iFreeThai

#1 February 19, 2018 11:14 AM

กะตังป๋า
Member
Registered: February 27, 2017
Posts: 245

แนวคิดการต่อสู้เผด็จการโบราณของคนรุ่นใหม่ และทฤษฎีปฏิวัติใหม่

ช่วงก่อนหน้านี้ประมาณ มกราคม 61 ย้อนหลังไปเล็กน้อย คุณสุรชัย แซ่ด่าน มองเห็นว่าทฤษฏีปฏิวัติของตนอาจมีความบกพร่อง จึงพยายามศึกษาและปรับปรุงใหม่ ใครสนใจไปหาฟังคลิปเองเพราะหากเอามาเล่าหมดจะยาวไป 


เท่าที่ผมติดตามก็เห็นได้ว่าคุณสุรชัยยังคงใช้ทฤษฎีและแนวคิดของ คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) เป็นเครื่องมือหรือเป็นกรอบการศึกษา จึงอธิบายความขัดแย้งในสังคมไทยเป็นความขัดแย้งระหว่างทุน (ทุนใหม่) กับศักดินาและทุนผูกขาด (ทุนเก่าและทุนผูกขาด) และเห็นว่าความขัดแย้งจะนำสู่การเปลี่ยนอำนาจนำจากศักดินาเป็นทุนเสรี คือระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยส่วนระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเสรีนิยม (คุณสุรชัยว่ายังไม่สามารถพัฒนาเป็นเศรษฐกิจสังคมนิยมได้ในระยะนี้ต้องเป็นแบบนี้ไปก่อน ตรงนี้ อ.หวาน ไม่ปลื้มเพราะอยากข้ามเป็นสังคมนิยมไปเลย) อย่างใดก็ตามแนวคิดของคุณสุรชัยและ อ.หวาน ก็ยังเป็นแนวคิดที่อยู่บนฐานยุทธศาสตร์การปฏิวัติ 


แต่ในช่วงนี้มีการเคลื่อนไหวภายในประเทศในแนวทางเปิดเผยที่อาจจัดว่าอยู่บนฐานยุทธศาสตร์การปฏิรูป ไม่ได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีมาร์กซ์ แต่ใช้แนวคิดและทฤษฎีการปรับเปลี่ยนทางการเมือง หรือ Political Transformation ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่กลุ่มต่างๆ ที่ออกมาเคลื่อนไหวอย่างเปืดเผยขณะนี้ดัดแปลงจากแนวคิดทางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Transformation) ที่มีผลให้เกิด Business Transformation, Financial Transformation และ Investment  Transformation  อธิบายพอสรุปว่า ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Transformation) ส่งผลกระทบในลักษณะสร้างความปั่นป่วน (Digital Disruption) อย่างรุนแรงต่อรูปแบบการทำธุรกิจ (Business Models) ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างขนานใหญ่ในธุรกิจ การเงินการคลัง และการลงทุน (Business Transformation, Financial Transformation และ Investment  Transformation) เพื่อสร้างหรือ Create รูปแบบใหม่ๆ มาแทนที่รูปแบบเก่าๆ ที่ล้าสมัย หรือเรียกว่า "การทำลายอย่างสร้างสรร" (Creative Destruction) โดยในระดับพื้นฐานได้เกิดการลงทุนใน Business Models ใหม่ๆ ของกลุ่มเริ่มต้น หรือ Start up จำนวนมาก Start up รายใดประสบความสำเร็จก็จะยกระดับเป็นผู้ประกอบการ หรือ Entrepreneur ต่อไป  


การที่คนรุ่นใหม่นำแนวคิดนี้มาปรับใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อให้มีการเลือกตั้งและต่อไปอาจเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองการปกครองทั้งโครงสร้าง จึงทำให้เห็นศัพท์ใหม่ๆ ที่ไม่ค่อยเห็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ใช้ เช่น การฟื้นฟู (Restoration), Start up, การปั่นป่วน (Disruption) และ การทำลายอย่างสร้างสรร (Creative Destruction) ที่กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (Democracy Restoration Group - DRG) นำโดย นายรังสิมันต์ โรม   และกลุ่ม START UP PEOPLE นำโดย นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ นำศัพท์ใหม่ ๆ เหล่านี้มาใช้  แม้ในเบื้องต้นนี้มีเป้าหมายเพียงการปฏิรูปการเมือง (Political Reformation) แต่สามารถพัฒนาแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ใช้ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีอื่นๆ เพื่อสร้างทฤษฎีปฏิวัติได้อย่างสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Transformation) ซึ่งเป็นแนวโน้มใหญ่ของโลก หรือ Global Trend ที่กำลังส่งผลให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4 (4th Industrial Revolution) ซึ่งมีการพูดถึงในการประชุม World Economic Forum ที่เมือง Davos, Swiss. เมื่อ 23-26 มกราคม 61 


