iFreeThai

You are not logged in.

#1 February 14, 2021 6:13 PM

Saengdara
Member
Registered: July 22, 2015
Posts: 22

Fiction: Divide and Rule

*.. นิทานปรำปราเรื่อง.. "100ก๊ก(Divide and Rule)".. *

..!..การปกครองใน.."ระบอบเผด็จการขุนศึกอำมาตย์อำมาตย์ศักดินาจารีต"..ภายใต้.."อำนาจมืดเหนือรัฐ"..ไม่ต่างอะไรกับนิทานปรำปรา100ก๊ก.."นายโกหกสอนนายโกผี"..!.."สมคบคิดสร้างความแตกแยกแล้วเข้าปกครอง"..
..กาลครั้งหนึ่งไม่รู้นานแค่ใหน..!.. ณ ราชอาณาจักรแดนกะลา..นายโกหกปราชญ์ผู้ปราดเปรื่องและกะล่อน..สอนนายโกผี นักปกครองผู้ป่าเถื่อนและเป็นจอมขูดรีดคดโกงเรื่อง.."การบริหารราชการแผ่นดินเขตหัวเมือง"..!
..นายโกหก ถามนายโกผีว่า.."เจ้าจะค้ดเลือกขุนนางแบบไหนไปปกครองเขตหัวเมือง"..!
..นายโกผี ตอบว่า.."ต้องคัดขุนนางตงฉินเท่านั้น บรรดาประชาราษฎร์จึงจะเจริญและเกิดสันติสุขกันถ้วนหน้า"..!
..แต่แล้ว..!..นายโกหก บอกว่า.."ท่านโกผีเอ๋ย..!..ท่านไม่ฉลาดและตอบผิดมหันต์ทีเดียว..หากเจ้าเลือกขุนนางตงฉินไปปกครองเขตหัวเมือง เขาจะได้ใจราษฏร ราษฏรจะเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุข เขาจะครองใจผู้คนทั่วอาณาจักรและสามารถรวบรวมบรรดาราษฏรได้เป็นปึกแผ่น เขาจะกระด้างกระเดืองและเป็นอันตรายต่อเจ้าในภายภาคหน้า..เจ้าต้องเลือกขุนนางกังฉินหรือขุนนางโง่ๆไปปกครองหัวเมือง จงให้อำนาจมันอย่างจำกัดและให้มันอยู่อย่างอดอยาก..ปกครองประชาราษฎร์อย่างเอารัดเอาเปรียบและป่าเถื่อน..อย่าสอนให้ราษฎรฉลาดเพราะจะปกครองยาก..ต้องคอยสร้างสถานการณ์ให้ประชาชนแตกเป็นก๊กเป็นเหล่าแล้วเข้าปกครอง..จงแต่งหลักสูตรเป็นตำราแบบฉบับ สอนและมอมเมาทั้งในระบบและนอกระบบตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมหาวิทยาลัยเพื่อให้ราษฎรโง่ว่านอนสอนง่าย..ถ้าเจ้าจะรักษาระบอบของเจ้าให้ดำรงอยู่ต้องกำจัดคนเก่งและคนฉลาดที่ไม่ยอมตามระบอบของเจ้าให้สิ้นแผ่นดิน.. เจ้าจงสงวนคนที่จงรักภักดีและสวามิภักดิ์ต่อเจ้าเท่านั้น..เจ้าจงสอนให้ราษฎรเป็น.."คนดี"(เพราะ.."ความดี"..ไม่มีหน่วยวัดสากลว่าดีกี่กิโลกรัมหรือดีกี่เซนติเมตร)และจงมักน้อยเท่านั้น..เจ้าจะต้องมีฝ่ายคลังและสรรพากรคอยเก็บภาษีทุกบาททุกสตางค์อย่าให้หล่นหาย แม้เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงก็ต้องเก็บอย่างไม่ต้องปราณี..การขูดรีดด้วยการเก็บภาษีโหดเป็นเรื่องธรรมดา.. แหล่งแร่แหล่งทรัพยากรพลังงานในแผ่นดินทุกประเภทต้องเป็นของเจ้าไม่ใช่ของประชาชน..ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงยั่งยืนแห่งรัฎฐาธิปัตย์ของเจ้า..