเวจีมหานรกนี้

มหานรกขุม 8
อเวจีมหานรกหรือนรกขุม 8 เป็นที่สำหรับพวกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำสงฆ์ให้แตกกัน

      เป็นสถานที่สำหรับพวกที่ทำอนันตริยกรรม เช่น ฆ่าบิดา ฆ่ามารดา ฆ่าพระอรหันต์ ทำสงฆ์ให้แตกกัน หรือทำพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิต (ถึงแม้จะทำเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม ก็ถือเป็นกรรมที่หนักมาก ต้องตกอเวจีมหานรก ได้รับโทษทัณฑ์ทรมานที่แสนสาหัส มีอายุยาวนานกว่านรกขุมอื่นๆ )โดยมีอายุขัยของสัตว์นรกขุมนี้มีประมาณ 1 อันตรกัป

http://ตายแล้วไปไหน.dmc.tv/%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%878%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1.html

Offline

#2 October 12, 2016 2:14 PM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 7,711

Re: ตายแล้วไปไหน? ชีวิตหลังความตาย จะเป็นอย่างไร?

ผมรู้นะเจ้าโจรกะลาแลนด์ชอบมากเลยนรก   dog.gif

Offline

#3 October 12, 2016 2:22 PM

ประชาธิปไตย
Dr. Richard Saisomorn
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 23, 2015
Posts: 4,074
Website

Re: ตายแล้วไปไหน? ชีวิตหลังความตาย จะเป็นอย่างไร?

คนเรา จะเป็นไคร มาจากไหน ไม่เกี่ยว จะเป็นยิงหรือชาย จะรวยหรือจน จะเป็นไพร่หรือราชา ที่แน่ฯ คือ ก็เป็นเพียงแค่ มนุสย์ เกีดมาใช้กรรม ในโลกใบนี้เท่านั้น

บางคนเกีดมาใช้หนี้เวรกรรมเก่า แต่บางคนเกีดมาแล้วยิ่ง กระทำบาปกรรมเพี่ม ขื้นเรื่อยฯ

อย่าคิดว่าเลย เกีดเป็นคนแล้วจะหนี บาปกรรม ไปได้

ทำอะไรไว้ ขอให้รับกรรม ใน มหานรก แปด ขุม นี้เถีด ครับ

Offline

#4 October 12, 2016 2:28 PM

ประชาธิปไตย
Dr. Richard Saisomorn
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 23, 2015
Posts: 4,074
Website

Re: ตายแล้วไปไหน? ชีวิตหลังความตาย จะเป็นอย่างไร?

usa.th wrote:

ผมรู้นะเจ้าโจรกะลาแลนด์ชอบมากเลยนรก   http://ifreethai.com/img/smilies/dog.gif

ไครสร้างบาปกรรมเอาไว้ หลีกไม่ได้แน่นอน ครับ.

ตายไปแล้ว ไม่มีขี้ข้า ม้าใช้ อีกแล้ว

กรรมต้องสดใช้ด้วยกรรม

กฏแห่งกรรมหลีกไม่ได้

dog

Offline

#5 October 12, 2016 2:34 PM

ประชาธิปไตย
Dr. Richard Saisomorn
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 23, 2015
Posts: 4,074
Website

Re: ตายแล้วไปไหน? ชีวิตหลังความตาย จะเป็นอย่างไร?

สวรรณ มี 16 ชั้น ทำอะไรบ้างถืงจะได้ไป สวรรณ? คำตอบมีต่างหาก...

นรก มี 8 ขุม ทำอะไร ไว้บ้าง จื่งตก นรก? กระทู้นี้ ระบุ อย่างชัดเจน

นั้นเป็นคำสอนของ พระพุธเจ้า สอนเอาไว้ ไม่มีเปลี่ยนแปง และบันทืกไว้ ในพระกะไตรปีดก

Offline

#6 October 12, 2016 3:25 PM

ปาปียอง
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,122

Re: ตายแล้วไปไหน? ชีวิตหลังความตาย จะเป็นอย่างไร?