จะเห็นว่าการปฏิวัติสังคม (Social Revolution) ตามแนวคิดของ Marx กับ  "การทำลายอย่างสร้างสรร"(Creative Destruction) มีส่วนคล้ายกันที่เห็นของเก่าหรือรูปแบบเก่า ๆ มีปัญหา  จึงคิดรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทนสิ่งเก่าๆ นั้น เช่น กรณี อีลอน มัสค์ (Elon Musk) คิดสร้างรถพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle - EV) ยี่ห้อ Tesla ที่จะทำลายล้างอุตสาหกรรมรถยนต์แบบจุดระเบิดด้วยน้ำมันให้หมดสิ้นไปในอนาคต นี่แหละที่เรียกว่า  "การทำลายอย่างสร้างสรร" (Creative Destruction) 

ส่วนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ถูกบางคนเรียกว่าเป็น Political Disruption (ในบอร์ด Prachatalk.com)


ใครที่มีหัวด้านนี้และพอมีเวลาน่าจะพิจารณาเขียนเป็นทฤษฎีปฏิวัติสมัยใหม่ อาจได้รับการขานรับจากคนรุ่นใหม่ที่เป็น Gen. Y และ Gen.Millennial ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบอนาคตของขาติต่อจากรุ่นเราที่ใกล้เข้าโลงกันหมดแล้ว นะครับ   ขอท้าทายครับ

Offline

#2 February 20, 2018 10:09 AM

กะตังป๋า
Member
Registered: February 27, 2017
Posts: 245

Re: แนวคิดการต่อสู้เผด็จการโบราณของคนรุ่นใหม่ และทฤษฎีปฏิวัติใหม่

ในขณะที่วิทยากรต่างประเทศตั้งหน้าต่อว่าต่อขานกันอย่างเมามันจนภาพลักษณ์ของแต่ละท่านเละเป็นโจ๊ก พูดไปอีกกี่ปีก็ไม่น่าจะทำให้มวลชนยอมรับความเป็นผู้นำของท่านได้ มวลชนส่วนใหญ่แทบไม่กล่าวถึงพวกท่านเลย ก็คงมีเพียงคนที่เข้ามาฟังท่านเท่านั้นแหละที่ยังหวังการนำของท่าน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่รู้จักท่านน้อยมาก ท่านจึงบ่นเหมือนกันทุกคนว่าคนสนใจท่านน้อยไป  ก็วิเคราะห์กันเองเถอะว่าเป็นเพราะอะไร


ในที่สุดบทบาทการปฏิวัติอาจไม่อยู่ใต้การนำขององค์การสหพันธรัฐไทที่นำโดยลุงสนามหลวง หรือพรรคไทก้าวหน้าที่นำเสนอโดยคุณชูพงศ์ หรือแดงสยามของคุณสุรชัย หรืออัศวินโต๊ะกลม หรือมดแดงล้มช้าง

