iFreeThai

#21 September 4, 2019 8:06 PM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 412

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

ตอบคุณปาปิยองที่แสดงความเห็นว่า...ไปสกิดบอกเขาให้ตื่นตัวขึ้นอาจโดน 112 เพราะมันหาว่า "ล้มเจ้า"


มันเป็น "พระมหาบัญชา" ของพระเยซูซึ่งคริสเตียนถือว่าเป็นพระบุตรและเป็นอานุภาพหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า

ตามที่บอกแล้วว่าหลังจากพระเยซูฟื้นคืนพระชนม์ ได้อยู่กับสาวก 40 วัน ก่อนเสด็จสู่สวรรค์นั้น พระองค์เดินขึ้นบนภูเขาใกล้ทะเลสาบกาลิลี สาวกก็เดินตามไป พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้สาวกแล้วตรัสว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”
(มัทธิว 28:18-20)
https://bible.com/bible/275/mat.28.18-20.TH1971

หลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาสาวก และมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขา

ถ้อยคำที่พระเยซูตรัสนี้ คริสเตียนถือว่าเป็น "พระมหาบัญชา" ทำให้ท่านทั้งหลายได้เห็นผู้ประกาศศาสนาออกไปประกาศเรื่องของพระเยซูไปทั่วทุกมุมโลก ท่านอย่ารำคาญนะครับเพราะเขาทำตามพระมหาบัญชา ใครเป็นคริสเตียนก็ถือเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ครับ

คำว่า "...สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้..." ถือเป็นหน้าที่หนึ่งที่จะต้องทำลายอำนาจของซาตานที่ครอบงำผู้มีอำนาจการเมืองการปกครองที่ชั่วร้าย เป็นทรราช กดขี่ข่มเหงประชาชน เอาเปรียบ เสพสุข สมคบกันระหว่างเจ้าศักดินา ขุนทหาร นายทุนผูกขาด รุมทึ้งประเทศจนประชาชนตกอยู่ในความทุกข์เข็ญ โกหกหลอกลวงประชาชน บังคับประชาชนให้สยบใต้ฝ่าตีน ใครไม่อยู่ในอำนาจต้องถูกดำเนินคดีหรือถูกอุ้มฆ่าอย่างโหดร้ายป่าเถื่อน ผิดวิสัยมนุษย์ที่มีพระเจ้าเป็นสรณะพึงกระทำ

การบอกกล่าวให้ประชาชนตื่นตัวร่วมกันโค่นล้มฝูงซาตานเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นการทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซู ไม่ควรกลัวกฎหมายซาตานข้อใด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ต่างประเทศควรกล้าพูดและเขียนความจริงอย่างตรงไปตรงมา ดังที่ อ.จรัล อ.จรรยา อ.หวาน อ.ชูพงศ์ คุณแสงดาว สหายดอกแก้ว และในบอร์ดนี้หลายคน ฯลฯ ได้พูดและเขียนไว้ ไม่ใช่คอยปกป้อง เนียนอวยเพื่อหวังเมตตายกโทษที่ไม่ไปรายงานตัว คสช.จะได้กลับเมืองไทย โดยเฉพาะคนของพรรคการเมืองบางพรรคที่ไม่อยากเอ่ยชื่อ ขอให้อยู่ข้างประชาชนอย่างเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวหน่อย ไม่อยากว่าพวกเดียวกันนะครับ แต่สถานการณ์ต่อสู้แบบนี้โปรดอย่าทำให้มวลชนไขว้เขวโลเล ควรยืนยันให้ชัดว่าศัตรูเชิงโครงสร้างที่แท้จริงของประชาชนคือใคร อย่าได้หยิบยกเพียงกิจใดกิจหนึ่งที่ดูเหมือนดีมาบอกประชาชนว่าเขาดีต่อประชาชน ทั้ง ๆ ที่ภาพรวมคือภาพของการกดขี่ข่มเหง เอาเปรียบ ขูดรีด ข่มขู่ คุกคาม ทำร้าย ฆ่า ขอกราบเถอะครับ

ขอพระเจ้าอวยพร อาเมน

Offline

#22 September 26, 2019 5:33 AM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 412

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

เคยบอกแล้วว่าชนชั้นครองอำนาจของประเทศเราได้ใช้ศาสนาผีเป็นเครื่องมือในการครอบงำจิตวิญญาณของลูกน้องบริวารและประชาชน

โดยให้พ่อมดหมอผีสวมชุดขาวบ้าง ชุดเหลืองบ้าง ประกอบพิธีกรรมเรียกผีจากขุมนรกและที่สิงสถิตในที่ต่าง ๆ มาครอบงำจิตวิญญาณของคนไทย ข้าราชการใหญ่ โดยเฉพาะผู้มียศศักดิ์สูงที่ต้องเข้าพิธีกรรมกินน้ำสาบานตนว่าจะเป็นทาสรับใช้จนชีพมลาย พวกนี้จะถูกอำนาจผีหลวงหลายตนครอบงำ บางคนโดนหนักจนมีพฤติกรรมบ้าๆ บอๆ เช่น ประยุทธ์ บางคนมีอาการบ้านาฬิกา เช่น ประวิตร บางคนถูกผียาเสพติด ผีบ้าวุฒิการศึกษาสิง เช่น ธรรมนัด บางคนมึนๆ งงๆ บางวันก็รู้ว่าถูกหลอก บางวันก็ลืมว่าถูกหลอก ทำให้สู้ไปกราบไป และยอมให้ถูกหลอกจนอายุเลยเจ็ดสิบก็ยังมึนๆ เหมือนขาดสติ เช่น ทักสิน

เหล่านี้หลักข้อเชื่อของผู้เชื่อในพระเจ้าเรียกว่า "ถูกผีเข้าสิง" ผู้นำทางจิตวิญญาณ เช่น พระเยซู และอัครสาวกผู้ได้รับอำนาจจากพระวิญญาณบริสุทธ์ของพระเจ้ามักทำการขับผีออกจากร่างของผู้มาหาท่านเสมอ ปรากฏหลายแห่งในพระคัมภีร์ไบเบิล (พระคริสตธรรมใหม่)

ปัจจุบันผู้เชื่อพระเจ้าที่ได้รับการเจิมให้มีฤทธิ์เดชหรือมีอำนาจขับผี ได้ออกช่วยขับผีออกจากร่างชาวคริสต์เสมอ โดยเฉพาะในงานฟื้นฟูใหญ่ๆ จะมีพิธีกรรมขับผีออกจากผู้เชื่อจำนวนครั้งละนับร้อยนับพันคน ดังตัวอย่างคลิปนี้ คุณหมอวรุณ เลาหประสิทธิ์ ศิษยาภิบาล คริสตจักร New Hope Inter.  เมือง Seattle สหรัฐอเมริกา มาเทศนาในงานฟื้นฟูที่ห้องประชุมในห้างเซ็นทรัล เวสต์เกต เมื่อ 21 ก.ย. 2562  ทำพิธีขับผีให้ผู้เชื่อตั้งแต่ชั่วโมงที่ 2:27:00 เป็นต้นไป

https://m.youtube.com/watch?v=_AQO7Cs_78g&t=3954s

ส่วนการขับผีเดี่ยวๆ ก็มีอยู่เรื่อยในแทบทุกคริสตจักรที่เชื่อและเน้นเรื่องของพระวิญญาณ ดังเช่นคลิปนี้นาทีที่ 9.30  เป็นต้นไป

https://m.youtube.com/watch?v=eglkEnKEYJ0

การแก้ปัญหาพฤติกรรมบ้าๆ บอๆ ของผู้นำประเทศนี้ ผมเสนอให้ผู้นำคริสตจักรที่เชื่อและเน้นเรื่องพระวิญญาณ รวมตัวกันสักสิบคน ไปขอเข้าพบคณะรัฐมนตรี แล้ววางมือบนกระบาลไอ้พวกนี้เพื่อจับผีออกให้หมดทุกตัว และถ้ามีเวลามาก ๆ ก็ควรไปขับผีให้ สส. สว. ด้วย และถ้าใครแน่พอก็ไปขอพบเสี่ยเพื่อขับผีที่สิงอยู่ไม่ต่ำกว่าสิบตัว ทั้งผีการพนัน ผีเซ็กส์ ผีชอบจับหัว ผีงก ผีบ้า ผีโหด ฯลฯ

