iFreeThai

#1 November 19, 2018 1:39 AM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 271

พรบ.ภาษีที่ดินฯ ฉบับทำร้ายชาติ มุ่งอุ้มคนรวย

ตามที่สภาฯ ได้ผ่านร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปรากฏว่า พรบ.นี้มุ่งอุ้มคนรวยโดยตรง ประเทศไทยมาถึงภาวะที่มีกฎหมายแต่เหมือนไม่มีกฎหมาย สู้ไม่มีกฎหมายในชื่อนี้ดีกว่าเสียอีก

538-61.jpg

            1. การไม่จัดเก็บที่อยู่อาศัยหลังแรกที่มีราคาเกิน 50 ล้านบาทตามราคาประเมินราชการนั้น เป็นเรื่องไร้เหตุผลสิ้นดี ผมพาตั้งแต่รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้บริหารส่วนราชการหลายแห่งในกระทรวงการคลังไปดูงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ต่างก็ได้เห็นตัวอย่างว่าในสากลโลกไม่มีการยกเว้น และเขาจัดเก็บภาษี ณ อัตราประมาณ 1-3% ของราคาตลาด (ราคาประเมินราชการพอๆ กับราคาตลาด) การยกเว้นแบบนี้ทำให้กลายเป็นว่ามี พรบ.ภาษีที่ดินฯ และในเนื้อแท้แล้วไม่มีภาษีนี้ (มีแต่ชื่อที่เรียกส่งเดช)

            2. นับเป็นการ "แหกตา" ครั้งใหญ่ อันที่จริงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ได้สร้างภาระอะไรแก่ประชาชนเลย เพราะปกติคนจนที่มีรถจักรยานยนต์เก่าๆ สักคันหนึ่ง ก็ต้องเสียภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าประกัน ฯลฯ ราว 500 บาท หรือมากกว่า 1% อยู่แล้ว แต่ที่ต้องมีการลดสารพัด ก็เพียงเพื่อช่วยเหลือคนรวยๆ ให้เสียภาษีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ต่างหาก ไม่เหมือนกรณีภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐใช้ทุกองคาพยพในการอธิบายแก่ประชาชน แต่นี่กลับทำให้ประชาชนกลัวการเสียภาษีที่ทำให้ตนเองได้ประโยชน์โดยตรง

            3. การบิดเบือนครั้งใหญ่ก็คือ ในขณะที่ที่ดินเปล่า ต้องเสียภาษี 0.3% จนชนเพดาน 3% แต่ถ้าเป็นที่ดินเพื่อการเกษตร กลับเสียภาษีเพียง 0.01% - 0.1% เช่นมหาเศรษฐีมีที่ดินมูลค่า 1,000 ล้านบาท (แต่ราคาตลาดอาจสูงถึง 3,000 ล้านบาท) ก็จะเสียภาษีเพียง 700,000 บาท แต่ถ้าเป็นที่ดินเปล่า ในระยะยาวต้องเสียถึง 30 ล้านบาท ดังนั้นหาากมหาเศรษฐี "เสแสร้งแกล้งบ้า" ทำการเกษตร ก็รอดจากภาษีนี้ ยิ่งถ้าเป็นที่ดินมูลค่าสูงในเมืองแล้วเสแสร้งทำการเกษตร ก็ยิ่งอาจได้รับการยกย่องว่าทำ Urban Farm เท่ๆ ไปอีกแบบ สมควรได้โล่ แต่นี่คือการโกงชาติ

            4. กรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) ยิ่งชี้ชัดว่าเป็นการอุ้มคนรวย ตาม พรบ.ใหม่นี้ เจ้าของโรงงานใหญ่โตจะเสียภาษีน้อยลง แทนที่รัฐจะเก็บมากขึ้นเพราะฐานภาษีเดิมก็ถูกมากอยู่แล้ว ทั้งนี้ทั้ง ผศ.ดร.ดวงกมล เลาวกุล และ ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ต่างก็ตั้งข้อสังเกตนี้ (อบต.รายได้วูบ จี้รื้อ 'ภาษีที่ดิน' ฐานเศรษฐกิจ 18-21 พฤศจิกายน หน้า 1-2) นี่เท่ากับเป็นการทำลายรากฐานของ อปท. ให้จัดเก็บรายได้ได้น้อยลงไปอีก จากที่ปกติ อปท.ก็จัดเก็บรายได้เองแค่ 10% ของรายได้รวม และต้องขึ้นต่อส่วนกลางในการจัดสรรรายได้ให้อยู่แล้ว

            5. "ทรัพย์สินเอกชนที่ให้ราชการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์" อย่ากรณีที่ดินของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ที่ยกให้เป็น "สวนชูวิทย์" ให้สาธารณชนใช้ในเวลากลางวันนั้น มีมูลค่าราว 5,040 ล้านบาท (https://goo.gl/2HPNJR) ถ้าต้องเสียภาษี 0.3% ก็จะเป็นเงิน 15.12 ล้านบาทต่อปี ถ้าต้องเสียจนถึงชนเพดาน 3% ก็เป็นเงิน 151.2 ล้านบาทต่อปี แต่การให้ราชการใช้ประโยชน์เป็นสวนสาธารณะ หรือเป็นสนามฟุตบอลประจำเขต เป็นที่จอดรถทางราชการในช่วงที่ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ต้องเสียภาษี อย่างนี้ในแง่หนึ่งก็ควรจะมอบโล่ให้เจ้าของที่ดินที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แต่ในอีกแง่หนึ่งนึ่คือการเลี่ยงภาษีอย่างแนบเนียนที่สุด

            6. การใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้จะทำให้รัฐได้ภาษีเพิ่มอีกเพียง 10,000 ล้านบาทจากกที่ "เก็บภาษีจาก พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ท้องถิ่นเก็บภาษีได้ปีละ 900 ล้านบาท และ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 เก็บภาษีได้ปีละ 2.9 หมื่นล้านบาท" (https://bit.ly/2DLFgZh) เท่านั้น นับเป็นความไม่คุ้มค่าเป็นอย่างมากที่ออกภาษีนี้ออกมา แต่แทบไม่ได้อะไรเลย เป็นเพียง 0.33% ของงบประมาณแผ่นดินปีละ 3 ล้านล้านบาท แต่เราต้องเสียเวลาและงบประมาณมากมายไปออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายนี้

            นี่เป็นการออกกฎหมายขั้นเทพจริงๆ มีกฎหมายก็เหมือนไม่มี ทำให้ชาติเสียผลประโยชน์ ทำให้คนรวยๆ ขึ้น สร้างความเหลื่อมล้ำให้กับสังคมไทย

https://www.area.co.th/thai/area_announ … nt2775.htm

Offline

#2 November 19, 2018 10:29 AM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 8,850

Re: พรบ.ภาษีที่ดินฯ ฉบับทำร้ายชาติ มุ่งอุ้มคนรวย

เอื้อพวกเดียวกัน  คือหลักของกฏหมานี้

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.