iFreeThai

#1 March 3, 2017 12:16 PM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 349

จับตาการปรับขบวนการเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมือง

ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาติดตามคลิปของวิทยากรต่างประเทศได้ทุกคลิป ทั้ง ๆ ที่เป็นช่วงเวลาที่ผู้ทรงอำนาจทางการเมืองแต่ละท่านต่างมีภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการให้ลุล่วง

เท่าที่ติดตามแนวคิดของคนสำคัญ ๆ ที่เป็นเสมือนตัวแทนของกลุ่มการเมืองที่อาศัยเสรีภาพในการพูดในต่างประเทศ เช่น ลุงสนามหลวง (คลิปสามสหายฯ 2 มี.ค. 60) อ.ชูพงศ์ ถี่ถ้วน (คลิป 1 มี.ค. 60)  ดร.สุนัย จุลพงศธร (คลิป 2 มี.ค. 60) เป็นต้น ระยะนี้ต่างวิเคราะห์ตรงกันพอสรุปว่า

ทิศทางการบริหารประเทศมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางการรวมอำนาจสู่ศูนย์กลาง(Centralization) ในรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราช (Absolute Monarchy) มากขึ้น โดยพระมหากษัตริย์อาจทรงใช้อำนาจบริหารประเทศในเรื่องสำคัญ ๆ โดยตรง โดยไม่ผ่านบุคคลหรือองค์กรใด (คล้ายกับบางประเทศ เช่นในตะวันออกกลาง) เพราะบุคคลที่ท่านใช้มักเหลิงและทำเกินที่มอบหมาย  ซึ่งการใช้อำนาจโดยตรงลักษณะนี้ไม่ปรากฏในร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังอยู่ระหว่างการทรงพิจารณาลงพระปรมาภิไธย ที่มีกำหนดเวลาภายใน 90 วัน นับแต่วันทูลเกล้าฯ (17 ก.พ. 2560)

จึงน่าติดตามว่า พระองค์จะทรงลงพระปรมาภิไธยร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ เนื่องจากมีหลายฝ่ายห่วงใยว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจก่อปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงในอนาคต

นักเคลื่อนไหวและนักต่อสู้ทางการเมืองทั้งหลายกำลังเฝ้าติดตาม ตลอดจนเริ่มมีการเตรียมปรับทิศทางการเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองกันแล้ว  ในขณะที่องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไท (อ.ส.ส.ท.) คงเป็นองค์การเดียวที่แทบจะไม่ต้องปรับทิศทางการต่อสู้ เพราะอ่านสถานการณ์ล่วงหน้าได้แม่นยำ และได้กำหนดทิศทางการต่อสู้ไว้ชัดเจนแล้ว  ส่วนกลุ่มอื่นที่ยังรีรอท่าทีของท่านผู้นำใหม่ จะตัดสินใจมาร่วมกับ อ.ส.ส.ท.หรือไม่  คาดว่าน่าจะไม่มาเพราะแต่ละกลุ่มต่างมีทิฐิมานะ กลุ่มเหล่านี้ เช่น กลุ่ม นปช.  กลุ่มแดงสยาม  กลุ่มสาธารณรัฐนิยม  กลุ่มเสรีไทย ฯลฯ อาจหาทางรวมตัวกันใช้การนำแบบรวมหมู่ (Collective Leadership) หากมีแรงสนับสนุนดีก็อาจกลายเป็นกลุ่มหลักอีกกลุ่ม  ซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายที่มีหลายกลุ่มเคลื่อนไหวต่อสู้ในแนวทางต่าง ๆ ดังปรากฏในการปฏิวัติของหลายประเทศ 

ในที่สุด กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากมวลชนมากที่สุด จะเป็นกลุ่มที่สามารถนำธงชัยปักกลางนคร

Last edited by ฮางืด (March 3, 2017 12:37 PM)

Offline

#2 March 3, 2017 11:44 PM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 349

Re: จับตาการปรับขบวนการเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมือง

ฟังคลิปหมาหน้อยธรรมดา 3 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครแนวร่วมเพื่อตั้งกองทัพประชาชนแล้ว (ช.ม.ที่ 1:18:00) ไม่รู้พูดเล่นเรื่อยเปื่อยตามรายการพาไปหรือว่าเอาจริง  ของแท้ไม่น่าจะอย่างนี้

และ ช.ม.ที่ 3.04.00 เป็นต้นไป พูดเรื่องนี้จริงจังขึ้น,,,,,,,ท่าจะเอาจริง

Last edited by ฮางืด (March 4, 2017 7:05 AM)

Offline

#3 March 4, 2017 7:03 AM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 349

Re: จับตาการปรับขบวนการเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมือง

คลิป ดร.เพียงดิน รักไทย 3 มี.ค. 60
ก็พูดได้ดีมากครับ
มีพูดถึง อ.ส.ส.ท.ด้วย
ได้บรรยากาศเป็นมิตร พร้อมสนับสนุน
ถือเป็นความก้าวหน้าในเชิงบวกขององค์การต่อสู้ของประชาชน

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.