iFreeThai

#1 July 28, 2017 8:49 PM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 244

ใครสั่งให้ข้าวเน่า... ตรงนี้มีคำตอบ

อดีตหัวหน้าคลังสินค้า อคส.ให้การหลัง รปห. คสช.สั่งเลิกติดกล้องวงจรปิด เปลี่ยนกุญแจ ห้ามรมยา ทำข้าวเน่า เผย "ปนัดดดา" กำหนดมาตรฐานตรวจข้าวเอง ไม่อิง ก.พาณิชย์

L_ebegbg7khabk76ei69acb.JPG

นายพศดิษ ดีเย็น  อดีตหัวหน้าคลังสินค้า องค์การคลังสินค้า (อคส.)  กล่าวภายหลังการเบิกความเป็นพยานในคดีโครงการรับจำนำข้าว ที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาตามคำฟ้องของ อัยการสูงสุด ว่า ในช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคลังสินค้าและรับผิดชอบในการกำกับดูแลสต๊อกข้าวในโครงการรับจำนำ ตั้งแต่ ปี 2554 จนถึงปี 2559 เห็นว่า ขั้นตอนในการตรวจรับข้าวเข้าสู่โครงการรับจำนำ เป็นไปตามมาตรฐานและขั้นตอนที่กำหนดโดยรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) โดยในส่วนของ อคส.เป็นหน่วยงานโดยตรงที่รับมอบนโยบายจากกระทรวงพาณิชย์ และปฏิบัติตามคู่มือการรับจำนำข้าวของกรมการค้าภายใน ที่มีหน้าที่โดยตรงตั้งแต่การออกใบประทวน ตรวจสอบตาชั่ง ตรวจสอบเอกสารเกษตรกร จัดเก็บข้าวเปลือก จัดเก็บข้าวสาร เบิกจ่ายระบายข้าว ตั้งแต่เริ่มโครงการปี 2554 ในสมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  โกดังและคลังสินค้าในความดูแลของ อคส.ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน และคู่มือเพื่อเก็บรักษาสภาพข้าวเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมาโดยตลอด ตั้งแต่ การตรวจสอบคุณภาพข้าว การรมยากำจัดแมลงและศัตรูพืช เป็นต้น 

    อย่างไรก็ตามจุดสังเกตในเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น ข้าวในโครงการรับจำนำมีหลายเรื่องหลายประเด็น โดยเฉพาะปัญหาเรื่องข้าวหายไปจากโกดัง ในโกดังมีข้าวเสื่อมคุณภาพปะปน ข้าวไม่ตรงสเป็คตามโครงการรับจำนำ  และอีกหลายปัญหา ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าหลังการรัฐประหาร รัฐบาล คสช.ได้มีคำสั่งโดยกระทรวงพาณิชย์ให้มีการยกเลิกการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่เคยติดตั้งอยู่ที่โกดังเก็บข้าวในโครงการรับจำนำ สั่งเปลี่ยนคณะบุคคลที่ถือกุญแจ และตั้งแต่ ปี 2557-2559 กระทรวงพาณิชย์ห้ามมิให้มีการเปิดโกดังข้าวเพื่อรมยา ตามปกติ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้าวในโครงการรับจำนำ ได้รับความเสียหาย

    สำหรับปัญหาเรื่องข้าวเน่า ข้าวเสียและข้าวเสื่อมคุณภาพ นั้นโดยข้อเท็จจริงแล้วข้าวที่เก็บไว้ในโครงการรับจำนำยังมีสภาพที่สามารถจำหน่ายได้ตามปกติ  แต่ปัญหาเกิดจากการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ม.ล.ปนัดดา กำหนดเอง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ เอามาตรฐานการกำหนดคุณภาพข้าวเพื่อการส่งออกมาเป็นเกณฑ์ตรวจวัด ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวต้องเป็นข้าวที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว จึงทำให้ข้าวในคลังและโกดังรับจำนำ ทั้งประเทศเป็นข้าวที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ ม.ล.ปนัดดา ประกอบกับบุคลากรที่ออกไปตรวจสอบนั้นเป็นบุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้เรื่องข้าวขั้นตอนการตรวจสอบไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน จนทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมหาศาล และกลายเป็นที่มาของนโยบายการสั่งขายข้าวคุณภาพดี ในราคาข้าวเสื่อมคุณภาพ หรือข้าวเน่า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบางรายประมูลข้าวได้ในราคาที่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 5 บาท ทั้งที่ข้าวในคลังบางแห่งสามารถขายในราคาที่สูงกว่า 10 บาท ทำให้ประเทศได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก   

            ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพข้าวตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ ต้องตรวจข้าวให้ได้ปริมาณตัวอย่าง อย่างน้อย 5 % ของข้าว 1 กอง เช่นข้าวสาร 1 กองมีจำนวน 20,000 กระสอบ การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ต้องฉ่ำข้าวอย่างน้อย 1,000 กระสอบ แต่ในทางปฏิบัติของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดย ม.ล.ปนัดดา ฉ่ำข้าวแต่ละกอง ไม่ถึง 200 กระสอบ อีกทั้งยังไม่ทั่วทั้งกองข้าว แต่กลับบอกว่าข้าวที่ตรวจสอบเป็นคุณภาพต่ำ ที่แบ่งเกรดเป็น เอ บี และซี ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ตั้งขึ้นเองโดยไม่เคยมีมาก่อน   

            ส่วนปัญหาเรื่องการทุจริตข้าวถุง ที่เป็นข้อกล่าวหาว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้มีการทุจริตเมื่อปี 2556 นั้น โดยข้อเท็จจริงแล้ว ในเวลานั้นการจัดทำข้าวถุงเป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการทำข้าวถุง เพื่อจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย และไม่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีเลย เป็นการปฏิบัติในระดับของกรมการค้าต่างประเทศ และองค์การคลังสินค้า (อคส.) แต่ อดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งให้กระทรวงพาณิชย์ยกเลิก และดำเนินการตรวจสอบตั้งแต่เกิดเรื่อง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 และ อคส.ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 ในปีเดียวกัน วุฒิสภาได้หยิบยกเรื่องนี้มาอภิปรายในสภาฯ ตอนนี้เรื่องอยู่ระหว่างการสอบสวน และดำเนินการของ ป.ป.ช

http://www.komchadluek.net/news/politic/288687

Offline

#2 July 28, 2017 8:57 PM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 244

Re: ใครสั่งให้ข้าวเน่า... ตรงนี้มีคำตอบ

เป็นเรื่องราวใหญ่โตเสียแล้ว หลังจากสื่อมวลชนหลายสำนักได้รายงานข่าวถึงความไม่ชอบมาพากลของการระบายข้าวของรัฐบาลคสช. โดย นายเสกสม แจ้งจิต ผู้สื่อข่าว NBT ได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กเสกสม แจ้งจิต ระบุถึงการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี คลังสินค้าวรโชติ 2 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ยื่นหนังสือคัดค้าน และร้องต่อหน่วยงานรัฐให้มีการตรวจสอบคุณภาพข้าวสารในคลังคลังวรโชติ 2 ซึ่งเป็นข้าวในสต๊อกของรัฐบาล ที่มีที่มาจากโครงการรับจำนำข้าว โดยข้าวจากคลังดังกล่าวถูกตรวจสอบคุณภาพ และประมูลขายเป็นอาหารสัตว์

น.ส.อิศราภรณ์ คงฉวี กรรมการผู้จัดการ คลังวรโชติ 2 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ทางบริษัทเคยเข้าร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรม และกรมการค้าต่างประเทศ ขอคัดค้านการระบายข้าวสารในโกดังเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน(อาหารสัตว์) เนื่องจากมั่นใจว่าข้าวสารในโกดังของตนนั้นเป็นข้าวสารที่มีคุณภาพดี

“สภาพข้าวของเราเป็นข้าวที่เก็บรักษาอย่างดี แต่เขาไม่เคยเอาออกมาประมูล เรามีการติดตามการประมูลตลอด แต่ก็ไม่เคยมีการประมูล จนสุดท้ายก็นำออกมาขายแบบอุตสาหกรรมยกคลัง ซึ่งข้าวของเราเป็นข้าวที่ดี”

โดย น.ส.อิศราภรณ์ ได้มีการนำผู้สื่อข่าวเข้ามาตรวจสอบคุณภาพข้าวในคลังวรโชติ 2 แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ทหารจากหมวดรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 3 เข้ามาแสดงตัวว่าเป็นคณะกรรมการถือกุญแจคลังเก็บข้าวตามคำสั่งคสช. แจ้งให้ผู้สื่อข่าวทราบว่าไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปตรวจสอบ เพราะข้าวในโกดังเป็นข้าวที่ถูกตรวจสอบจากโครงการจำนำข้าว

