iFreeThai

#1 October 11, 2017 8:51 AM

Mikael
Member
Registered: February 27, 2016
Posts: 113

26 ตุลา 60 เชิญฟังประกาศจัดตั้งองค์กรปฏิวัติใหม่...รับประกันความซิง...

สถานีตาสว่างเจแปนของ ArtJapan เมื่อ 9 ต.ค. 60 มีคนชื่อ "สี่เสา" ออกมาแจ้งข่าวว่า ในวันที่ 26 ต.ค นี้ ที่ช่องนี้จะมีการประกาศก่อตั้งกลุ่มรักประชาธิปไตยขึ้นอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มใหม่ซิงๆ

ฟังดูเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มที่ทดแทนจุดอ่อนบางด้านของกลุ่มลุงสนามหลวงและคณะราษฎร  ที่ลุงสนามหลวงมักพูดเล่นเฮฮาแล้วชวนคนไปก่อเหตุแล้วถูกจับเข้าคุก ส่วนคณะราษฎรได้อำนาจแลัวกลับไม่สามารถรักษาอำนาจได้ปล่อยให้ฝ่ายเจ้าเอาคืนไปหมด 

โดยกลุ่มใหม่นี้มีรูปธรรมชัดเจนในเรื่องแนวทางการต่อสู้  วิธีการต่อสู้ กำหนดระยะเวลาการต่อสู้  และวัตถุประสงค์ในการต่อสู้  โดยจะมีการตั้งองค์กรแกนกลางการต่อสู้ขึ้นมา 1 องค์กร มีเป้าหมายในการพิทักษ์ประชาธิปไตย สถาปนาสหพันธรัฐไทยให้เป็นดินแดนแห่งสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  แม้แต่เจ้าหากจะอยู่ต่อก็ต้องมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับประชาชนธรรมดา 

วิธีการของกลุ่มนี้คือ รวบรวมผู้มีอุดมการเดียวกันและผู้มีความรู้ความสามารถ มาร่วมกันออกแบบและวางแผนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  ช่วยเหลือผู้ร่วมอุดมการทุกคน  เป็นองค์กรกลางในการประสานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 

การปฏิบัติงานกำหนดเป็น 3 ระยะ คือ
- ระยะแรก รวบรวมคน
- ระยะสองหรือระยะกลาง ลงมือปฏิบัติการจากงานเล็กไปหาใหญ่จนชนะโค่นผด็จการได้ภายใน 3-5 ปี 
- ระยะสามเป็นระยะยาว คือ การสถาปนาสหพันธรัฐ สร้างประชาธิปไตย

กลุ่มนี้น่าจะไม่มุ่งล้มเจ้าลูกเดียวเขียวลูกพ่อเหมือนกลุ่มสนามหลวง  กลุมนี้ถือว่าคนศรัทธาเจ้าไม่ใช่คนผิดเพราะเป็นเรื่องความคิดจึงไม่มีการเอาโทษ แต่จะให้แบ่งรัฐไปปกครองกันเอง ใครไม่เอาเจ้าก็ไปอยู่อีกรัฐหนึ่ง ใครอยากเป็นฝุ่นใต้ตีนต่อ อยากกราบต่อก็ไปอยู่รวมกันอีกรัฐหนึ่ง ตั้งกองกำลังพิทักษ์ประชาธิปไตยไม่ให้ถูกเจ้ารวบอำนาจไปอีกเป็นการแก้จุดอ่อนของคณะราษฎร 

ฟังดูก็ขำดีเพราะค่อนข้างคิดแบบพวกอุดมคตินิยม หรือ Idealism ไม่มองหรือวิเคราะห์สังคมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ในใจคงมีคำถามว่าบ้านเมืองยุ่ง กลุ่มต่างๆ ก็เคลื่อนไหวสะเปะสะปะ ก็มีคำถามว่า เอ..แบบนี้ควรให้เป็นแบบใดดี หรือ What ougth to be? แทนที่จะพยายามตั้งคำถาม What is? เพื่ออธิบายปัญหาความขัดแย้งในสังคมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ จะได้ไม่มีบทสรุปความคิดที่ยิ่งเพิ่มความสะเปะสะปะให้กับขบวนการต่อสู้มากขึ้นไปอีก   

