iFreeThai

#21 September 4, 2019 8:06 PM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 375

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

ตอบคุณปาปิยองที่แสดงความเห็นว่า...ไปสกิดบอกเขาให้ตื่นตัวขึ้นอาจโดน 112 เพราะมันหาว่า "ล้มเจ้า"


มันเป็น "พระมหาบัญชา" ของพระเยซูซึ่งคริสเตียนถือว่าเป็นพระบุตรและเป็นอานุภาพหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า

ตามที่บอกแล้วว่าหลังจากพระเยซูฟื้นคืนพระชนม์ ได้อยู่กับสาวก 40 วัน ก่อนเสด็จสู่สวรรค์นั้น พระองค์เดินขึ้นบนภูเขาใกล้ทะเลสาบกาลิลี สาวกก็เดินตามไป พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้สาวกแล้วตรัสว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”
(มัทธิว 28:18-20)
https://bible.com/bible/275/mat.28.18-20.TH1971

หลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาสาวก และมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขา

ถ้อยคำที่พระเยซูตรัสนี้ คริสเตียนถือว่าเป็น "พระมหาบัญชา" ทำให้ท่านทั้งหลายได้เห็นผู้ประกาศศาสนาออกไปประกาศเรื่องของพระเยซูไปทั่วทุกมุมโลก ท่านอย่ารำคาญนะครับเพราะเขาทำตามพระมหาบัญชา ใครเป็นคริสเตียนก็ถือเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ครับ

คำว่า "...สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้..." ถือเป็นหน้าที่หนึ่งที่จะต้องทำลายอำนาจของซาตานที่ครอบงำผู้มีอำนาจการเมืองการปกครองที่ชั่วร้าย เป็นทรราช กดขี่ข่มเหงประชาชน เอาเปรียบ เสพสุข สมคบกันระหว่างเจ้าศักดินา ขุนทหาร นายทุนผูกขาด รุมทึ้งประเทศจนประชาชนตกอยู่ในความทุกข์เข็ญ โกหกหลอกลวงประชาชน บังคับประชาชนให้สยบใต้ฝ่าตีน ใครไม่อยู่ในอำนาจต้องถูกดำเนินคดีหรือถูกอุ้มฆ่าอย่างโหดร้ายป่าเถื่อน ผิดวิสัยมนุษย์ที่มีพระเจ้าเป็นสรณะพึงกระทำ

การบอกกล่าวให้ประชาชนตื่นตัวร่วมกันโค่นล้มฝูงซาตานเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นการทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซู ไม่ควรกลัวกฎหมายซาตานข้อใด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ต่างประเทศควรกล้าพูดและเขียนความจริงอย่างตรงไปตรงมา ดังที่ อ.จรัล อ.จรรยา อ.หวาน อ.ชูพงศ์ คุณแสงดาว สหายดอกแก้ว และในบอร์ดนี้หลายคน ฯลฯ ได้พูดและเขียนไว้ ไม่ใช่คอยปกป้อง เนียนอวยเพื่อหวังเมตตายกโทษที่ไม่ไปรายงานตัว คสช.จะได้กลับเมืองไทย โดยเฉพาะคนของพรรคการเมืองบางพรรคที่ไม่อยากเอ่ยชื่อ ขอให้อยู่ข้างประชาชนอย่างเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวหน่อย ไม่อยากว่าพวกเดียวกันนะครับ แต่สถานการณ์ต่อสู้แบบนี้โปรดอย่าทำให้มวลชนไขว้เขวโลเล ควรยืนยันให้ชัดว่าศัตรูเชิงโครงสร้างที่แท้จริงของประชาชนคือใคร อย่าได้หยิบยกเพียงกิจใดกิจหนึ่งที่ดูเหมือนดีมาบอกประชาชนว่าเขาดีต่อประชาชน ทั้ง ๆ ที่ภาพรวมคือภาพของการกดขี่ข่มเหง เอาเปรียบ ขูดรีด ข่มขู่ คุกคาม ทำร้าย ฆ่า ขอกราบเถอะครับ

ขอพระเจ้าอวยพร อาเมน

Offline

#22 September 26, 2019 5:33 AM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 375

