iFreeThai

#21 June 7, 2018 9:38 AM

ปาปียอง
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,192

Re: จดหมายจากคนไทยในยุโรปถึงร.10

คลิปอ.หวาน อ.สมศักดิ์เจียมและพรรคพวก รายงานเกี่ยวกับชีวืตร.สิบและพวกเจ้าล่าสุด

ซึ่งพระองค์เข้าออกและใช้ชีวิตที่กลาแลนด์เพียงเดือนละไม่กี่วัน และใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่วังต่างๆ
นอกประเทศ   อ.สมศักดิ์เจียมรายงานว่าในระยะ 90 วันหลังสุด ทรงกลับกลาแลนด์เพียง 8 วัน และแบ่ง
เวลาบินไปมาระหว่างเมืองมิวนิคประเทศเยอรมัน และเมืองซูริค(Zurich)ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
เพราะดูเหมือนว่า 2 บ้านที่เยอรมัน ได้มีใหม่ที่สวิสเซอร์แลนด์เพิ่มขึ้นอีกแห่ง

ฟังดูแล้วปวดหัวไม่น้อยสำหรับจ่าห้าวองค์นี้ แล้วเราจะไปหวังอะไรกับกษัตริย์องค์นี้อีกค่อไป

ประชาชนกำลังอยู่ท่ามกลางพายุร้าย อดหยากแทบไม่มีอาหารแต่ละมื้อ แถมทิ้งไว้
ให้ทหารจปร.ไทยและคสช. บีฑาข่มเหงสนตะพายต่อประชาชน เหมือนสัตว์ทุกวันคืน
ทฤษฎีการเปลี่ยนถ่านโดยสันติตามที่บางคนหวังพึ่ง โดยโหมโฆษณาให้ ดูแล้วไม่น่าจะสมจริงอีกต่อไป
การสร้างภาพลวงตา เสแสร้งเรื่องหวังดีจะสร้างการปรองดอง ไม่ควรจะเชื่อถือได้อีก

ผู้คนอดทนได้แต่ก็ย่อมมีขีดจำกัด ฟังคลิปนี้แล้ว ประเทศยิ่งหมดสิ้นความหวังในชีวิตอีกต่อไป

แต่... เผด็จการต้องพินาศ  ประชาธิปไตยที่เราจะปกครองตัวเอง  ต้องมีวันมาถึง
เพื่อนร่วมชาติอย่าได้เผลอเล็งผิดเป้าหมายเป็นอันขาด

สาธารณะรัฐไทจงเจริญ !!

Last edited by ปาปียอง (June 7, 2018 12:37 PM)

Offline

#22 June 18, 2018 10:49 AM

ปาปียอง
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,192

Re: จดหมายจากคนไทยในยุโรปถึงร.10

ทรงรวบรวมพระราชอำนาจโดยยึดหมดทุกอย่าง เพราะทรงรู้ว่าอยู่ไม่ได้นาน ทุกอย่างจะถึงจุดจบ

จากเรื่องถ่ายโอนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่เป็นรูปหุ้น ไปเป็นของร.สิบคนเดียวโดยตรงเรื่องนี้ ตอนนี้หลังสื่อนอก โดยเฉพาะจากสำนักข่าวบีบีซี(BBC)ได้มีการลงข่าวที่ละเอียดมาก มีเอกสาร
รายละเอียดความเป็นมาให้อ่านด้วย ทั้งที่ประชาไทคัดลอกมาลงด้วย โปรดคลิกชมครับ

