iFreeThai

#1 November 29, 2016 1:01 AM

ป้าพลอย
Member
Registered: January 3, 2016
Posts: 5,531

ได้รัฐกาลที่ 10 เป็นไปตามกฏมลเฑียรบาล

Offline

#2 November 29, 2016 1:04 AM

ป้าพลอย
Member
Registered: January 3, 2016
Posts: 5,531

Re: ได้รัฐกาลที่ 10 เป็นไปตามกฏมลเฑียรบาล

Offline

#3 November 29, 2016 1:05 AM

Dr.Daeng
Member
Registered: July 26, 2015
Posts: 10

Re: ได้รัฐกาลที่ 10 เป็นไปตามกฏมลเฑียรบาล

ขอบคุณครับ ข่าวดีของวันนี้

Offline

#4 November 29, 2016 1:05 AM

ป้าพลอย
Member
Registered: January 3, 2016
Posts: 5,531

Re: ได้รัฐกาลที่ 10 เป็นไปตามกฏมลเฑียรบาล

Offline

#5 November 29, 2016 1:12 AM

ป้าพลอย
Member
Registered: January 3, 2016
Posts: 5,531

Re: ได้รัฐกาลที่ 10 เป็นไปตามกฏมลเฑียรบาล

ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง
ที่ประเทศไทยได้มีพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ ร.10

ไชโย............

Offline

#6 November 29, 2016 1:19 AM

ป้าพลอย
Member
Registered: January 3, 2016
Posts: 5,531

Re: ได้รัฐกาลที่ 10 เป็นไปตามกฏมลเฑียรบาล

ขอให้พระองค์จงพระเจริญ  ขอให้พระองค์จงพระเจริญ

Offline

#7 November 29, 2016 1:24 AM

ป้าพลอย
Member
Registered: January 3, 2016
Posts: 5,531

Re: ได้รัฐกาลที่ 10 เป็นไปตามกฏมลเฑียรบาล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยรางกรู รัฐกาลที่ 10

ขอให้พระองค์จงพระเจริญ ..........

Offline

#8 November 29, 2016 1:35 AM

ป้าพลอย
Member
Registered: January 3, 2016
Posts: 5,531

Re: ได้รัฐกาลที่ 10 เป็นไปตามกฏมลเฑียรบาล

ความหวังของคนไทยคือ นำความเปลี่ยนแปลงกลับมาสู่ประเทศชาติ
เปลี่ยนรัฐกาลใหม่ ย่อมจะเปลี่ยนทุกอย่างไปตามรัฐกาล หมดกันที
สำหรับความขัดแย้งในประเทศ หมดกันที สำหรับการแยกฝักแยกฝ่าย


เลิกกันเสียที ที่จะแยกเขี้ยวเข้าหากัน ถอดทุกอย่างทิ้งแล้วหันมารัก
และสมานฉันท์เช่นเดิม หากยังไม่ยอมถอดสันดานเก่าทิ้งแต่ละฝ่าย
อาการป่วยภายในประเทศ ไม่มีทางเยียวยารักษาได้


ต้องล่มจมและตายกันทั้งสองฝ่าย ไม่มีฝ่ายใหนชนะ หากเรามาพร้อม
ใจเลิกแล้วต่อกัน นำชาติไปสู่ความสันติ ชาติและพลเมืองไทยก็จะพบ
อนาคตที่แท้จริง ยุติการเป็นปรปักษ์ต่อกันทั้งสองฝ่าย..!!

Offline

#9 November 29, 2016 1:45 AM

ป้าพลอย
Member
Registered: January 3, 2016
Posts: 5,531

Re: ได้รัฐกาลที่ 10 เป็นไปตามกฏมลเฑียรบาล

http://hilight.kapook.com/view/145809เมื่อเวลาประมาณ 11.18 น. วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้มีการประชุม สนช. ครั้งที่ 79/2559 วาระพิเศษ โดยมีระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม การดำเนินการตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ประกอบมาตราที่ 23 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

บัดนี้นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร.0503/44549 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้แล้วตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ 2467 แจ้งว่า บัดนี้ราชบัลลังค์ว่างลง และพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารเป็นพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ 2467 แล้ว

คณะรัฐมนตรีจึงขอแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อทราบ และให้ประธานรัฐสภาอันเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบไป ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภาได้รับทราบการแจ้งมติ ครม. ในขั้นตอนต่อไป ประธานรัฐสภาจะนำความกราบบังคมทูลอันเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนชาวไทยสืบไปตามบทบัญญัติมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ประกอบมาตราที่ 23 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

