iFreeThai

#1 February 7, 2019 10:23 PM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 331

ต้องทำอย่างไร จึงจะทำให้ "ประยุทธ์" หมดสิทธิ์เป็นนายกได้อีก

หลังจากทำทีเล่นตัว ทำดูเชิงอยู่นานเป็นปี ในที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ประกาศเข้าสู่สนามการเลือกตั้ง แม้จะมาเอาในวันสุดท้าย หลังพรรคไทยรักษาชาติสร้างเซอร์ไพรซ์ใหญ่ไม่กี่นาทีก็ตาม
.
แต่การมาของหัวหน้าคณะรัฐประหารก็ยังไม่มาเต็มตัว มาเป็นเพียงหนึ่งในสามรายชื่อในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ
.
แม้พอจะอ่านการเดินเกมทางการเมืองได้ว่า แท้จริงแล้วพรรคพลังประชารัฐ ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเตรียมเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ตั้งแต่แรกแล้ว โดยให้ อุตตม สาวนายน รับบทหุ่นเชิดเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เท่านั้น เมื่อเตรียมตัวมาดีขนาดนี้ แน่นอนว่าก็ต้องหวังผลลัพธ์ที่จะสืบทอดอำนาจต่อให้ได้ ซึ่งหากผลคะแนนออกมาเป็นไปตามคาดหมาย พล.อ.ประยุทธ์ จะกลับคืนสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีได้อีกครั้ง แต่หากผลคะแนนออกมาไม่เป็นไปตามที่คิดก็อาจเกิดผลลัพธ์ในทางตรงกันข้าม
.
"บัญชีนายกรัฐมนตรี" เป็นกติกาใหม่ที่ใช้เป็นครั้งแรกในการ #เลือกตั้ง62 ที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 88 และกฎหมายเลือกตั้ง มาตรา 13 กำหนดให้ พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครลงสนามแจ้งรายชื่อบุคคลไม่เกินสามรายชื่อ ที่เตรียมเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี หากว่าพรรคการเมืองนั้นชนะการเลือกตั้งและได้จัดตั้งรัฐบาล
.
โดยบุคคลที่ถูกเสนอเป็นหนึ่งในสามรายชื่อของบัญชีนายกรัฐมนตรี ไม่จำเป็นต้องลงสมัครรับเลือกตั้ง ไม่จำเป็นต้องได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. และไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง ในแง่หนึ่งก็คือเป็นช่องทางการได้นายกรัฐมนตรีที่ไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งนั่นเอง
.
อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญ มาตรา 89 และกฎหมายเลือกตั้ง มาตรา 14 ดันเขียนเอาไว้ว่า บุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ต้องทำหนังสือยินยอม และต้องไม่เคยทำหนังสือยินยอมให้กับพรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวเดียวกัน เท่ากับว่า นักการเมืองทุกคนจะถูกเสนอชื่อได้โดยพรรคการเมืองเดียวเท่านั้น เมื่อพรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ ไว้แล้ว พรรคการเมืองอื่นก็ไม่สามารถจะเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ ให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกได้
.
เมื่อเป็นเช่นนี้ พล.อ.ประยุทธ์ เองก็จะติดกับเงื่อนไขต่อไปที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 159 กำหนดไว้ว่า ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีจากบัญชีที่พรรคการเมืองเสนอ และต้องเป็นบัญชีของพรรคการเมืองที่มี ส.ส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือ ไม่น้อยกว่า 25 คน จากจำนวนเต็มของ ส.ส. 500 คน นอกจากนี้เมื่อจะเสนอให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมี ส.ส. รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (50 คน)

51523151_10161551931185551_3092116843821793280_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.fbkk22-1.fna&oh=22d0aceb7d3e9d2d42ede6e435449daf&oe=5CF18BA0

ดังนั้น ด้วยกติกานี้ ก็ทำให้พรรคการเมืองที่ คสช. ส่งเข้าแข่งขันต้องลุ้นตัวโก่งในสนามเลือกตั้งเหมือนกัน เพราะหากพรรคพลังประชารัฐได้ ส.ส. จากการเลือกตั้ง ไม่ครบ 25 คน ถึงแม้จะมี ส.ว. รอช่วยลงคะแนนให้อีก 250 คน รวมถึงดูดพรรคอื่นๆ เข้ามาร่วมรัฐบาลกันได้อีกเท่าใด พรรคพลังประชารัฐก็ไม่สามารถเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ หรือคนอื่นที่อยู่ในบัญชีของพรรคขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอีกได้
.
แม้ว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 272 จะเปิดช่องให้เอา "คนนอก" ที่ไม่เคยถูกเสนอชื่อมาก่อนเลยมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็ตาม แต่ต้องใช้เสียง ส.ส. ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง หรือ 251 คน เพื่อเปิดใช้ช่องทางนี้ และหากพรรคพลังประชารัฐได้ที่นั่ง ส.ส. จากการเลือกตั้ง 25 คน ก็ยิ่งยากที่จะหาเสียงสนับสนุนมาเปิดทางให้ พล.อ.ประยุทธ์ กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีก
.
กรณีเช่นนี้ หากไม่มีอำนาจนอกระบบอื่นๆ เข้ามาแทรกแซงเพื่อเปลี่ยนแปลงกติกา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็จะไม่สามารถกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกเลย
.
ดูข้อมูลการ #เลือกตั้ง62 ได้ที่ https://ilaw.or.th/node/5071

Offline

#2 February 9, 2019 7:40 PM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 331

Re: ต้องทำอย่างไร จึงจะทำให้ "ประยุทธ์" หมดสิทธิ์เป็นนายกได้อีก

นที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙ อันเป็นวันกองทัพไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บรรดาทหารทั้งหลายของพระองค์ตอนหนึ่งว่า

