iFreeThai

#1 April 8, 2016 9:31 AM

ป้าพลอย
Member
Registered: January 3, 2016
Posts: 5,815

โลกกำลัง..สลาย จริงหรือ..??

ทำไมโลก ณ ปัจจุบันจึงบิดๆเบี้ยวๆเยี่ยงนี้ หรึว่าโลกมันใกล้แตกออกเป็นเสี่ยงๆ
ดังคำทำนายของชาว มายา ที่ว่าโลกจะสูญสลายในอีกไม่ช้านี้ เห็นถ้าจะมีเค้าอยู่
บ้าง เพราะอะไรๆดูมันชอบกล ไม่ว่าดินฟ้าอากาศก็เปลี่ยนแปลง ไม่คงวา คงเส้น
เหมือนแต่ก่อน อาการมันสะเทินน้ำสะเทินบก ไม่รู้ว่าฤดูใหนกัน ร่างกายมนุษย์เลย
เปลี่ยนตามไม่ทัน เราจึงเห็นมนุษย์บางคนผิดเพี้ยนไปในทางที่ไม่ค่อยสร้างสรรนัก
ชอบประพฤติตัวให้สังคมรังเกียจในการแสดงออกมา


ยิ่งในประเทศไทยรู้สึกจะป่วยด้วยโรคร้ายนี้กันมากเสียด้วย เป็นโรคขาดความเมตตา
ธรรม เป็นโรคขาดจริยธรรม เป็นโรคขาดมโนธรรม ถึงว่าในประเทศไทยจึงปั่นป่วนไม่
สิ้นสุด เพราะการป่วยด้วยโรค 3 ชนิดนี้ สามารถทำลายชาติบ้านเมืองให้พังพินาถย่อย
ยับได้จากแรงฤทธิ์ริษยาครอบงำ จากการบ้าคลั่งหลงความเหิมเกริมของตำแหน่งหน้า
ที่ หลงตัวเองว่าตนคือคนสำคัญของประเทศ ความลุ่มหลงในกิเลสที่มีคนรอบข้างยกยอ
ปอปั้น เลยลืมตัวเองว่าตนเองก็คือคนธรรมดาสามันชนเยี่ยงคนทั่วๆไป


ไม่ได้เป็นผู้วิเศษเหาะเหินเดินบนอากาศเยี่ยงมนุษย์เทวดา ใครก็ตามที่เท้าแตะพื้นดิน
มันผู้นั้นมันก็แค่คน ไม่ใช่ผู้วิเศษใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นพวกศักดิ์นาชั้นใหน เท้าถึงพื้น
ดินมันมีค่า ของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน การหลอกตัวเองว่าเป็นคนชั้นเหนือมนุษย์
มันก็แค่ถูกอุปโหลกกันขึ้นมาเท่านั้น เบื้องลึกแล้ว ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรือวิเศษไปจาก
มนุษย์สามันชนอย่างเราๆ  ดังนั้น อย่าไปติดยึดกับสิ่งจอมปลอม จะทำให้อนาคตของ
ตัวเองสั้นลง หากไปยึดติดมันจนถอนไม่ออก


มนุษย์ทุกคนทุกเหล่า หาก ขาด เมตตาธรรม  ขาด จริยธรรม ขาด มโนธรรม อยู่ในตัวตน
การดำเนินชีวิต ก็จะมีแต่ความเลวร้าย เพราะในส่วนลึกของจิตสำนึก ไม่เคยคิดที่จะทำใน
สิ่งดีๆ เราจึงเห็น ณ วันนี้ บ้านเมืองของเรา จึงเต็มไปด้วยคนโหดร้าย เต็มไปด้วยคนกักขระ
เต็มไปด้วยความป่าเถื่อนในหลายรูปแบบ เพราะขาดการขัดเกลาจิตใจให้สะอาด ความโลภ
เห็นแก่ตัว เป็นบ่อเกิดให้สังคมไทยเน่าเฟะ เนื่องจากขาด จริยธรรมประจำใจ  และไม่ยอม
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ทั้งที่รู้ว่าผิด แต่ก็ยังดันทุรังจะทำ เหมือนเช่น รัฐธรรมนูญ...ที่จะออกมา..??

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.