iFreeThai

#1 March 9, 2019 3:21 AM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 327

ควรเลือกพรรคเพื่อไทยเท่านั้น ในเขตที่มีผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย

สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี....

Arbitrage ในการเลือกตั้ง :
เหตุผลที่ "ฝ่ายประชาธิปไตย" ควรเลือกพรรคเพื่อไทยเท่านั้น ในเขตที่มีผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย
.
"เลือกอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อชนะขาดถล่มทลาย"
.....................................................................
.
.
คำเตือน : บทความนี้ยาวมาก มีตัวอย่างในการคำนวณ และต้องใช้สมาธิและวิจารณญาณในการอ่าน หากต้องการอ่านแบบย่อ สามารถอ่านเฉพาะข้อที่ 9,10,15,16
.
1. การเลือกตั้งครั้งนี้เปลี่ยนกติกาการเลือกตั้งไปมากมายจนผู้ไม่ได้ติดตามใกล้ชิดย่อมรู้สึกงุนงง กติกาบางอย่างก็น่าพิศวง จนผมอดสงสัยไม่ได้ว่า ผู้ร่างรัฐธรรมนูญอาจงุนงงไปด้วยเช่นกันว่า มาไกลขนาดนี้ได้อย่างไร
.
2. กติกาหนึ่งซึ่งไม่เหมือนเดิมคือ ทุกคะแนนในคูหาเลือกตั้งไม่ "ตกน้ำ" ทุกคะแนนถูกนำมานับเป็นคะแนนรวมของพรรคการเมือง เพื่อคำนวณเป็น "ส.ส.พึงมี"
.
3. เพื่อให้เห็นภาพ ผมขอใช้ตัวเลขในการคำนวณที่เรียบง่ายต่อการเข้าใจ แต่ตัวเลขจริงไม่ง่ายๆเช่นนี้
.
4. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ 50,000,000 คน คาดการณ์ว่า มีความตื่นตัวในการมาใช้สิทธิมากกว่าเดิมในปี 2554 โดยมาใช้สิทธิเพิ่มจาก 75% เป็น 80%
.
ดังนั้น จำนวนผู้มาใช้สิทธิคือ 80% ของ 50,000,000 คน เท่ากับ 40,000,000 คน
.
5. จำนวน ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎร คือ 500 คน ดังนั้น วิธีการหาว่าพรรคการเมืองจะได้ "ส.ส.พึงมี" 1 คน ต้องใช้คะแนน Vote จากผู้ใช้สิทธิเท่าไร เราสามารถคำนวณคะแนนง่ายๆ โดยใช้ตัวเลข 40,000,000 หารด้วย 500 เท่่ากับ 80,000
.
(ความจริงต้องหักบัตรเสีย และบัตรที่ Vote No แต่ขอละไว้เพืื่อความง่าย)
.
ดังนั้น ทุก 80,000 คะแนน พรรคการเมืองนั้นๆจะได้ "ส.ส. พึงมี" 1 คน
.
ตัวเลข 80,000 เก็บไว้ในใจ
.
6. เรามาคำนวณกันต่อว่า ในแต่ละเขตเลือกตั้ง มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเท่่าไร โดยใช้ตัวเลขผู้มีสิทธิทั้งหมด หารด้วย จำนวนเขตเลือกตั้ง คือ 50,000,000 หารด้วย 350 เท่ากับ 142,857 คน
.
7. แต่ละเขตเลือกตั้ง มีผู้มาใช้สิทธิ 80% ดังนั้น จำนวนผู้ใช้สิทธิคือ 80% ของ 142,857 เท่ากับ 114,285 คน
.
8. ในแต่ละเขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครมากบ้างน้อยบ้าง แต่ไม่ต่ำกว่า 3 คน หากมีผู้สมัครคนใดได้คะแนนเกิน 50% ควรอนุมานได้ว่า ย่อมชนะเลือกตั้งในเขตนั้น
.
ดังนั้น ผุ็ชนะในเขตเลือกตั้งเป็น ส.ส.ต้องการคะแนนมากที่สุดเพียง 50% ของ 114,285 เท่ากับ 57,143 คะแนน
.
9. เราเห็น Arbitrage* ในการเลือกตั้งครั้งนี้ไหมครับ
(*Arbitrage คือ ศัพท์ในทางธุรกิจ ที่กล่าวถึงการแสวงหากำไรจากสินค้าชนิดเดียวกัน คุณภาพเหมือนกัน แต่ขายราคาต่างกันในตลาด 2 แห่ง โดย Arbitrage เกิดขึ้นเมื่อซื้อสินค้าราคาถูกกว่าในตลาดหนึ่ง มาขายแพงขึ้นแล้วทำกำไรในอีกตลาดหนึ่ง)