จะเป็นการดีต่อบ้านเมืองอย่างหาที่สุดมิได้

Offline

#23 September 26, 2019 8:25 AM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 30,473

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

dog.gif   clapping.gif

Offline

#24 September 26, 2019 2:42 PM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 412

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

ขอบคุณ usa.th

ผู้อ่านบางท่านอาจงงๆ ว่า ในเมื่อหลักข้อเชื่อของศาสนาคริสต์ก็มีความเชื่อเรื่องอำนาจของวิญญาณที่มีอิทธิพลต่อคริสตชน ทำไมผมวิจารณ์ระบบความเชื่อเรื่องวิญญาณของชนชั้นปกครองไทยในทางลบ แต่ยกย่องเชิดชูพระวิญญาณตามหลักความเชื่อทางคริสต์อย่างสูงส่ง

ขอกราบเรียนชี้แจงด้วยความเคารพท่านผู้อ่านทุกท่านว่า

ตามหลักความเชื่อของคริสต์ เชื่อว่าพระเจ้าส่งพระวิญญาณของพระองค์ ซึ่งเป็นพระวิญาณที่ดี เรียกในพระคัมภีร์ไบเบิลว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ (Holy Spirit) พระเจ้าส่งมาช่วยดูแลผู้เชื่อทุกคนหลังจากพระเยซูเสด็จกลับสู่สวรรค์ได้ 10 วัน (ใน ค.ศ.33) ตั้งแต่บัดนั้นถึงบัดนี้และต่อๆไป ผู้เชื่อจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูแลช่วยเหลือ เข้มข้นมากน้อยตามระดับความเชื่อ (Faith) และการเชื่อฟังพระเจ้า (Obeying) ของผู้เชื่อแต่ละคน นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน ทำไมต้องอธิษฐานทุกวัน ทำไมต้องไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ ฯลฯ เพราะประการหนึ่งคือต้องการเพิ่มการทรงสถิตย์ (Dwelling) ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวเราให้เข้มข้นขึ้น เข้มข้นมากเท่าใดก็เป็นผลดีต่อเรามากเท่านั้น  เราจึงยกย่องเชิดชูพระวิญญานบริสุทธิ์อย่างสูงส่ง และเรานับถือพระวิญญาณเดียว ไม่มีการบูชาวิญญาณนักบุญ (Saints) อื่นใดอีก

แต่สำหรับวิญญาณชั่วที่ซาตานควบคุมกำกับอยู่ ที่ชนชั้นปกครองไทยให้พ่อมดหมอผีเชิญมาจากขุมนรกและที่ต่าง ๆ เป็นวิญญาณร้ายที่มาครอบงำให้ลูกน้องบริวารของเจ้า และประชาชน ทำให้จิตวิญญาณ (Soul) ของประชาชนตกอยู่ภายใต้อำนาจอิทธิพลอันชั่วร้ายของวิญญาณเหล่านี้ จึงตกเป็นทาสเจ้าอย่างยาวนาน แม้เจ้าจะเลวปานนรกก็ยอมกราบและไม่กล้าวิจารณ์ ขนาดบางคนออกไปอยู่ในประเทศที่เจริญแล้ว ตาก็สว่างแล้ว แต่ยังไม่กล้าวิจารณ์เจ้า แถมออกมาแอบเนียนอวยเป็นระยะ ๆ เพราะยังมีผีร้ายที่เจ้าเลี้ยงไว้สิงอยู่หลายตัว ต้องขอให้คุณหมอวรุณ เลาหประสิทธิ์ ศิษยาภิบาล (Pastor) แห่งโบสถ์นิวโฮป (โบสถ์คนไทย) เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ช่วยวางมือขับผีออกแบบคลิปข้างบนหน่อย

จะได้หายบ้าเสียที

Offline

#25 October 2, 2019 8:31 AM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 412

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

ผมอธิษฐานต่อพระเจ้าทุกวัน แต่ยังไม่มีคำตอบใดเกี่ยวกับประเทศไทย ดูเหมือนอาจรอให้เสี่ยโอและบริวารกลับใจจากบาป และคุกเข่าศิโรราบต่อพระยาห์เวห์ 

แต่หากเสี่ยและบริวารให้ผีมารวิญญาณชั่วครอบงำจิตวิญญาณของประชาชนอย่างไม่หยุดยั้ง พระเจ้าไม่ปล่อยไว้แน่ พระองค์จึงส่งผู้รับใช้ออกมาขับผีบ่อยครั้งขึ้น และเมื่อผีทั้งหลายถูกขับออกจากคนไทยจำนวนมากขึ้น ความตาสว่างและปราศจากการครอบงำของวิญญาณชั่วก็จะทำให้พวกเขาลุกขึ้นสู้เมื่อพระเจ้าให้สัญญาณ

พระเจ้าเคยให้สัญญาณแบบนี้กับ ดร.ซุนยัดเซ็น ให้สู้กับสิ่งชั่วร้าย (evil) ที่ครอบงำเมืองจีนภายใต้อำนาจของราชวงศ์ชิงหรือราชวงศ์แมนจู ดร.ซุนยัดเซ็น เขียนข้อความหนึ่งในบันทึกของเขาเกี่ยวกับการปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์ชิงว่า

"ข้าพเจ้าเป็นคริสเตียน พระเจ้าส่งข้าพเจ้ามาต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายเพื่อประชาชนของข้าพเจ้า พระเยซูเป็นนักปฏิวัติ ข้าพเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกับพระองค์" ภาษาอังกฤษว่า "I am a Christian; God sent me to fight evil for my people. Jesus was a revolutionist; so am I."
Sun Yat-sen (จาก https://www.brainyquote.com/quotes/sun_yatsen_778137)

เมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าเห็นสมควร พระองค์จะกระทำแบบนั้นในประเทศไทยแน่นอน ขอให้ผู้เชื่ออธิษฐานด้วยความเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจ พระเจ้าเคยให้บาลาอัมกล่าวพระคำของพระองค์ในหนังสือกันดารวิถี บท 23 ข้อ 23 ว่า
"ไม่มีการถือลางในยาโคบ ไม่มีการทำนายด้วยฉลากในอิสราเอล ถึงเวลาแล้ว ยาโคบและอิสราเอลก็จะได้รับคำบอกว่า พระเจ้าจะทรงกระทำอะไร"

ดังนั้นไม่ต้องถามหมอดูหรือใครที่ไหนว่าการปฏิวัติเปลี่ยนระบอบจะเกิดขึ้นเมื่อใด   เพราะผู้กำหนดเวลาคือพระเจ้า ที่จะทรงปลดปล่อยชาวไทยจากการเป็นทาสของอำนาจผีมาร ซาตาน วิญญาณชั่ว ขอพี่น้องเตรียมพร้อมรอเวลาและสถานการณ์อันสมควร  และเมื่อมีสัญญาณจากสวรรค์พวกเราจะทำภาระกิจเดียวกับที่ ดร.ซุนยัดเซ็นเคยกระทำ   

ใครอยู่ใกล้รังสิมันต์โรม ส.ส.อนาคตใหม่ ช่วยกระซิบหน่อยว่า อย่ามัวเพลินกับตำแหน่ง ส.ส. มันไม่ได้ช่วยให้ได้แผ่นดินสวรรค์หรอก  อย่าลืมว่าพระเจ้ามอบภาระกิจสำคัญกว่า ส.ส.ให้ท่านแล้ว อย่าหนีพระบัญชา

Last edited by ฮางืด (October 2, 2019 8:53 AM)

Offline

#26 October 3, 2019 2:10 PM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 412