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

เคยบอกแล้วว่าชนชั้นครองอำนาจของประเทศเราได้ใช้ศาสนาผีเป็นเครื่องมือในการครอบงำจิตวิญญาณของลูกน้องบริวารและประชาชน

โดยให้พ่อมดหมอผีสวมชุดขาวบ้าง ชุดเหลืองบ้าง ประกอบพิธีกรรมเรียกผีจากขุมนรกและที่สิงสถิตในที่ต่าง ๆ มาครอบงำจิตวิญญาณของคนไทย ข้าราชการใหญ่ โดยเฉพาะผู้มียศศักดิ์สูงที่ต้องเข้าพิธีกรรมกินน้ำสาบานตนว่าจะเป็นทาสรับใช้จนชีพมลาย พวกนี้จะถูกอำนาจผีหลวงหลายตนครอบงำ บางคนโดนหนักจนมีพฤติกรรมบ้าๆ บอๆ เช่น ประยุทธ์ บางคนมีอาการบ้านาฬิกา เช่น ประวิตร บางคนถูกผียาเสพติด ผีบ้าวุฒิการศึกษาสิง เช่น ธรรมนัด บางคนมึนๆ งงๆ บางวันก็รู้ว่าถูกหลอก บางวันก็ลืมว่าถูกหลอก ทำให้สู้ไปกราบไป และยอมให้ถูกหลอกจนอายุเลยเจ็ดสิบก็ยังมึนๆ เหมือนขาดสติ เช่น ทักสิน

เหล่านี้หลักข้อเชื่อของผู้เชื่อในพระเจ้าเรียกว่า "ถูกผีเข้าสิง" ผู้นำทางจิตวิญญาณ เช่น พระเยซู และอัครสาวกผู้ได้รับอำนาจจากพระวิญญาณบริสุทธ์ของพระเจ้ามักทำการขับผีออกจากร่างของผู้มาหาท่านเสมอ ปรากฏหลายแห่งในพระคัมภีร์ไบเบิล (พระคริสตธรรมใหม่)

ปัจจุบันผู้เชื่อพระเจ้าที่ได้รับการเจิมให้มีฤทธิ์เดชหรือมีอำนาจขับผี ได้ออกช่วยขับผีออกจากร่างชาวคริสต์เสมอ โดยเฉพาะในงานฟื้นฟูใหญ่ๆ จะมีพิธีกรรมขับผีออกจากผู้เชื่อจำนวนครั้งละนับร้อยนับพันคน ดังตัวอย่างคลิปนี้ คุณหมอวรุณ เลาหประสิทธิ์ ศิษยาภิบาล คริสตจักร New Hope Inter.  เมือง Seattle สหรัฐอเมริกา มาเทศนาในงานฟื้นฟูที่ห้องประชุมในห้างเซ็นทรัล เวสต์เกต เมื่อ 21 ก.ย. 2562  ทำพิธีขับผีให้ผู้เชื่อตั้งแต่ชั่วโมงที่ 2:27:00 เป็นต้นไป

https://m.

ส่วนการขับผีเดี่ยวๆ ก็มีอยู่เรื่อยในแทบทุกคริสตจักรที่เชื่อและเน้นเรื่องของพระวิญญาณ ดังเช่นคลิปนี้นาทีที่ 9.30  เป็นต้นไป

https://m.

การแก้ปัญหาพฤติกรรมบ้าๆ บอๆ ของผู้นำประเทศนี้ ผมเสนอให้ผู้นำคริสตจักรที่เชื่อและเน้นเรื่องพระวิญญาณ รวมตัวกันสักสิบคน ไปขอเข้าพบคณะรัฐมนตรี แล้ววางมือบนกระบาลไอ้พวกนี้เพื่อจับผีออกให้หมดทุกตัว และถ้ามีเวลามาก ๆ ก็ควรไปขับผีให้ สส. สว. ด้วย และถ้าใครแน่พอก็ไปขอพบเสี่ยเพื่อขับผีที่สิงอยู่ไม่ต่ำกว่าสิบตัว ทั้งผีการพนัน ผีเซ็กส์ ผีชอบจับหัว ผีงก ผีบ้า ผีโหด ฯลฯ