ด้านเจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้า และบริษัทที่ประมูลข้าวได้ ก็ออกจากพื้นที่คลังสินค้าไป โดยอ้างว่าโกดังถูกเจ้าหน้าที่ทหารสั่งปิด

ทั้งนี้ น.ส.อิศราภรณ์ ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่า การที่เธอต้องการให้สื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบคุณภาพข้าวในโกดัง เพราะมั่นใจว่าข้าวในโกดังเป็นข้าวคุณภาพดี ไม่ควรถูกขายเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งจะทำให้รัฐเสียผลประโยชน์ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท

“ข้าวในโกดังถูกประมูลไปในราคา 5.07 บาท ต่อกิโลกรัม ซึ่งข้าวในโกดังมีประมาณ 6 ล้านกิโลกรัม ซึ่งมีมูลค่าขั้นต่ำคือ 30 ล้านบาท โดยทางคลังวรโชติ 2 ได้ทำเรื่องคัดค้านการระบายข้าวมาโดยตลอด จึงควรมีการตรวจสอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และประชาชน”

05-4.jpg

ด้าน น.ส.ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าวช่อง 3 รายงานผ่านรายการข่าว 3 มิติ และเฟซบุ๊ก Thapanee Ietsrichai ว่า ข้าวในคลังวรโชติ 2 เป็นข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/2557 จำนวน 66,361 กระสอบ จึงถูกตรวจสอบในเดือนมิถุนายน 2557 กระทั่งในเดือนมกราคม 2558 องค์การคลังสินค้า(อคส.)ได้มาสุ่มตัวอย่างข้าวไปตรวจสอบ ต่อมาวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ทางคลังวรโชติ 2 ได้รับหนังสือจากตำรวจแจ้งว่า อคส. ร้องทุกข์กองปราบปรามให้ดำเนินคดีกับคลังวรโชติ 2 ในข้อหาลักทรัพย์ ยักยอก และฉ้อโกง

Offline

#3 July 28, 2017 10:59 PM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 244

Re: ใครสั่งให้ข้าวเน่า... ตรงนี้มีคำตอบ

Offline

#4 July 28, 2017 11:01 PM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 244

Re: ใครสั่งให้ข้าวเน่า... ตรงนี้มีคำตอบ

เจ้าของโกดังข้าว 8 แห่ง ขอให้รัฐบาลตรวจสภาพข้าวใหม่ เพราะไม่เชื่อมั่นในผลการตรวจวิเคราะห์ข้าว ที่ไม่เคยแจ้งให้ทางโกดังรับทราบ จนข้าวถูกนำไปประมูลเป็นอาหารสัตว์ จึงขอให้เปิดประมูลขายแบบทั่วไป ไม่ใช่เข้าสู่อุตสาหกรรมการบริโภคที่ไม่ใช่คน เพื่อปกป้องความเสียหายที่จะเกิดกับรัฐหลายพันล้านบาท

เจ้าของโกดังข้าว 8 แห่งรวมตัวกันเรียกร้องรัฐบาลระงับการระบายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/2557 ซึ่งส่วนใหญ่จะระบายขายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนหรือเป็นอาหารสัตว์ โดยเฉพาะคลังวรโชติ จังหวัดอ่างทอง ที่นางสาวอิศราภรณ์ คงฉวี ได้ออกมาร้องเรียนเป็นรายแรก เนื่องจากเชื่อมั่นว่า ข้าวในโกดังเป็นข้าวคุณภาพดีที่ไม่ควรนำไปขายเป็นอาหารสัตว์ และไม่เคยทราบมาก่อนว่าผลการตรวจวิเคราะห์ข้าวที่พบเป็นข้าวเกรด C เกิน 20% เพียง 1 กอง กับข้าวอีก 4 กองที่เป็นเกรด A และ B ที่คนบริโภคได้ จะถูกขายเหมารวมเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งจากข้าวจำนวนกว่า 6,000 ตัน จะทำให้รัฐเสียหายไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท

แม้ล่าสุด นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ยืนยันว่าไม่สามารถระงับได้เพราะข้าวได้ขายไปแล้ว แต่ข้าวถูกเคลื่อนย้ายไปเพียง 4,000 ตัน ยังเหลือข้าวที่อยากให้เปิดตรวจสภาพข้าวใหม่ และพร้อมจะซื้อข้าวคืนด้วยตัวเองอย่างต่ำราคากิโลกรัมละ 10 บาท หรือไม่รัฐจะต้องเปิดประมูลขายแบบทั่วไปไม่ใช่ขายเป็นอาหารสัตว์ที่ได้ราคาเพียงกิโลกรัมละ 5 บาท 7 สตางค์