เจ้าต้องจัดสรรงบมหาศาลเพื่อซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ทุกๆปีให้แก่กองทัพ ไม่ต้องไปสนใจเรื่องปากท้องหรือเสียงนกเสียงกา..เพราะอาวุธคือความอยู่รอดและความมั่นคงถาวรของเจ้าและระบอบของเจ้า.. อาวุธเบาล้าสมัยก็ให้กองทัพนำไปขายเลหลังให้แก่กองทัพชนกลุ่มน้อยตามตะเข็บชายแดน เป็นการเสริมรายได้ให้แก่กองทัพอีกทางหนึ่ง..ว่าด้วยกองทัพผู้ครอบครองคลังอาวุธของแผ่นดิน ไม่มีใครหน้าไหนในปฐพีคิดบังอาจกล้าตรวจสอบหรือถ่วงดุลย์อยู่แล้ว..เพราะกองทัพถือเป็นกลุ่มมาเฟียอภิสิทธิ์ชนที่มีอำนาจล้นฟ้าเหนือแผ่นดิน..ส่วนเศษซากรถถังหล้าสมัยชิ้นใหญ่เก็บไม่มิด ก็ประกาศทำทีว่ากองทัพช่วยทำปะการังเทียมแก่กุ้งหอยปูปลาตามอ่าวทะเล..เจ้าต้องสร้างกองทัพกะลาให้เป็นกองทัพมาเฟียใหญ่ มีแต่นายพลชั่วๆสวมหมวกหลายใบกินภาษีหลายด้านคุมบ่อนคุมอาชีพสีเทาทุกประเภทแม้กระทั่งค้ามนุษย์และสามารถกดทับทุกๆองค์กรโดยเฉพาะองค์กรศาลตุลาการ..
กองทัพมาเฟียของเจ้าต้องกดทับให้ได้เป็นพิเศษซึ่งสามารถสั่งตรงเช่นฆ่า,อุ้มหายยึดทรัพย์,จับขังคุกหรือแม้กระทั่งต้องโทษความผิดย้อนหลังนับ10-20ปีก็ยังได้และบรรพชนของเจ้าก็ได้กระทำเยี่ยงนี้มาตลอดอยู่แล้ว..ศัตรูตัวฉกาจตัวจริงของกองทัพมาเฟียและของเจ้าคือประชาชนผู้จ่ายภาษี..กองทัพมาเฟียของเจ้าจะโกง..กดขี่..ฆ่า..ปราบปรามจงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องภายในรัฐกะลา..ต่างประเทศห้ามแทรกแซง..เจ้าต้องใช้ระบบทาสปกครองเท่านั้นโดยใช้กองทัพและศาลตุลาการเป็นมือปืนแทนเจ้า..เมื่อประชาชนอดอยากขั้นสาหัสเจ้าก็ส่งตัวแทนไปแจกของยังชีพหรือแค่บรรเทาทุกข์เฉพาะกิจไปวันๆ โดยให้พวกเขาคลานสี่ขามารับและให้สื่อกระแสหลักลงข่าวสร้างภาพป่าวประกาศไปทั่วโลก..สื่อกระแสหลักทุกภาคส่วนไม่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์,ทีวี, วิทยุชุมชนฯลฯถือเป็นอาวุธแนวหน้าชิ้นสำคัญในการโฆษณาชวนเชื่อทำสงครามIO(Information Operation)หรือสงครามจิตวิทยาเพื่อแย่งชิงมวลชน ซึ่งกองทัพมาเฟียถนัดเป็นพิเศษซึ่งต้องอยู่ในอาณัติของเจ้าเพื่อประชาสัมพันธ์..กลบข่าว.. สร้างภาพ.. กลลวง..โฆษณาชวนเชื่อฯลฯ....ทั้งนี้เพื่อเกียรติยศชื่อเสียงบุญบารมีและความอยู่รอดของเจ้าสืบๆไป..อีกอย่างหนึ่งเรื่อง.."กฎหมายที่ดินจำเป็นต้องทำเป็นกฏหมายทาส"..หมายความว่าห้ามออกเอกสิทธิ์เป็นโฉนดจึงไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ที่ดินเป็นทุนได้เช่น..สปก4-01..สทก...ภบท5..ทค...และพื้นที่เขตป่าสวนเขตอุทยาน..อันถือเป็นสิ่งต้องห้าม..ห้ามออกเป็นโฉนดเอกสารสิทธิ์เด็ดขาด..แม้จะตั้งรกรากมานับร้อยปี..