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

เนื่องในวโรกาสฉลองวันชาติจีน กูจะขอประนามไอ้สีจิ้นผิงและพรรคคอมมิวนิสต์จีนหน่อย

กูฟังไอ้สีจิ้นผิง ปธน.จีน กล่าวสุนทรพจน์ในวันชาติจีน ฉลอง 70 ปี คอมมิวนิสต์จีน , ในฐานะคริสเตียนบอกได้เลยว่าทุกวันนี้เอียนกับไอ้สีรวมถึงคนไทยบางคน เช่น ไอ้หยุ่นหัวล้าน ไอ้วิกรม และคริสเตียนไทยที่อวยจีน บางคนอวยจนกูคลื่นใส้

ยุคไอ้สีเป็นยุคที่การข่มเหงคริสเตียนในปักกิ่งและมณฑลต่าง ๆ เป็นไปอย่างรุนแรงมากที่สุด ไม่ผิดจากยุคปฏิวัติวัฒนธรรมสมัยเหมาเจ๋อตง คริสเตียนไทยที่อวยจีนสำเนียกไว้ด้วย.... สมัยเหมามันปิดประเทศยังพอยอมรับได้ที่ต้องสร้างเอกภาพของชาติ แต่สมัยนี้มันต้องเปิดกว้าง เพราะมึงเปิดประเทศคบค้ากับทั่วโลก แต่สันดานไอ้สีมันจะเอาแต่เงินอย่างเดียว คือเปิดเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ แต่ด้านอื่น โดยเฉพาะ การเมือง และศาสนา มันปิดเข้มงวดและข่มเหงปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองและข่มเหงคริสเตียนมากมาย

ไอ้สุทธิชัยหยุ่น,วิกรม มึงมองเรื่องนี้ด้วย อย่าหลับหูหลับตาเลียกระโปกไอ้สีจนหำมันแผล็บ ไอ้สีสั่งปราบปรามกีดกั้นการนับถือพระเจ้าของคริสเตียนในหลายมณฑลที่ไม่ประกอบพิธีกรรมตามที่คอมมิวนิสต์กำหนด (หมายถึงคอมมิวนิสต์จีนพยายามควบคุมพิธีกรรมในโบสถ์และเขียนไบเบิลใหม่เป็นไบเบิลฉบับคอมมิวนิสต์...มันบ้าไปแล้ว มันไม่เกรงกลัวพระเจ้าเลย) มีการสั่งผู้ศรัทธาเซ็นชื่อในเอกสารบังคับให้เลิกศรัทธา เอาบาทหลวงไปขัง เผาคัมภีร์ไบเบิลฉบับที่ตรงตามแบบสากลกองเป็นภูเขา สั่งปลดกางเขนมาเผาแล้วเอาธงแดงคอมมิวนิสต์ปักแทนกางเขน ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลบุกปิดโบสถ์ รื้อและทุบทำลายโบสถ์ (ดูคลิปในลิงค์เฟสบุคของ VOA Thai ข้างล่าง) บังคับให้จงรักภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์ ให้ปฏิเสธพระเจ้า ห้ามขายไบเบิลทางออนไลน์ กระทั่งเขียนไบเบิลฉบับคอมมิวนิสต์จีนให้อ่านแทนไบเบิลสากล (ดูข่าวอ้างอิงความเห้ของไอ้สีตามลิงค์นี้....)

https://mgronline.com/china/detail/9610000090967

https://themomentum.co/closing-churches-in-china/

https://m.facebook.com/watch/?v=1997810496925941&_rdr

ไอ้สีและพรรคคอมมิวนิสต์จีนมันกล่าวหาว่าความเชื่อในพระเจ้า, ความเชื่อในพระเยซูผู้ช่วยให้รอดจากบาป ว่ามีความเชื่อมโยงกับขบวนการสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตก ที่ปัจจุบันมีคริสเตียนในจีนมากกว่า 60 ล้านคน (เฉพาะโปรแตสแตนท์มี 38 ล้านคน) และหากปล่อยให้นับถือพระเจ้าอย่างเสรีจะเพิ่มเป็นร้อยและหลายร้อยล้านคนภายในสิบปีที่จะถึง จะทำให้จีนเป็นประเทศที่มีคริสเตียนมากที่สุดในโลก ไอ้สีและ พคจ.มันกลัวจนขี้ขึ้น

ไอ้สีมันกลัวว่าสักวันหนึ่งคนจีนอาจมีคอนเสริตแบบนี้และชาวจีนจะร่วมกันร้องเพลงแบบนี้ในจตุรัสเทียนอันเหมิน มันคงจะขี้ขึ้นหัวมันจริง ๆ

https://m.youtube.com/watch?v=w-7rna8Paes

มึงข่มเหงผู้เชื่อพระเจ้าแบบนี้สักวันหนึ่งมึงจะได้รู้ว่ามหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าขีปนาวุธที่มึงเอามาโชว์ในวันชาติขนาดไหน กูจะรอดู

Last edited by ฮางืด (October 3, 2019 3:05 PM)

Offline

#27 October 6, 2019 8:48 AM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 412

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

ตอนนี้จะขอพูดถึงเรื่องผีที่ชนชั้นปกครองใช้ครอบงำจิตวิญญาณของประชาชนอีกครั้ง และตอนหน้าจะขอพระราชทานวโรกาสเขียนถึง King of  Thailand โปรดอย่าว่าผมบังอาจ ผมต้องทำตามการดลใจของฟ้าสวรรค์

ส่วนขาโหดที่ต้องการเห็นคนด่าเจ้าในบอร์ดนี้ก็โปรดให้โอกาสผมทำหน้าที่ของผมด้วย ตอนที่แล้วผมหยาบช้าที่ด่าไอ้สีไปมาก มันเป็นบาปผมขออภัยต่อพระเจ้าเพราะพระองค์ไม่ชอบให้ด่าแต่ให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ส่วนการลงโทษและการแก้แค้นเป็นเรื่องของพระเจ้า พระองค์ทรงสำแดงให้เห็นเสมอ และหวังว่าอีกไม่นานไอ้สีจะได้บทเรียนที่สาสม

ส่วนผมต้องพยายามหยุดการด่าประนามลงเพื่อถวายเกียรติแก่พระเจ้าบนฟ้าสวรรค์ แต่หากต้องกล่าวถึงกษัตริย์ก็เป็นไปตามที่ได้รับการดลใจเพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเพราะหลายกลุ่มพยายามสู้ในแบบต่าง ๆ แล้วท้อถอยกันไปมาก ผมจึงขอสู้แบบของผมบ้าง แม้รู้ว่าหากลูกน้องกษัตริย์จับผมได้ผมก็ต้องตายเป็นแน่ แต่หากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้หยุดบทบาทผมจะหนีไปไหนพ้น

ในวันนี้ผมยังขอยืนยันว่าระบอบกษัตริย์ได้ใช้หมอผีเชิญวิญญาณหลายพันหลายหมื่นตัวเข้าครอบงำลูกน้อง (ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่) และบุคคลต่าง ๆ ตามพิธีกรรมหลายอย่าง จนทำให้คนเหล่านั้นมึน ๆ งง ๆ บ้า ๆ บอ ๆ เป็นสะเบิ้งสะเจิ้ง จนไม่รู้ผิดชอบชั่วดี ไม่รู้อะไรผิดอะไรถูก ไม่รู้อะไรควรไม่ควร เห็นชัดจากพฤติกรรมของประยุทธ รัฐมนตรี และ สส.หลายคน รวมถึงประชาชนอีกไม่น้อยที่ไม่ว่ากษัตริย์จะทำแบบไหนก็พากันอวยไปหมด ทีแรกคิดว่าคงอวยเฉพาะ ร.9 ที่ไหนได้ ร.ปัจจุบันยิ่งถูกอวยหนักเข้าอีก ขนาดคนธรรมดาบางคนที่ไม่ได้เป็นทหารตำรวจยังไปตัดผมทรงสามขาวเหมือนทหารตำรวจ แบบนี้ตามหลักความเชื่อของคริสเตียนสายเน้นไฟพระวิญญาณถือว่าเป็นอำนาจของผี ซึ่งเป็นอำนาจของลูกน้องซาตานที่มีอยู่ทุกประเทศทั่วโลก

