iFreeThai

#1 August 23, 2015 12:55 AM

laorrna
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 317

16 สิงหาคม"วันสันติภาพไทย" ทำไม? เหมือนไร้คุณค่า: JomVoice

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และการเมือง ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เนื่องในโอกาส วันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม ซึ่งปีนี้ (2558) ครบรอบ 70 ปี แต่ดูเหมือนเป็นวันที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจหรือให้ความสำคัญกันมากนักว่า หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ตกเป็นประเทศแพ้สงครามทั้ง ๆ ที่อยู่ฝ่ายที่แพ้สงคราม เป็นเพราะขบวนการเสรีไทยที่ได้รับการยอมรับและช่วยเหลือจากประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกา และเมื่อหลังจากที่ นายปรีดี พนมยงศ์ หัวหน้าเสรีไทยประกาศให้วันที่ 16 สิงหาคม ปี 2488 เป็นวันสันติภาพไทยแล้ว ภายในประเทศไทยเกิดวิกฤติการเมืองครั้งสำค¬ัญคือการ การสวรรคตของ รัชกาลที่ 8 นำไปสู่การปฎิวัติยึดอำนาจในปี 2490 โดยกลุ่มชนชั้นสูงที่ต้องการกำจัด ขบวนการเสรีไทย เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ อำนาจของชนชั้นนำ หรือชนชั้นสูงก็ยังคงครอบงำการเมืองอยู่ ดังนั้น วันสันติภาพไทย จึงไม่ได้รับการยกย่อง หรือทำให้เป็นวันสำคัญของสังคมไทย

Offline

#2 August 23, 2015 4:19 AM

ไก่ป่า
Member
Registered: August 11, 2015
Posts: 304

Re: 16 สิงหาคม"วันสันติภาพไทย" ทำไม? เหมือนไร้คุณค่า: JomVoice

คงเพราะเป็นวันอุปโลกย์ เฟ้ค ๆ ขึ้นมา  ทั้งที่มันไม่มีจริง  สันติภาพในชุมชนมี ส่งส่วยได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ก็ฉุกคิดว่า
เอ..สังคมส่วนนี้  ภาคนั้น ชักจะสงบสุขเกินไป  ก็ส่งขี้ข้าเข้าไปแทรกแซงให้เกิดความวุ่นวาย แล้วก็หน่วยแทรกแซงชุดเดิม
นั่นแหละ เข้าไปแก้ไข  ด้วยพระบุญญาบารมีขององค์นารายณ์เรืองศรี  อย่าได้ลืมนะ  พวกทาส   ทีนี้ศรัทธาก็อยู่ที่นารายณ์

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.