iFreeThai

#1 February 9, 2017 1:56 PM

admin
Administrator
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 16, 2015
Posts: 737
Website

แอมเนสตี้เผยคสช.ใช้กฎหมายปิดปากนักสิทธิฯ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ชี้ว่าทางการไทยกำลังสร้างบรรยากาศแห่งความกลัว ทำให้ประชาชนไม่กล้าแสดงความเห็นหรือชุมนุมอย่างสงบ ด้วยการใช้คำสั่งที่ให้อำนาจรัฐอย่างกว้างขวาง ซึ่งกลายมาเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลทหารของไทยใช้ปิดปากผู้ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเปิดรายงานฉบับล่าสุดเกี่ยวกับประเทศไทย หัวข้อ “พวกเขาไม่สามารถทำให้เราเงียบได้” โดยในรายงานระบุว่าทางการไทยได้พยายามเอาผิดทางอาญาและลงโทษผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ โดยพุ่งเป้าโจมตีภาคประชาสังคมและนักกิจกรรมทางการเมืองซึ่งควรมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ

แต่ที่ผ่านมา มีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยและบุคคลอื่นๆ หลายสิบคน ถูกสอบสวน จับกุม และดำเนินคดีตามกฎหมายและคำสั่งที่ให้อำนาจรัฐอย่างกว้างขวางซึ่งกลายมาเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลทหารของไทยใช้ปิดปากผู้ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์

แชมพา พาเทล ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ทางการไทยกำลังสร้างบรรยากาศแห่งความกลัว ทำให้ประชาชนไม่กล้าแสดงความเห็นหรือชุมนุมอย่างสงบ เนื่องจากเสี่ยงที่จะถูกจับกุมหรือดำเนินคดีได้ และเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงท่าทีของรัฐบาลที่ไม่ยอมให้มีการแสดงความเห็นต่างใดๆเลย ในประเด็นที่มีความสำคัญระดับชาติ

ในรายงานหัวข้อ “พวกเขาไม่สามารถทำให้เราเงียบได้" ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาที่กำลังเกิดขึ้นกับสมาชิกภาคประชาสังคมจำนวน 64 คนในประเทศไทย ทั้งที่เป็นนักกิจกรรมทางการเมือง นักศึกษา นักเคลื่อนไหวระดับชุมชน และนักปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่เป็นนักวิจัย นักกฎหมาย ผู้สื่อข่าว และนักวิชาการ

บุคคลเหล่านี้ถูกสอบสวนและดำเนินคดีเพียงเพราะต้องการใช้สิทธิของตน โดยไม่มีใครที่ใช้หรือสนับสนุนความรุนแรง บางคนตกเป็นเป้าหมายการโจมตีเพียงเพราะแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสงสัยต่อการทำงานของรัฐบาล หลายคนถูกสอบสวนและดำเนินคดี เพียงเพราะทำงานของตนในฐานะนักกฎหมาย ผู้สื่อข่าว และนักรณรงค์ ซึ่งไทยมีพันธกรณีต้องเคารพและคุ้มครองสิทธิการแสดงออกของประชาชนตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ

ทางการไทยยังได้ดำเนินคดีอาญาโดยใช้อำนาจตามกฎหมายและคำสั่งใหม่ๆ ที่ประกาศใช้โดยรัฐบาลทหาร นับแต่การยึดอำนาจโดยการทำรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 รวมทั้งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2558 ซึ่งเป็นคำสั่งที่ประกาศใช้โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2558 ซึ่งห้าม “การชุมนุมทางการเมือง” ของบุคคล 5 คนขึ้นไป โดยทางการมักใช้อำนาจตามคำสั่งฉบับนี้เพื่อควบคุมตัวและตั้งข้อหาต่อผู้ประท้วงอย่างสงบ

นักกิจกรรมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจำนวนมากต้องเข้าสู่กระบวนการไต่สวนที่ยาวนานในศาลทหาร ซึ่งเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม หลายคนต้องเข้ารับการไต่สวนเนื่องจากถูกดำเนินคดีอาญาหลายข้อหา และหากศาลตัดสินว่ามีความผิด อาจได้รับโทษจำคุกรวมกันหลายสิบปี

ยกตัวอย่างเช่นกรณีของนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ “ไผ่ ดาวดิน” นักศึกษาที่เป็นนักกิจกรรมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกำลังถูกดำเนินคดีอาญาถึง 5 คดี โดยเป็นผลมาจากการเข้าร่วมการประท้วงในที่สาธารณะ การแจกใบปลิวเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ และการโพสต์เนื้อหาของบทความที่ถูกกล่าวหาว่าวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ของไทยลงในเฟซบุ๊ก  ขณะนี้เขายังคงถูกควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษจังหวัดขอนแก่น หลังจากศาลเพิกถอนประกัน หากศาลตัดสินว่าเขามีความผิดและมีคำสั่งลงโทษ เขาอาจได้รับโทษจำคุกรวมกันทุกคดีถึง 40 ปี

แชมพา พาเทล กล่าวว่านับตั้งแต่เข้าสู่อำนาจ รัฐบาลทหารไทยได้ทำลายมาตรการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน และปิดกั้นการแสดงออกอย่างเสรีในประเทศ หากยังไม่มีการปฏิรูปหรือยกเลิกกฎหมายและคำสั่งที่ใช้อำนาจปราบปรามเช่นนี้ การลิดรอนสิทธิมนุษยชนก็จะยิ่งหยั่งรากลึกมากขึ้น

การลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ ทำให้เกิดความกังวลต่อแผนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งในไทย ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2561  เนื่องจากทางการไทยไม่เคยระบุเลยว่าจะมีการยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ซึ่งห้ามการชุมนุมสาธารณะเมื่อใด ซึ่งทำให้เกิดข้อกังวลต่อพรรคการเมืองและกลุ่มพลเมืองที่เตรียมตัวเพื่อการรณรงค์หาเสียงครั้งใหม่ รัฐบาลไทยจึงต้องให้ความสำคัญเร่งด่วนกับการปฏิรูปหรือยกเลิกกฎหมายและคำสั่งเหล่านี้ ซึ่งล้วนขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

http://news.voicetv.co.th/world/460353.html

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.