การวิเคราะห์สังคมเป็นพื้นฐานของการสร้างชุดความคิดหรือทฤษฎีชี้นำการปฏิวัติ หากวิเคราะห์สังคมผิด ชุดความคิดชี้นำการต่อสู้ก็ผิดและจะเดินต่อไม่ได้ ก็จะโลเลกลับไปกลับมาเหมือนหลักปักเลนดังแกนนำบางคนที่สู้มานานกว่าใคร หลายท่านคงรู้จักดี  สี่เสายังแจงต่อไปว่าตนเองเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ คงต้องลาออกงานแล้วมาเดินสายรันงานขององค์กรนี้อย่างเต็มที่ 

ก็ขอฝากความเห็นเล็กๆ น้อยๆ ว่าหากท่านมุ่งมั่นทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง ควรสรรหานักทฤษฎีทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มาช่วยสร้างชุดความคิดหรือทฤษฎีปฏิวัติเพื่อเป็นเข็มทิศชี้นำ เป็นเครื่องมือตรวจสอบการปฏิบัติงาน  และใช้อธิบายต่อมวลชนและสากลว่าทำไมต้องปฏิวัติแบบนี้ ฯลฯ 

ผมขออนุญาตแนะนำแฟนคลับของแทบทุกรายการคนหนึ่งที่เก่งเรื่องนี้และจะทำให้กลุ่มใหม่นี้เป็นกลุ่มแกนกลางการปฏิวัติได้ คือ คุณ "หรีดหริ่ง " ที่บอกว่าจบ ป.4

ขอให้กลุ่มใหม่นี้ดึงท่านนี้มาร่วมให้ได้ จะทำให้ท่านสามารถสร้างชุดความคิดที่ดีในการชี้นำการต่อสู้  และจะทำให้กลุ่มของท่านคึกคักมากขึ้น

Offline

#2 October 13, 2017 1:29 PM

Mikael
Member
Registered: February 27, 2016
Posts: 113

Re: 26 ตุลา 60 เชิญฟังประกาศจัดตั้งองค์กรปฏิวัติใหม่...รับประกันความซิง...

ฝากคลิปนี้ให้กลุ่มปฏิวัติใหม่  ลุงสุรชัยพูดถึงความสำคัญของทฤษฎีปฏิวัติ การวิเคราะห์สังคม การสร้างชุดความคิดหรือทฤษฎีชี้นำการต่อสู้....ฯลฯ

เป็นตัวอย่าง....การปฏิวัติสังคมต้องมีทฤษฎี อย่ามั่ว อย่ามะโน อย่าใช้หลักบริหารอย่างเดียว อย่าอวดเก่ง อย่าดูถูกสติปัญญาคนอื่น อย่ามองความคิดคนอื่นแย่หมดของตัวดีคนเดียว

ตัวอย่างของลุงสุรชัยผิดถูกอย่างไรก็ยังดีที่พยายามและตั้งใจยืนบนหลักการ แม้การปฏิบัติจะเป๋ไปเป๋มาตามอิทธิพลของ IO ของฝ่ายตรงข้าม และความยากลำบากความสับสนของภาระกิจ  ไม่ว่ากัน แต่ขอยกย่องในความตั้งใจจริงในการยึดมั่นในหลักการฯ
https://m.

Offline

#3 October 18, 2017 8:14 AM

Mikael
Member
Registered: February 27, 2016
Posts: 113

Re: 26 ตุลา 60 เชิญฟังประกาศจัดตั้งองค์กรปฏิวัติใหม่...รับประกันความซิง...

ช่องอาร์ตเจแปนไยเงียบจัง  หรือโดนเฮียหลีชยันโตหลับไปแล้ว  และสี่เสาลูกน้องเก่าท่านจารุพงศ์อย่าหายไปไหนนะ ตั้งท่าเสียดิบดีว่าจะตั้งองค์กรปฏิวัติ จะเปิดตัวใน 26 ต.ค.นี้  อย่าให้เสียชื่อนะ ท่านบอกเป็นลูกน้องเก่าท่าจารุพงศ์ ทำให้ผมเข้าใจว่าท่านคงเป็นข้าราชการไม่น้อยกว่าซี 8 คงไม่ใช่คนขับรถแน่ ถึงอาจหาญคิดตั้งองค์กรปฏิวัติ

ผมขออนุญาตออกความเห็นอีกนิดว่า การปฏิวัติสังคม (social revolution) เป็นสุดยอดของการเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement) ฉะนั้น ศาสตร์ทางการบริหารอย่างเดียวจึงไม่พอ ต้องครบเครื่องจริง ๆ .....ขอเอาใจช่วยครับ

Offline

#4 October 20, 2017 6:44 AM

Mikael
Member
Registered: February 27, 2016
Posts: 113

Re: 26 ตุลา 60 เชิญฟังประกาศจัดตั้งองค์กรปฏิวัติใหม่...รับประกันความซิง...