https://www.bbc.com/thai/thailand-44507711

สำนักงานทรัพย์สินฯ ชี้แจงการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นเป็นพระปรมาภิไธย ร.10
16 มิถุนายน 2018
แชร์กับ / แชร์โพสต์นี้บน Facebook แชร์กับ / แชร์โพสต์นี้บน Twitter แชร์กับ / แชร์โพสต์นี้บน Messenger แชร์กับ / แชร์โพสต์นี้บน อีเมล แชร์
Image copyrightEPA
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เผยแพร่คำชี้แจงวันนี้ (16 มิ.ย.) เรื่อง การเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คำชี้แจงดังกล่าวระบุว่า 1) จากข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 ซึ่งรวมทรัพย์สินส่วนพระองค์และทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้าด้วยกัน เป็นทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงมีภาระหน้าที่ต้องถวายทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในความดูแลแต่เดิมคืนให้แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดหาผลประโยชน์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย ดังนั้น สำหรับทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ใดที่เดิมเป็นชื่อของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เช่น การมีชื่อในผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด จึงต้องเปลี่ยนเป็นพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2) เปลี่ยนชื่อความเป็นเจ้าของทรัพย์สินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ทรัพย์สินนั้นอยู่ในบังคับของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร และต้องมีภาระเสียภาษีอากรเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป อันเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์

Image copyrightREUTERS
3) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ได้ทรงสร้างคุณูปการให้แก่ประเทศไทย ด้วยการก่อตั้งกิจการต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศไทยมีฐานะมั่งคงสามารถดำเนินกิจการด้วยคนไทยและแข่งขันกับต่างประเทศได้ เช่น กิจการธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) การใช้พระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการเหล่านั้น จึงเป็นการยืนยันพระราชปณิธานดังกล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นพระราชภาระในการดูแลกิจการเหล่านั้นด้วยพระองค์เอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากิจการเหล่านี้จะยังคงดำเนินกิจการต่อไปอย่างยั่งยืนและมีการพัฒนาให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยตลอดไป

4) การใช้พระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่เดิมใช้ชื่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทำให้ทรงสามารถมอบหมายข้าราชบริพารหรือผู้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทดูแลกิจการต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้กิจการเหล่านี้ดำเนินการอยู่ในกรอบการบริหารกิจการที่ดีตามพระราชประสงค์ โดยมุ่งหวังให้กิจการเหล่านี้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และมีความยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความถูกต้องดีงาม

ความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
17 ก.ค. 60: โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ ฉบับใหม่
18 ก.ค. 60:โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ชุดใหม่โดยมี พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นประธานกรรมการ
6 ต.ค. 60: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โอนหุ้น 113.27 ล้านหุ้นในธนาคารไทยพาณิชย์ออก ทำให้สัดส่วนหุ้นในธนาคารลดลงเหลือ 18.14%
15 มี.ค. 61: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ระบุ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงถือหุ้นในบริษัท จำนวน 9,070,600 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 0.76% โดยทรงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นอันดับที่ 15 ใน SCC
25 เม.ย. 61: บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งเรื่องมีมติแต่งตั้ง พล.อ.อ. สถิตพงษ์ สุขวิมล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการคนใหม่
โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ ฉบับใหม่
เปิดงานวิจัย ความเป็นมา "สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์"
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็น ปธ.กก. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
Image copyrightสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
Image copyrightสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