จากนั้นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทุกคนยืนขึ้น แล้วเปล่งเสียถวายพระพรชัยแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่ "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

วันเดียวกัน เว็บไซต์ข่าวเดลินิวส์ ให้ข้อมูลว่า อนึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยตามกฎมณเฑียรบาล ตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 11 ปีพระพุทธศักราช 2559 ตรงกับปีวอก ที่จุลศักราช 1379 มหาศักราช 1938 ในรัชสมัยรัตนโกสินทร์ศก 235 เป็นวันที่ 1 ปีที่ 1 ของรัชกาลปัจจุบัน ทั้งนี้จะยังไม่ขานคำว่า "พระบาท" นำหน้าพระนาม "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" พระองค์ใหม่ จนกว่าจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Last edited by ป้าพลอย (November 29, 2016 1:48 AM)

Offline

#10 November 29, 2016 6:57 AM

ป้าพลอย
Member
Registered: January 3, 2016
Posts: 5,531

Re: ได้รัฐกาลที่ 10 เป็นไปตามกฏมลเฑียรบาล

Offline

#11 November 29, 2016 9:22 AM

นักโทษ112
Administrator
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 23, 2015
Posts: 3,770
Website

Re: ได้รัฐกาลที่ 10 เป็นไปตามกฏมลเฑียรบาล

15230687_765894890215513_5282110376159929939_n.jpg?oh=78714f1c1636a80b4b069b457138e43c&oe=58C361A2

15203364_765894893548846_173687813798777463_n.jpg?oh=3b677cd976aa984611d710de379b72d8&oe=58B5C713

15267704_765895016882167_4138189747711074112_n.jpg?oh=0b31c255b5f15670279a44b3e85579c9&oe=58B00CE9

Offline

#12 November 29, 2016 5:27 PM

ป้าพลอย
Member
Registered: January 3, 2016
Posts: 5,531

Re: ได้รัฐกาลที่ 10 เป็นไปตามกฏมลเฑียรบาล

http://www.t-online.de/nachrichten/ausl … erden.html
Kronprinz Vajiralongkorn: Sobald der 64-Jährige die Einladung zur Thronfolge annimmt, wird er zu König Rama X. (Quelle: Archiv-Foto/dpa)Rund sechs Wochen nach dem Tod des thailändischen Königs Bhumibol Adulyadej hat das Parlament des Landes das Verfahren für dessen Nachfolge eingeleitet. Die Militärregierung schlug der Nationalversammlung zunächst formal Kronprinz Vajiralongkorn als neuen Monarchen vor.    Toter König Bhumibol: Trauer in Thailand nimmt fanatische Züge an
    Er hatte seit 1946 regiert: Thailands König Bhumibol ist tot

Im Anschluss verkündete Parlamentspräsident Pornpetch Wichitcholchai, dass Vajiralongkorn nun zur Thronfolge eingeladen werde. Der 64-Jährige wird König Rama X, sobald er die Einladung annimmt. Das gilt als Formalität, weil er den Thron nach dem Tod seines Vaters am 13. Oktober bereits akzeptierte, wie die Regierung seinerzeit sagte.
Aufenthaltsort Vajiralongkorns unklar

Wann die Annahme stattfindet, ist unklar. Weder Palast noch Regierung haben sich zu dem Prozedere geäußert. Alles, was die Monarchie betrifft, ist ein hochpolitisches Tabuthema.

Ungewiss ist, ob Vajiralongkorn überhaupt in Thailand war. Nach dem Tod seines Vaters und den ersten Trauerriten in Bangkok war er nach Deutschland geflogen. Er verbringt viel Zeit in Bayern, weil sein jüngster Sohn (11) dort zur Schule geht. Von der Mutter des Prinzen ist er geschieden. Es war seine dritte Ehe. Die feierliche Krönung findet frühestens nach dem Ende der einjährigen Trauerphase statt.

Bhumibol war der neunte König der Chakri-Dynastie und formal König Rama IX. Er war nach mehr als 70 Jahren Regentschaft im Alter von 88 Jahren gestorben. Eigentlich hätte der neue König am selben Tag proklamiert werden sollen. Vajiralongkorn ließ über Putschführer und Regierungschef Prayut Chan-o-cha aber überraschend ausrichten, er wolle erst trauern. Seit dem Tod des Königs fungierte der Vorsitzende des Kronrats, Prem Tinsulanonda (96) als Regent.