จะเป็นการดีต่อบ้านเมืองอย่างหาที่สุดมิได้

Offline

#23 September 26, 2019 8:25 AM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 11,588

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

dog.gif   clapping.gif

Offline

#24 September 26, 2019 2:42 PM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 375

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

ขอบคุณ usa.th

ผู้อ่านบางท่านอาจงงๆ ว่า ในเมื่อหลักข้อเชื่อของศาสนาคริสต์ก็มีความเชื่อเรื่องอำนาจของวิญญาณที่มีอิทธิพลต่อคริสตชน ทำไมผมวิจารณ์ระบบความเชื่อเรื่องวิญญาณของชนชั้นปกครองไทยในทางลบ แต่ยกย่องเชิดชูพระวิญญาณตามหลักความเชื่อทางคริสต์อย่างสูงส่ง

ขอกราบเรียนชี้แจงด้วยความเคารพท่านผู้อ่านทุกท่านว่า

ตามหลักความเชื่อของคริสต์ เชื่อว่าพระเจ้าส่งพระวิญญาณของพระองค์ ซึ่งเป็นพระวิญาณที่ดี เรียกในพระคัมภีร์ไบเบิลว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ (Holy Spirit) พระเจ้าส่งมาช่วยดูแลผู้เชื่อทุกคนหลังจากพระเยซูเสด็จกลับสู่สวรรค์ได้ 10 วัน (ใน ค.ศ.33) ตั้งแต่บัดนั้นถึงบัดนี้และต่อๆไป ผู้เชื่อจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูแลช่วยเหลือ เข้มข้นมากน้อยตามระดับความเชื่อ (Faith) และการเชื่อฟังพระเจ้า (Obeying) ของผู้เชื่อแต่ละคน นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน ทำไมต้องอธิษฐานทุกวัน ทำไมต้องไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ ฯลฯ เพราะประการหนึ่งคือต้องการเพิ่มการทรงสถิตย์ (Dwelling) ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวเราให้เข้มข้นขึ้น เข้มข้นมากเท่าใดก็เป็นผลดีต่อเรามากเท่านั้น  เราจึงยกย่องเชิดชูพระวิญญานบริสุทธิ์อย่างสูงส่ง และเรานับถือพระวิญญาณเดียว ไม่มีการบูชาวิญญาณนักบุญ (Saints) อื่นใดอีก

แต่สำหรับวิญญาณชั่วที่ซาตานควบคุมกำกับอยู่ ที่ชนชั้นปกครองไทยให้พ่อมดหมอผีเชิญมาจากขุมนรกและที่ต่าง ๆ เป็นวิญญาณร้ายที่มาครอบงำให้ลูกน้องบริวารของเจ้า และประชาชน ทำให้จิตวิญญาณ (Soul) ของประชาชนตกอยู่ภายใต้อำนาจอิทธิพลอันชั่วร้ายของวิญญาณเหล่านี้ จึงตกเป็นทาสเจ้าอย่างยาวนาน แม้เจ้าจะเลวปานนรกก็ยอมกราบและไม่กล้าวิจารณ์ ขนาดบางคนออกไปอยู่ในประเทศที่เจริญแล้ว ตาก็สว่างแล้ว แต่ยังไม่กล้าวิจารณ์เจ้า แถมออกมาแอบเนียนอวยเป็นระยะ ๆ เพราะยังมีผีร้ายที่เจ้าเลี้ยงไว้สิงอยู่หลายตัว ต้องขอให้คุณหมอวรุณ เลาหประสิทธิ์ ศิษยาภิบาล (Pastor) แห่งโบสถ์นิวโฮป (โบสถ์คนไทย) เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ช่วยวางมือขับผีออกแบบคลิปข้างบนหน่อย

จะได้หายบ้าเสียที

Offline

#25 October 2, 2019 8:31 AM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 375

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

ผมอธิษฐานต่อพระเจ้าทุกวัน แต่ยังไม่มีคำตอบใดเกี่ยวกับประเทศไทย ดูเหมือนอาจรอให้เสี่ยโอและบริวารกลับใจจากบาป และคุกเข่าศิโรราบต่อพระยาห์เวห์ 