"สถานีตาสว่าง เจแปน" ในยูทูป ทำไมเลิกจัดรายการเฉย...จัดสุดท้าย 12-10-60 แล้วหาย.....สี่เสาก็หายตาม....หวังว่า 26 ต.ค. ไม่เบี้ยวนะ....ไม่พร้อมหรือเปลี่ยนใจก็บอกด้วย

Offline

#5 October 23, 2017 8:58 AM

Mikael
Member
Registered: February 27, 2016
Posts: 113

Re: 26 ตุลา 60 เชิญฟังประกาศจัดตั้งองค์กรปฏิวัติใหม่...รับประกันความซิง...

สี่เอย สี่เสา เหงาสี่ศอก หายฝนหายลมไปแล้วเหรอ....สถานีตาสว่าง เจแปน ก้อหยุดทำคลิปซะเฉยๆ ....หวังว่า 26 ต.ค.นี้คงไม่เบี้ยวนะ....ประกาศซะดิบดี....แมร่งหายจ้อย....ทั้งสี่เสา ทั้งอาร์ต เจแปน....อย่าทำเป็นเล่นนะ....พวกเราต้องการคนแน่คนจริง.....มันช่างหายากยิ่งกว่าหาเม็ดน้ำตาลในกองทราย....ใครกล้าโผล่กบาลออกมาประกาศตัวนำการปฏิวัติ....พวกเราก็ตื่นเต้นด้วยความอยากเห็น "ของจริง".....26 ต.ค.นี้ หากเบี้ยว.....เละทั้งสี่เสา เละทั้งอาร์ต เจแปน....จะบอกให้สหายหลีเกี่ยวฮวดและช่องข้าวซอยไก่ชยันโต....ให้เละ.... หมดสิทธิ์เกิด....

Offline

#6 October 25, 2017 8:15 AM

Mikael
Member
Registered: February 27, 2016
Posts: 113

Re: 26 ตุลา 60 เชิญฟังประกาศจัดตั้งองค์กรปฏิวัติใหม่...รับประกันความซิง...

สี่เสา และ อาร์ตเจแปน ยังหายหัว  พรุ่งนี้ถ้าหายหัวไร้การบอกกล่าว จะถือว่าไม่แน่ ไม่ใช่ของแท้

Offline

#7 October 26, 2017 1:55 AM

Mikael
Member
Registered: February 27, 2016
Posts: 113

Re: 26 ตุลา 60 เชิญฟังประกาศจัดตั้งองค์กรปฏิวัติใหม่...รับประกันความซิง...

ไอ้เวรสี่เสาและอาร์ตเจแปนหายหัวกระบาลจริงหรือนี่  พวกคุณเมิงประกาศไว้ใน "สถานีตาสว่าง 09-10-2017 คลิป กลุ่ม พิทักษ์ประชาธิปไตย หัวข้อ จุดยืนของกลุ่ม" มิใช่รึ ให้เวลาถึง 24.00 น. ถ้าหายจ้อยถือว่าเป็น 18 มงกุฎ

Offline

#8 October 26, 2017 2:21 AM

Mikael
Member
Registered: February 27, 2016
Posts: 113

Re: 26 ตุลา 60 เชิญฟังประกาศจัดตั้งองค์กรปฏิวัติใหม่...รับประกันความซิง...