Steile Militärkarriere

Der einzige Sohn des Königs hat eine lange Militärkarriere hinter sich und steht im Rang eines Admirals und Generalobersten. Er ist ausgebildeter Pilot und fliegt seine Boeing 737 meistens selbst.

Thailand hat zwar eine konstitutionelle Monarchie, doch spielt das Königshaus eine wichtige politische Rolle. Die Regierung konsultiert den Monarchen und den Kronrat und richtet sich stets nach deren Wünschen. Über die Königsfamilie wird nur öffentlich berichtet, was der Palast sanktioniert. Meinungsäußerungen, die darüber hinausgehen, verbietet ein strenges Gesetz gegen Majestätsbeleidigung.

Last edited by ป้าพลอย (November 29, 2016 5:34 PM)

Offline

#13 November 29, 2016 5:43 PM

ป้าพลอย
Member
Registered: January 3, 2016
Posts: 5,531

Re: ได้รัฐกาลที่ 10 เป็นไปตามกฏมลเฑียรบาล

Offline

#14 November 29, 2016 6:29 PM

ป้าพลอย
Member
Registered: January 3, 2016
Posts: 5,531

Re: ได้รัฐกาลที่ 10 เป็นไปตามกฏมลเฑียรบาล

Offline

#15 November 29, 2016 6:48 PM

ป้าพลอย
Member
Registered: January 3, 2016
Posts: 5,531

Re: ได้รัฐกาลที่ 10 เป็นไปตามกฏมลเฑียรบาล

ข่าวเรื่องแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่ของไทยแลนด์ ได้กระจายไปทั่วโลก
อย่างรวดเร็วดังสายฟ้าแลบ  เชื่อว่าสองสามวันนี้ นสพ และ ข่าวจากสื่อ
ทีวี คงออกไปทั่วสารทิศของโลก ไม่สามารถที่จะหงุบหงิบ บิดเบื้อนใดๆ
ได้อีกแล้ว


ดังนั้นจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศออกมา เพราะในต่างประเทศ
ได้ประโครมข่าวนี้ หลังจากสวรรคตของกษัตริย์ร.9 เมื่อวันที่ 13ตุลาคม
ที่ผ่านมา ข่าวในยุโรป ก็ได้ประโครมกันไปทั่วว่า เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ จะ
เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปของไทยแลนด์


แต่ข่าวในไทยแลนด์กลับเงียบสงบ ไม่มีสื่อใดๆเขียนถึงเรื่องนี้ ทั้งที่สมควร
ที่จะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งสร้างความมึนงงให้แก่ชาวโลก ว่าเหตุ
ไฉน จึงเงียบไม่มีทีท่า ที่จะประกาศออกมา ทั้งที่เจ้าฟ้าชายวชิราลงกรณ์
พร้อมที่จะรับการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ ร.10....??

Offline

#16 November 29, 2016 10:37 PM

pornchai
Member
Registered: August 10, 2015
Posts: 536

Re: ได้รัฐกาลที่ 10 เป็นไปตามกฏมลเฑียรบาล

ปล่อยให้พวกฝรั่งมัน งง กันต่อไป ตอแหลแลนด์ซะอย่าง อะไรๆก็เป็นไปได้ ไม่มีวันอายชาวโลก

Offline

#17 November 30, 2016 1:19 AM

ป้าพลอย
Member
Registered: January 3, 2016
Posts: 5,531

Re: ได้รัฐกาลที่ 10 เป็นไปตามกฏมลเฑียรบาล

ความถูกต้อง ต้องมาก่อน หากยังไม่สามารถทำให้ถูกต้อง ประเทศก็ไม่มี
หนทางกลับมาเหมือนเดิม เพราะขาดความเชื่อถือจากชาวโลก เนื่องจาก
ทหารเผด็จการ ได้ทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศอย่างย่อยยับ จนแทบ
จะไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย สาเหตุมีหลายกรณี ความเน่าเฟะที่เผด็จการ
ทหารได้ทำใว้ พวกเขาไม่สามารถแก้ไขได้ นอกเสียจากจะเปลี่ยนใหม่ นี่
คือความหวังของชาวโลก