.
การได้มาของ ส.ส. 1 คนจากเขตเลือกตั้งต้องการ 57,143 คะแนน
แต่การได้มาของ "ส.ส.พึงมี" จากผลรวมคะแนนทั้งประเทศ ต้องการ 80,000 คะแนน
.
10. พรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัคร 250 เขตโดยน่าจะพิจารณาจากความนิยมของพรรคและฐานคะแนนจากการเลือกตั้งในอดีต
.
ดังนั้น ถ้าพรรคเพื่อไทยตั้งเป้าชนะในทุกเขตเลือกตั้ง ได้ ส.ส.250 คน ต้องการเพียง (250 คูณด้วย 57,143 เท่ากับ) 14,285,750 คะแนน
.
แต่ถ้าใช้คะแนนรวมทั้งประเทศ และตั้งเป้า "ส.ส.พึงมี" 250 คน พรรคเพื่อไทยต้องการถึง (250 คูณด้วย 80,000 เท่ากับ) 20,000,000 คะแนน
.
ต่างกันถึง 5,714,250 คะแนน!
.
และแน่นอน...ในกรณีนี้ จำนวน ส.ส.จากเขตเลือกตั้งเกินกว่าจำนวน "ส.ส.พึงมี" แล้ว พรรคเพื่อไทยจึงไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียว
.
11. ยังครับ ความน่าพิศวงยังไม่จบ จำตัวเลข 80,000 แล้วได้ "ส.ส.พึงมี" 1 คน ได้ใช่ไหมครับ ตัวเลข 80.000 นี้ไม่ใช่ตัวเลขสุดท้าย แต่ยังเปลี่ยนไปได้อีกตามสถานการณ์ที่แตกต่างไป เพราะในรัฐธรรมนูญ 2560 มีกติกาอยู่ข้อหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนขึ้นในการคำนวณหา "ส.ส.พึงมี"
.
กติกาที่ว่า ก็คือ คนที่ได้รับเลือกเป็น ส.ส.จากเขตเลือกตั้งนั้น เป็นแล้วเป็นเลย แม้พรรคการเมืองที่ ส.ส.คนนั้นสังกัด ได้จำนวน "ส.ส.พึงมี" จากการคำนวณน้อยกว่า จำนวน ส.ส.จากเขตเลือกตั้งก็ตาม
.
ผมขอชวนให้คิดต่อจาก สถานการณ์จำลอง 3 แบบ
.
12. แบบที่ 1 พรรคเพื่อไทย ชนะทั้ง 250 เขต ได้คะแนนเขตละ 57,143 คะแนน รวมได้รับ 14,285,750 คะแนน หมายความว่า คะแนนที่เหลือของพรรคอื่นๆรวมกัน คือ (40,000,000 ลบด้วย 14,285,750 เท่ากับ) 25,714,250 คะแนน
.
เมื่อเหลือ ส.ส.อีก 250 คน ดังนั้น คะแนนที่ต้องการเพื่อได้ "ส.ส.พึงมี" 1 คน เท่ากับ 25,714,250 หารด้วย 250 เท่ากับ 102,857
.
ในสถานการณ์นี้ 80,000 คะแนน ไม่ได้ "ส.ส.พึงมี" 1 คน แล้ว แต่ต้องการถึง 102,857 คะแนน
.
13. แบบที่ 2 พรรคเพื่อไทย ชนะ 200 เขต และในเขตที่แพ้ 50 เขต มีคะแนน Vote 20% จึงคำนวณแล้วรวมได้รับ 12,571,450 คะแนน หมายความว่า คะแนนที่เหลือของพรรคอื่นๆรวมกัน คือ (40,000,000 ลบด้วย 12,571,450 เท่ากับ) 27,428,550 คะแนน
.
เมื่อเหลือ ส.ส.อีก 300 คน ดังนั้น คะแนนที่ต้องการเพื่อได้ "ส.ส.พึงมี" 1 คน เท่ากับ 27,428,550 หารด้วย 300 เท่ากับ 91,429
.
ในสถานการณ์นี้ 80,000 คะแนน ไม่ได้ "ส.ส.พึงมี" 1 คน แล้ว แต่ต้องการถึง 91,429 คะแนน
.
14. แบบที่ 3 พรรคเพื่อไทย ชนะ 150 เขต ในเขตที่แพ้ มีคะแนน Vote 20% รวมได้รับ 10,857,150 คะแนน หมายความว่า คะแนนที่เหลือของพรรคอื่นๆรวมกัน คือ (40,000,000 ลบด้วย 10,857,150 เท่ากับ) 29,142,850 คะแนน
.
เมื่อเหลือ ส.ส.อีก 350 คน ดังนั้น คะแนนที่ต้องการเพื่อได้ "ส.ส.พึงมี" 1 คน เท่ากับ 29,142,850 หารด้วย 350 เท่ากับ 83,265
.
ในสถานการณ์นี้ 80,000 คะแนน ไม่ได้ "ส.ส.พึงมี" 1 คน แล้ว แต่ต้องการถึง 83,265 คะแนน
.
15. สถานการณ์ทั้ง 3 แบบนี้เป็นตัวอย่างจำลองที่คิดคำนวณแบบคร่าวๆ แต่ในสถานการณ์จริงจะมีรายละเอียดซับซ้อนกว่านี้มากมาย