สำหรับอาร์ตเจแปน เคยโทรเข้ารายการคุณแยม และต่อมาโทรเข้าช่อง unclejohn112 จากนั้นก็ตั้งสถานีในยูทูปเองคือ "สถานีตาสว่าง เจแปน" เคยประกาศชวนคนโอนเงินให้แกรายละอย่างน้อยหนึ่งหมื่นบาท ได้มากพอจะนำปฏิวัติเอง  แต่โดนหลีเกี่ยวฮวดแห่งสถานีข้าวซอยไก่ด่าเละว่าทำตัวซ้ำรอยโกตี๋ จากนั้นสี่เสาก็โผล่ออกมาว่าจะประกาศตั้งกลุ่มปฏิวัติใหม่ในวันนี้   

ถ้าวันนี้หายหัว พวกคุณเมิงไม่ได้เกิดแน่

Last edited by Mikael (October 26, 2017 2:22 AM)

Offline

#9 October 26, 2017 8:40 AM

Mikael
Member
Registered: February 27, 2016
Posts: 113

Re: 26 ตุลา 60 เชิญฟังประกาศจัดตั้งองค์กรปฏิวัติใหม่...รับประกันความซิง...

อีกประมาณสี่ชั่วโมง ใครจะว่าใดก็ช่าง  สำหรับผมจะถือว่าสี่เสาและอาร์ตเจแปนจบแล้ว

และขอกราบเรียนต่อพ่อแม่พี่น้องที่ต้องการประชาธิปไตย ระวังพวก 18 มงกุฎ ที่มักฉวยโอกาสในยามที่เราโหยหาผู้นำและองค์กรนำ มาหลอกลวงต้มตุ๋นพวกเรา  ขอให้ทุกท่านหนักแน่น ยึดมั่นอุดมการ และใช้สติพิจารณาตรวจสอบความจริงใจมุ่งมั่นเสียสละในการต่อสู้ของผู้อ้างการนำแต่ละคน  ดูภูมิหลังการต่อสู้ของเขา ดูหลักคิดและความมั่นคงแน่วแน่ในหลักคิด ดูการทุ่มเทเอาการเอางานในการต่อสู้ ฯลฯ

Offline

#10 October 30, 2017 9:49 AM

Mikael
Member
Registered: February 27, 2016
Posts: 113

Re: 26 ตุลา 60 เชิญฟังประกาศจัดตั้งองค์กรปฏิวัติใหม่...รับประกันความซิง...

และแล้วสี่เสาและอาร์ตเจแปนก็หายจ้อยจริง ๆ  และคงหมดโอกาสหาแดกจากการตั้งองค์กรปฏิวัติลวงโลก

เพราะเสี่ยชูพงศ์ ถี่ถ้วน ประกาศตั้ง "พรรคไทยก้าวหน้า" ที่เหมือนจะเข็นให้เป็นพรรคแกนนำปฏิวัติแข่งกับองค์การสหพันธรัฐไท (อ.ส.ท.) ของลุงสนามหลวง  รายละเอียดตามลิงค์
http://www.mediafire.com/file/mbkz1udc3imqk27

ก็เป็นอันว่าเสี่ยชูตัดหน้าไปแล้ว  คุณไม่ได้เกิดแน่แล้ว

Offline

#11 October 30, 2017 10:00 AM

Mikael
Member
Registered: February 27, 2016
Posts: 113

Re: 26 ตุลา 60 เชิญฟังประกาศจัดตั้งองค์กรปฏิวัติใหม่...รับประกันความซิง...

แถมอีกอัน พรรคไทยก้าวหน้า ที่เสี่ยชูโม้ว่าจะมาแทนที่เพื่อไทยเพราะเพื่อไทยกระแสตก แต่พรรคนี้ไม่ลงเลือกตั้งภายใต้กฎหมายเผด็จการ

MP3 file.....
http://www.mediafire.com/file/31jtpv7cgchexf4

ดร.เพียงดิน รักไทย  วิจารณ์  ด้วยความงุนงง?

http://www.mediafire.com/file/uvsc5xtvzkk47l8

Last edited by Mikael (October 30, 2017 7:27 PM)

Offline

#12 October 31, 2017 9:08 PM

Mikael
Member
Registered: February 27, 2016
Posts: 113

Re: 26 ตุลา 60 เชิญฟังประกาศจัดตั้งองค์กรปฏิวัติใหม่...รับประกันความซิง...