https://prachatai.com/journal/2018/06/7 … um=twitter

คลื๊ป อ.หวานได้นำความคิดเห็นจากข้อความอ.สมศักดิ์เจียม(ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกษัตริย์ไทย)มาลงด้วย
พูดง่ายๆว่ายามน้ำขึ้นพระองค์ก็ได้รีบตักเสียเต็มที่ เพราะรู้ว่าน้ำจะลงสุดและตอคงโผล่  อยู่่ต่อในแผ่นดินดิ้นไม่ได้แน่นอน
แต่พวกนักลงทุนนั้น โดยเฉพาะรายใหญ่ๆนอกประเทศ เป็นพวกยอดรู้ในความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ก่อนต้นลมจะเกิดพัดเสียอีก
พวกนักลงทุนมีเครี่องไม้เครื่องมือ และความรอบรู้ในวงข่าวสารกว้างขวางเสมอ ตอนนี้ได้รีบขายถอนทุนออกจากประเทศนี้ไป
เกือบหมดแล้วเมื่อทราบความเคลื่อนไหวของร.สิบในเรื่องนี้ หากพวกอสิงหาริมทรัพย์ถูกขมวดไว้ในรูปการลงทุนมีการซื้อขาย
โอนกันได้ง่ายๆ เริ่มมีการเปลี่ยนมือกันมากขึ้น  พวกนักลงทุนก็ย่อมหนาวเป็นธรรมดา
ที่อ.หวานทำนายไว้ว่าเหตุการณ์ที่ศาลฎีกา จะรับการฟ้องร้องคสช.เป็นกบฎวันที่ 22 มิย.(อีก 4 วันข้างหน้า) คงเป็นเรื่องปลอมที่ทำ
ให้พวกวิทยุใต้ดินเดากันว่าร.สิบจะฟันคสช.แล้ว? และทอดยาวไปถึงตั้งแต่จับอ้ายโล้นอิสระและพวกพระผู้ใหญ่ที่เป็นพรรคพวกมหา
นิกายในคณะเถรสมาคม(คล้ายรัฐมนตรีของคณะรบ.ของสงฆ์) ฯลฯ  การประเมินสถานะการณ์ดังกล่าวก็จะหลุดให้เห็นอีกเปลาะ
หนึ่งที่จะชี้ให้เห็นชัดขึ้นว่าร.สิบวาดลวดลายเอากับคสช.จริงหรือไม่ รวมทั้งที่ดร.สุนัย จุลพงษธรถึงกับพูดว่าร.สิบได้ปรารภว่านายกฯ
คนต่อไปต้องมาจากการเลือกตั้ง? ข่าวในอากาศตอนนี้มีมากมาย ไปถึงเรื่องจะซื้อดาวเทียมของประเทศยากจนนี้ถึงประมาณ90,000
กว่าล้าน ในขณะที่ประชาชนอดหยากที่สุด ในประวัติศาสตร์ของประเทศอู่ข้าวอู่น้ำแห่งนี้
สงสัยว่าหน.ซุ้มมือปืนอายุเกือบร้อยปีเมื่อไหร่จะตาย? หรือต้องนอนป้อนข้าวแล้ว และลูกแอ่ดสุรยุทธเจ้าของพวกคอมมิวนิสต์ร.อ.
(รักษาพระองค์) เจ้าของเวปเฮาทู และเวปอังกฤษที่เคยก่นด่าป้าอุ๊(คนไทยยูเค-UK)ฉีกเสียยับเยิน โชคดีที่ได้เงินก้อนปรับปรุงร้าน แต่เมื่อเทียบโกตี๋ที่ตายน้ำติ้น
ไม่ได้อะไรเลย ได้แต่สุดเสียดายทั้งสองท่านที่เลือกทางทรยศมวลชน เ่อาผลประโยชน์ส่วนตัวเพียงเล็กน้อย และจบลงด้วยความอัปยศอดสู ตอนนี้แม้สุขภาพสุด
แย่จากมะเร็งรอความตาย แต่ป้าอุ๊จะตายอย่างผู้ชนะ และกำลังคอยเอาตีนเหยียบหน้าอ้ายตูบที่ลอนดอน อีกสองวันข้างหน้านี้เอง กฎแห่งกรรมมันช่างทดแทน ....
ได้ทันเวลาให้เราได้เห็น
กลุ่มใหญ่สำคัญนี้ทุกส่วนกำลังถูกทอดทิ้ง เพราะภาพน้องก้มลงกราบเท้าพี่ ..ตั้งแต่นั้นมา ทุกอย่างก็ค่อยๆพังทลายลง
..บางคนพึงระวังมันชวนไปเยี่ยมกลาแลนด์ แล้วเก็บ"กลัวเสียลับ"เสียอย่างนิ่มๆนะ...เพราะกลุ่มนี้ร้ายกาจเลือดเย็นมากว่าสี่สิบปีแล้ว เขามีชื่อว่า"นักฆ่าลุ่มเจ้าพระยา"
อย่าลืมเสียละ การฆ่านั้นอยู่ในวิญญาณมันตลอดจนตาย...มันกลัวมันจึงต้องฆ่าปิดปาก แม้สายลับหรือคนรับใช้ หรือที่มีความรู้มากในความชั่วร้ายของมันเอง
..มันต้องชดใช้กฎแห่งกรรม  ไม่รูปใดรูปหนึ่งแน่นอน

