iFreeThai

#1 October 15, 2016 8:10 PM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 349

ถึงอย่างไรชนชั้นกดขี่ขูดรีดก็ต้องสามัคคีในชนชั้นของเขา

เห็นมีแต่คนสนใจเรื่องการขี้นมาเป็นผู้นำชนชั้นกดขี่ขูดรีด ซึ่งบางค่ายเรียกว่า ชนชั้นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐ แต่ผมขอเรียกตาม Karl Marx คือ ชนชั้นกดขี่ และขอเติมขูดรีดเข้าไปให้เต็มยศ

เราต่างเฝ้ารอให้เขาเสียสติขัดแย้งห้ำหั่นกัน เพื่อจะได้อ่อนเปลี้ยและเราจะล้มพวกเขาได้ง่าย

ถึงวันนี้เราคงรู้ได้แล้วว่า เหตุการณ์นั้นคงไม่มีวันเกิดขึ้น พวกเขาฉลาดพอที่จะไม่สร้างหายนะให้ชนชั้นเขา

เขาจึงสามัคคีชนชั้นผู้กดขี่อย่างที่แสดงให้เห็น และยิ่งกว่านั้น เขาสามารถทำให้
ชนชั้นผู้ถูกกดขี่ศิโรราบต่อเขาได้

ยังไม่รู้สึกตัวหรือครับว่าเราถูกกดขี่ขูดรีด และเอารัดเอาเปรียบ

ยังไม่คิดจะปลดแอกอันหนักอึ้งนี้อีกหรือ

Offline

#2 October 15, 2016 9:40 PM

pornchai
Member
Registered: August 10, 2015
Posts: 595

Re: ถึงอย่างไรชนชั้นกดขี่ขูดรีดก็ต้องสามัคคีในชนชั้นของเขา

รู้สึกตัวครับ และรู้สึกใจด้วย แต่มดตัวเดียวจะล้มช้าง มันเป็นไปไม่ได้ มดหนึ่งรังจะล้มช้าง อาจจะแค่ทำให้ช้างเจ็บปวด แต่ถ้ามดทั้งป่าร่วมกันล้มช้าง ช้างไม่มีทางรอด ขอเป็นแค่มดหนึ่งตัวที่เตรียมพร้อม เมื่อมดทั้งป่านัดรวมกัน แต่ยังหามดที่มี pheromone แรงพอเพิ่อนำทางยังไม่ได้

Offline

#3 October 16, 2016 12:49 AM

ไกลปืนเที่ยง
Member
Registered: July 19, 2015
Posts: 51

Re: ถึงอย่างไรชนชั้นกดขี่ขูดรีดก็ต้องสามัคคีในชนชั้นของเขา

ในความคิดผม เชื่อว่า ถึงจะยังคงอยู่ แต่โครงสร้างของชนชั้น และการเกาะเกี่ยวของกลุ่มอำนาจชั้นบนๆ จะต่างไปจากเดิม คือมีแนวโน้มไปในทิศทางที่อ่อนกำลังลง หลังวันลงประชามติเก๊เมื่อสองเดือนก่อน จักรภพ เพ็ญแข พูดออกรายการทางวิทยุไซเบอร์แห่งหนึ่งซึ่งสมาชิกอีฟคงคุ้นหูคุ้นตาดี ในคลิพนี้ผู้พูดได้อุปมากลุ่มอำนาจชั้นบนเป็นลูกประคำ ก่อนวันที่ ๑๓ ตุลาคม ที่ผ่านมา ลูกประคำเหล่านี้ถูกยึดโยงเกาะเกี่ยวด้วยสายประคำพิเศษ จึงคงรูปเป็นสร้อยประคำที่เหนียวแน่น เป็นกลุ่มก้อนผลประโยชน์อยู่ได้ ขณะนี้สายประคำได้เปื่อยยุ่ยหมดอายุ ลูกประคำแต่ละลูกก็จะล่อนหลุดกระจัดกระจายไปในอนาคตอันใกล้ ผมไม่ได้เห็นด้วยกับผู้พูดในทุกประเด็น แต่เห็นด้วย ๑๐๐% กับภาพเปรียบเทียบนี้

ในสภาพที่สายประคำขาดวิ่นและลูกประคำแตกกระจัดกระจาย หากผู้ถูกกดขี่ชั้นล่างมีความกลมเกลียวสามัคคี ก็จะสามารถรวมพลังต่อสู้ปลดแอกได้ จะโดยวิธีสันติหรือโดยความรุนแรงนั่นแล้วแต่เงื่อนไขและสถานการณ์ แต่อย่างที่รู้ๆ กัน รากหญ้าในทุยแลนด์เราขณะนี้ บ้างบ้าสีเสื้อ บ้างบ้าผู้นำปลอมๆ ของแต่ละฝ่าย บ้างยังสายตามืดมัวไม่รู้เหนือรู้ใต้ บ้างยังหลับใหล โอกาสที่จะรวมพลังทำลายพวกมาเฟียที่สูบกินทรัพยากรส่วนรวมและบ่อนเซาะอธิปไตยปวงชนคงเกิดได้ยาก แต่โอกาสที่จะถูกจูงจมูกให้แบ่งฝ่ายหักล้างทำลายกันเองมีสูง

ถ้าจะสรุปสองย่อหน้านี้ให้เหลือสามบรรทัด ก็จะได้ใจความคล้ายๆ ความเห็นข้างบน

Offline

#4 October 16, 2016 8:15 AM

ไก่ป่า
Member
Registered: August 11, 2015
Posts: 304

Re: ถึงอย่างไรชนชั้นกดขี่ขูดรีดก็ต้องสามัคคีในชนชั้นของเขา

ผมเพียงหวังว่า เมื่อถึงจุดหนึ่ง เวลาหนึ่ง เจ้านครจะได้ตอบรับเสียงส่วนมากได้บ้าง จากประสบการณ์ที่มากด้วยคุณวุฒิ
และวัยวุฒิ อะไรที่ต้องผ่อนปรน อะไรที่จะค้ำสำนักได้มากกว่า ทหาร นายทุนประเทศ ข้าราชการและองค์กรเถื่อนต่างๆ
น่าจะสร้างความปลาบปลื้มได้มากกว่าการใช้พระเดชจากพวกที่เกาะบารมี

Last edited by ไก่ป่า (October 16, 2016 9:37 AM)

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.