ขณะที่คลังถาวรโชคชัย จ.สระบุรี มีข้าว 79,600 กระสอบ ทราบผลไม่เป็นทางการเมื่อปี 2558 ว่าข้าวเป็นเกรด A จำนวน 2 กอง เกรด C จำนวน 2 กอง ซึ่งนี่เป็นตัวอย่างข้าวสาร 5% ในคลังถาวรโชคชัย ที่ถูกสุ่มตัวอย่างเมื่อปี 2557 แล้วผลเป็นเกรด C ที่จะต้องขายเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งยังมีคุณภาพดีและเจ้าของโกดังได้นำไปปรับปรุงพบว่าสามารถนำไปบริโภคได้ ต่างจากสภาพข้าวที่ต้องนำไปขายเป็นอาหารสัตว์ตามกองนี้ และข้าวจากคลังถาวรโชคชัยทั้งหมดมาจากโรงสีในพื้นที่เดียวกัน จึงไม่น่าจะมีคุณภาพต่างกันได้ จึงเชื่อว่าอาจเปิดทางให้มีการนำข้าวไปขายเป็นอาหารสัตว์ จะถูกหมุนเวียนกลับมาขายเป็นข้าวดีในตลาด

เจ้าของคลังกิจเจริญทรัพย์ลพบุรี ก็เป็นคลังที่ถูกนำข้าวเป็นขายเป็นอาหารสัตว์ และมั่นใจที่จะออกมาร้องขอให้รัฐบาลเปิดตรวจสอบคุณภาพข้าวใหม่ หรือเปลี่ยนหลักเกณฑ์การกำหนดให้ข้าวเกรด C เกิน 20% กองเดียวต้องเหมารวมให้ขายเป็นอาหารสัตว์ทั้งคลัง และต้องเปิดเผยผลตรวจวิเคราะห์ข้าว หากนับเฉพาะข้าวที่ถูกขายเป็นอาหารสัตว์ 5,700,000 ตัน รัฐจะเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท

ขณะที่ นายวงศ์วิโรจน์ ปาลวัฒน์ เจ้าของคลังเจริญประภา จ.ลพบุรี ถูกตีเป็นข้าวที่ต้องขายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ก็มั่นใจว่าหากเปิดพิสูจน์ข้าวในโกดังจะไม่ใช่สภาพที่ขายเป็นปุ๋ยได้ จึงเสียดายหากข้าวเหล่านี้ถูกขายไปในราคาที่ต่ำ โดยเจ้าของคลังทั้ง 8 แห่งยืนยันว่าการออกมาเรียกร้องในช่วงนี้ไม่มีการเมืองอยู่เบื้องหลัง แต่เพราะอยู่ในช่วงที่ประกาศขายข้าวรอบใหม่ จึงต้องออกมาขอให้รัฐบาลพิจารณาระงับก่อนจะเกิดความเสียหาย

Offline

#5 July 29, 2017 1:34 AM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 244

Re: ใครสั่งให้ข้าวเน่า... ตรงนี้มีคำตอบ

ข้าวลึกลับ!!!

วันที่ 25 ก.ค.60 ตำรวจ สภ.เมืองสระแก้ว สกัดจับรถบรรทุกข้าวสาร 7 พ่วง ภายในพบบรรทุกข้าวสาร จำนวนมาก ตรวจสอบพบสำแดงเอกสารนำเข้าข้าวสารจากประเทศกัมพูชา แจ้งปลายทางส่งที่บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

20430004_682596708605195_8996642428010993825_n.jpg?oh=cfd580c21900771e5775d6bbf8aa6775&oe=59FF67B9

แต่เมื่อตำรวจตรวจสอบเชิงลึกพบข้าวสารทั้งหมด เป็นข้าวที่ประมูลออกมาราคาถูก ปลายทางส่งที่จังหวัดสระแก้ว

