iFreeThai

#1 December 17, 2016 2:32 AM

ป้าพลอย
Member
Registered: January 3, 2016
Posts: 5,527

รัฐบาลทหาร..ใช้อำนาจไม่ถูกทางมีแต่...พัง...พัง..ซ้ำซาก

ตอนเข้ามาใหม่ๆ คุยโวโม้สารพัดอย่าง ว่าเข้ามาเพื่อสร้างความสุข
ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนคนไทย นี่เกือบ 3 ปีแล้ว ใครเห็นบ้าง
ไหมว่าความสุขที่แก็งค์ทหารโจนปล้นอำนาจประชาชน ที่มันยื่นให้
มันคืออะไร? ณ วันนี้ความเหลวแหลก ความชั่วร้าย เกิดจากอำนาจ
ป่าเถื่อน เกิดจากความอำมหิตโหดร้าย จากพวกแก็งค์นี้ ที่ได้หยิบยื่น
ให้แก่ประชาชนไทยทั้งแผ่นดิน


ใหนละความสงบสุขในประเทศ? ใหนละความสามัคคีสมานฉันท์ ที่
คุยนักคุยหนา ที่จะต่อประสานให้เชื่อมโยงต่อกัน ระหว่างความขัดแย้ง
ภายในประเทศ เห็นมีแต่ราคาคุย ผลงานไม่ขยับ สุดท้ายทหารพวกตน
ก็สร้างความเดือดร้อนให้ประเทศชาติ และประชาชนเสียเอง ใช้ม.44
เที่ยวไล่ล่าจับประชาชนมั่วไปหมด ใครไม่เคารพกฏม.44 เป็นเหมาเอา
ว่าทำผิด ต่อความมั่นคงต่อชาติ


ต้องจับยัดคุก สนองความศักดิ์สิทธิ์ของม.44 ให้บรรลุผล ของพวกตนที่
ขุดเอากฏนี้ขึ้นมาโยนใส่ประชาชนให้ผิด ตลอดระยะเวลาที่เข้ามามีอำนาจ
ประเทศชาติไม่ได้อะไรเลย มีแต่ พัง..พัง..ทุกอย่างในประเทศที่เคยมี ถูก
พวกมันกินรวบ แดกด่วนไปทั่วตลอดเวลา มีแต่จะซื้อนั่น ซื้อนนี่ ซื้อจาก
สากกระเบือยันเรือรบ ถลุงงบชาติอย่างไม่อีนังขังขอบ มีแต่รายจ่าย แต่ราย
รับเข้าประเทศไม่ปรากฏ


ประเทศจะไม่เจ๊ง จะไม่พัง ได้อย่างไร เพราะล้วนแต่เป็นพวกหิวโซทั้งหลาย
ที่เข้ามาเพื่อหวังแทะเสาชาติให้ล่มจม เวลานี้ยังไม่สามารถแก้ไขเศรษฐกิจ
ของชาติได้ คลังกำลังหมดเงิน พวกแก็งค์เลยหันไปปล้นวัดแทน วัดธรรมกาย
คือที่หมายปองของแก็งค์ เพราะวัดธรรมกายมีทั้งเงิน มีทั้งทอง เป็นขุมทรัพย์
มหาศาล ที่จะให้พวกมันปล้นยึดอย่างง่ายๆด้วยการตั้งข้อหาถึง 111 รายการ
วัดธรรมกายตั้งมานานโข สงบมาตลอด


แต่พอมายุค แก็งค์โจรหิวโซปล้นอำนาจ วัดกลายเป็นที่หมายปองของแก็งค์
หิวกระหาย ปล้นประชาชนไม่พอแบ่งปัน ต้องหันมาปล้นวัดแทน กี่ศตวรรษ์มา
ประเทศไทยไม่เคยมีประวัติเรื่องนี้ เพราะวัดคือที่พึ่งของคนที่นับถือพุทธศาสนา
ใช้สำหรับปลดทุกข์ทางใจ ด้วยการปฏิบัติธรรม ยึดถือคำสั่งสอนขององคสัมมา
พระพุทธเจ้า มาเป็นแนวทางให้รู้จักคำว่า ชั่ว ดี เป็นอย่างไร แต่พวกคนชั่วที่เข้า
มามีอำนาจ กลับคิดชั่วไม่เว้นแม้แต่กับวัด


นี่คือการแสดงออกว่าคนพวกนี้ ชั่วช้า เกินที่จะเรียกว่าคน วัดที่ชาวพุทธได้ช่วย
กันสร้างขึ้นมาเพื่อปฏิบัติธรรม รักษาศีล ขัดเกลาความโลภ ความกิเลส ออกจาก
ใจของมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวทุกคน ทุกศาสนาย่อมมีสถานที่ให้พึ่งทางใจ ศาสนา
คริสต์มีโบถส์ ศาสนามุสลิมมีมัดยิด ศาสนาพุทธมีวัด  ดังนั้น ทุกศาสนาสอนคน
ให้เป็นคนดีทั้งสิ้น แต่คนไม่ดี มันเกิดจากสันดานซึ่งมีให้เห็นพิสูจน์ได้ ในการ
กระทำในเวลานี้ ..ประเทศไทยจึง พัง..เพราะคนชั่วปกครอง..

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.