ขออ้างอิงคำเทศนาของ หมอวรุณ เลาหประสิทธิ์ ศิษยาภิบาล (ศบ.) แห่งโบสถ์นิวโฮป เมืองซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา ที่มาเทศน์ที่เชียงใหม่เมื่อหลายเดือนก่อน.  ต่อมามีเศรษฐีเชียงใหม่คนหนึ่งถวายเงินให้ถึง 10 ล้านบาท ท่านจึงปรึกษาไปยังกรรมการโบสถ์ที่ซีแอตเติล กรรมการทุกคนมีความเห็นว่าให้เอาเงินทั้ง 10 ล้านบาทนี้ ใช้จ่ายในงานของพระเจ้าของโบสถ์ในเครือในประเทศไทย โดยไม่ต้องนำไปช่วยโบสถ์ที่อเมริกา

ต่อมาเศรษฐีคนนี้รู้ว่าทางอเมริกาไม่กล้ารับเงินถวายนี้ จึงบริจาคเบิ้ลไปอีก 10 ล้านบาท โดยระบุว่าก้อนหลังนี้ถวายให้โบสถ์นิวโฮปที่ซีแอตเติ้ลโดยเฉพาะ รวมการถวายสองครั้งได้ 20 ล้านบาท

จึงขอแนะนำท่านฟังคลิปนี้ คุณหมอวรุณ เทศนาแบบไหนพระเจ้าจึงได้พอพระทัยและดลใจให้คนถวายเงินมากมายขนาดนี้ โดยเฉพาะตั้งแต่นาทีที่ 28.00 พูดเรื่องผีที่ครอบงำคนไม่เว้นแม้กระทั่งนักเทศน์ จึงจำเป็นต้องขับผีที่เป็นลูกน้องของซาตานให้ออกไปชีวิตและบ้านเมืองจึงจะดีขึ้น

https://m.youtube.com/watch?v=HYvoIEcPzJ0

รู้ว่าหมอวรุณมีโบสถ์ไทยสาขาเยอรมนี และมักไปเทศน์ที่นั่นปีละหลายหน ถ้ามีเวลาขอช่วยไปเทศน์และขับผีให้คนไทยหัวเกรียนแถว ๆ มิวนิคด้วย ที่นั่นผีสิงเยอะน่าดูนะ ทำเอาเพี้ยนกันหมอตั้งแต่หัวแถวยันหางแถว

Last edited by ฮางืด (October 6, 2019 8:59 AM)

Offline

#28 October 7, 2019 2:30 AM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 412

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

เรื่องกษัตริย์ผู้ที่ถูกจัดอันดับจากฝรั่งว่าร่ำรวยล้นฟ้ามากที่สุดในโลกนั้น มิทราบว่าระยะสองสัปดาห์ที่ผ่านพระองค์ท่านทรงพระสุบินแปลก ๆ ประการใด พระสุบินนั้นอาจเปรียบได้กับพระสุบินของกษัตริย์เนบูกัตเนสซาร์ แห่งบาบิโลน เมื่อประมาณ 580 ปีก่อน ค.ศ. ผมจะมากล่าวถึงรายละเอียดอีกครั้ง ขอเวลาสักวันสองวัน

ขอเล่าเพิ่มเติมเนื่องจากเพื่อนฝูงว่าผมอวยคริสเตียนฝ่ายที่เชื่อเรื่องไฟพระวิญญาณมากไป ก็ขอเรียนว่าที่อวยเพราะมีกลุ่มนี้เท่านั้นที่จะสู้อำนาจผีมารซาตานของระบอบกษัตริย์ได้ ท่านไม่เห็นหรือว่าคนที่ยุ่งกับผีเหล่านี้ล้วนแต่บ๊อง ๆ และเพี้ยนกันทั้งนั้น แต่ละคนมีจิตใจเหมือนคนปกติทั่วไปหรือเปล่า อย่าให้ผมต้องแจกแจงเป็นเรื่อง ๆ เลยนะ

ส่วนสาเหตุหลักที่ผู้เชื่อเรื่องไฟพระวิญญาณถูกคริสเตียนสายอื่นโจมตีก็เพราะมีคนย้ายโบสถ์มาอยู่สายนี้มากขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐีเชียงใหม่ ชื่อคุณประเสริฐ (ขอสงวนนามสกุล) ก็ย้ายจากโบสถ์เดิมมาอยู่โบสถ์ในเครือหมอวรุณ แล้วถวายเงินตั้ง 20,000,000 บาท ถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่ของคริสจักรสายเดิมท่านควรตกใจไหมครับ ชาวคริสแต่ละสายต่างก็จวกกันเละ และในอนาคตจะได้เห็นสายหมอวรุณมีความคึกคักมากขึ้น ดูคล้ายวัดธรรมกายหรือเปล่า แต่นี่เขาของแท้นะ ขับผีได้มากมาย และเติมพระวิญญาณบริสุทธ์ให้สมาชิกทุกอาทิตย์ด้วย

Offline

#29 October 8, 2019 4:34 AM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 412

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

ได้ข่าวจากเมืองไทยปีกว่าแล้วว่ากษัตริย์ใหม่ให้ย้ายสถานที่ราชการ สวนสัตว์ สถานศึกษา สนามม้า และอื่น ๆ ที่ตั้งบนที่ดินของเจ้าในกรุงเทพฯ ออกไปที่อื่นเพื่อจะปรับปรุงและก่อสร้างอภิมหาอลังการสถานระดับที่พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศสต้องเรียกพี่

ทีแรกก็ดีใจที่กษัตริย์ใหม่จะทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในฐานะกษัตริย์ที่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในโลกสร้างโครงการใหญ่ ๆ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ประเทศ ในอนาคตอีกร้อยปีข้างหน้าต้องเป็นที่ท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเป็นแน่แท้  แต่ทราบในเวลาต่อมาว่าโครงการนี้จะขอให้รัฐบาลหางบประมาณจากภาษีประชาชนจัดสรรให้ปีละประมาณ 3,000 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ต้องใช้ทั้งหมด 18,000 ล้านบาท ไม่ทราบว่าเท็จจริงประการใด ใครทราบช่วยอนุเคราะห์ข้อมูลด้วย เพราะเป็นห่วงว่ารัฐบาลที่มีขีดความสามารถในการหาเงินต่ำแบบนี้จะเอาเงินที่ไหนมาทำได้ ลำพังจะหาเงินมาแก้ปัญหาปากท้องประชาชนยังไม่มีปัญญา จนประชาชนจะลุกออกมาไล่กระทืบในอีกไม่ช้าไม่นานนี้


เรื่องความคิดก่อสร้างอภิมหาโครงการของกษัตริย์ในประเทศอื่น ในอดีตก็มีเหมือนกัน โดยมักจะทำหลังจากเสร็จศึกสงครามที่รบชนะอาณาจักรต่าง ๆ โดยรอบจนกลายเป็นมหาอำนาจในย่านนั้นหรือเรียกว่าเป็นระดับจักรวรรดิ (Empire)

เช่น อิสราเอลสมัยกษัตริย์ดาวิด (David ระหว่าง 1037 - 967 ปีก่อน ค.ศ.) ที่ทุกอาณาจักรในตะวันออกกลางและอัฟริกาบางส่วนต้องมาคุกเข่าสวามิภักดิ์ จึงทำโครงการสร้างพระวิหารให้เป็นพระนิเวศของพระเจ้า ภายในวิหารบุทองคำบริสุทธิ์ทั้งหลัง ภาชนะและเครื่องใช้สำคัญ ๆ ทำด้วยทองคำทั้งสิ้น กษัตริย์เมืองต่าง ๆ และพ่อค้าทั่วสาระทิศได้นำหิน ทองคำ ทองสัมฤทธิ์ เงิน โลหะอื่น ๆ รวมถึงไม้สนสีดาสุดยอดของไม้ในแถบเลบานอนปัจจุบัน มาถวาย พระองค์ก็รวบรวมไว้แต่ยังไม่ทันสร้างก็สวรรค์คตเสียก่อน มาก่อสร้างเสร็จสมัยกษัตริย์ซาโลมอน (Salomon) ซึ่งเป็นราชโอรส มูลค่าก่อสร้างถ้าเป็นสมัยนี้คงเป็นแสนล้านบาท ทั้งกษัตริย์ดาวิดและกษัตริย์ซาโลมอน ตอนขึ้นเป็นกษัตริย์ใหม่ ๆ ก็ทำตัวดี แต่พอมีอำนาจมากขึ้น ดาวิดรบชนะอาณาจักรต่าง ๆ จนไม่มีใครกล้าแข็งข้อก็เหลิงอำนาจเย่อหยิ่งและกระทำบาปเห็นผู้หญิงสวยก็เอามาทำเมียเสียสิ้น 