"คนขับรถทั้ง 7 คนสำแดงเอกสารว่าข้าวทั้งหมดนำเข้ามาจากกัมพูชา แต่เมื่อตรวจสอบในเชิงลึกพบว่าเป็นข้าวหอมปทุมที่เพิ่งถูกประมูลมาในราคาถูก ปลายทางข้าวจะมาที่บริษัทแซทเทิลไลท์ จำกัด อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เจ้าของข้าวที่แท้จริงคือบริษัทถาวรจำกัด

เมื่อตรวจสอบลงไปอีกพบว่า บริษัทถาวร จำกัด ตั้งอยู่ใน จ.สระแก้ว เคยเปิดทำธุรกิจผลิตน้ำมันพืชส่งขายกัมพูชา เคยถูกร้องเรียนว่าทำให้เกิดมลพิษ แต่ก็พบว่ามาทำธุรกิจข้าว ขณะที่ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วสั่งตั้งกรรมการสอบสวนการเคลื่อนย้ายข้าวในครั้งนี้ว่าเป็นข้าวมาจากที่ใด นำข้าวไปใช้ประโยชน์อย่างไร โดยให้พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว รายงานให้ทราบภายใน 7 วัน"

อ้างอิง http://prachatai.org/journal/2017/07/72585

- กัมพูชา ปลูกข้าวหอมปทุมแล้ว โอ้โฮ

สงสัยข้าวอาหารสัตว์ ที่ขายราคาถูกๆ จะวนออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน ซื้อมา 3-4-5 บาทต่อกิโล ปรับคุณภาพใหม่ไปขายสิบกว่าบาท เงินทั้งนั้น ประมูลไปกี่ล้านตันแล้ว ส่วนต่างไปไหน

ใครทำลายข้าว ใครทำร้ายชาวนา

https://www.facebook.com/secret100milli … =3&theater

Offline

#6 July 30, 2017 10:47 PM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 244

Re: ใครสั่งให้ข้าวเน่า... ตรงนี้มีคำตอบ

"อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ" แจง "คสช." สั่งปิดโกดังข้าวแค่ 2 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการลักลอบขนข้าวออก ปัดสั่งถอดกล้องวงจรปิดในโกดัง

750x422_765966_1500885206.jpg

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีข่าวเบิกความของพยาน ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพและการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาล โดยอ้างว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ปิดโกดังไม่ให้รมยา จึงทำให้ข้าวเสื่อมสภาพ และสั่งให้ถอดกล้องวงจรปิดที่โกดัง การปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพข้าว ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดนั้น ยืนยันว่าเมื่อ คสช. เข้ามาบริหารประเทศได้สั่งปิดโกดังเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบขนข้าวออกไป

"หลังจากนั้น ได้เปิดโกดังให้รมยาตามปกติ มีหลักฐานเป็นตารางการรมยาของผู้รับจ้างรมยา และเอกสารการเบิกจ่ายค่ารมยาทั้งที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งข้าวที่เสื่อมนั้น เป็นข้าวเสื่อมอยู่ก่อนแล้ว ถ้าเสื่อมเพราะเข้าไปรมยาไม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องเสื่อมทั้งโกดัง ไม่ใช่เสื่อมเฉพาะบางกอง หรือเสื่อมเฉพาะข้างในกอง"

นอกจากนี้ ยังยืนยันว่าไม่มีคำสั่งให้ถอดกล้องวงจรปิดที่โกดัง เพราะไม่มีเหตุผลใดที่จะสั่งให้ถอดกล้องออก ไม่มีการสั่งเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโกดังข้าว เพียงแต่ให้ใส่กุญแจที่เจ้าหน้าที่ทหารดูแลเพิ่มอีกหนึ่งดอก ซึ่งข้าวสารจากการรับจำนำ ต้องมีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานข้าวที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ทุกกระสอบ การเก็บตัวอย่างของคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว หรือคณะ 100 สาย ที่เก็บตัวอย่าง 3% ของแต่ละกอง สอดคล้องกับวิธีการชักตัวอย่างข้าวตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและมาตรฐานไอเอสโอ 13690 : 1999  ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 5% เนื่องจากมีกำหนดไว้เฉพาะการตรวจข้าวหอมมะลิที่ส่งออกเพียงชนิดเดียว

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/765966

Offline

#7 August 4, 2017 11:05 PM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 244

Re: ใครสั่งให้ข้าวเน่า... ตรงนี้มีคำตอบ

รายชื่อคณะกรรมการคัดเกรดข้าว ที่ทำงานคัดเกรดข้าวให้มล.ปนัดดา ที่คัดเกรดจนข้าวดีกลายเป็นข้าวอาหารสัตว์