.
ผมเพียงอยากชี้ให้เห็น 2 ประเด็นคือ
- การชนะในเขตเลือกตั้งได้เปรียบที่สุดในกติกาแบบนี้
- ตัวเลขในการคำนวณหา ส.ส.พึงมี เปลี่ยนแปลงได้มากถึงกว่า 25% หากเกิดสถานการณ์ที่พรรคการเมืองหนึ่งชนะในเขตเลือกตั้งจำนวนมาก
.
16. เพื่อสรุปสั้นๆ สำหรับฝ่ายประชาธิปไตย
.
การเลือกครั้งนี้คือการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่ชี้ขาดอนาคตของบ้านเมือง จะเรียกแบบที่ชาวมาเลเซียใช้เรียกการเลือกตั้งครั้งล่าสุดของเขาก็ได้ว่า นี้คือ "Mother of All Elections"
.
ดังนั้น การกาบัตรในคูหาเลือกตั้งจึงไม่ใช่เพียงไปเลือก "คนที่รัก พรรคที่ชอบ" แต่ต้องเป็นการไปเลือกโดยใคร่ครวญอย่างมียุทธศาสตร์แล้วว่า จะเลือกอย่างไรให้ "ฝ่ายประชาธิปไตยชนะอย่างถล่มทลาย" มากที่สุด
.
การเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ ต้องเลือกอย่างมียุทธศาสตร์ (Strategic Voting - SV) และเมื่อมี Arbitrage ในการเลือกตั้ง การเลือกเชิงยุทธศาสตร์จะยิ่งมีพลังและความหมายมากขึ้น
.
ข้อเสนอประการที่ 1 : ในเขตที่พรรคเพื่อไทยลงสมัคร
.
หากคุณมีพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่รักและหลงใหลอย่างยิ่ง ต้องไปเลือกให้ได้...ก็เลือกพรรคการเมืองนั้น
.
แต่หากคุณไม่มีพรรคการเมืองในใจอย่างที่กล่าวถึง และต้องการให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะขาดอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งครั้งนี้ ต้องเลือกพรรคเพื่อไทยเท่านั้น
.
ข้อเสนอประการที่สอง : ในเขตที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ลงสมัคร
.
หากคุณมีพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่รักและหลงใหลอย่างยิ่ง ต้องไปเลือกให้ได้...ก็เลือกพรรคการเมืองนั้น
.
แต่หากคุณไม่มีพรรคการเมืองในใจอย่างที่กล่าวถึง และต้องการให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะขาดอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งครั้งนี้ ต้องเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่มีโอกาสชนะสูสีในเขตนั้น (ซึ่งเขตเหล่านี้มีอยู่จริง แต่ไม่มากนัก)
.
ส่วนพรรคฝ่ายประชาธิปไตยหลายพรรคที่ได้รับความนิยมในภาพกว้าง แต่ไม่สามารถชนะเลยสักเขต (ซึ่งอาจเป็นคนที่คุณรัก พรรคที่คุณชอบ) ก็สามารถรวมรวมคะแนนทั้งประเทศเพื่อคำนวณ "ส.ส.พึงมี" ต่อไป
.
ข้อสังเกต :
พรรคเพื่อไทยชนะในเขตเลือกตั้งยิ่งมากเขตเท่าใด จะยิ่งยกระดับคะแนนที่ต้องการเพื่อได้ "ส.ส.พึงมี" มากขึ้นเท่านั้น (เช่น จาก 80,000 คะแนน ไปถึง กว่า 100,000 คะแนนในสถานการณ์จำลองแบบที่ 1) พรรคการเมืองทั้งสองฝ่าย (ไม่ว่าฝ่ายประชาธิปไตย หรือ ฝ่ายผู้มีอำนาจ) ที่ชนะในเขตเลือกตั้งน้อย หรือไม่ชนะเลย ต่างได้รับผลกระทบกับจำนวน ส.ส.ที่ได้รับแน่นอน
.
ตัวอย่างเช่น พรรคการเมืองที่ตั้งเป้าได้ ส.ส.100 คน จากเดิมคาดว่าได้ 8,000,000 คะแนนก็เพียงพอ แต่ในสถานการณ์จำลองแบบที่ 1 ข้างต้นต้องใช้ถึง 10,285,700 คะแนน เพิ่มขึ้นถึง 2,285,700 คะแนนทีเดียว
.
#เลือกอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อชนะขาดถล่มทลาย