แต่หากเสี่ยและบริวารให้ผีมารวิญญาณชั่วครอบงำจิตวิญญาณของประชาชนอย่างไม่หยุดยั้ง พระเจ้าไม่ปล่อยไว้แน่ พระองค์จึงส่งผู้รับใช้ออกมาขับผีบ่อยครั้งขึ้น และเมื่อผีทั้งหลายถูกขับออกจากคนไทยจำนวนมากขึ้น ความตาสว่างและปราศจากการครอบงำของวิญญาณชั่วก็จะทำให้พวกเขาลุกขึ้นสู้เมื่อพระเจ้าให้สัญญาณ

พระเจ้าเคยให้สัญญาณแบบนี้กับ ดร.ซุนยัดเซ็น ให้สู้กับสิ่งชั่วร้าย (evil) ที่ครอบงำเมืองจีนภายใต้อำนาจของราชวงศ์ชิงหรือราชวงศ์แมนจู ดร.ซุนยัดเซ็น เขียนข้อความหนึ่งในบันทึกของเขาเกี่ยวกับการปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์ชิงว่า

"ข้าพเจ้าเป็นคริสเตียน พระเจ้าส่งข้าพเจ้ามาต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายเพื่อประชาชนของข้าพเจ้า พระเยซูเป็นนักปฏิวัติ ข้าพเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกับพระองค์" ภาษาอังกฤษว่า "I am a Christian; God sent me to fight evil for my people. Jesus was a revolutionist; so am I."
Sun Yat-sen (จาก https://www.brainyquote.com/quotes/sun_yatsen_778137)

เมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าเห็นสมควร พระองค์จะกระทำแบบนั้นในประเทศไทยแน่นอน ขอให้ผู้เชื่ออธิษฐานด้วยความเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจ พระเจ้าเคยให้บาลาอัมกล่าวพระคำของพระองค์ในหนังสือกันดารวิถี บท 23 ข้อ 23 ว่า
"ไม่มีการถือลางในยาโคบ ไม่มีการทำนายด้วยฉลากในอิสราเอล ถึงเวลาแล้ว ยาโคบและอิสราเอลก็จะได้รับคำบอกว่า พระเจ้าจะทรงกระทำอะไร"

ดังนั้นไม่ต้องถามหมอดูหรือใครที่ไหนว่าการปฏิวัติเปลี่ยนระบอบจะเกิดขึ้นเมื่อใด   เพราะผู้กำหนดเวลาคือพระเจ้า ที่จะทรงปลดปล่อยชาวไทยจากการเป็นทาสของอำนาจผีมาร ซาตาน วิญญาณชั่ว ขอพี่น้องเตรียมพร้อมรอเวลาและสถานการณ์อันสมควร  และเมื่อมีสัญญาณจากสวรรค์พวกเราจะทำภาระกิจเดียวกับที่ ดร.ซุนยัดเซ็นเคยกระทำ   

ใครอยู่ใกล้รังสิมันต์โรม ส.ส.อนาคตใหม่ ช่วยกระซิบหน่อยว่า อย่ามัวเพลินกับตำแหน่ง ส.ส. มันไม่ได้ช่วยให้ได้แผ่นดินสวรรค์หรอก  อย่าลืมว่าพระเจ้ามอบภาระกิจสำคัญกว่า ส.ส.ให้ท่านแล้ว อย่าหนีพระบัญชา

Last edited by ฮางืด (October 2, 2019 8:53 AM)

Offline

#26 October 3, 2019 2:10 PM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 375

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

เนื่องในวโรกาสฉลองวันชาติจีน กูจะขอประนามไอ้สีจิ้นผิงและพรรคคอมมิวนิสต์จีนหน่อย

กูฟังไอ้สีจิ้นผิง ปธน.จีน กล่าวสุนทรพจน์ในวันชาติจีน ฉลอง 70 ปี คอมมิวนิสต์จีน , ในฐานะคริสเตียนบอกได้เลยว่าทุกวันนี้เอียนกับไอ้สีรวมถึงคนไทยบางคน เช่น ไอ้หยุ่นหัวล้าน ไอ้วิกรม และคริสเตียนไทยที่อวยจีน บางคนอวยจนกูคลื่นใส้