ทั้งนี้เพื่อให้.."ราษฎรเป็นควายผลิตให้คนกิน"..ส่วนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เจ้าไม่ต้องไปสนใจเพราะเป็นเรื่องภายในในรัฐกะลาของเจ้า..เจ้าต้องคัดสรรผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพ ที่มีพฤติกรรมชั่วร้ายเยี่ยงโจรและโหด มาเป็นผู้นำเหล่าทัพรวมทั้งเนติบริกรโจร ที่มีสันดานพฤติกรรมชั่วเช่นกันไว้ปราบปรามปรามเหล่าเสี้ยนหนามและผู้กระด้างกระเดื่องคิดคดทรยศต่อเจ้า..ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่เจ้าจะจัดสรรอย่างสูงต่อผู้นำฝ่ายกองทัพและฝ่ายศาลตุลาการ..สององค์กรหลักนี้จะเป็นเสมือนยามและสุนัขเฝ้าบ้านให้แก่เจ้า..ในทางกลับกันสององค์กรหลักนี้แหละที่จะเป็นหอกข้างแคร่ล้มล้างบัลลังก์ของเจ้าเช่นกัน..แต่เจ้าอย่าเพิ่งตกใจมากจนเกินเหตุ..เพราะตลอดประวัติศาสตร์ได้ชี้ชัดว่า ทหารและศาลตุลาการรวมทั้งพวกข้าราชบริพารทั่วราชอาณาจักรแห่งรัฐกะลา ล้วนจัดอยู่ในกลุ่มเผด็จการศักดินาอนุรักษ์นิยมหัวเต่า ที่มีพฤติกรรมโหดเหี้ยมคดโกงจมปลักอยู่ความคิดเก่าล้าหลังซึ่งสอดรับกับระบอบของเจ้าเป็นอย่างดี..อาณาจักรของเจ้าจึงดำรงตลอดมาถึงแม้จะมีสถานการณ์บางยุคพยายามล้มล้าง..ส่วนการคอรัปชั่นระดับหัวหน้ากระทรวงถึงหัวหน้าส่วนราชการ ตามหัวเมืองแต่ละฝ่ายจะหาผลประโยชน์รับอามิสสินจ้าง จากบริษัทห้างร้านในโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆก็เป็นเรื่องธรรมดาปล่อยให้เป็นจารีตธรรมเนียมไป..เมื่อราษฏรได้รับความเดือดร้อนอดอยากไม่มีที่พึ่งพิง..ราษฎรก็จะรวมตัวกันต่อต้านหัวหน้าส่วนหรือขุนนางโง่เหล่านั้น เมื่อสถานการณ์สุกงอม..เจ้าก็หาเรื่องลงโทษขุนนางโง่เหล่านั้น..โทษสถานเบาก็แค่ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งเวียนเทียนกันไปมา..แล้วเจ้าจะได้ใจราษฏร ทั่วอาณาจักร..เขาจะยกย่องแซ่ซ้องสรรเสริญยกชูเจ้าและยกมือวันทาคลานสี่ขากราบแทบบาทของเจ้า..ศักดิ์ศรีบารมีแห่งลัทธิเทวดาก็จะมาสวมทับเจ้าและตระกูลของเจ้าอย่างไม่รู้ต้ว..เจ้าและตระกูลของเจ้าจะเป็นเหมือนเทพบุตรจุติมาบังเกิดกำเนิดผลิตผลบรรดามนุษย์ทั้งหลาย..เจ้าจะมีบุญญาธิการมากมาย..มนุษย์ที่เกิดแต่ครรถ์มารดาจะมาเทียบเคียงเจ้าและตระกูลของเจ้าไม่ได้เป็นอันขาด..กองทัพและศาลตุลาการจะเป็นมือปืนรับจ้างคุ้มกันแทนเจ้า..เจ้าอย่าลืมสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกันคือฝ่ายนิติบัญญัติ ที่มีหน้าที่ออกกฎหมายเพื่อตระกูลของเจ้า ต้องเป็นคนของเจ้าเช่นกัน..กองทัพและศาลตุลาการต้องอยู่ในอาณัติและเป็นของเจ้าไม่ใช่ของราษฎรผู้จ่ายภาษี..สองสถาบันหลักนี้จะต้องได้รับผลประโยชน์จากเจ้าอย่างสมน้ำสมเนื้อ แบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไปตลอดกาลและระบอบของเจ้าจึงจะดำรงอยู่ได้..จะไม่มีใครคิดร้ายหรือทำอะไรเจ้าได้เลย..