มันยุ่งอีตุงนังนะแผ่นดินนี้ ..ที่นี่วุ่นวายหนอ..ที่นี่ขัดข้องหนอ....ที่นี่จะระเบิดเป็นเสี่ยงๆ เพียงรอจุดติดแล้วหนอ

"เผด็จการต้องพินาศ ประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองตัวเองจงเจริญ...ประชาชนจงเจริญ"

Last edited by ปาปียอง (June 18, 2018 11:21 AM)

Offline

#23 June 18, 2018 11:17 AM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 7,981

Re: จดหมายจากคนไทยในยุโรปถึงร.10

clapping.gif

Offline

#24 June 19, 2018 10:30 AM

ปาปียอง
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,192

Re: จดหมายจากคนไทยในยุโรปถึงร.10

เอาแล้ว ประกาศการเลื่อนการเลือกตั้งอีก ห้ามถามอีกต่อไป

ของแท้ที่ไม่ต้องกังขาอะไรอีก อาจจะยาวไกลไม่มีกำหนด โดยอ้างว่าการเลือกตั้งจะมีได้ ก็ต้องหลังจากพระราชพิธีเถลิงชึ้นครองราชของไอ้โอเสียก่อน ซึ่งยังไม่เห็นทางว่าจะเชิญผู้นำประเทศไหน โดยเฉพาะพวกกษัตริย์ชาติใด จะยอมรับเชิญมาร่วมพิธีด้วยก็ยังกังขาอยู่ว่าต้องใช้เวลาจีบกล่อมกันอีกนานเท่าใด  การปัดสาเหตุการเลื่อนการเลือกตั้งอีก(ล่าสุด) ก็โยนไปหาปัญหาอยู่ที่เรื่องพระราชพิธี ซึ่งคงไม่มีใครในกลาแลนด์กล้าเอ่ยปากถามถึงหรือมีคำถาม เพราะเอ่ยปากก็โดน ม.112  ทันที  อ.หวานได้ให้คำอธิบายว่าเป็นการรัฐประหารเงียบจากกษัตริย์นั่นเอง....silent coup by the king
รวมทั้งสื่อปากกล้าๆนักเล่านิทานมือชั้นยอดต่างประเทศ  ก็คงพากันหลบที่จะเอ่ยถึงเมื่อเกี่ยวกับพวกกษัตริย์ ก็คงเห็นกันชัดๆต่อผู้ชมอีกครั้ง
ฉนั้นเรื่องการสร้างฉากให้วุ่นวายเรื่องจับพระ ฝ่ายนั้นฝายนี้ เรื่องศาลฎีกาจะรับฟ้องหาว่าคสช.ยึดอำนาจเป็นกบฎ(ฟังคำพิพากษาวันที่ 22 มีย.อีกสองวันข้างหน้า) การให้สัมภาษณ์ที่ฮือฮาเรื่องของไอ้ตูบน้อยใจว่าเป็นคนธรรมดา ไม่ใช่เทวดาที่ไหนย่อมมีผิดพลาด ฯลฯ จึงเกิดเหตุการทำนายทายทักว่าร.สิบขี่ม้าขาวมาจะเสียบคสช. คสช.ต้องตายแน่ๆคราวนี้...ทำให้เกิดความหวังสักนิี้ดก็ยังดี.....แต่ล้วนเป็นภาพการสร้างภาพลวงตาทั้งนั้น  สถานะการณ์ทางการเมืองเรื่องเลือกตั้ง และความเคลื่อนไหวเลือกตั้งจากพรรคต่างๆทั้งใหม่และเก่า กลายเป็นแรงกดดันอย่างมากมายก่อนจะปลดล้อคให้มีการแถลงนโยบายและเริ่มหาเสียงกันได้ ประกอบกับการเดินทางไปเยือนยุโรปที่อังกฤษและฝรั่งเศสของอ้ายตูบ-เมียและคณะใหญ่ ที่เป็นเหมือนออกสงครามใหญ่ ที่มันต้องเสี่ยงจากการต่อต้านของคนไทอิสระ ที่น่าจะเป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยรู้เห็นมา(จากวันที่ 20-25 มิย.)      