ยุคไอ้สีเป็นยุคที่การข่มเหงคริสเตียนในปักกิ่งและมณฑลต่าง ๆ เป็นไปอย่างรุนแรงมากที่สุด ไม่ผิดจากยุคปฏิวัติวัฒนธรรมสมัยเหมาเจ๋อตง คริสเตียนไทยที่อวยจีนสำเนียกไว้ด้วย.... สมัยเหมามันปิดประเทศยังพอยอมรับได้ที่ต้องสร้างเอกภาพของชาติ แต่สมัยนี้มันต้องเปิดกว้าง เพราะมึงเปิดประเทศคบค้ากับทั่วโลก แต่สันดานไอ้สีมันจะเอาแต่เงินอย่างเดียว คือเปิดเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ แต่ด้านอื่น โดยเฉพาะ การเมือง และศาสนา มันปิดเข้มงวดและข่มเหงปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองและข่มเหงคริสเตียนมากมาย

ไอ้สุทธิชัยหยุ่น,วิกรม มึงมองเรื่องนี้ด้วย อย่าหลับหูหลับตาเลียกระโปกไอ้สีจนหำมันแผล็บ ไอ้สีสั่งปราบปรามกีดกั้นการนับถือพระเจ้าของคริสเตียนในหลายมณฑลที่ไม่ประกอบพิธีกรรมตามที่คอมมิวนิสต์กำหนด (หมายถึงคอมมิวนิสต์จีนพยายามควบคุมพิธีกรรมในโบสถ์และเขียนไบเบิลใหม่เป็นไบเบิลฉบับคอมมิวนิสต์...มันบ้าไปแล้ว มันไม่เกรงกลัวพระเจ้าเลย) มีการสั่งผู้ศรัทธาเซ็นชื่อในเอกสารบังคับให้เลิกศรัทธา เอาบาทหลวงไปขัง เผาคัมภีร์ไบเบิลฉบับที่ตรงตามแบบสากลกองเป็นภูเขา สั่งปลดกางเขนมาเผาแล้วเอาธงแดงคอมมิวนิสต์ปักแทนกางเขน ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลบุกปิดโบสถ์ รื้อและทุบทำลายโบสถ์ (ดูคลิปในลิงค์เฟสบุคของ VOA Thai ข้างล่าง) บังคับให้จงรักภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์ ให้ปฏิเสธพระเจ้า ห้ามขายไบเบิลทางออนไลน์ กระทั่งเขียนไบเบิลฉบับคอมมิวนิสต์จีนให้อ่านแทนไบเบิลสากล (ดูข่าวอ้างอิงความเห้ของไอ้สีตามลิงค์นี้....)

https://mgronline.com/china/detail/9610000090967

https://themomentum.co/closing-churches-in-china/

https://m.facebook.com/watch/?v=1997810496925941&_rdr

ไอ้สีและพรรคคอมมิวนิสต์จีนมันกล่าวหาว่าความเชื่อในพระเจ้า, ความเชื่อในพระเยซูผู้ช่วยให้รอดจากบาป ว่ามีความเชื่อมโยงกับขบวนการสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตก ที่ปัจจุบันมีคริสเตียนในจีนมากกว่า 60 ล้านคน (เฉพาะโปรแตสแตนท์มี 38 ล้านคน) และหากปล่อยให้นับถือพระเจ้าอย่างเสรีจะเพิ่มเป็นร้อยและหลายร้อยล้านคนภายในสิบปีที่จะถึง จะทำให้จีนเป็นประเทศที่มีคริสเตียนมากที่สุดในโลก ไอ้สีและ พคจ.มันกลัวจนขี้ขึ้น

ไอ้สีมันกลัวว่าสักวันหนึ่งคนจีนอาจมีคอนเสริตแบบนี้และชาวจีนจะร่วมกันร้องเพลงแบบนี้ในจตุรัสเทียนอันเหมิน มันคงจะขี้ขึ้นหัวมันจริง ๆ

https://m.