20621061_909726812498986_3332483476150042925_n.jpg?oh=85469067f1148ae82903c2379ac89c1d&oe=5A2AAA94


รายชื่อกรรมการตรวจข้าว กับดูรายชื่อในสมาคมผู้ส่งออกข้าวกันเอาเองนะครับ ว่า ใครเป็นใคร

20525856_909726842498983_3775438585731997048_n.jpg?oh=efeeb173d22604a35cc77d746139b504&oe=59FB78A7


ทีนี้เข้าใจหรือยังว่า ทำไมข้าวดีทำไมถึงเป็นข้าวเสื่อม แล้วทำไมพ่อค้าข้าวถึงแย่งกันประมูลข้าวเน่า

&pnref=story

Offline

#8 August 5, 2017 4:31 AM

กะตังป๋า
Member
Registered: February 27, 2017
Posts: 245

Re: ใครสั่งให้ข้าวเน่า... ตรงนี้มีคำตอบ

เป็นผลงานอัปยศของปนัดดาที่อวดตัวว่าเปนคนดีของแผ่นดิน

หลังจากเคยสร้างความอัปยศมาครั้งหนึ่ง กรณีไมค์ทองคำอันลือลั่น

Offline

#9 August 5, 2017 9:09 PM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 244

Re: ใครสั่งให้ข้าวเน่า... ตรงนี้มีคำตอบ

ล่าสุด! ฉาว! ทุจริตระบายข้าว! ในมือทหาร! ใบตองแห้ง, ตวงพร, ชูวัส voice tv 5 สค 2560

Offline

#10 August 11, 2017 10:35 PM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 244

Re: ใครสั่งให้ข้าวเน่า... ตรงนี้มีคำตอบ

นาข้าวที่อีสานบ้านเกิดผม ตามแนวริมน้ำชีทุกวันนี้น้ำยังท่วม แม้จะไม่มีฝนตก เขื่อนก็ยังปล่อยน้ำลงมาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนข้าวที่ยังพอเกี่ยวได้ชาวนาก็เกี่ยวขายข้าวสดกัน ดีกว่าทิ้งให้เน่าดำจนขายไม่ได้ เรื่องราคาไม่ต้องพูดถึง ถูกกดจนเรี่ยดิน

20707922_913551928783141_7594502028786623709_n.jpg?oh=8f5fdce9084c2ba615f3c7e48f836782&oe=59F17FCB

นอกจากสถานการณ์น้ำที่มีผลมากดราคาข้าวแล้ว ข้าวอาหารสัตว์ราคาถูก แต่กลับเข้ามาในตลาดข้าวคนกินก็เป็นปัจจัยกดราคาข้าวใหม่ให้ถูกลงไปอีก
ตอนนี้ขายข้าวอาหารสัตว์ให้คนกินได้กำไรดีกว่าซื้อข้าวใหม่มาสีขาย

ข่าวว่าข้าวอาหารสัตว์นั้นเดินทางจากอ่างทอง ไปราชบุรี แล้ววนกลับมาชัยนาท ไปลงตู้คอนเทนเนอร์ที่ลาดกระบัง แล้วจากลาดกระบังก็เข้าไปอยู่ในถุง แล้วขึ้นไปอยู่บนห้าง มีค่าตัวถึงถุงละ 100 กว่าบาท

จากที่ซื้อมาแค่กิโลละ 5 บาทใส่ถุง 5 กิโลต้นทุนข้าว 25 บาทรวมทุนอย่างอื่นอย่างไรต้นทุนก็ไม่เกิน 35 บาท แบบให้ราคาต้นทุนสูงสุด
ข้าวอาหารสัตว์หากหลุดเข้ามาแบบนี้ซัก 1 ล้านตันเงินกำไรนับหมื่นล้าน ไม่รู้จะไปเป็นอาหารสัตว์ตัวไหนบ้าง

นอกจากข้าวจะกลับเข้ามาในตลาดคนกินในประเทศแล้ว ยังมีบางส่วนที่ขนลงคอนเทนเนอร์ เอาลงเรือ ออกไปไหนอีกบ้างก็ไม่รู้

ผมเคยบอกว่า ข้าวที่รัฐบาลเราขายเป็นอาหารสัตว์ เป็นข้าวเกรดที่ดีกว่าที่คนฟิลิปปินส์ตามเกาะต่างๆกินอยู่ทุกวันนี้ด้วยซ้ำ