คำสัตย์คำแรกที่กษัตริย์ภูมิพลให้ไว้กับพสกนิกรตอนเถลิงราช  หลังร-8พี่ชายถูกยิงตายในวันเดียวกันเมื่อ 70ปีกับ 4เดิอนที่แล้ว
"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของชาวสยาม"
ประชาชนถูกใช้แบบข้าทาสบริวาร หลอกลวง ล้างสมอง ปิดบ้ง ซ่อนเงื่อนความชั่วร้าย รีดนาทาเร้น ขู่เข็ญ ฆ่าสั่งสอนหลายครั้ง ใครพูดในทางร้ายโดยพลั้งเผลอ หรือรู้เท่าไม่
ถึงการเช่นคดีอากงต้องตายในคุก  แม้การขายหนังสือที่ไม่ทราบว่าเป็นหนังสือต้องห้ามก็ต้องใช้กรรมในคุกตราง สี่งตีพิมพ์จำนวย1000ชิ้นห้ามอ่านหรือวางขายในประเทศ
หากรวมทั้งที่เป็นซีดีหรือคลิปต่างคงเหยียบหมื่นชิ้น นี่มันประเทศอะไร? มีแต่ความลับและ"ของลับ"มากที่สุดในโลก
ลองมาดูธรรมของพระราชาตั้งแต่อดีต  กษัตริย์เขามีธรรมอะไรไว้เป็นกุศโลบาย ใช้ปกครองประเทศให้พสกนิกรร่มเย็นเป็นสุขทั่วแคว้นแดนดินบ้าง
ทศพิธราชธรรม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ราชธรรม 10" นี้ ปรากฏอยู่ในพระสูตร ขุททกนิกาย ชาดก ปรากฏพระคาถา
ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ อาชฺชวํ มทฺทวํ ตปํ อกฺโกธํ อวิหึสญฺจ ขนฺติญฺจ อวิโรธนํ.
ขุ.ชา.28/240/86

ทศพิธราชธรรมคือ
ทาน (ทานํ) คือ การให้
ศีล (สีลํ) คือ ความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ
บริจาค (ปริจาคํ) คือ การเสียสละความสุขสวนตนเพื่อความสุขส่วนรวม
ความซื่อตรง (อาชฺชวํ) คือ การสุจริตต่อหน้าที่การงานของตน ต่อมิตรสหาย ต่อองค์กรหรือหลักการของตน
ความอ่อนโยน (มทฺทวํ) คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน
ความเพียร (ตปํ) คือ ความเพียร
ความไม่โกรธ (อกฺโกธํ) คือ การไม่แสดงอาการโกรธ
ความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) คือ การดำเนินชีวิตไปตามทางสายกลาง การผลิต การบริโภคที่สมดุลไม่เน้นประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ซึ่งนำไปสู่การแข่งขันแย่งชิงจนเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและทำลายสิ่งแวดล้อม
ความอดทน (ขนฺติ) คือการรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหว
ความเที่ยงธรรม (อวิโรธนํ) คือ ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก
ทศพิธราชธรรม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ราชธรรม 10" นี้ ปรากฏอยู่ในพระสูตร ขุททกนิกาย ชาดก ปรากฏพระคาถา
ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ อาชฺชวํ มทฺทวํ ตปํ อกฺโกธํ อวิหึสญฺจ ขนฺติญฺจ อวิโรธนํ.
ขุ.ชา.28/240/86
กระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหว
ความเที่ยงธรรม (อวิโรธนํ) คือ ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก
ทศพิธราชธรรม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ราชธรรม 10" นี้ ปรากฏอยู่ในพระสูตร ขุททกนิกาย ชาดก ปรากฏพระคาถา
ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ อาชฺชวํ มทฺทวํ ตปํ อกฺโกธํ อวิหึสญฺจ ขนฺติญฺจ อวิโรธนํ.
ขุ.ชา.28/240/86
เพื่อนๆโปรดใช้จิตใจที่เป็นธรรม พิจารณาว่ากษัตริย์ภูมิคนองค์สุดท้ายของวงค์จักรีนี้มีทศพิธราชธรรมข้อใดบ้าง? ......คำตอบคือไม่มีเลยแม้สักข้อเดียว
เท่าที่รู้กษัตริย์องค์นี้เองที่ให้แต่คาถาปลอบใจพสกนิกรท่องให้ขึ้นใจยามอดหยากมายาวนาน นั่นคือ"ทฤษฎีความพอเพียง" ปลอบใจและให้รักสัตย์ซื่อต่อในหลวงและราชินีเหมือนอ้ายหมาทองแดง
ทั้งประเทศที่แร้นแค้นสุดยากเข็ญมีคนรวยอยู่คนเดียว ซึ่งเป็นแชมเปี้ยนโลกความร่ำรวยหรูหราฟุ่มเฟือยของโลกมาตลอด ไม่ต้องบอกมั้งว่าใครเป็นมหาโจร
ตัวจริงที่ปล้นประเทศนี้มาทุกยุคสมัย !!