Offline

#2 March 9, 2019 6:41 AM

ปาปียอง
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,708

Re: ควรเลือกพรรคเพื่อไทยเท่านั้น ในเขตที่มีผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย

No Thanks !!  อาจจะให้"อนาคตใหม่" เพราะชินวัตรพิสูจน์หลายครั้งว่าไม่กล้าจริง(NO GUTS)  ไม่เชื่ออีกแล้ว
รากหญ้าฮาร์ตคอร์ พึงอวตารที่จะโหวต เพราะท่านจะถูกบันทึกประวัติในการเลือกตั้งไว้หมด
วันข้างหน้า ที่ท่านจะปีนรถถังกู้ชาติกันเร็วๆนี้ นั้นมีอีกมากนัก ขาดเสียงท่านเพียงสักพันคน
คงไม่ทำให้ชาติไทยระยำแห่งนี้ มันถูกเคลื่อนไปไหนได้หรอก  มันเตรียมโกงเป็นล้านๆเสียงมากกว่านั้น

....เตรียมรบเถิดอรชุน

Last edited by ปาปียอง (March 9, 2019 6:41 AM)

Offline

#3 March 9, 2019 10:40 AM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 11,550

Re: ควรเลือกพรรคเพื่อไทยเท่านั้น ในเขตที่มีผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย

ถึงจะได้รับเลือกเข้าไปถล่มทลาย (ซึ่งเป็นไปไม่ได้)ก็เท่ากับไม่ได้เลยสักคน  จะไปเลือกตั้งให้เสียเวลาทำไม  หากทำให้หน่วยเลือกตั้งร้างไปเลยหรือหยอมแหยม อันนี้ซิมันใช่  สำหรับคนปฏิวัติ