  ผมเชื่อความคิดของ อ.สมศักดิ์ เจียมธีระสกุล ที่ว่าการปฏิวัติไทยต้องมี shock factors เกิดเป็นชนวนขึ้นก่อน ซึ่งคาดไม่ได้ว่าจะเป็นอะไร เช่นกรณีล้มทักษิณก็เกิดหลังการขายเอไอเอส ล้มยิ่งลักษณ์ก็เกิดหลังผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่ง ที่เป็น shock factors ณ เวลานั้น  ดังนั้นบทบาทที่โดดเด่นของการลุกขึ้นสู้ปฏิวัติหลังเกิด shock factor จึงต้องเป็นของคนที่อยู่ในประเทศ  ส่วนกลุ่มต่างๆที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้ามาได้  จึงทำอะไรได้ไม่มากไปกว่าการโฆษณา  จึงเห็นว่าองต์กรในประเทศต้องติดตามรอจังหวะโอกาสที่จะพามวลชนลุกขึ้นสู้อย่างฉับพลัน  ซึ่งมีทั้งองค์กรที่เปิดเผย และองค์กรที่ปิดลับ ใครที่ติดตามเรื่องนี้มาตลอดคงรู้ว่ามีองค์กรอะไรบ้าง  ดังนั้นวิทยากรต่างประเทศอย่าทะเลาะกันให้มากนักเลยจะพากันเสื่อมศรัทธาจากมวลชนเสียเปล่า และไม่ต้องพยายามโน้มน้าวให้กลุ่มอื่นมาสยบใต้ธงนำของตน เพราะไม่มีใครเหนือใครไม่มีใครยอมใคร และท้ายที่สุดผู้นำที่ประชาชนออกมาตามเป็นแสนเป็นล้านเพื่อโค่นเผด็จการน่าจะเป็นคนที่อยู่ในประเทศ มีภาพลักษณที่ดี และได้รับการยอมรับสูงสุด


ถ้าใครอ่านประวัติของเลนิน (Lenin) ผู้นำปฏิวัติรัสเซีย จะพบว่าคนรัสเซียแทบจะสิ้นหวังกับการหาผู้นำการปฏิวัติ เพราะมีแต่คนโหลยท่วย  จนกระทั่งปี ค.ศ.1895 ขณะที่เลนินเพิ่งอายุ 25 ปี เขาได้ก่อตั้งองค์กรซึ่งถือกันว่าเป็นต้นกำเนิดของพรรคปฏิวัติคอมมิวนิสต์รัสเซียขึ้น นั่นคือ "สภาแห่งการต่อสู้สำหรับชนชั้นกรรมาชีพ" (League of Struggle for Emancipation of the Working Class) เขาปราศรัยที่ไหนคนรัสเซียก็ชอบและพากันยอมรับว่าเลนินนี่แหละคือผู้นำการปฏิวัติที่พวกเขาเฝ้ารอมานาน


สำหรับประเทศเราจะเป็นอย่างไรคงไม่นานเกินรอ

Offline

#3 February 21, 2018 10:08 AM

กะตังป๋า
Member
Registered: February 27, 2017
Posts: 245

Re: แนวคิดการต่อสู้เผด็จการโบราณของคนรุ่นใหม่ และทฤษฎีปฏิวัติใหม่

พูดถึงเลนินก็แทบไม่น่าเชื่อว่าหลังเรียนจบนิติศาสตร์ (เหมือนใครรู้ไหมครับ?) เพียงไม่กี่ปี ก็กลายเป็นผู้นำปฏิวัติที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง  ในปี ค.ศ.1895 ที่เขาก่อตั้งสภาแห่งการต่อสู้สำหรับชนชั้นกรรมาชีพ (League of Struggle for Emancipation of the Working Class) นั้น เขาได้ปลุกระดมคนงานโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 30,000 คนจากโรงงาน 20 แห่งทั่วประเทศรัสเซีย ให้หยุดงานประท้วง เป็นเหตุให้เขาถูกจับกุมในวันที่ 7 ธันวาคมของปีนั้น ซึ่งเขามีอายุเพียง 25 ปี (อายุใกล้เคียงกับใครครับ?---อะไรจะตรงกันได้ขนาดนี้)

Last edited by กะตังป๋า (February 21, 2018 10:14 AM)

Offline

#4 February 22, 2018 4:22 AM

กะตังป๋า
Member
Registered: February 27, 2017
Posts: 245

Re: แนวคิดการต่อสู้เผด็จการโบราณของคนรุ่นใหม่ และทฤษฎีปฏิวัติใหม่

มาดูว่าแนวคิดสมัยใหม่ที่ต้องการเริ่มสิ่งใหม่ๆ โดย Start up มีหลักการคร่าวๆ ดังนี้
1. ค้นหา Pain Points หรือปัญหาที่มีผลต่อความไม่สบอารมณ์ของคนจำนวนมาก
2. สร้างระบบใหม่มาแก้ปัญหาหรือ Pain Points ดังกล่าว
3. ทำงานเป็นทีม ไม่ one man shows