หากยังไม่ยอมเปลี่ยแปลงใดๆ ยังเดินหน้าเยี่ยงเดิม ความหายนะย่อมคืบ
คลานมาอย่างแน่นอน ดังนั้นหากยังถ่างขาคร่อมอำนาจเถื่อนอยู่ละก็ พา
กันตายไม่เหลือ ไม่ว่าฝ่ายใหน  และก็อยากจะรู้นักว่าพวกคนที่บอกว่ารัก
สถาบัน ที่ปาวๆกันนั้น รักจริง หรือ รักจอมปลอม หากรักสถาบันจริง สมควร
ที่จะรักกษัตริย์องค์ที่ 10 นี้ด้วย เพราะท่านก็คือพระโอรสที่จะสืบต่อสันติวงค์
ของสถาบัน


เรากำลังจะได้พิสูจน์ความจริง ของพวกที่บอกว่ารักสถาบันอย่างถวายชีวิต
ว่าจริงหรือไม่ รัฐกาลที่10 คิดว่าท่านคงไม่ปลื้ม การห้อย การโหน ยากหน่อย
ต่อพวกที่โหนสถาบันหาผลประโยชน์ใส่ตัว พวกที่รักสถาบันจอมปลอม ออก
มาดิ้นกัน แสดงได้เป็นอย่างดีว่า เป็นพวกดัดจริตลวงโลก  ที่แท้ไม่ได้ใจจริง
กับสถาบันมากนัก หากรักสถาบันจริง ต้องยอมรับรัฐทายาทที่จะขึ้นมาครอง
ราชย์แทนองค์ที่สวรรคต ...

Offline

#18 November 30, 2016 8:52 AM

jungle
Member
Registered: July 26, 2015
Posts: 307

Re: ได้รัฐกาลที่ 10 เป็นไปตามกฏมลเฑียรบาล

ป้าพลอย wrote:

ความถูกต้อง ต้องมาก่อน หากยังไม่สามารถทำให้ถูกต้อง ประเทศก็ไม่มี
หนทางกลับมาเหมือนเดิม เพราะขาดความเชื่อถือจากชาวโลก เนื่องจาก
ทหารเผด็จการ ได้ทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศอย่างย่อยยับ จนแทบ
จะไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย สาเหตุมีหลายกรณี ความเน่าเฟะที่เผด็จการ
ทหารได้ทำใว้ พวกเขาไม่สามารถแก้ไขได้ นอกเสียจากจะเปลี่ยนใหม่ นี่
คือความหวังของชาวโลก


หากยังไม่ยอมเปลี่ยแปลงใดๆ ยังเดินหน้าเยี่ยงเดิม ความหายนะย่อมคืบ
คลานมาอย่างแน่นอน ดังนั้นหากยังถ่างขาคร่อมอำนาจเถื่อนอยู่ละก็ พา
กันตายไม่เหลือ ไม่ว่าฝ่ายใหน  และก็อยากจะรู้นักว่าพวกคนที่บอกว่ารัก
สถาบัน ที่ปาวๆกันนั้น รักจริง หรือ รักจอมปลอม หากรักสถาบันจริง สมควร
ที่จะรักกษัตริย์องค์ที่ 10 นี้ด้วย เพราะท่านก็คือพระโอรสที่จะสืบต่อสันติวงค์
ของสถาบัน


เรากำลังจะได้พิสูจน์ความจริง ของพวกที่บอกว่ารักสถาบันอย่างถวายชีวิต
ว่าจริงหรือไม่ รัฐกาลที่10 คิดว่าท่านคงไม่ปลื้ม การห้อย การโหน ยากหน่อย
ต่อพวกที่โหนสถาบันหาผลประโยชน์ใส่ตัว พวกที่รักสถาบันจอมปลอม ออก
มาดิ้นกัน แสดงได้เป็นอย่างดีว่า เป็นพวกดัดจริตลวงโลก  ที่แท้ไม่ได้ใจจริง
กับสถาบันมากนัก หากรักสถาบันจริง ต้องยอมรับรัฐทายาทที่จะขึ้นมาครอง
ราชย์แทนองค์ที่สวรรคต ...

ส่วนมากเป็นพวกโหนฟ้ามากกว่า ไม่ได้รักจริง แต่ทำเป็นรักจนน้ำลายไหล เพื่อความยิ่งใหญ่ในอำนาจค่ะ ป้าพลอย

Offline

#19 November 30, 2016 11:17 AM

pornchai
Member
Registered: August 10, 2015
Posts: 536

Re: ได้รัฐกาลที่ 10 เป็นไปตามกฏมลเฑียรบาล

สลิ่มย่อมไม่ใช่ลอดช่อง สลิ่มก็สลิ่มวันยังค่ำ

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.