iFreeThai

#1 October 13, 2016 10:16 AM

ประชาธิปไตย
Dr. Richard Saisomorn
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 23, 2015
Posts: 4,205
Website

สารจากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

bWVzHrK.jpg

ในนามของสหรัฐอเมริกาและประชาชนชาวอเมริกันในประเทศไทย ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และขอแสดงความเสียใจต่อพสกนิกรชาวไทยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระชนม์ชีพอันยาวนานอย่างน่าสรรเสริญยิ่ง ประชาชนชาวอเมริกันยกย่องพระองค์ผู้ทรงเป็นดั่งสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างประเทศและประชาชนของชาติเราทั้งสอง พวกเรารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและนํ้าพระราชหฤทัยเอื้ออาทรต่อพสกนิกรที่ตกทุกข์ได้ยากในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการที่พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือชาวอเมริกันที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เราล้วนรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงโปรดดนตรีแจ๊สอันมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่พระองค์เสด็จพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงแจ๊สอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะพระองค์ที่บันดาลความสุขให้แก่ชนทั่วหล้า นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่พวกเราในด้านการคิดสร้างสรรค์ในฐานะนักประดิษฐ์และผู้ริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆ เหนือสิ่งอื่นใด เราทุกคนต่างชื่นชมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างทรงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อราษฎรไทย   

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถึงพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม กอปรด้วยขันติธรรมและพระวิริยอุตสาหะในการอุทิศพระองค์เพื่อประกอบพระราชกรณียกิจโดยมิได้ทรงคำนึงถึงความยากลำบากส่วนพระองค์   

วันนี้ ดินแดนอันงดงามมีเอกลักษณ์แห่งนี้ได้ประสบกับความสูญเสียที่ลึกซึ้งและใหญ่หลวงยิ่ง ข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวอเมริกันขอร่วมอาลัยกับพี่น้องชาวไทยทุกคนในช่วงเวลาอันโศกเศร้านี้

----------------------------------------------

Statement by U.S. Ambassador 

On behalf of the United States of America and all Americans in Thailand, I offer heartfelt condolences on the passing of His Majesty the King to Her Majesty the Queen, all members of the Royal Family, and the people of the Kingdom of Thailand.   

His Majesty lived a long and glorious life. Americans celebrate him because he personified the close connection between our two nations and peoples.  We remember his remarkable compassion and generosity to those in need – in Thailand and around the world – including personal donations to Americans affected by natural disasters.   

We fondly recall King Bhumibol’s love for jazz, a musical genre born, like His Majesty himself, in America, but which he made his own, bringing joy to millions.  We are inspired by His Majesty’s innovative spirit as an inventor and progenitor of Royal Projects. Above all, we admire his tireless devotion to the Thai people.     

Through his patience, perseverance, and selfless dedication to duty, King Bhumibol embodied Thailand’s Ten Kingly Virtues. This beautiful and unique land is touched today by a great and profound loss. I and my fellow citizens mourn with our friends, the people of the Kingdom of Thailand, at this somber time.

Offline

#2 October 13, 2016 2:25 PM

ปาปียอง
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,330

Re: สารจากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

ภาษาทูตล้วนเป็นสิ่งน่ารัก โดยเฉพาะตอนเสียชืวิตของมิตรเก่าที่เคยทำประโยชน์ให้เมกากว่าสิบครั้งในระหว่างสงครามเย็น
และภูมิพลเองก็เกิดในเมกา
อีกไม่นานโฉมหน้ารัฐบาลหรือผู้ปกครองใหม่จะเข้ามามีบทบาท เมกาจะยังใช้ฐานทัพที่อู่ตะเภาและอีกหลายสนามบินแค่ไหนต่างหาก
ที่จะทำให่เมการักใคร่นับเป็นมิตรสนิทสนมด้วย รากหญ้ารวมกลุ่มจัดตั้งฝึกซ้อมรอที่บ้าน ลับมือลับพร้าไว้เสมอ แต่อย่าลับมากเกินไปใบมีดจะสึก
ต้องหาทางไปฟันไม้ฟันกล้วยบ้างเพื่อฝีกมือ... ระหว่างรอดูท่าทีเมกา

Offline

#3 October 13, 2016 2:31 PM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 9,047

Re: สารจากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

รอความจริง

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.