ในเบื้องต้นจ่านิวแกนนำกลุ่ม Start Up People คงจะค้นพบ Pain Points ของรัฐบาล คสช.มากมาย ดังที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หลายครั้ง แต่อาจไม่พร้อมนำเสนอแนวทาง Political Transformation เพื่อแก้ปัญหา Pain Points โดยละเอียดได้ จึงเสนอเพียงสองข้อเสนอคือให้มีการเลือกตั้งในปี 61 และประยุทธ์ต้องไม่สืบทอดอำนาจ  ส่วนในอนาคตคงจะพัฒนากลุ่ม Start Up People ให้เป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ต่อไป

Last edited by กะตังป๋า (February 22, 2018 4:44 AM)

Offline

#5 February 22, 2018 6:10 AM

กะตังป๋า
Member
Registered: February 27, 2017
Posts: 245

Re: แนวคิดการต่อสู้เผด็จการโบราณของคนรุ่นใหม่ และทฤษฎีปฏิวัติใหม่

ฟังคนรุ่นใหม่ รังสิมันต์ โรม แกนนำกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (Democracy Restoration Group - DRG) พูดถึงแนวคิดการสร้างชาติเพื่ออนาคต ความเสมอภาค ความยุติธรรม และความสุขของทุกคน
https://m.

คลิปนี้โรมเรียกร้องนักการเมืองออกมาสู้ร่วมกับประชาชน และถามหาคุณอภิสิทธิ์ คุณนิพิทธิ์ คุณเฉลิม และแสดงจุดยืนแย้ง อ.สมศักดิ์เจียม ว่าเขาเรียกร้องการเลือกตั้งเป็นการเริ่มต้นก่อน และจะมีกระบวนการอื่นต่อไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่ดีขึ้น  ก็ยินดีด้วยครับที่คนรุ่นนี้จะมีการต่อสู้หลังการเลือกตั้งอีก

Last edited by กะตังป๋า (February 22, 2018 8:33 AM)

Offline

#6 February 23, 2018 6:20 AM

กะตังป๋า
Member
Registered: February 27, 2017
Posts: 245

Re: แนวคิดการต่อสู้เผด็จการโบราณของคนรุ่นใหม่ และทฤษฎีปฏิวัติใหม่

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดโดย กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย ร่วมกับกลุ่ม Start Up People  ใน 24 กุมภาพันธ์ 2561

เชิญร่วมงาน "ปากปราศรัย น้ำใจเชือดเผด็จการ: 3-2-1 ถึงเวลาเปลี่ยน"

ในงานพบกับ
- การปราศรัยของคนรุ่นใหม่ รวมใจคนอยากเลือกตั้งทั้งประเทศ โดย รังสิมันต์ โรม, สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์, ปิยรัฐ จงเทพ และอานนท์ นำภา
- ตลาดนัด "ช้อป ช่วย ทาส" ผนึกกำลังช้อปกันให้เป็นไท
- Free Concert โดย วงสามัญชน , กงลี่, กันต์, Kalibut

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป (ตลาดเปิด 12.00 น. เป็นต้นไป) ณ ลานด้านหน้าหอประชุมศรีบูรพา-ด้านข้างหอประชุมใหญ่ เลียบรั้วริมถนนสนามหลวง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เพจกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย
https://m.facebook.com/democracyrestoration/

เพจกลุ่ม Start Up People  (ประชาธิปไตยศึกษา V2)
https://m.facebook.com/StartUpPeopleTH/ … rce=result

Last edited by กะตังป๋า (February 23, 2018 6:31 AM)

Offline

#7 February 23, 2018 9:40 AM

กะตังป๋า
Member
Registered: February 27, 2017
Posts: 245

Re: แนวคิดการต่อสู้เผด็จการโบราณของคนรุ่นใหม่ และทฤษฎีปฏิวัติใหม่

สำหรับในต่างจังหวัดที่เป็นข่าวอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มคึกคักยิ่งขึ้นก็คงเป็นที่เชียงใหม่ที่หลังจากจัดชุมนุมเรียกร้องการเลือกตั้งที่หน้า มช. ล่าสุดถูกทหารแจ้งความดำเนินคดี  แต่กลุ่มนักศึกษาในเชียงใหม่และลำปาง ทั้งพรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ ม.เชียงใหม่ กลุ่มนักศึกษาสาขาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ และชมรมนกกระดาษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ต่างออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ยุติการแจ้งความดำเนินคดี 6 นักศึกษา-ปชช. ฐานขัดคำสั่งหัวหน้า คสช. 3/2558 พร้อมเรียกร้องให้ คสช. ยุติการละเมิดสิทธิพลเมือง ยุติการดำเนินคดีคนอยากเลือกตั้งทั้งหมด และคืนอำนาจอธิปไตยแก่ประชาชนโดยเร็ว รายละเอียดตามลิงค์นี้ 
https://prachatai.com/journal/2018/02/75541