Offline

#4 March 10, 2019 12:33 PM

ปาปียอง
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,708

Re: ควรเลือกพรรคเพื่อไทยเท่านั้น ในเขตที่มีผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย

ข่าวว่ามันจะตัดสินกันว่าใครจะเป็นรัฐบาลได้ ก็หลังจากราชพิธีฉลองบัลลังก์เลือดเสียอีก อย่างน้อย 1-2 เดือน
...และเลือดคนหนุ่มสาว..คงนองกันคราวนี้อีกครั้ง
ส่วนจะสู้เทียบเท่า 14 ตุลา 16 ได้หรือไม่? ก็จะต้องคอยดู
แต่กรุงเทพฯจะเป็นทะเลเพลิงไปทั่วทุกแห่ง เป็นบริเวณกว้างขวางอยู่หลายวัน
วีระชนและวีระบุรุษจำนวนมาก จะเกิดขึ้นพร้อมกับสถานะการณ์ เพื่อนำมวลชน
การต่อสู้จะเกิดบนแทบทุกถนน

อำมาตย์-ตำรวจ-ทหาร-ข้าราชการที่ร้ายๆ จะกลัวอย่างสุดขีด!! และคิดหนี..
เหมือนตอนกรุงพนมเปญแตกในเดือนมีนาคม 1975 อันเป็นสัญญลักษณ์
แห่งการทำลายชนชั้น ตายไปเกือบ 2 ล้านคน  หนึ่งในสามของคนเขมรทั้งประเทศ

ของเราวันนี้ ในที่สุดก็จะพิสูจน์กันได้อีกครั้งว่า

กรุงศรีอยุธยายังไม่สิ้นคนดี ...จะไม่มีจักรีและทหารจปร.ไทยเหลืออีกต่อไป

Last edited by ปาปียอง (March 11, 2019 11:55 AM)

Offline

#5 March 21, 2019 7:42 PM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 327

Re: ควรเลือกพรรคเพื่อไทยเท่านั้น ในเขตที่มีผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย

ปีใหม่ ผู้โพส :

การเลือกตั้งครั้งนี้ คือ สงครามครั้งสุดท้ายก่อนคนรุ่นเราจะหมดอายุขัย ก่อนที่ผู้นำการต่อสู้กับเผด็จการที่มีความพร้อมทุกด้านอย่างนายกทักษิณ อย่างคุณวัฒนา และ คนในพรรคเพื่อไทยจะอ่อนล้าหมดพลังเพราะวัย

เราจะต้องไม่ให้คะแนนเสียงของเราสูญเปล่า หรือเข้าทางเท้าเขา

ปีใหม่ไม่เคยโจมตีพรรคแนวร่วมของเรา ไม่ว่าจะพรรคใด รักและศรัทธาทุกพรรคเท่ากัน ที่ผ่านมามีโอกาสก็เชียร์ทุกพรรคเสมอเสมือนกัน แต่เหตุที่ต้องชวนเพื่อนๆ ให้เลือก สส เขตเพื่อไทยให้ได้ทั้งหมด 250 เขตที่ส่ง เพราะปีใหม่ต้องการชัยชนะในสงครามครั้งนี้ ปีใหม่ไม่อยากแก่และตายไปมือเปล่าโดยไม่มีโอกาสได้ลิ้มรสชาติประชาธิปไตยที่แท้ก่อน

เพราะเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มันบังคับให้เราต้องทำแบบนี้ ไม่ใช่เพราะปีใหม่ลำเอียง !