"...เมื่อ ทหารมีไว้สำหรับประเทศชาติ ทหารต้องเป็นของประเทศชาติ หาใช่ของบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ โดยเฉพาะไม่...ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องปกครองทหารในทางที่ชอบที่ควร โดยระลึกถึงความเที่ยงธรรม และหน้าที่อันมีเกียรติของทหาร ทั้งนี้ เพราะทหารได้รับเกียรติและเอกสิทธิ์เป็นผู้กุมอาวุธและกำลังรบของประเทศ เป็นที่เคารพเกรงขามในหมู่ชนทั่วไป ทหารจึงต้องปฏิบัติให้สมกับที่ตนได้ รับความไว้วางใจ ไม่ควรไปทำหรือเกี่ยวข้องในกิจการที่มิใช่อยู่ในหน้าที่โดยเฉพาะของตน เช่น ไปเล่นการเมือง ดังนี้เป็นต้น การกระทำเช่นนั้นจะทำให้บุคคลเสื่อมความเชื่อถือในทหารโดยเข้าใจว่าเอา อิทธิพลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

เวลา นี้สภาพการณ์ทั่วโลกยัง ไม่อยู่ในระดับปกติ ความจำเป็นและสำคัญของทหารย่อมมีมากขึ้น ทหารจึงควรรักษาวินัยโดยเคร่งครัด ประพฤติตนให้เที่ยงธรรม ปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ภายในขอบเขตของตนโดยเฉพาะ เพื่อเป็นที่พึ่งที่เคารพของประชาชนโดยทั่วไป.."

23755446_924006987751425_8221518699949645513_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.fbkk22-2.fna&oh=b057db1f282181da815f307d6dd54a21&oe=5CDE8EF8

Offline

#3 February 9, 2019 11:11 PM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 331

Re: ต้องทำอย่างไร จึงจะทำให้ "ประยุทธ์" หมดสิทธิ์เป็นนายกได้อีก

“เรืองไกร” ร้องบ้าง จ่อยื่น กกต. สอบ “บิ๊กตู่” ส่อขาดคุณสมบัตินั่งบัญชีนายกฯ

%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81-1.jpg

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) เปิดเผยว่า กรณีที่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เสนอชื่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกฯ ในบัญชีของพรรคพลังประชารัฐนั้นในการเสนอชื่อดังกล่าวต้องยื่นเอกสารตามที่ กกต. กำหนด 2 แบบ คือแบบ ส.ส. 4/29 ที่หัวหน้าพรรคต้องลงนามรับรองว่า การคัดเลือกได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและข้อบังคับของพรรคการเมืองแบบ ส.ส. 4/30 ที่พล.อ.ประยุทธ์ต้องลงนามรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นนายกฯ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ซึ่งจากการตรวจสอบข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อ 91(1) พบว่า การเสนอชื่อบุคคลคือ พล.อ.ประยุทธ์นั้น จะต้องให้พล.อ.ประยุทธ์มีหนังสือยินยอมก่อน และข้อ 91 วรรคสองระบุไว้ว่าการเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ จะเห็นได้ว่าพรรคพลังประชารัฐพิจารณาคัดเลือกพล.อ.ประยุทธ์ไปก่อนที่จะมีหนังสือยินยอม กล่าวคือ ประชุมเห็นชอบเสนอชื่อพล.อ.ประยุทธ์เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ต่อมาพล.อ.ประยุทธ์ได้ยินยอมและตอบรับการเสนอชื่อเมื่อวันที่ 8 ก.พ. ดังนั้นกรณีจึงไม่เป็นไปตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อ 91 วรรคสอง ซึ่งจะเห็นได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์มีหนังสือยินยอมภายหลัง นั่นเอง กรณีนี้จึงไม่เป็นไปตามข้อบังคับพรรค

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังอาจเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นนายกฯ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) (12) และ (15) อีกด้วย เนื่องจากมาตรา 98 (3) ห้ามเป็นเจ้าของสื่อมวลชนใดๆ แต่พล.อ.ประยุทธ์ถูกร้องว่าเป็นเจ้าของสื่อออนไลน์หลายชนิด และพล.อ.ประยุทธ์ ยังมีฐานะเป็นหัวหน้า คสช. ที่มีอำนาจตามมาตรา 44 และได้รับเงินตอบแทนอีกเดือนละ 125,590 บาท จึงอาจเข้าลักษณะเป็นข้าราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามความในมาตรา 98 (12) และ (15)

นายเรืองไกร กล่าวอีกว่า จากข้อมูลที่พบจำเป็นต้องไปร้องต่อ กกต.ในวันที่ 11 ก.พ.นี้ เวลา 13.30 น. เพื่อให้ กกต. พิจารณาไม่ประกาศรายชื่อพล.อ.ประยุทธ์ตามแบบ ส.ส. 4/31 เนื่องจากพล.อ.ประยุทธ์เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคพลังประชารัฐ โดยไม่เป็นไปตามข้อบังคับพรรค และเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นนายกฯ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) (12) และ (15) ซึ่งโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 89 วรรคสอง ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น

https://www.khaosod.co.th/politics/news_2193289

Offline

#4 February 12, 2019 10:16 AM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 17,971

Re: ต้องทำอย่างไร จึงจะทำให้ "ประยุทธ์" หมดสิทธิ์เป็นนายกได้อีก

จะไม่มีการเลือกตั้ง ตามแผนที่มันวางไว้  ตอนนี้ออกมาสร้างเรื่องถี่ยิบ   เป็นไปตามที่คาดไว้แล้ว มีไม่มี  ไม่ใช่สาระ

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.