คาดว่าความเคลื่อนไหวของนักศึกษา มช.ยังจะคงมีต่อเนื่องเพราะช่วงนี้อยู่ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาที่แข่งกัน 2 พรรค คือ พรรคสิบสองประสาน และพรรคยุวธิปัตย์  พรรคสิบสองประสาน เอาแต่กิจกรรมเฮฮาริ่นเริงและอืนๆที่ไม่ค่อยเกี่ยวการเมือง  แต่พรรคยุวธิปัตย์ สนใจกิจกรรมด้านการเมืองและเป็นปากเป็นเสียงเรียกร้องทวงสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้คนทั้งประเทศ ก็ต้องรอดูว่า 15 มีนาคม 61 ชาว มช.จะเลือกพรรคไหนเป็น สส.มช.

Offline

#8 February 24, 2018 12:29 AM

โจโฉ
Member
Registered: July 24, 2015
Posts: 76

Re: แนวคิดการต่อสู้เผด็จการโบราณของคนรุ่นใหม่ และทฤษฎีปฏิวัติใหม่

วิเคราะห์ได้ดีมากครับ!!!!

Offline

#9 February 25, 2018 4:46 AM

กะตังป๋า
Member
Registered: February 27, 2017
Posts: 245

Re: แนวคิดการต่อสู้เผด็จการโบราณของคนรุ่นใหม่ และทฤษฎีปฏิวัติใหม่

วานนี้ที่ มธ.ท่าพระจันทร์ คุณวัฒนา เมืองสุข ก็มาด้วย ท่ามกลางความดีใจของน้องๆ

มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมปราศรัย 

มีคนหนึ่งพูดถึงความขัดแย้งทางการเมืองไทยอย่างน่าสนใจคือ  นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขึ้นปราศรัย โดยกล่าวตอนหนึ่งที่ระบุกาลเวลาได้พิสูจน์แล้วว่า ความขัดแย้งตลอดทศวรรษที่ขัดขวางอนาคตของคนไทย นั้น มันไม่ใช่สงครามเสื้อเหลือง-เสื้อแดงแต่มันคือการปะทะของยุคสมัยระหว่างคนรุ่นเก่่าและคนรุ่นใหม่

“ทุกวันคืน ทุกชั่วโมง ทุกนาที ตนเฝ้าคิดว่า เมื่อไหร่เราจะพ้นจากเวรจากกรรมนี้ได้ซักที ตนคิดอยู่ตลอดว่าเราจะทำอย่างไร ถึงจะสร้างอนาคตใหม่ได้ในประเทศนี้ และตนคิดมาตลอดเวลาประสบการณ์แย่ๆที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้มันคืออะไรกันแน่ และตนได้ข้อสรุปว่า หลายคนอาจบอกว่า ทศวรรษที่ผ่านมา คือความขัดแย้งของขั้วอำนาจพรรคการเมือง บางคนบอกอย่างนั้นแต่ตนไม่เชื่อ ถึงเวลานี้มันพิสูจน์แล้วว่า นี่ไม่ใช่สงครามระหว่างเหลือง-แดง แต่เป็น “สงครามของยุคสมัย” เป็นสงครามระหว่างยุคใหม่กับยุคเก่า นี่คือการปะทะระหว่างคนยุคเก่าที่นั่งอยู่ในทำเนียบรัฐบาล เป็นคนหัวเก่า ใช้ความคิดแบบเก่า โตมาจากโลกเก่าและโลกของพวกเขากำลังจะล่มสลาย ผู้ท้าชิงที่จะมาล้มพวกเขาก็คือพวกเรา คนยุคใหม่ ความคิดใหม่และเติบโตมากับโลกแบบใหม่ และโลกของเรากำลังก่อเกิดขึ้นมา” 


ส่วนรายละเอียดการปราศรัยของนักศึกษาท่านอื่นๆ โปรดติดตามลิงค์นี้ครับ

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_84569

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.