ส่วนบรรดาข้าราชบริพารทั่วอาณาจักรที่กินภาษีของราษฎร ก็เป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่อยู่ในอาณัติและการครอบงำของเจ้า..ชื่อเสียงเกียรติยศและตระกูลของเจ้าจะโด่งดังลือกระฉ่อนไปทั่วโลก..อำนาจและทรัพย์ทั้งแผ่นดิน99.999%ก็จะเป็นของเจ้าและบรรดาสมุนบริวารของเจ้า ตามระบอบการปกครองที่เจ้าวางเอาไว้..ระบอบประชาธิปไตยจอมปลอมตะวันตกเป็นศัตรูและเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบขุนนาง(ลัทธิการปกครองป่าเถื่อนย้อนยุคมีไพร่ทาสคอยรับไช้เยี่ยงสัตว์..ละเมิดสิทธิมนุษยชนและทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกรูปแบบ)ของเจ้า..ขอเตือนให้เจ้าพึงระวังและจงหาทางกำจัดขวากหนามให้ถึงที่สุด ไม่ว่าเจ้าจะใช้รูปแบบใด..วิธีการใด..จะป่าเถื่อนหรือจะอารยะเฉกเช่น..สั่งกองทัพปล้นประชาชน(ก่อการรัฐประหาร)..ไล่ล่า..จำคุกจำขัง..ซ้อมปางตาย.. อุ้มหาย..ติดเชื้อ..หายสาบสูญไร้ร่องรอย..นั่นก็คือ..การพิทักษ์อำนาจและผลประโยชน์ทรัพย์ศฤงคารมหาศาลทั้งแผ่นดิน..มิเช่นนั้นเจ้าและตระกูลของเจ้ารวมทั้งสมุนบริวารและระบอบของเจ้าจะถึงแก่กาลอวสานเป็นแน่..ถ้าเจ้าเชื่อฟังตามคำสอนของข้าพเจ้านายโกหกในกาลวันนี้ เจ้าก็จะได้เป็นเจ้าของประเทศและปกครองบรรดาประชาราษฏร์ไปชั่วกัปชั่วกัลป์..เจ้าจะเป็นเสมือนเทวดาผู้มาโปรดบรรดาประชาราษฎร์และมนุษยชาติทั้งมวล"..!
..!..เมื่อนายโกผีได้ยินนายโกหกสาธยายคำสอนอันสวยหรูน่าฟังยาวเหยียด..จิตใจของนายโกผีก็พองโต..นายโกผีจึงเงี่ยหูฟังก้มกราบรับคำสอนจากนายโกหกด้วยความปลื้มปิติเป็นที่ยิ่ง..และตอบรับว่านำไปปฏิบัติทุกประการไม่ให้ขาดตกบกพร่อง..นายโกผียังตอบคำสุดท้ายว่า คำสอนของนายโกหกนั้นดีมาก..และบรรพชนของนายโกผีเองก็ถือปฏิบัติเยี่ยงนี้มานมนานมากกว่าสิบชั่วโคตรแล้ว..และจะสืบทอดต่อๆไปเป็นนิตย์..!

..!..นี่แหละหนาระบอบการปกครองยุคเต่าไดโนเสาร์แบบ.."เผด็จการขุนศึกศักดินาเจ้าที่ดิน"..ภายใต้.."ลัทธิทาสเทวดา"..หรือ.."ลัทธิอำนาจมืดเหนือรัฐ"..ที่เป็นเตารีดและคันไถ..เป็นเหลือบริ้นดูดเลือดและกัดกร่อนสังคมกะลามาเนิ่นนาน..ที่ตามองไม่เห็น(ภาพจริงมองเห็นชัด..แต่ต้องแกล้งมองไม่เห็น..ถ้าบุคคลใดกล้าแสดงตัวว่ามองเห็น..ก็มีเหตุอันเป็นไปต่างๆนา..เช่นติดคุก..ตาย..หรือหายสาปสูญ)..!

.."ปลดแอก"..

".."100ก๊ก".."
5..2..21

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.