iFreeThai

#1 April 7, 2016 6:52 AM

Les Miserable
Member
Registered: July 26, 2015
Posts: 112

เอกอัครราชทูตประเทศสหภาพยุโรปเรียกร้องไทยให้เคารพสิทธิเสรีภาพประชาชน

กรุงเทพ 7 เมษายน 2559 – เนื่องจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมได้ คณะเอกอัครราชทูตจากสหภาพยุโรปจึงได้พบกับนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศในวันนี้
การประชุมนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นในบรรยากาศที่เป็นมิตรเอื้อต่อการสนทนาที่ตรงไปตรงมาและเปิดเผย

ประเทศไทยและสหภาพยุโรปได้ร่วมยืนหยัดต่อความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยาวนาน โดยนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในประเทศไทยและความคืบหน้าในการดำเนินการไปสู่ประชาธิปไตยในประเทศ

เอกอัครราชทูตจากสหภาพยุโรปได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยยึดมั่นในหลักการของ เสรีภาพในการแสดงออกและความคิดเห็นและยอมรับฟังเสียงต่างๆทุกเสียง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับการลงประชามติ เพื่อที่จะทำให้ผลของการลงประชามติเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมตามความ ประสงค์ของประชาชนไทยทุกคนและเพื่อให้ประชาชนทุกคนยอมรับในผลนั้นๆ การเรียกปรับทัศนคตินั้นเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับหลักการนี้ และการประกาศเมื่อไม่นานมานี้ว่าจะยังคงดำเนินการใช้การเรียกปรับทัศนคติต่อ ไปซึ่งอาจจะมีระยะเวลาที่นานขึ้นไปอีกกับผู้ที่มีมุมมองที่ต่างออกไปเป็นการพัฒนาที่น่ากังวล

เอกอัครราชทูตจากสหภาพยุโรปได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับคำสั่งที่ 13/2559 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งให้อำนาจอย่างกว้างขวางแก่เจ้าหน้าที่ทหาร ที่มียศร้อยตรีขึ้นไปในการสืบสวนและการดำเนินการเกี่ยวกับการจับกุมและกัก ขังโดยไม่ต้องมีหมายศาล โดยคำสั่งนั้นสามารถตีความได้กว้างและไม่มีการให้คำจำกัดความที่ชัดเจน การมอบอำนาจของตำรวจและตุลาการให้บุคลากรทางทหารนั้นเพิ่มความเสี่ยงให้เกิด การกักขังโดยพลการซึ่งละเมิดหลักนิติธรรมและลิดรอนสิทธิในการได้รับการคุ้ม ครองตามกฎหมายและหลักกระบวนการอันควรแห่งกฎหมายซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ไปจากพลเมือง

เอกอัครราชทูตยังได้พูดคุยและยกประเด็นเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวซึ่งพลเมืองได้ถูกห้ามจากการเดินทางออกนอกประเทศ

เอกอัครราชทูตจากสหภาพยุโรประลึกถึงบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ ในการสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทย ในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติและหุ้นส่วนระหว่างประเทศที่สำคัญ จะปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศของตน

สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก ในฐานะมิตรและหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดขอเรียกร้องให้ประเทศไทยให้ความเคารพต่อ หลักการและค่านิยมทางประชาธิปไตยในระหว่างช่วงของการเปลี่ยนแปลงนี้

Offline

#2 April 7, 2016 7:04 AM

Les Miserable
Member
Registered: July 26, 2015
Posts: 112

Re: เอกอัครราชทูตประเทศสหภาพยุโรปเรียกร้องไทยให้เคารพสิทธิเสรีภาพประชาชน

Sa-nguan Khumrungroj


55555
ท่านทราบไหมว่า
ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานระหว่างอาเซียน10ประเทศและสหภาพยุโรป(อียู)28ประเทศ
แต่บ่ายนี้ คณะทูตอียูมาประท้วงไทยเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีแนวโน้วเลวร้ายลงเรื่อยๆ
นี่เป็นการยกโขยงของคณะทูตอียูมา กต.ครั้งที่ 2 หลังจากพบครั้งแรกเรื่องเดียวกันเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ปีที่แล้ว

เลิกโกหกตัวเองเหอะ ไก่ตอน !!

Offline

#3 April 7, 2016 9:38 AM

davan1
Member
Registered: July 20, 2015
Posts: 70

Re: เอกอัครราชทูตประเทศสหภาพยุโรปเรียกร้องไทยให้เคารพสิทธิเสรีภาพประชาชน

อีตรูดย้วย หน้าหมู มันจะรู้เรื่องกะเค้ามั๊ยเนี่ย

Offline

#4 April 7, 2016 9:28 PM

Les Miserable
Member
Registered: July 26, 2015
Posts: 112

Re: เอกอัครราชทูตประเทศสหภาพยุโรปเรียกร้องไทยให้เคารพสิทธิเสรีภาพประชาชน

Sa-nguan Khumrungroj
13 hrs ·

เพื่อนข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศบอกกับข้าพเจ้าว่า แถลงการณ์ร่วมของ ออท.อียู ที่ออกเย็นนี้ การใช้ถ้อยคำข้างแรง
ด้วยเหตุที่ทราบล่วงหน้าถึงสารัตถะที่อียูจะส่งผ่านนี้กระมัง รมต.ดอน จึงติดภารกิจอื่นโดยไม่มีการเลื่อนเวลานัดหมายเข้าพบเป็นเวลาอื่นที่สะดวก แต่ให้รองปลัดรับหน้าแทน ซึ่งเป็นการลดระดับผู้รับสารจากอียูลงต่ำมากในทางการทูต

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.