Last edited by ปาปียอง (October 12, 2016 3:38 PM)

Offline

#7 October 14, 2016 11:53 PM

ประชาธิปไตย
Dr. Richard Saisomorn
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 23, 2015
Posts: 4,074
Website

Re: ตายแล้วไปไหน? ชีวิตหลังความตาย จะเป็นอย่างไร?

ใจขาดไป ถ้วน วันที 3 แล้ว เตรียมตัวลง หม้อ นรก หม้อ ที 8 เถีดครับ

Offline

#8 October 15, 2016 2:00 AM

ประชาธิปไตย
Dr. Richard Saisomorn
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 23, 2015
Posts: 4,074
Website

Re: ตายแล้วไปไหน? ชีวิตหลังความตาย จะเป็นอย่างไร?

คนที่ยังไม่ตาย ก็ขอให้มารับ กรรมไป ด้วย นะ

ไหน? เห็นบอกว่า ชอบหนัก ชอบหนา

ยังไม่ถืงสามวัน อย่าพรื่งเบื่อ ชิครับ

กรรม นำทันตาในชาติ นี้จริงฯ

dog

Offline

#9 October 15, 2016 6:25 AM

ปาปียอง
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,122

Re: ตายแล้วไปไหน? ชีวิตหลังความตาย จะเป็นอย่างไร?

คิดว่าคงอาจจะมีคนกระโดดตึกชั้น 16ตายตามสักอย่างน้อย2-3คน ก็ผิดหวัง อาจจะเป็นเพราะเงินรายหัวน้อยไป(เพราะขี้เหนียว)
หรือยกเลิกแผนการฆ่าคนเพื่อให้พ่อดูดี(เพราะเริ่มกล้ว)......แต่ที่สำคัญสุดๆคือความศรัทธาที่จะถวายชีวิตไม่มีให้เจ้าคะ ...กว่า2ชั่วคน(generation)นะเจ้าคะ
70ปีไม่มีใครรักเขาจริง ธรรมสากลที่จรุงโลกไว้ให้มนุษย์เป็นมนุษย์ ที่ต่างกว่าสัตว์ ้ รู้ดีรู้ชั่ว และมีศีลธรรม(ศาสนา)ได้ดลใจให้ประชากร(ส่วนใหญ่)
ไม่ยอมรับการฆ่าแพะ ชิต-เฉลียว-บุศร์
ผู้รู้และคนดีจำนวนมากมหาศาลในตอแหลแลนด์แห่งนี้ไม่มีเสียงพอจะค้ดง้างมาตลอด...ได้แต่สลดใจ และสลดใจ
ยามนี้พวกท่านจะออกมาช่วยประเทศชาติได้ไหม?..... หรือจะปล่อยเลยตามเลยเหมือนเช่นเคย..สลดใจ..สลดใจ !!

Last edited by ปาปียอง (October 15, 2016 6:34 AM)

Offline

#10 October 15, 2016 9:58 AM

Alan
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 113

Re: ตายแล้วไปไหน? ชีวิตหลังความตาย จะเป็นอย่างไร?

อ่านแล้วงง
ตกลงเขาจะไปนรกอันไหน แน่

ไชโย

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.