มึงข่มเหงผู้เชื่อพระเจ้าแบบนี้สักวันหนึ่งมึงจะได้รู้ว่ามหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าขีปนาวุธที่มึงเอามาโชว์ในวันชาติขนาดไหน กูจะรอดู

Last edited by ฮางืด (October 3, 2019 3:05 PM)

Offline

#27 October 6, 2019 8:48 AM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 375

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

ตอนนี้จะขอพูดถึงเรื่องผีที่ชนชั้นปกครองใช้ครอบงำจิตวิญญาณของประชาชนอีกครั้ง และตอนหน้าจะขอพระราชทานวโรกาสเขียนถึง King of  Thailand โปรดอย่าว่าผมบังอาจ ผมต้องทำตามการดลใจของฟ้าสวรรค์

ส่วนขาโหดที่ต้องการเห็นคนด่าเจ้าในบอร์ดนี้ก็โปรดให้โอกาสผมทำหน้าที่ของผมด้วย ตอนที่แล้วผมหยาบช้าที่ด่าไอ้สีไปมาก มันเป็นบาปผมขออภัยต่อพระเจ้าเพราะพระองค์ไม่ชอบให้ด่าแต่ให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ส่วนการลงโทษและการแก้แค้นเป็นเรื่องของพระเจ้า พระองค์ทรงสำแดงให้เห็นเสมอ และหวังว่าอีกไม่นานไอ้สีจะได้บทเรียนที่สาสม

ส่วนผมต้องพยายามหยุดการด่าประนามลงเพื่อถวายเกียรติแก่พระเจ้าบนฟ้าสวรรค์ แต่หากต้องกล่าวถึงกษัตริย์ก็เป็นไปตามที่ได้รับการดลใจเพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเพราะหลายกลุ่มพยายามสู้ในแบบต่าง ๆ แล้วท้อถอยกันไปมาก ผมจึงขอสู้แบบของผมบ้าง แม้รู้ว่าหากลูกน้องกษัตริย์จับผมได้ผมก็ต้องตายเป็นแน่ แต่หากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้หยุดบทบาทผมจะหนีไปไหนพ้น

ในวันนี้ผมยังขอยืนยันว่าระบอบกษัตริย์ได้ใช้หมอผีเชิญวิญญาณหลายพันหลายหมื่นตัวเข้าครอบงำลูกน้อง (ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่) และบุคคลต่าง ๆ ตามพิธีกรรมหลายอย่าง จนทำให้คนเหล่านั้นมึน ๆ งง ๆ บ้า ๆ บอ ๆ เป็นสะเบิ้งสะเจิ้ง จนไม่รู้ผิดชอบชั่วดี ไม่รู้อะไรผิดอะไรถูก ไม่รู้อะไรควรไม่ควร เห็นชัดจากพฤติกรรมของประยุทธ รัฐมนตรี และ สส.หลายคน รวมถึงประชาชนอีกไม่น้อยที่ไม่ว่ากษัตริย์จะทำแบบไหนก็พากันอวยไปหมด ทีแรกคิดว่าคงอวยเฉพาะ ร.9 ที่ไหนได้ ร.ปัจจุบันยิ่งถูกอวยหนักเข้าอีก ขนาดคนธรรมดาบางคนที่ไม่ได้เป็นทหารตำรวจยังไปตัดผมทรงสามขาวเหมือนทหารตำรวจ แบบนี้ตามหลักความเชื่อของคริสเตียนสายเน้นไฟพระวิญญาณถือว่าเป็นอำนาจของผี ซึ่งเป็นอำนาจของลูกน้องซาตานที่มีอยู่ทุกประเทศทั่วโลก

ขออ้างอิงคำเทศนาของ หมอวรุณ เลาหประสิทธิ์ ศิษยาภิบาล (ศบ.) แห่งโบสถ์นิวโฮป เมืองซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา ที่มาเทศน์ที่เชียงใหม่เมื่อหลายเดือนก่อน.  ต่อมามีเศรษฐีเชียงใหม่คนหนึ่งถวายเงินให้ถึง 10 ล้านบาท ท่านจึงปรึกษาไปยังกรรมการโบสถ์ที่ซีแอตเติล กรรมการทุกคนมีความเห็นว่าให้เอาเงินทั้ง 10 ล้านบาทนี้ ใช้จ่ายในงานของพระเจ้าของโบสถ์ในเครือในประเทศไทย โดยไม่ต้องนำไปช่วยโบสถ์ที่อเมริกา