ส่วนกษัตริย์ซาโลมอน (971-931 ปีก่อน ค.ศ.) ก็เช่นเดียวกัน ตอนเป็นกษัตริย์ใหม่ ๆ ก็ตั้งใจสร้างพระวิหาร และพระราชวังส่วนพระองค์ สร้างเมืองหัวเมือง เมืองคลังหลวง เมืองที่มั่น ฯลฯ จนสำเร็จ อีกทั้งพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาให้จนเป็นที่ร่ำลือไปทั่วว่าทรงมีสติปัญญาปราดเปรื่องอย่างอัศจรรย์เป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องจากประชาชนและกษัตริย์ทุกอาณาจักรในแถบนั้น ในที่สุดพระองค์ก็เหลิงอำนาจและหยิ่งผยองลำพองพระทัย ใครมีลูกสาวสวยก็เอามาถวายเป็นมเหสีและนางสนม ทำให้พระองค์เอาพระทัยออกห่างจากพระเจ้า (พระยาห์เวห์) และหันไปสักการะพระอื่นตามเมียที่บางคนเป็นคนต่างชาติและนับถือพระอื่นที่ไม่ใช่พระยาห์เวห์พระเจ้าของอิสราเอล นับมเหสีได้ 700 คน และนางสนมอีก 300 คน รวมเป็น 1,000 คน ครองเจ้าสถิติโลกกษัตริย์ที่มีเมียมากที่สุด กระทั่งเวลาผ่านมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา 2,950 ปี ยังไม่มีกษัตริย์ใดในโลกสามารถทำลายสถิตินี้ได้.... (แต่ไม่แน่นะอีกไม่กี่ปีอาจมีกษัตริย์แถวเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทำลายสถิตินี้)

ในที่สุดพระเจ้าทรงไม่ปลื้มกษัตริย์ซาโลมอน แต่ทรงเห็นแก่ความภักดีของกษัตริย์ดาวิดผู้เป็นบิดา จึงไม่ลงโทษซาโลมอน แต่หลังจากซาโลมอนสวรรค์คต พระเจ้าทรงทำให้ผู้สืบทอดอำนาจคือโอรสและข้าราชการแตกแยกกัน แบ่งดินแดนออกเป็นสองอาณาจักร คืออาณาจักรเหนือ (อิสราเอล) มีสะมาเรียเป็นเมืองหลวง และอาณาจักรใต้ (ยูดาห์) มีเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวง


อีกกษัตริย์ที่ทำอภิมหาโครงการบรรลือโลกคือ กษัตริย์เนบูกัตเนสซาร์ (ระหว่าง 605 - 562 ปีก่อน ค.ศ.) แห่งกรุงบาบิโลน (ปัจจุบันคือแถบลุ่มแม่น้ำยูเฟรติสประเทศอิรัค) โดยหลังจากรบชนะอาณาจักรต่าง ๆ แถบตะวันออกกลางได้  ก็ว่างเว้นจากสงคราม จึงให้สร้างสวนลอยบาบิโลน โดยให้ทดน้ำจากแม่น้ำยูเฟรติสขึ้นไปรดสวนลอย มีความยิ่งใหญ่สวยงามกลายเป็นแลนด์มาร์คอันเลื่องลือของผู้คนในสมัยนั้น ก่อนหน้านั้นคือในปีที่สองของการครองอำนาจพระองค์ก็เหลิงอำนาจ เย่อหยิ่ง สำคัญตนว่ายิ่งใหญ่ในโลก จนพระเจ้าได้มาเตือนสติทางพระสุบินในคืนหนึ่ง พอตื่นขึ้นมารู้สึกพระองค์ว่าฝันประหลาดและรู้สึกกลัว แต่จำความฝันไม่ได้ โหร นักวิทยาคม และหมอดูทั้งหลายก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าพระองค์ฝันว่าอย่างไร จึงทำนายไม่ได้ จนกระทั่งดาเนียลชาวยิวที่เป็นเชลยศึกได้อาสาทูลขอรับการเปิดเผยจากพระเจ้า แล้วมากราบทูลให้กษัตริย์ทราบว่าทรงมีความฝันอย่างไร พร้อมกับแก้ความฝันให้ด้วยพอสรุปว่า พระเจ้ามาสำแดงเตือนสติให้กษัตริย์รู้ว่า เป็นแค่กษัตริย์ในโลกมนุษย์กลับเหลิงอำนาจ รู้ไหมว่าอาณาจักรบาบิโลนที่ยิ่งใหญ่ในเวลานี้อีกไม่นานก็จะล่มสลาย จะมีอาณาจักรที่สองมาแทนที่ (หมายถึงจักรวรรดิเปอร์เซีย-แคลเดีย) ต่อไปอาณาจักรนี้จะล่มสลายและมีอาณาจักรที่สามมาแทนที่ (หมายถึงจักรวรรดิกรีก)  ต่อไปอาณาจักรนี้จะล่มสลายและมีอาณาจักรที่สี่มาแทนที่ (หมายถึงจักรวรรดิโรมัน) ต่อไปอาณาจักรนี้จะล่มสลายและมีอาณาจักรประสมมาแทนที่ (นักศาสนศาสตร์บางคนว่าหมายถึงสหประชาชาติ - United Nations  หรือ UN แต่บางคนว่าหมายถึงสหภาพยุโรป หรือ Europian Union - EU) และต่อมาอาณาจักรสุดท้ายนี้จะถูกทำลายจนถึงกาลอวสาน และพระเจ้าจะสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้ามาแทนที่  (คาดว่าอีกไม่นานจะเกิดเหตุการณ์นี้ ดังนั้นใครอาศัยในเขต EU จงระวังคำทำนายนี้ไว้เพราะมันจะถูกทำลายถึงกาลอวสานในไม่ช้านี้....อ่านไบเบิล หนังสือดาเนียล บทที่ 2)

พอกษัตริย์เนบูกัตเนสซาร์ได้ยินการล่วงรู้ถึงความฝันอันสุดล้ำลึกของพระองค์และการแก้ความฝัน ก็ถึงกับเข่าอ่อน ทรงกราบลงและเคารพดาเนียล และมีพระบัญชาให้นำเครื่องบูชา และเครื่องหอมมาถวายดาเนียล
(อ่าน ดาเนียล 2:46
https://bible.com/bible/275/dan.2.46.TH1971)

ต่อมากษัตริย์เนบูกัตเนสซาร์ครองอำนาจได้จนมีอายุเพียง 43 ปี ก็ถูกรัฐประหารและหลานขึ้นเป็นกษัตริย์แทน อาณาจักรบาบิโลนอยู่ได้รวมแค่ 66 ปี ก็ถูกอาณาจักรแคลเดียและเปอร์เซียรวมกำลังกันมาโค่นล้ม และประหารชีวิตกษัตริย์บาบิโลน


นี่เป็นสองสามตัวอย่างของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตที่พอมีอำนาจสูงสุดก็เหลิงอำนาจ เย่อหยิ่ง ยะโส จนราชวงศ์ของพระองค์ต้องถึงกับล่มสลายในเวลาอันรวดเร็ว และอาณาจักรอื่นที่เคยคุกเข่าให้ ต่างลุกขึ้นแข็งข้อและโค่นล้มราชวงศ์ของท่านอย่างสุดอนาจ เป็นอุทาหรณ์ให้ชนรุ่นหลังโดยเฉพาะคนใหญ่คนโตพึงสำเนียก รู้จักการถ่อมใจ (Humble) พระคัมภีร์ไบเบิลบันทึกไว้ในหนังสือ 1 เปโตร บท 5 ข้อ 5-6 ว่า