บอกตรง ๆ นะ
พรรคไท(ย)ก้าวหน้า.....ไม่มีอะไร attractive เลย....คือมันไร้เสน่ห์  ไม่มีพลังดึงดูดใจให้ตื่นเต้นเร้าใจ ไม่สร้างความหวังอย่างมีพลัง.....อุตส่าห์ซุ่มคิดตั้งพรรคปฏิวัติเป็นสิบปี มี ดร.ช่วยตั้งหลายคน....สุดท้ายได้แค่นี้....คือ หลักประชาธิปไตยห้าข้อที่เด็ก ม.6 ก็ได้เรียน  และคำว่า สร้างการเมืองประชาธิปไตย สร้างเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี และสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย  แม้ดูดี แต่ในบริบทที่ต้องระดมมวลชนต่อสู้ มันขาดพลังดึงดูด  เพราะมันไม่ attractive นั่นเอง

ขอยกตัวอย่างการสร้าง campiagn การดึงดูดความสนใจที่ยอดเยี่ยม เช่น ...ทำสนามรบให้เป็นสนามการค้า ของชาติชาย....คิดใหม่ทำใหม่ ของทักษิณ  เป็นต้น

แม้แต่การรณรงค์แนวคิดสหพันธรัฐของลุงสนามหลวง ก็ยัง attractive กว่าของพรรคไทก้าวหน้าเยอะ

พยากรณ์ได้เลยว่าเข็นครกขึ้นภูเขาครับ  แต่แนวสหพันธรัฐยังทรงพลัง ไปได้สวย หากสามารถหาแง่มุมดีๆ ออกมารณรงค์มากขึ้น จะดึงดูดมวลชนได้มหาศาล

พรรคไทก้าวหน้า ประเมินผิดไปหรือเปล่าที่ไปคิดว่าลุงสนามหลวงพลาดที่ออก campiagn ป่วนงานใหญ่แล้วแป๊ก....จึงถือโอกาสประกาศตั้งพรรคในช่วงนี้.....ที่จริงไม่แป๊กนะ...เพราะมันทำให้เขาไม่สามารถโชว์มวลชนล้นหลามให้ต่างชาติชมได้เลย....แค่นี้กองเชียร์ลุงสนามหลวงก็พอใจแล้ว  แฟนคลับก็เข้าใจและไม่ได้หายไปเลย.....

Offline

#13 November 1, 2017 2:33 AM

Mikael
Member
Registered: February 27, 2016
Posts: 113

Re: 26 ตุลา 60 เชิญฟังประกาศจัดตั้งองค์กรปฏิวัติใหม่...รับประกันความซิง...

ชั่วโมงนี้คงหาขบวนการใดน่าเกรงขามกว่าขบวนการลุงสนามหลวงไม่ได้ เพราะมีแบ๊คอัพลึกลับ ทั้งกลุ่มนักปฏิวัติสายองค์การเพื่อประชาธิปไตยไทย (อปท.) ที่เคลื่อนไหวลับๆ  กลุ่มนักธุรกิจ  และกลุ่มปัญญาชน/มวลชนมากมาย  ถ้า organize ดี ๆ จะเป็นขบวนทัพที่มีพลังโค่นเผด็จการให้พินาศได้ในเร็ววัน

Offline

#14 November 8, 2017 8:04 PM

Mikael
Member
Registered: February 27, 2016
Posts: 113

Re: 26 ตุลา 60 เชิญฟังประกาศจัดตั้งองค์กรปฏิวัติใหม่...รับประกันความซิง...