เพื่อนๆ ลองคิดตามนะคะ สส เขต ใช้คะแนนประมาณ 4 หมื่น/เขต ก็ชนะได้แล้ว ถ้าเราเหนือกว่าคู่แข่ง แต่ขณะที่ สส ปาร์ตี้ลิสต์ต้องใช้คะแนนเฉลี่ยถึง 8 หมื่นคะแนน หากเขตไหนเพื่อไทยส่ง สส ลงแข่ง ต้องการคะแนนเพิ่มอีก 1 หมื่นจะชนะ ถ้าเพื่อนๆ ไม่ช่วยกันลงให้เพื่อไทย แต่ไปลงให้อนาคตใหม่ เพื่อชาติ เสรี หรือ ประชาชาติโดยหวังว่าจะสะสมคะแนนทั่วประเทศ แลก สส ปาร์ตี้ลิสต์ให้พรรคที่ชอบ คิดแบบนี้เพื่อไทยจะแพ้คู่แข่งในเขตนั้นทันที

เท่ากับเราเสีย สส ให้เผด็จการฟรีๆ 1 คน

แล้วคะแนนที่แตกไปให้พรรคแนวร่วมเหล่านี้ จะต้องสะสมให้ได้ถึง 8 หมื่นตามคะแนนเฉลี่ย/หัว สส เราจะต้องทำแบบนี้ทั้งหมด 8 เขต เพื่อให้ได้ 80,000คะแนน เท่ากับเราเสีย สส เพื่อไทยไป 8 คน ให้เผด็จการ เพื่อแลกกับ สส ปาร์ตี้ลิสต์ 1 คน

ปีใหม่ทนเห็นพวกเราเลือกแบบนี้ไม่ได้ ทนเห็นโอกาสหลุดลอยไปต่อหน้าแบบนี้ไม่ได้ จึงต้องกัดลิ้นชวนเพื่อนๆ ให้เลือกตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้

พรรคอนาคตใหม่ ไม่ต้องเสียใจว่าปีใหม่ไม่เชียร์ ปีใหม่ก็รักนะคะ รักอาจารย์พงศกร รักทีมงานอนาคตใหม่ทุกคนเท่ากัน แต่ปีใหม่เห็นว่าการเลือกเชิงยุทธศาสตร์แบบนี้ไม่ได้กระทบพรรคอนาคตใหม่เเลย

เพราะพรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่ฐานเสียงเดียวกันกับพรรคเพื่อไทย อนาคตใหม่คือฐานของ ปชป เดิม ทั้งวัยรุ่น กทม บางส่วน จุฬาลงกรณ และ ภาคใต้ ซึ่งไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยเลย คนละ Target Group อนาคตใหม่คือตลาดใหม่ ที่จะมาเติมเต็มในส่วนที่เพื่อไทยขาด และ เข้าไม่ถึง ซึ่งอนาคตใหม่ทำได้สำเร็จอย่างงดงาม อย่างน่าชื่นชม

เขตไหนไม่มีเพื่อไทย ปชช เลือก อนค โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว อย่างปีใหม่ เอง นี่แหละเจตนากา อนาคตใหม่ ไม่ใช่การกาผิดด้วย เพราะเขตปีใหม่ไม่มีเพื่อไทย

ย้ำอีกครั้ง การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นสงครามครั้งสุดท้าย เราจำเป็นต้องเลือกแบบมียุทธศาสตร์ เพื่อชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

อาจไม่ตรงใจบ้าง แต่เราหวังตรงเป้าค่ะ !!!

Offline

#6 March 22, 2019 8:27 PM

ปาปียอง
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,708

Re: ควรเลือกพรรคเพื่อไทยเท่านั้น ในเขตที่มีผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย

ขอบคุณมากครับ

Offline

#7 March 22, 2019 8:34 PM

ปาปียอง
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,708

Re: ควรเลือกพรรคเพื่อไทยเท่านั้น ในเขตที่มีผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย

(คลิปพรรคเพื่อไทย ก่อนเลือกตั้ง 22 มีนาคม 62)

(พรรคอนาคตใหม่ก่อนวันเลือกตั้ง 22 มีนาคม 62)

ขอเพื่อนๆโชคดี ที่มีโอกาสได้ใช้ปากกาฆ่าพวกเผด็จการทหารจปร.ไทย  วันนี้ 24 มีนาคม 2562

Last edited by ปาปียอง (March 23, 2019 4:13 AM)

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.