ข้าวสารเกรดเดียวกันกับข้าวอาหารสัตว์ของรัฐบาลนี้ ขายในราคากิโลละ 23 บาทในเขมร แล้วถ้าข้าวอาหารสัตว์หลุดลงเรือไปขาย ไม่ว่าไปขายที่ไหนในราคาต่ำกว่าในตลาดปกติ ล้วนขายง่าย ขายคล่อง กำไรงามทั้งนั้น

แต่ที่กระทบหนักคือ การทำลายข้าวและทำร้ายชาวนาไทย ในขณะที่เจ้าของคลังที่เรียกร้องให้ตรวจสอบใหม่ ขนาดถึงกับขอซื้อข้าวในโกดังเองให้ราคาอีกเท่าตัว รัฐทหารยังไม่ได้ยิน

น้ำที่ท่วมนา ข้าวที่เสียหาย ข้าวใหม่อาจจะออกน้อยกว่าปกติ แต่อย่าหวังว่าราคาข้าวจะขึ้น เพราะข้าวอาหารสัตว์ในมือพ่อค้าข้าวยังเป็นตัวกดราคาข้าวใหม่ และ เตรียมพร้อมไว้ทำกำไรกับราคาข้าวสารที่สูงขึ้นด้วยข้ออ้างข้าวออกน้อย ข้าวสารเลยแพง แต่ข้าวเปลือกยังถูกเหมือนเดิม

https: //www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=913551955449805&id=100003850270527

Offline

#11 August 18, 2017 8:54 PM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 244

Re: ใครสั่งให้ข้าวเน่า... ตรงนี้มีคำตอบ

คงจำข่าวที่ตำรวจสระแก้วจับรถบรรทุกข้าวจำนวน 7 คันรถพ่วงได้นะครับ เจ้าของรถและเจ้าของข้าวสำแดงว่า เป็นข้าวที่นำเข้ามาจากเขมร แต่ทางตำรวจที่จับกุมตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกหลายอย่างประกอบกันแล้ว มีข้อมูลว่าน่าจะเป็นข้าวที่ประมูลมาจากการประมูลข้าวอาหารสัตว์

จนถึงตอนนี้ มีข่าวว่า ตำรวจที่รับผิดชอบการจับกุมถูกย้ายจาก สระแก้วให้เข้าไปอยู่ ศป.ตร.ภ.2 โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิม ไม่รู้จะให้ไปนั่งตบยุงหรือเปล่า

นี่แหละครับที่เขาเรียกว่า เจอตอ น่าจะตอใหญ่เสียด้วย ยุคนี้เป็นยุคแห่งความมืดมนของตำรวจจริงๆ ไหนจะถูกแย่งงาน ไหนจะถูกใช้งาน ทั้งตบหัวทั้งบอกจะปฎิรูป

20881960_917274821744185_3302434518582018112_n.jpg?oh=cd7fce03c8d00a73947c495745cda46b&oe=5A2F80F8

https://www.facebook.com/photo.php?fbid … =3&theater

Offline

#12 August 18, 2017 11:26 PM

ปาปียอง
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,155

Re: ใครสั่งให้ข้าวเน่า... ตรงนี้มีคำตอบ

Friend-of-Red wrote:

คงจำข่าวที่ตำรวจสระแก้วจับรถบรรทุกข้าวจำนวน 7 คันรถพ่วงได้นะครับ เจ้าของรถและเจ้าของข้าวสำแดงว่า เป็นข้าวที่นำเข้ามาจากเขมร แต่ทางตำรวจที่จับกุมตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกหลายอย่างประกอบกันแล้ว มีข้อมูลว่าน่าจะเป็นข้าวที่ประมูลมาจากการประมูลข้าวอาหารสัตว์

จนถึงตอนนี้ มีข่าวว่า ตำรวจที่รับผิดชอบการจับกุมถูกย้ายจาก สระแก้วให้เข้าไปอยู่ ศป.ตร.ภ.2 โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิม ไม่รู้จะให้ไปนั่งตบยุงหรือเปล่า

