iFreeThai

#1 January 27, 2017 9:37 AM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 349

ถาม อ.ชูพงศ์

ตอนที่ 1


หากทำให้ขุ่นใจผมขออภัยอย่างสูง  ด้วยความเคารพ

ทำไมอาจารย์พูดกลับไปกลับมา.....
ตั้งหน้าเดินไปทางซ้าย  เผลอแผล็บเดียววกกลับไปทางขวา  สักพักก็กลับมานั่งรออยู่ตรงกลาง.....ข้างไหนก็ไม่ไป......???


ผมคิดว่าหลาย ๆ คน คงมีอาการเวียนหัวเหมือนผม

เพราะตอนแผ่นดินเก่า ท่านก็ขอให้ผู้มีอำนาจสูงสุดเปลี่ยนระบอบด้วยอำนาจสูงสุด จะได้ไม่เสียเลือดเสียเนื้อ พอเขาเฉยท่านก็ว่าเขาไม่ดีที่สุดในโลก และเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันโค่นอำนาจเพื่อเปลี่ยนระบอบ  กระทั่งเขาจากโลกนี้ไป  ทายาทมาสืบอำนาจแทน

พอทายาทขึ้นมาใหม่ ๆ ท่านก็ให้มวลชนรอดูผู้ครองอำนาจใหม่ก่อน พร้อมกับเรียกร้องให้ผู้ครองอำนาจใหม่ใช้อำนาจเปลี่ยนระบอบ  แต่เขาก็เฉยและยังมีหลายเหตุการณ์ที่เป็นสัญญะ (signs) ว่าคนใหม่ไม่เอาด้วย  และน่าจะเป็นอันตรายต่อฝ่ายต้องการประชาธิปไตย  ท่านก็พูดว่าเมื่อเขาไม่ทำ  การเปลี่ยนระบอบก็ต้องตกเป็นภาระของประชาชน 

ท่านออกรายการกับ สหายหมาน้อย  อ.สุกิจ  ดร.เพียงดิน ฯลฯ  ผมก็ตามฟังตลอด เห็นว่าท่านคงได้ข้อสรุปและตัดสินใจเดินหน้าเปลี่ยนระบอบโดยพลังของมวลมหาชนผู้ถูกกดขี่ข่มเหง และถูกขูดรีดเอารัดเอาเปรียบ

ที่ไหนได้ พอสายลุงสนามหลวงประกาศจัดตั้งองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย  ขณะที่รัฐบาลทหารประกาศแสวงหาทางปรองดอง และได้รับการขานรับจาก นปช. ทันที  ท่านก็ไปออก FB Live 26 ม.ค. 2560 สนับสนุนแนวทางปรองดอง โดยเชียร์ให้ผู้มีอำนาจสูงสุดเข้ามาเป็นหัวเรือใหญ่หรือเป็นคนกลางในการปรองดอง และเชียร์ให้นำการเปลี่ยนระบอบอีกครั้ง.....

ตกลงว่าเราคงไม่ต้องไปไหนกันแล้วหรือครับ......

(ต่อตอนที่ 2)

Offline

#2 January 27, 2017 10:05 AM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 349

Re: ถาม อ.ชูพงศ์

ตอนที่ 2


ผมฟังและถามเรื่องการจัดตั้งองค์การนำการปฏิวัติต่อบรรดาสหายนักจัดรายการต่อต้านเผด็จการทางเน็ตมาปีกว่าแล้ว เพราะเห็นว่าสู้กันมานับสิบปี ไม่เห็นมีใครลงมือทำอย่างจริงจัง

อ.ชูพงศ์ ก็พูดเสมอจนผมจำได้ว่าการปฏิวัติเปลี่ยนระบอบต้องมีองค์ประกอบ 5 อย่าง คือ
1. องค์การนำ
2. ผู้นำการปฏิวัติ
3. ทฤษฏีปฏิวัติ
4. มวลชนสนับสนุน
5. ปัจจัยสนับสนุนการปฏิวัติที่จำเป็น (เช่น เงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ)