อ้ายตูบจึงให้สัมภาษณ์เรื่องเลื่อนเลือกตั้ง โดยปัดไปเป็นเรื่องพระราชพิธีเถลิงราชของจ่าห้าวก่อน แบบกูไม่เกี่ยว..เป็นเรื่องของนายเหนือหัวสั่งมา  เป็นการตีปลาหน้าไซที่ตนจะต้องเผชิญกับคำถามเรื่องเลือกตั้งนี้มากมายแน่นอน รวมทั้งคำถามบนป้ายประท้วงต่างๆ ใบปลิวที่จะติดตามป้ายโฆษนาสาธารณะ(Public Billboards) ที่พวกคุณจรรยา ยิ้มประเสริฐ ป้าอุ๊ แอนดรู มาแชล อ.ใจ อึ้งภากรณ์  อ.จรัญ อั้ม และคนฝรั่งพื้นเมืองที่ติดตามการเมืองและเจ็บปวดมาจากกลาแลนด์มาตลอด  ล้วนเป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยตัวฉกาจ และคนไทในยุโรปที่จะรวมกำลังออกศึกสู้เผด็จการณ์คสช.และระบบต่ำช้าของสถาบันกษัตริย์กลาแลนด์ จะเป็นครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์
แต่จะเห็นได้ว่ากษัตริย์กลาแลนด์นั้นหาได้ต่างพวกกับคสช.แต่ประการใดไม่  เขาเป็นพวกเดียวกัน.. ประชาชนต่างหากที่เป็นเหยื่อพวกเขามาตลอด
อ.หวานบอกไว้ว่า"เราต้องยกระดับการต่อสู้แล้ว".............อย่าหลงเป้าหมาย อย่าอ้อมค้อม เสแสร้งแค่โจมตีคสช.จปร.ทหารริยำอัปรีย์  ศัตรูตัวร้ายกาจที่สุดคือสถาบันกษัตริย์แบบสมบูรณาญาสิทธิราชเจ้าเก่า ที่ปล้นประเทศและเอาพวกเราเป็นทาสพวกมันนั่นเอง พวกมันได้คอยหลอกล่อ หลอกลวง ครอบให้เราหวาดกลัว ให้เราหลงผิดมาตั้งแต่รุ่นย่า-พ่อ-แม่-ญาติพี่น้องของพวกมันนั่นเอง  ฉนั้นป้ายการต่อสู้ต่างๆต้องมีชื่อกษัตริย์ชั่วราชวงศ์นี้ปรากฎให้เห็นชัดๆเป็นสำคัญด้วย

เราต้องการมีอิสระและเสรีภาพในการปกครองตัวเอง เป็นสาธาระรัฐที่ไม่มีกษัตริย์(Republic)เท่านั้น
เผด็จการณ์ต้องพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ

Last edited by ปาปียอง (June 19, 2018 11:14 AM)

Offline

#25 June 19, 2018 10:57 AM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 7,981

Re: จดหมายจากคนไทยในยุโรปถึงร.10

ขอบคุณครับ  two_thumps.jpg

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.