iFreeThai

#1 October 25, 2016 8:17 PM

Brooklyn17
Member
Registered: October 25, 2016
Posts: 3

รัฐบาลนี้ดี ห้ามขายบุหรี่ให้อายุน้อยกว่า 20 ปี แต่ยาบ้าราคาจะถูกลง

ุทียาบ้าจะผลิตเอง
d54-5.jpg

ครม.ไฟเขียว พ.ร.บ.ยาสูบ อายุไม่ถึง 20 ห้ามซื้อ ไม่แบ่งซองขาย เล็งสั่งพื้นที่ห้ามสูบเพิ่ม

สิงห์อมควันงานเข้า! ครม.ไฟเขียว พ.ร.บ.ยาสูบ ไม่ถึง 20 ห้ามซื้อไม่แบ่งซองขาย บิ๊กตู่ สั่ง กำหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่เพิ่ม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อภิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ เป็นการนำเสนอสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 มารวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ กลยุทธ์ของธุรกิจยาสูบในการเพิ่มจำนวนผู้บริโภคยาสูบ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนเพื่อไม่ให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่ายซึ่งจะเป็นการลดจำนวนนักสูบรายใหม่อีกทางหนึ่ง รวมทั้งจะเป็นการลดภาระงบประมาณในด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ประชาชน อันเนื่องมาจากโรคที่เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วย และในการดำเนินการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติด้วยแล้ว

พ.อ.อภิสิทธิ์ กล่าวว่า สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ประกอบด้วย การแก้ไขเพิ่มเติมคำนิยามของคำว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เช่น มอละกุ บุหรี่ไฟฟ้า และเพิ่มคำนิยามการสื่อสารการตลาด ให้ครอบคลุมถึงการส่งเสริมการขาย การแสดง ณ จุดขาย นอกจากนี้ หลักเกณฑ์การซื้อขาย การโฆษณาได้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ที่จะซื้อจาก 18 ปี เป็น 20 ปี เพิ่มข้อกำหนดการห้ามขายด้วยวิธีการต่างๆในลักษณะของการจูงใจ และเชิญชวนให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทั้งยังห้ามแจกจ่ายให้ทดลอง ห้ามขยายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่ต่างๆซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงของเด็กและเยาวชน ห้ามการโฆษณาและสื่อสารการตลาด เช่น การแสดงชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ทั้งในสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้ามโฆษณาแฝง ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เรียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ

พ.อ.อภิสิทธิ์ กล่าวว่า ทั้งยังห้ามผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ ดำเนินกิจกรรมในลักษณะอุปถัมภ์หรือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงธุรกิจ ห้ามแบ่งซองขาย และให้ผู้ผลิต นำเข้า ตัวแทนจำหน่ายจัดส่งรายงานประจำปี ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า ครม.สั่งการในที่ประชุม ให้กำหนดเขตปลอดบุหรี่เพิ่มเติม และเน้นการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ ป้องกันผู้เสพรายใหม่แก่เยาวชน

ด้าน นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และประธานรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก (2550-2551) กล่าวถึงกรณีร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ…ซึ่งเป็นกฎหมายยาสูบฉบับใหม่ ว่า การที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว ถือเป็นข่าวดีและจะส่งผลดีอย่างแน่นอน เนื่องจากจะลดอัตรานักสูบหน้าใหม่ได้ ยิ่งในเรื่องการแบ่งบุหรี่มวนขาย ก็จะลดการสูบของเด็กและเยาวชน เพราะการจะซื้อเป็นซองค่อนข้างมีราคาแพง ส่วนจะมีการร้องเรียนหรือไม่เกี่ยวกับมติดังกล่าว ตนมองว่า ไม่ควรออกมาร้องเรียน เพราะกฎหมายนี้เป็นการปกป้อง ไม่ให้ลูกหลานเข้าไปอยู่ในวงโคจร

“สูบบุหรี่มีแต่เสียกับเสีย ทั้งสุขภาพและเงินในกระเป๋า อีกทั้งเป็นอุปสรรคต่อสุขภาพ การเรียน การดำรงชีวิตประจำวันต่างๆ ดังนั้นเด็กคือพลเมืองที่จะสร้างประโยชน์ให้ประเทศในอนาคต เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก พ่อแม่ ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด” นพ.หทัย กล่าว

ต้นข่าว http://www.matichon.co.th/news/334854

Offline

#2 October 27, 2016 1:46 PM

ปาปียอง
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,193

Re: รัฐบาลนี้ดี ห้ามขายบุหรี่ให้อายุน้อยกว่า 20 ปี แต่ยาบ้าราคาจะถูกลง

ประมาณ 25 กว่าปี เมกาออกกฏห้ามนักสูบบุหรี่ สูบในร้านอาหาร ในที่ทำงาน ในบ้าน ฯลฯ
คือให้ออกไปสูบนอกอาคารทุกแห่ง และเพิ่มภาษีของบุหรี่มากยี่งขึ้น ทำให้นักสูบบุหรี่ลดลงเป็นจำนวนมาก
เป็นที่น่ายินดีที่รัฐบาลคสช. ได้ออก พ.ร.บ ใหม่ที่จะปกป้องหลายชีวิตจากการเป็นทาสควันบุหรี่ ติดตามมาด้วยโรคมะเร็งในปอด ซึ่งเป็นผลร้ายต่อผู้สูบ และบุคคลข้างเคียงจากควันบุหรี่นี้ด้วย

แม้จะช้าไปนิด แต่ก็ไม่สายเกินที่จะบังคับใช้ พ.ร.บ นี้นะเจ้าคะ

Last edited by ปาปียอง (October 27, 2016 2:06 PM)

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.