".....อันที่จริงให้ท่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกัน ด้วยว่า พระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหอง แต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตน  เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร"
(อ่าน 1 เปโตร 5:5-6
https://bible.com/bible/275/1pe.5.5-6.TH1971)


สรุปว่า ท่านทั้งหลายจงมีความถ่อมใจต่อกันและกัน เพราะเมื่อถึงเวลาอันสมควรพระเจ้าจะยกท่านสูงขึ้น  หากเย่อหยิ่งจองหองอย่างเช่นนายกและคนบางคน จะถูกกระชากลงจากอำนาจในที่สุด....อาเมน

Last edited by ฮางืด (October 8, 2019 11:18 AM)

Offline

#30 October 22, 2019 3:37 PM

ปาปียอง
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,988

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

คุณฮางืดกรุณาลองฟังคลิปนี้ดู น้องโรสพูดจากหัวใจ กลับหลังหัน180 องศาเลย

เรื่องโหวตในสภาให้ร.สิบเขมือบสองกองทหารราบที่1และราบ11 และมีแต่พรรคอนาคตใหม่เพียงพรรคเดียว 70 เสียงโหวตค้าน
ไม่มีพรรคอื่นใดรวมทั้งพรรคเพื่อไทยโหวตช่วยเลยแม้เสียงเดียว ทุกพรรคฝ่ายค้านอื่นกลับเงียบสนิท
นี่คือตัวอย่างขัดๆของพวก"สู้ไปกราบไป" หมดแรงจะศร้ทธาอีกต่อไป

https://youtu.be/2JS-2MI1gCA

โปรดกรุณาอ่านคอมเม้นท์ตอนท้ายด้วย

นี่มันอะไรกัน??

Last edited by ปาปียอง (October 22, 2019 3:41 PM)

Online

#31 October 22, 2019 7:18 PM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 412

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

ขอบคุณครับคุณปาปิยอง

ผมฟังและอ่านความเห็นใต้คลิปแล้ว ความรู้สำนึกของคนไทยเปลี่ยนไปมาก ชะรอยพระเจ้าอาจลิขิตให้เป็นแบบราชวงศ์โรมานอฟแห่งรัสเซียเมื่อปี 1917 ในไบเบิลก็มีหลายครั้งที่พระเจ้าให้กษัตริย์มีใจแข็งกระด้างและข่มเหงประชาชน เช่น เมื่อประมาณ 1,300 ปีก่อน ค.ศ. ฟาโรห์อียิปต์สมัยนั้นข่มเหงชาวอิสราเอลลงเป็นทาส พระเจ้าทำการอัศจรรย์ให้เกิดภัยพิบัติหลายอย่างเพื่อให้ฟาโรห์ยอมปล่อยให้โมเสสนำอิสราเอลกลับสู่ดินแดนคานาอัน (ปัจจุบันคือดินแดนประเทศอิสราเอล ซีเรียบางส่วน และตะวันตกของจอร์แดน) แต่ฟาโรห์ใจแข็งก็ไม่ยอม จนกระทั่งลูกชายต้องตายจึงยอม แต่หลังจากนั้นไม่กี่วันก็ใจแข็งกระด้างอีก ยกทัพตามไปจะกวาดต้อนอิสราเอลกลับมาเป็นทาสอีก ขณะตามข้ามทะเลแดงกองทัพอียิปต์ก็ถูกน้ำท่วมตายเกือบหมด เหลือรอดเพียงผู้อยู่บนที่สูงเพียงไม่กี่คน

ราชวงศ์โรมานอฟก็เช่นเดียวกัน เสวยสุขจนมองไม่เห็นความทุกข์ยากของประชาชน ในที่สุดก็ถูกประชาชนทำลายพินาศ ต้องตายยกครัวอย่างอนาจ

ส่วนพรรคเพื่อไทย ผมไม่อยากพูดถึงในนี้นักเพราะดูเหมือนว่าเป็นพรรคที่แตะต้องไม่ได้ จะมีผู้คอยปกป้องและกล่าวหาว่าผู้วิจารณ์หรือเสนอความเห็นในทางให้พรรคปรับตัวกลายเป็นตัวบ่อนทำร้ายพรรค ราวกับว่าพรรคและผู้นำสูงสุดมีสถานะเหมือนระบอบเจ้าที่แตะต้องไม่ได้  (เห็นชัดในบอร์ดประชาทอ.....) ขอปล่อยไปตามพลวัตรของสังคมก็แล้วกัน เพราะมีครั้งหนึ่งสมัยท่านทักษิณเป็นนายก ได้จัดงานฉลองครองราชย์ครบ 60 ปี ให้ ร.9 ปล่อยให้คณะกรรมการจัดงานยกย่องและออกเพลงยกย่อง ร.9 เป็น King of Kings ซึ่งในไบเบิลใช้สรรเสริญพระเจ้าและต่อมาในไบเบิลใหม่ใช้ยกย่องพระเยซูผู้ที่จะเสด็จมาเป็นกษัตริย์ครองโลกในยุคพันปีเท่านั้น. คำว่า King of Kings ถูกใช้ยกย่องกษัตริย์อื่นในไบเบิลเพียงครั้งเดียวโดยดาเนียลเชลยชาวยิวที่ถูกบาบิโลนจับตัวไปเมื่อ 586 ปีก่อน ค.ศ. เขาถูกเรียกเข้าเฝ้ากษัตริย์บาบิโลนเพราะกษัตริย์สั่งประหารนักปราชญ์ทุกคนรวมทั้งดาเนียลด้วยเนื่องจากไม่สามารถแก้ความฝันของพระองค์ได้ ดาเนียลพยายามพูดให้กษัตริย์คลายความโกรธ ได้ยกย่องพระองค์เป็น King of Kings ซึ่งก็มีเหตุผลเพราะกษัตริย์บาบิโลนได้ใช้กำลังปราบอาณาจักรต่าง ๆ หลายสิบแห่งแถบตะวันออกกลางให้กษัตริย์เหล่านั้นมาอยู่ใต้อำนาจของจักรวรรดิบาบิโลนของพระองค์

และพอดาเนียลได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าให้สามารถแก้ความฝันของกษัตริย์บาบิโลนได้  กษัตริย์บาบิโลนทรงลงคุกเข่ากราบดาเนียลด้วยท่าทียอมสยบต่อความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระเจ้าทรงพอพระทัย.  แต่สมัยท่านทักษินปราศจากเหตุและท่าทีอันเหมาะสมกับพระเจ้าในการใช้ถ้อยคำที่ใช้ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าและพระเยซูดังกล่าว จึงน่าเป็นไปได้ว่าบาปนั้นตกทอดแก่ทายาทรัชสมัยปัจจุบัน (ในไบเบิลว่าบาปสามารถตกทอด 3-4 ชั่วอายุคน) ส่วนท่านทักษิณก็กำลังรับบาปนั้นไปเต็ม ๆ

นี่ผมวิเคราะห์ตามหลักการในไบเบิลเท่านั้นโดยไม่วิเคราะห์ตามทฤษฎีการเมือง  เพราะผมเชื่อในพระเจ้า เอเมน

Last edited by ฮางืด (October 22, 2019 7:40 PM)

Offline

#32 November 4, 2019 7:03 AM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 412

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

อยากจะขอแนะนำคริสเตียนเสื้อแดงและฝ่ายรักประชาธิปไตยไม่มีสีเสื้อที่พี่น้องถูกปราบจนตาย บาดเจ็บ และบ้านแตก

ท่านไม่ต้องไปโกรธแค้นจอมเผด็จการผู้สั่งการ ประยุทธ์ ประวิทย์ อนุพงษ์ อภิรักษ์ และสมุนบริวารทุกคน ขอให้ท่านให้อภัยเขาทุกคน แล้วอธิษฐานต่อพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์ว่าท่านอภัยพวกเขาแล้ว ท่านไม่อาฆาตพยาบาท แม้จะทุกข์ที่ญาติพี่น้องต้องตายเจ็บ. เพราะพระเจ้าสั่งผ่านโมเสสให้มนุษย์ต้องไม่อาฆาตพยาบาทกัน ตามข้อพระคัมภีร์นี้...