http://www.mediafire.com/file/2g0cjesxo4wc5qs

คลิป อ.ชูพงศ์ วันที่ 06/11/2560 ออกตัวได้สวย มีลักษณะประนีประนอมกับเพื่อนมิตรร่วมรบ ไม่เผชิญหน้า แต่แสวงจุดร่วมคือระบอบประชาธิปไตยที่ยึดหลักการ 5 ประการ โดยไม่มีระบอบกษัตริย์ครอบงำหรือมีอำนาจนำ (hegemony) และสงวนจุดต่าง โดยรับได้ทั้งรูปแบบรัฐแบบสหพันธรัฐ หรือสาธารณรัฐ หรือแม้แต่เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐแบบเยอรมัน ประเทศที่ ร.10 พำนัก และแถมท้ายว่ารวมถึงการเปลี่ยนระบอบเป็นประชาธิปไตยที่พูดไม่เคลียร์ ในชั่วโมงที่ 1.08 ราวกับว่าหากเป็นประชาธิปไตยก็รับได้หมด (ทั้งสหพันธรัฐ สาธารณรัฐ หรือแบบอังกฤษ ญี่ปุ่น) เพราะท่านพูดในชั่วโมงที่ 1.34 ว่าแนวทางของท่านไม่ถูกปราบแน่ (เพราะเป็นแนวทางสายกลาง ไม่ล้มเจ้าแต่ล้มเฉพาะระบอบเจ้า ตกลงคงมีเจ้าอยู่ก็ได้ แต่ไม่มีระบอบเจ้าที่คอยครอบงำอำนาจการปกครอง ที่ ดร.เพียงดิน ก็เคยพูดเมื่อ 31/10/2560 เผื่อใจสำหรับคนที่ยังต้องการให้มีเจ้าอยู่ ถ้าอยู่แบบอังกฤษญี่ปุ่นก็รับได้) นี่คงเป็นแนวกลาง ๆ จริง ๆ ที่เชื่อว่านักการเมืองใหญ่อย่าง ดร.จารุพงศ์ ก็คงรับทราบและให้สองท่านนี้ช่วยเสนอโยนหินถามทางดู อย่างน้อยก็พอมีช่องรอด ม.112 ได้บ้าง.....อยากรู้อีกอย่างว่า ท่วงทำนองนี้นายใหญ่ดูไบคงไม่หนักใจและคงอยากวัดดูเสียงสะท้อนกลับ  เพราะผมเชื่อว่าท่านสู้อยู่ และน่าจะสู้ผ่านกลุ่มนี้ จึงได้เห็นท่วงทำนองที่ระมัดระวังและประนีประนอมมากขึ้นของกลุ่มนี้.....แต่คนที่ชอบแนวเด็ดขาดแบบลุงสนามหลวงจะเอาด้วยแค่ไหน จะคอยติดตาม เพราะคนไทยจำนวนไม่น้อยกลัวการคืนชีพของระบอบเจ้าหลังการเปลี่ยนระบอบ

Last edited by Mikael (November 8, 2017 8:20 PM)

Offline

#15 November 12, 2017 12:45 AM

Mikael
Member
Registered: February 27, 2016
Posts: 113

Re: 26 ตุลา 60 เชิญฟังประกาศจัดตั้งองค์กรปฏิวัติใหม่...รับประกันความซิง...

น่าแปลกใจที่การตอบสนองต่อการประกาศจัดตั้งพรรคไทก้าวหน้าแผ่วลงอย่างน่าห่วง  แนวร่วมหลายสถานีหลายคนที่เคยประกาศสนับสนุนในตอนแรก กลับเงียบเสียงลง ในขณะที่เสียงสนับสนุนแนวทางสหพันธรัฐยังคงแข็งแกร่งและเพิ่มสถานีเครือข่ายมากขึ้นอย่างน่าจับตามอง 

ยิ่งกว่านั้น บางกลุ่ม (ขอสงวนชื่อกลุ่ม) ที่เคยเคลื่อนไหวในแนวทางของตนมานาน กลับยุติการเคลื่อนไหวในนามกลุ่มเดิม และยกโขยงมารณรงค์แนวทางสหพันธรัฐอย่างแข็งขัน แทรกซึมไปทุกสถานี และทวีความหนักหน่วงรุนแรงมากขึ้น

ความคึกคักอย่างนี้ไม่ยากเกินจะเข้าใจ

ว่า Mr.Power จำนวนหนึ่งเข้ามา back up แนวคิดนี้อย่างเอาจริงเอาจัง 

ส่วนอีกสายหนึ่งสนับสนุนแนวทางพรรคไทก้าวหน้า  และเมื่อการต่อสู้เข้าสู่ขั้นยันใกล้ขั้นรุก สองแนวทางนี้อาจร่วมกันรุกฆาต  เหมือนการปฏิวัติในหลายประเทศที่ในขั้นตอนตั้งรับมักแยกกันสู้หลายกลุ่ม

อย่าขัดแย้งกันมากนะ ขอให้แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง

Offline

#16 November 16, 2017 7:25 PM

Mikael
Member
Registered: February 27, 2016
Posts: 113

Re: 26 ตุลา 60 เชิญฟังประกาศจัดตั้งองค์กรปฏิวัติใหม่...รับประกันความซิง...