อ.ชูพงศ์ พูดทำนองนี้มาเป็นเวลาหลายปี ระยะหลังก็พูดอีก  ผมก็เข้าใจว่าคงตั้งกันเตรียมกันไปไกลแล้ว  แต่ที่ไม่บอกเพราะเป็นความลับ ก็ไม่ว่ากัน


แต่พอสายลุงสนามหลวงประกาศจัดตั้งองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย (อ.ส.ส.ท)  อ.ชูพงศ์ ก็ไปออก FB Live (โดยเฉพาะรายการในวันที่ 25 ม.ค. 60) ว่าเวลานี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการก่อตั้งองค์การนำ และจะให้มีผู้นำเป็นคณะแบบนำรวมหมู่ (Collective Leadership)


เท่าที่ดูท่าทีท่านและผู้สนับสนุนบางราย เช่น ดร.เพียงดิน ดร.สุดา (อ.หวาน) เหมือนจะยังไม่ยอมรับการนำของ อ.ส.ส.ท. ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิของท่าน  ผมในฐานะประชาชนที่เฝ้ารอคอยความคืบหน้าของการนำจากองค์การและผู้นำที่พรั่งพร้อมด้วยความรู้  ประสบการณ์  แนวคิด  อุดมการณ์  จิตใจต่อสู้ที่ปฏิวัติ  มีทฤษฎีหรือแนวทางที่ชัดเจนตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ  มีจุดยืนที่แข็งแกร่งมั่นคงดุจขุนเขา  และมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการนำการปฏิวัติ

ใครก็ได้ที่มีคุณสมบัติแบบนี้......

ประกาศออกมาเลย ประชาชนจะได้รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไร  แบบไหน  เปลี่ยนแล้วประเทศจะไปทิศทางใด  ประชาชนจะได้อะไร......

ย้ำ...ประชาชนจะได้อะไร  ตรงนี้ต้องชัด  เราจะได้เข้าร่วมต่อสู้

อย่าปล่อยภาระนี้ตกบนบ่าของลูกหลานของเราเลย  หากรักลูกรักหลานต้องรับภาระนี้เสียแต่วันนี้  หากไม่ทำ รุ่นลูกรุ่นหลานก็ต้องทำ ซึ่งเขาอาจต้องเจ็บต้องตาย เพราะรุ่นเรากลัวเจ็บกลัวตาย และไม่กล้าต่อสู้ในวันนี้.......


รอแล้วรอเล่า  ยังไม่มีใครตั้งองค์การนำ 
นปช. และเสรีไทย ก็ไม่ใช่
ต่อมามีพรรคแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตย (นปป.) ก็หลงดีใจ สุดท้ายถูกจับยกโขยง....เงียบกริบ


ล่าสุดสายลุงสนามหลวงตั้ง องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย (อ.ส.ส.ท)  และประกาศไม่คุยกับแนวทางอื่น  ไม่ว่าจะเป็นสาย นปช.ที่เอาเจ้า หรือสายสาธารณรัฐ  และประกาศนำองค์การนี้เป็นองค์การปฏิวัติ  พร้อมกับเตรียมเดินสายแสวงหาแนวร่วมและผู้สนับสนุนจากทั่วโลก

ประชาชนก็เริ่มมองเห็นอนาคต  แม้เป็นเหมือนฝัน  แต่ก็ยังดีที่มีความชัดเจน  มีหลักประกันในเรื่องผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ


นักต่อสู้หลายท่านอาจเข้าใจนิยามของ "การเมือง" ว่าเป็นเรื่องของอำนาจการปกครองและบริหารประเทศ การแสวงหาอำนาจ และการใช้อำนาจนั้น  ซึ่งเป็นนิยามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ  แต่เป็นนิยามที่ไม่เน้นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

มีนักรัฐศาสตร์สมัยใหม่ชาวสหรัฐท่านหนึ่งชื่อ  David Easton ได้ให้นิยาม "การเมือง" ที่ทำให้มองเห็นผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากระบบการเมืองไว้ว่า "การเมือง" คือ การทำหน้าที่ในการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าแก่สังคม ("politics" as the authoritative allocation of values for society) ปรากฏในหนังสือ A Framework for Political Analysis สนใจไปหาอ่านเองนะครับ

การจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าแก่สังคม เช่น การกระจายอำนาจ  การจัดสรรงบประมาณ  การจัดแบ่งรายได้จากภาษีอากร  ค่าสัมปทาน  สิทธิประโยชน์  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย การอำนวยความยุติธรรม  การให้การศึกษา  การสาธารณสุข  เป็นต้น  เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า (values) ที่คนในสังคมหรือประชาชนจะได้รับจากการจัดสรร (Allocation) ที่เป็นธรรมโดยระบบการเมือง (Political System)


จะเห็นว่านิยาม "การเมือง" ของ David Easton เข้ากับแนวทางการนำเสนอประโยชน์ที่ประชาชนจะได้จากการร่วมปฏิวัติตามแนวทางของ อ.ส.ส.ท. มาก  เพราะ อ.ส.ส.ท. เสนอให้กระจายอำนาจ (Decentralization) ที่เดิมถูกรวบไว้ส่วนกลางอย่างมาก (Over Centralization) ไปให้รัฐบาลท้องถิ่น (Local Self Government) ตั้งแต่ระดับมลรัฐ หรือมณฑล ตามแต่จะเรียก ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ หรืออื่น ๆ ตามแต่จะออกแบบ  ส่วนรายได้ที่เกิดในพื้นที่ใดก็เสนอหลักการให้เป็นรายได้ของพื้นที่นั้น โดยอาจมีรายได้บางอย่างหรือแบ่งรายได้บางอย่างให้รัฐบาลกลางใช้ เพื่อกิจการเกี่ยวกับการป้องกันประเทศ การต่างประเทศ การคลังของประเทศ และการอุดหนุนจุนเจือท้องถิ่นที่รายได้น้อย  เป็นต้น

ม้นเป็นข้อเสนอที่ชัดเจน เห็นภาพเป็นรูปธรรม ทำให้ประชาชนฝันและเกิดจินตนาการถึงสิ่งดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ประชาชนจะเป็นผู้ร่วมกันกำหนดเอง


แนวทางของ อ.ส.ส.ท. จึงแตะตาต้องใจประชาชนอย่างแรงเกินจะฉุดรั้ง  อ.ชูพงศ์และผู้ร่วมคิดอาจช้าไปแล้วหรือเปล่า 

หากจะหันมาร่วมแนวทาง อ.ส.ส.ท. ก็จะดีไม่น้อย เพราะบางท่าทีของผู้นำ อ.ส.ส.ท. ร้อนแรงเกินพิกัด สร้างความตกอกตกใจแก่ฝ่ายตรงข้ามมากโขอยู่  คนใจเย็น ๆ อย่าง อ.ชูพงศ์ ดร.เพียงดิน ดร.หวาน อาจช่วยผ่อนความดุเดือดร้อนแรงของ อ.ส.ส.ท. ลงไปได้บ้างๆ

แต่หากท่านยังคงตั้งหน้าจะจัดตั้งองค์การปฏิวัติขึ้นเองโดยร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ และจัดตั้งสภาประชาชนที่มีผู้แทนจากทุกภาค และสาขาอาชีพต่าง ๆ คู่ขนานกับ สนช.

ผมจะรอดูความคืบหน้า และหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่าง  ทั้ง ๆ ที่มีความเชื่ออยู่ลึก ๆ ว่า.....คงไม่มีให้เห็นหรอก

Offline

#3 January 27, 2017 5:06 PM

ปาปียอง
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,192

Re: ถาม อ.ชูพงศ์

โยกไปตามจังหวะเพลงที่คอนดัคเตอร์กำกับมา ไม่มีอะไรใหม่ เหมือนไม้ที่ถูกปักบนดินเลน ท่านเป็นคนป่วยมีโรคประจำตัว ต้องช่วยตัวเองให้อยู่รอดได้ ขีดจำกัดอยู่ตรงนี้เอง

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.