"เจ้าอย่าแก้แค้นหรือผูกพยาบาทลูกหลานญาติพี่น้องของเจ้า แต่เจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เราคือพระเจ้า"
(เลวีนิติ 19:18 )

ส่วนพระเยซูคริสต์ว่า...

"ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่าน"
(มัทธิว 5:44 )


แล้ว "การแก้แค้นเป็นงานของพระเจ้า" ปรากฏมากมายในพระคัมภีร์ พระองค์จะพิจารณาส่งทูตสวรรค์มาหักคอจอมบงการและผู้เกี่ยวข้องกับการปราบปรามประชาชนทั้งหมด ถ้าจอมบงการตายไปแล้ว บาปนี้ยังตกทอดถึงลูกหลาน 3-4 ชั่วอายุคน อนุโลมตามข้อพระคัมภีร์ข้อนี้

" ผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อมนุษย์กระทั่งพันชั่วอายุ ผู้ทรงโปรดยกโทษการล่วงละเมิด การทรยศ และบาปของเขาเสีย แต่จะทรงถือว่า ไม่มีโทษก็หามิได้ และให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานสามชั่ว สี่ชั่วอายุคน”
(อพยพ 34:7 )


ข้อสำคัญคือคริสเตียนต้องมีจิตใจที่รักศัตรู ให้อภัย และอธิษฐานเผื่อ แล้วพระเจ้าจะพิจารณาว่าจะทรงแก้แค้นอย่างไร จะส่งทูตสวรรค์องค์ใดมาหักคอพวกนี้ดี ถ้าท่านอธิษฐานอย่างสุดจิตสุดใจ ด้วยตัวสั่นสะท้าน เชื่อว่าไม่เกินเจ็ดสัปตะพวกนี้จะตายหรือพบความวิบัติหายนะสิ้น

ทั้งนี้เพราะหวังพึ่งใครก็ไม่ได้ ประชาชนก็หงอย เป็นมึนเป็นงง ถูกอำนาจผีครอบงำ ไม่คิดสู้ พรรคการเมืองก็เอาแต่หารับทานกันไม่คิดนำประชาชนสู้  ต้องพึ่งพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาหักคอพวกมันเท่านั้น

Offline

#33 November 11, 2019 5:07 AM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 412

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

วันที่ 20-22 พ.ย. 2019 ที่จะถึงนี้  พระสันตะปาปา (Pope Francis) หรือที่ชาวคาทอลิคยกย่องว่าเป็น Holy Father จะมาประเทศไทย จากนั้นจะไปญี่ปุ่น

ขออภัยพี่น้องคาทอลิคที่ผมขอไม่ใช้ราชาศัพท์กับท่าน เพราะคาทอลิคไทยซึ่งมักติดเชื้อศักดินามักใช้ราชาศัพท์กับพระสันตะปาปา เช่นบ้านพักในวาติกันก็เรียก "วัง" เครื่องบินที่นั่งไปโน่นไปนี่ก็เรียกว่า "เครื่องบินพระที่นั่ง" ไปไหนก็เรียกว่า "เสด็จ"

ผมใช้ราชาศัพท์ (เป็นบางครั้ง) กับองค์พระผู้เป็นเจ้า (พระยาหฺเวห์ หรือพระยะโฮวา หรือองค์อัลลอห์) และพระเยซู พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า เท่านั้น ส่วนพระสันตะปาปา เป็นผลผลิตของการใช้สืทธิอำนาจที่พระเจ้าให้เจิมตั้งกษัตริย์ในยุโรปในยุคกลางหรือยุคมืด (Middle Age หรือ Dark Age) จึงต้องทำตัวให้ยิ่งใหญ่เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย ทั้ง ๆ ที่ในไบเบิลสมัยโบราณ พระเจ้ามอบอำนาจให้ผู้เผยพระวจนะ (Prophets) ซึ่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าไปเจิมตั้งกษัตริย์ ผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นไม่ได้ทำตัวเว่อร์แต่อย่างใด กษัตริย์บางองค์ก็ให้เกียรติ บางองค์ไม่นับถือยำเกรงพระเจ้าก็นำผู้เผยพระวจนะไปขังแม้กระทั่งประหารชีวิตก็มี ผมจึงเห็นว่าพระสันตปาปาไม่น่าจะมีฐานะเกินกว่า ซามูเอลผู้เจิมตั้งกษัตริย์ซาอูลและกษัตริย์ดาวิด กษัตริย์องค์ที่หนึ่งและสองของอิสราเอล และผู้เผยพระวจนะคนอื่นๆ อีกมากมาย จึงขอใช้คำธรรมดา ๆ ครับ

นับเป็นเวลาถึง 35 ปี ที่พระสันตะปาปาไม่ได้มาประเทศไทย มาคราวนี้มีกำหนดการเข้าพบกษัตริย์ ร.10 พระสังฆราชไทย นายกตู่ เยี่ยมเด็ก ๆ พบปะกับชาวคาทอลิคและน็อนคาทอลิคจำนวนกว่า 70,000 คน ที่สนามศุภชลาสัย (ตัวจริง) และสนามเทพหัสดินทร์ (ผ่านทีวีวงจรปิด)

อยากจะบอกชาวคาทอลิค โดยเฉพาะคุณ สส.รังสิมันต์โรม, ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ฯลฯ ว่าที่น่าสนใจและน่าจะเป็นภาระกิจจากสวรรค์คือการเข้าพบกษัตริย์ไทย สังฆราช และบักตู่ อยากจะขอชาวคาทอลิคที่พอจะไปบอกสามคนนี้ว่า พระสันตะปาปามาครั้งนี้มิใช่เหตุบังเอิญที่เจตนาจะไปญี่ปุ่นจึงแวะเมืองไทยก่อน  แต่เป็นบัญชาจากพระเจ้า ให้มาบอกทั้งสามว่าพระเจ้าทรงประทานโอกาสสุดท้ายให้กลับใจจากบาปที่กระทำต่อมนุษยชาติ โดยเฉพาะกับชาวไทยซึ่งพระองค์ทรงรัก   พระสันตะปาปาจะกล้าพูดตรง ๆ ตามที่พระเจ้าบัญชาหรือไม่ผมไม่ทราบ แต่ขอให้คนไทยทุกคนทราบไว้ว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคน พระองค์เป็นพระบิดาที่ทรงเปี่ยมด้วยความรักมั่นคง แม้แต่ซาตานซึ่งเป็นทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระองค์ ๆ ก็ทรงรักและให้โอกาสกลับใจเสมอ แต่หากดื้อแพ่ง เมื่อถึงเวลาพระองค์ก็จะทำลายและส่งลงบึงไฟนรก

บาปที่ระบอบกษัตริย์กระทำต่อมนุษยชาติเพียงเพื่อความสุขส่วนตัว ความมั่งคั่ง และการครองอำนาจนั้นเป็นบาปใหญ่หลวงที่พระเจ้าไม่อาจทนนิ่งดูดาย บาปที่ผู้นำศาสนาอย่างสังฆราชที่นำสงฆ์มาทำพิธีเชิญเทวดา (ที่เป็นผีประเภทหนึ่ง) มาครอบงำจิตวิญญาณของคนไทย และบาปที่บักตู่ใช้อำนาจย่ำยีกดขี่ข่มเหงคนไทยให้สยบใต้ฝ่าตีนระบอบกษัตริย์ ล้วนแต่เป็นบาปมหันต์ต่อมนุษยชาติที่สวรรค์มิอาจทนรู้ทนเห็นได้อีกต่อไป เพราะบาปชั่วช้าเช่นนี้ปัจจุบันไม่เกิดในประเทศใดในโลก มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้น พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาต่อมนุษยชาติโดยเฉพาะคนไทย จึงทรงส่งพระสันตะปาปามาเยือน หากผู้มีอำนาจทั้งหลายไม่ยอมสำนึกบาปและกลับใจหันมาดำเนินสิ่งชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า พระองค์จะช่วยคนไทยและมนุษยชาติโดยร่วมกันทำลายล้างระบอบชั่วช้าสารเลวบัดซบให้สิ้นจากโลกที่พระองค์ทรงสร้างนี้ เหมือนกับที่ทรงทำลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ (ในบทปฐมกาลของไบเบืล) ต่อไป

ขอสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเมตตาต่อประเทศไทย เอเมน

Offline

#34 November 16, 2019 7:37 PM

กะตังป๋า
Member
Registered: February 27, 2017
Posts: 344

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

พระเจ้าจะทำอะไรก็รีบ ๆ เถอะ ประชาชนไทยจะอดตายกันทั้งประเทศแล้ว มันไม่กลับตัวกลับใจหรอก สันดานเผด็จการมันแก้ไม่หาย โปรดรีบหักคอพวกมันอย่างว่องเถิอะครับ

Offline

#35 November 19, 2019 9:33 PM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 412

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

ดังที่ได้กล่าวถึงพระสันตะปาปาจะถึงมาไทยวันนี้ เพื่อพบกษัตริย์ นายก พระสังฆราช เยี่ยมคนป่วยเด็กกำพร้า ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ พบปะประชาชนทั้งคาทอลิคและไม่ใช่คาทอลิคจำนวน 70,000 คน ที่สนามศุภชลาศัย (ตัวจริง) และสนามเทพหัสดินทร์ (ถ่ายทอดวงจรปิด)

ขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายต่อผู้มีอำนาจที่ท่านจะไปพบว่า ท่านรู้จักประเทศไทยและความระยำของผู้มีอำนาจไทยดี ท่านมาตามบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อเตือนให้กลับใจดำเนินในทางชอบธรรมตามน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้า นี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่พระองค์ทรงเมตตา หากยังทำระยำเหมือนเดิมอีก พระองค์จักไม่ปราณีอีกต่อไป จักต้องพินาศภายในไม่เกินปีอย่างแน่นอน

แล้วอย่ามาว่ารู้แล้วไม่บอก

Offline

#36 November 21, 2019 9:35 AM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 30,473

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

ผมว่าน่าจะเป็นไปตามนั้น  ทำไมสันตะปาปา ถึงมาตอนนี้ รู้ข่าวว่าจะมาไม่กี่วัน ก็มาแล้วจริง  อย่างคุณฮางืดบอกเป๊ะ  two_thumps.jpg

Offline

#37 December 19, 2019 9:33 AM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 412

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาส โดยทั่วไปประเทศต่าง ๆ จะฉลองกันในวันต่าง ๆ กัน ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม มีบางประเทศ เช่นรัสเซียฉลองคริสต์มาสในต้นเดือนมกราคม

เหตุที่ฉลองคริสต์มาสกันแรมเดือนเพราะเราไม่สามารถทราบได้ชัดเจนว่าพระเยซูประสูติในวันที่ใดแน่ในช่วงฤดูหนาว จึงกะฉลองกันช่วงท้ายปีเก่าคต่อต้นปีใหม่ไปเลย

เรื่องปีการประสูติของพระเยซูที่ถูกกำหนดเป็น ค.ศ.1 ต่อมาพบว่าการคำนวณปีนั้นผิดพลาดไปถึงประมาณ 4 ปี ดังนั้นพระเยซูประสูติจริงใน 4 ปีก่อน ค.ศ.  ไม่ใช่ใน ค.ศ.1

ไหน ๆ ก็ใช้ผิดมานานแล้วจึงปล่อยเลยตามเลยไป เพียงแต่ขอให้เข้าใจกันว่าพระองค์ประสูติจริงใน 4 B.C. และสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อไถ่บาปให้เราทั้งหลายขณะอายุได้ 33 ปีครึ่ง คือประมาณ ค.ศ.30 ดังนั้นในประมาณปี ค.ศ.2030 จะครบ 2,000 ปี ของการสิ้นพระชนม์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ซึ่งคาดว่าภายในไม่กี่วัน,ไม่กี่เดือน,หรือไม่กี่ปีหลังจาก ค.ศ.2030 พระองค์จะเสด็จมายังโลกอีกครั้งเพื่อรับผู้ชอบธรรมไปแดนสวรรค์ จากนั้นจะเสด็จมาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่หรือ King of the kings ปกครองโลกเป็นเวลา 1,000 ปี

กษัตริย์ขี้เหม็น ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีทั้งหลายที่ปกครองประเทศต่าง ๆ อยู่จะถูกปลดลงหมดสิ้น แล้วพระเยซูจะตั้งผู้ชอบธรรมช่วยดูแลเป็นพื้นที่ ๆ ไป ในเวลานั้นจะไม่มีทะเล มีแต่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินให้เกิดพืชผลที่แสนอร่อย ไม่มีสารพิษเจือปน ทุกอย่างบริสุทธิ์ไปหมด ทำให้คนอายุยืนเป็นพันปี ตอนนั้นอายุร้อยปียังถือว่าเป็นวัยรุ่นอยู่ เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่สุดนับแต่พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้

ขอให้ท่านทั้งหลายแสวงหาแผ่นดินบริสุทธิ์นี้เถิด ใครทำเลวระยำกดขี่ข่มเกงประชาชนลงเป็นเช่นทาส ให้เป็นฝุ่นใต้ตีน จงกลับใจคุกเข่าน้อมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เลิกกดขี่ข่มเหงอาณาประชาราษฎร ไปไหนก็ไม่ต้องปิดถนน หัดติดไฟแดงเหมือนกษัตริย์อาหรับเอมืเรตบ้าง หัดทำตัวเป็นมนุษย์ธรรมดา เอาทรัพย์สินเงินทองที่มีมากมายมหาศาลออกแจกจ่ายประชาชนผู้ทุกข์ยากลำบากบ้าง. เผื่อพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะทรงเมตตาอภัยบาปให้  หาไม่แล้วพระองค์จะดลใจให้ประชาชนบังเกิดความกล้าหาญลุกฮือขึ้นปฏิวัติโค่นล้ม จะทำให้มีบั้นปลายชีวิตแบบพระเจ้าหลุยส์ที่ 16, พระเจ้าซาร์นิโคลัสแห่งรัสเซีย, มูฮัมมา กัดดาฟี แห่งลิเบีย เป็นต้น

จึงบอกกล่าวมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน

Offline

#38 December 20, 2019 10:41 AM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 30,473

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

ขอถามหน่อยครับ ฮางืด แปลว่าอะไรครับ  ผมไม่รู้จริงๆ อยากรู้

Offline

#39 December 20, 2019 4:24 PM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 412

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

usa.th wrote:

ขอถามหน่อยครับ ฮางืด แปลว่าอะไรครับ  ผมไม่รู้จริงๆ อยากรู้

เป็นทั้งภาษาอีสาน และเหนือ
"ฮา"  เป็นภาษาเหนือ (คำเมือง) แปลว่า ผม, ข้าพเจ้า
"งืด"  เป็นทั้งภาษาเหนือและอีสาน แปลว่า งุนงงสงสัยอย่างแรงชนิดที่ไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้  ม.ร.วคึกฤทธิ์ ปราโมช ได้เปรียบเทียบความมหัศจรรย์ของคำนี้ว่า "งืด เป็นอย่างไรนั้นให้นึกถึงสัตว์ตัวใหญ่เท่าช้างแต่มันวิ่งเข้ารูปูได้เฉย....เข้าได้อย่างไรวะ....ฮางืด..."

Offline

#40 December 21, 2019 7:32 AM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 30,473

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

ขอบคุณครับ  แปลว่า กรูงง นี่เอง

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.