ในที่สุด อ.ชูพงศ์ ก็ฉีกแนวการหาแนวร่วมสนับสนุนจากองค์กรที่เป็นกลุ่มอาชีพหรือภาษาทางรัฐศาสตร์เรียกว่า กลุ่มผลประโยชน์ (interest groups) ที่ท่านพอจะรู้จักคุ้นเคย ทั้งชาวสวนยาง ทหาร นักการเมือง เป็นต้น และได้รับการขานรับดีขึ้นเป็นลำดับ 

ผมว่าท่านมาถูกทางแล้ว และคลิปล่าสุดเมื่อ 15/11/60 อ.ชูพงศ์ ได้ขยายความว่าคงไม่สามารถตามใจคนที่ยังเอาเจ้าอยู่แต่ให้เป็นแบบอังกฤษญี่ปุ่น ท่านว่าจะเสียเวลาเพราะไม่มีเจ้าคนไหนอยากเป็นแบบนั้น  ถ้าความคิดตั้งบนจุดนี้ก็ขอ ดร.เพียงดิน ช่วยยืนยันด้วยนะ อย่าโลเลโลกสวย เดินด้วยกันแต่พูดคนละอย่าง วินาทีนี้ประชาชนต้องการความชัดเจน หมดเวลาหาเหตุผลแล้วเพราะตาสว่างกันหมดแล้ว ใครโลเลจะหมดราคา

ส่วนลุงสนามหลวงถนัดขยายแนวร่วมทางยูทูป พร้อมกับทำ  R&D (Research and Development - วิจัยและพัฒนา) ทำให้มีภาพลักษณ์ใช้ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิวัติก็ทำไป     ดร.เพียงดินถนัดขยายรังมดแดงทางอีเมล์และสร้างทฤษฎีมดแดงล้มช้างที่ผสมผสานศาสตร์ทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบริหาร อย่างกลมกลืนก็ทำไป   เพราะแต่ละท่านต่างมีจุดเด่นที่ท้าทายและน่าจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการปฏิวัติสังคมที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้   ขออย่างเดียวอย่าว่ากัน อย่าโอ่ว่าความคิดของตนดีส่วนของคนอื่นแย่ ทะเลาะกันไม่ได้ประโยชน์  แต่ละท่านล้วนสู้มานาน ต่างก็มีความรู้และประสบการณ์ ไม่มีใครยอมตามความคิดและแนวทางของใคร  ท่านทำตามแนวทางเฉพาะตัวของท่านที่ท่านถนัดนั้นถูกต้องที่สุดแล้ว ขอให้ทำสุดความสามารถ ประชาชนจะเลือกตัดสินใจเองว่าสุดท้ายจะเอาแนวทางใด  ยกตัวอย่างการปฏิวัติรัสเซีย เมื่อปี ค.ศ.1917  มีกลุ่มปฏิวัติล้มระบอบการปกครองของพระเจ้าซาร์นิโคลัสกลุ่มใหญ่ ๆ 3 กลุ่มคือ

1. กลุ่มปัญญาชนเสรีนิยม (Liberal Intelligentsia) มีความเชื่อว่ารัสเซียจะชนะสงครามโลกครั้งที่ 1 และจะเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตย กลุ่มนี้มีบทบาทสูงในการปฏิวัติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 1917
2. กลุ่มบอลเชวิค (Bolsheviks)
3. กลุ่มปฏิวัติสังคม (Social Revolutionaries)
สองกลุ่มหลังนี้มองว่ารัสเซียจะแพ้สงคราม และเห็นว่าต้องเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจรัสเซียทั้งหมด สองกลุ่มนี้มีบทบาทสูงในการปฏิวัติเมื่อเดือนตุลาคม 1917 โดยประชาชนสนับสนุนกลุ่มบอลเชวิคมากที่สุด จึงได้เป็นองค์กรนำการปฏิวัติรัสเซีย

หวังว่าทุกกลุ่มคงเดินหน้าเต็มที่ เมื่อภววิสัยพร้อม อัตวิสัยพร้อม ประเทศนี้คงจะมีงานใหญ่ที่คนทั้งโลกจะกล่าวขานถึงท่านอย่างไม่รู้ลืม

Last edited by Mikael (November 16, 2017 8:12 PM)

Offline

#17 November 19, 2017 2:55 AM

Mikael
Member
Registered: February 27, 2016
Posts: 113

Re: 26 ตุลา 60 เชิญฟังประกาศจัดตั้งองค์กรปฏิวัติใหม่...รับประกันความซิง...