นี่แหละครับที่เขาเรียกว่า เจอตอ น่าจะตอใหญ่เสียด้วย ยุคนี้เป็นยุคแห่งความมืดมนของตำรวจจริงๆ ไหนจะถูกแย่งงาน ไหนจะถูกใช้งาน ทั้งตบหัวทั้งบอกจะปฎิรูป

https://scontent.fbkk2-2.fna.fbcdn.net/ … e=5A2F80F8

https://www.facebook.com/photo.php?fbid … =3&theater


ขอถามเพื่อนที่อยู่นิวยอร์คคะ...คนไทยยุคทุกวันนี้น่าคบไหม?  คำตอบคือไม่น่าคบแม่มันเลย
แต่มันเป็นพี่น้องคลานตามของเราทั้งนั้น  แล้วเราจะทำอย่างไรกันดี?  ทิ้งก็ไม่ได้ขายก็ไม่รอด...ปล่อยให้มันตายไปเลยดีไหม?
...มันทั้งโง่...กะล่อนและขี้ขลาด...แต่มันคือพี่และน้องสายเลือดของเราทั้งนั้น...ได้แต่เศร้าและร้องไห้พยายามหาคำตอบมานาน...แล้วมันช่วยอะไรได้?
พวกเขาไม่มีโอกาสเหมือนเรา...ทำอย่างไรจะให้พวกเขาได้เหมือนเรา? 
เราต้องช่วยเขา..ให้กำลังใจและการสนับสนุนทุกทางให้เขาสู้..รู้จักลุกขึ้นสู้
เพื่ออิสรภาพและเสรีภาพของพวกเขา ...หากเขาไม่คิดสู้เราจะช่วยเขาได้อย่างไร?
ลืมและทิ้งภาษาไทยไม่พูดไม่เขียนไม่ฟังเพลงไทยให้หมดสิ้น  และฝังมันทุกอย่างเสียเลยตลอดชีวิตหรือ?
โหดร้ายและเลือดเย็นเกินไปแล้ว...กรุณาช่วยด้วย !!

Last edited by ปาปียอง (August 19, 2017 12:21 AM)

Online

#13 August 27, 2017 8:16 PM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 244

Re: ใครสั่งให้ข้าวเน่า... ตรงนี้มีคำตอบ

เฉลย... ประธาน นบข. มันเป็นคนสั่งให้ "ข้าวต้องเน่า"

21078785_1478317345571391_6634391614085261229_n.jpg?oh=9397440813e8cb8f3f803fbbee020813&oe=5A12446B

Offline

#14 September 5, 2017 11:17 PM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 244

Re: ใครสั่งให้ข้าวเน่า... ตรงนี้มีคำตอบ

คณะอนุกรรมการตรวจคลังข้าวที่นายกแต่งตั้ง ไปตรวจคลังข้าวที่ ลพบุรีวันนี้ ไม่รู้ไปตรวจคลังข้าวหรือไปขู่เจ้าของคลังฯ ไปตรวจโกดังข้าวแต่เอารถขนผู้ต้องหาไปจอดในโกดังข้าว แถมไปตรวจแต่โกดังไม่สุ่มตรวจดูข้าว

21271107_925542727584061_8980172673513704675_n.jpg?oh=d50bcc9713a792e4dec11aab4328686e&oe=5A5D9606

https: //www.facebook.com/photo.php?fbid=925542727584061&set=a.165400253598316.36615.100003850270527&type=3&theater

---------------------------------------------------------------------------

เรื่องแปลกอีกอย่างของการขายข้าวดีเป็นข้าวอาหารสัตว์คือ หลักเกณฑ์ใหม่ที่จะมาคิดค่าเสียหายจากโกดัง ตอนขายสมมติข้าวในโกดังมี 100 ตัน ตรวจแล้วเป็นข้าวเกรด C 20ตัน ให้ตีขายเป็นข้าวอาหารสัตว์ทั้ง 100 ตัน

แต่ตอนที่จะมาคิดค่าเสียหายจากโกดังและจากเซอร์เวเยอร์ตามสัญญารักษาข้าว จะคิดค่าเสียหายแค่ 20 ตันที่ตรวจเป็นข้าวเกรด C

ไม่รู้หลักเกณฑ์แบบนี้เอาอะไรคิด คือถ้าผู้รักษาข้าวทำเสียหายก็ต้องรับผิดชอบหมด ถ้าเขาไม่ได้ทำเสียหายก็ไม่ควรรับผิดชอบทั้งหมด

นี่ 20%ให้โกดังรับผิดชอบความเสียหาย แล้วอีก 80% ใครทำความเสียหาย และ ใครจะรับผิดชอบ

https: //www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=925849500886717&id=100003850270527&pnref=story

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.