คลิป 17/11/61 อ.ชูพงศ์ อวยพ่อทักษิณเต็มที่----อย่าให้คนฟังผิดสังเกตนะหลวงตา เอาสักเล็กน้อยก็พอ

Offline

#18 November 22, 2017 9:48 AM

Mikael
Member
Registered: February 27, 2016
Posts: 113

Re: 26 ตุลา 60 เชิญฟังประกาศจัดตั้งองค์กรปฏิวัติใหม่...รับประกันความซิง...

สนุกกันใหญ่ และพากันยกระดับการต่อสู้ขึ้นเป็นลำดับ

ที่ว่าสนุกก็เพราะในขณะที่ อ.ชูพงศ์ พยายามเชิญชวนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ซึ่งภาษาการเมืองเรียกว่ากลุ่มผลประโยชน์ (Interest Groups) เข้าร่วมพรรคไทก้าวหน้า พร้อมกับบรรยายขั้นตอนการต่อสู้อย่างละเอียด

ฝ่ายลุงสนามหลวงก็มาเหนือชั้นอีกนิด ให้เครือข่ายเชิญเอา Andrew MacGregor Marshall มาร่วมรายการ  และต่อมา 16/11/61 คุณญาญ่า ก็ประชาสัมพันธ์การต่อสู้ให้ Paul Handley ผู้เขียน  The King Never Smiles ทำให้การต่อสู้ของท่านเป็นที่รับรู้ในระดับสากลยิ่งขึ้น 

ต่อมา 20/11/61 ลุงสนามหลวงเปิดเผยแนวคิดที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นคือ "ต้องสร้างประชาชนให้เป็นกลุ่มกดดันทางการเมือง" พูดภาษาแบบนี้ทำให้มองเห็นผู้ร่วมงานที่ back up ลุงสนามหลวงว่าไม่ธรรมดา และจะสร้างความพินาศให้ศัตรูได้ เพราะการคิดจะยกระดับกลุ่มอาชีพหรือประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ให้เป็นกลุ่มกดดัน (Pressure Groups) แสดงว่าท่านต้องมีผู้ปฏิบัติงานด้านนี้อยู่แล้ว และคงจะได้เห็นผลงานในเร็ว ๆ นี้

Offline

#19 November 29, 2017 8:39 PM

Mikael
Member
Registered: February 27, 2016
Posts: 113

Re: 26 ตุลา 60 เชิญฟังประกาศจัดตั้งองค์กรปฏิวัติใหม่...รับประกันความซิง...

โปรดสังเกตความแข็งขันของฝ่ายสนับสนุนพรรคไทก้าวหน้า ทั้งอย่างเปิดเผยและอย่างเนียนๆ เช่น ดร.จารุพงศ์ ดร.เพียงดิน อ.ชูพงศ์ สุกิจ เคนเนดี้ ฯลฯ มักออกมาขอร้องไม่ให้ทะเลาะโต้เถียงกันเรื่องสหพันธรัฐและสาธารณรัฐ ควรร่วมกันล้มระบอบเก่าให้ได้ก่อนแล้วค่อยให้ประชาชนลงประชามติกันว่าจะเอาแบบไหน

ฟังดูดี  แต่ผมไม่เห็นว่าการรณรงค์สหพันธรัฐหรือสาธารณรัฐจะมีปัญหาตรงไหน เพราะเป็นการเสนอรางวัลแก่ประชาชนที่เข้าร่วมว่าหลังนั้นจะได้อะไร จะงำไว้ทำไม ให้ความรู้ประชาชนเสียแต่บัดนี้ ดีกว่าจะถูกนักการเมืองที่อยากรวบอำนาจรวบงบประมาณไปโกหกประชาชนตอนทำประชามติวุ่นวายเปล่า และนักการเมืองมีระบบหัวคะแนนสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงได้ จึงผิดสังเกตคนกลุ่มนี้ อย่าหวังให้ทุกกลุ่มรวมกัน มันอีโก้สูงกันทั้งนั้น คุณก็ใช้ความสามารถของคุณชี้นำประชาชนเองสิ ไม่ต้องมาต่อว่ากันเองเพราะเห็นประชาชนจำนวนมากไม่สนใจแนวทางของคุณแต่แห่ไปนิยมอีกแนวทาง ฟังคลิปแล้วรำคาญจัง

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.