ต่อมาเศรษฐีคนนี้รู้ว่าทางอเมริกาไม่กล้ารับเงินถวายนี้ จึงบริจาคเบิ้ลไปอีก 10 ล้านบาท โดยระบุว่าก้อนหลังนี้ถวายให้โบสถ์นิวโฮปที่ซีแอตเติ้ลโดยเฉพาะ รวมการถวายสองครั้งได้ 20 ล้านบาท

จึงขอแนะนำท่านฟังคลิปนี้ คุณหมอวรุณ เทศนาแบบไหนพระเจ้าจึงได้พอพระทัยและดลใจให้คนถวายเงินมากมายขนาดนี้ โดยเฉพาะตั้งแต่นาทีที่ 28.00 พูดเรื่องผีที่ครอบงำคนไม่เว้นแม้กระทั่งนักเทศน์ จึงจำเป็นต้องขับผีที่เป็นลูกน้องของซาตานให้ออกไปชีวิตและบ้านเมืองจึงจะดีขึ้น

https://m.

รู้ว่าหมอวรุณมีโบสถ์ไทยสาขาเยอรมนี และมักไปเทศน์ที่นั่นปีละหลายหน ถ้ามีเวลาขอช่วยไปเทศน์และขับผีให้คนไทยหัวเกรียนแถว ๆ มิวนิคด้วย ที่นั่นผีสิงเยอะน่าดูนะ ทำเอาเพี้ยนกันหมอตั้งแต่หัวแถวยันหางแถว

Last edited by ฮางืด (October 6, 2019 8:59 AM)

Offline

#28 October 7, 2019 2:30 AM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 375

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

เรื่องกษัตริย์ผู้ที่ถูกจัดอันดับจากฝรั่งว่าร่ำรวยล้นฟ้ามากที่สุดในโลกนั้น มิทราบว่าระยะสองสัปดาห์ที่ผ่านพระองค์ท่านทรงพระสุบินแปลก ๆ ประการใด พระสุบินนั้นอาจเปรียบได้กับพระสุบินของกษัตริย์เนบูกัตเนสซาร์ แห่งบาบิโลน เมื่อประมาณ 580 ปีก่อน ค.ศ. ผมจะมากล่าวถึงรายละเอียดอีกครั้ง ขอเวลาสักวันสองวัน

ขอเล่าเพิ่มเติมเนื่องจากเพื่อนฝูงว่าผมอวยคริสเตียนฝ่ายที่เชื่อเรื่องไฟพระวิญญาณมากไป ก็ขอเรียนว่าที่อวยเพราะมีกลุ่มนี้เท่านั้นที่จะสู้อำนาจผีมารซาตานของระบอบกษัตริย์ได้ ท่านไม่เห็นหรือว่าคนที่ยุ่งกับผีเหล่านี้ล้วนแต่บ๊อง ๆ และเพี้ยนกันทั้งนั้น แต่ละคนมีจิตใจเหมือนคนปกติทั่วไปหรือเปล่า อย่าให้ผมต้องแจกแจงเป็นเรื่อง ๆ เลยนะ

ส่วนสาเหตุหลักที่ผู้เชื่อเรื่องไฟพระวิญญาณถูกคริสเตียนสายอื่นโจมตีก็เพราะมีคนย้ายโบสถ์มาอยู่สายนี้มากขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐีเชียงใหม่ ชื่อคุณประเสริฐ (ขอสงวนนามสกุล) ก็ย้ายจากโบสถ์เดิมมาอยู่โบสถ์ในเครือหมอวรุณ แล้วถวายเงินตั้ง 20,000,000 บาท ถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่ของคริสจักรสายเดิมท่านควรตกใจไหมครับ ชาวคริสแต่ละสายต่างก็จวกกันเละ และในอนาคตจะได้เห็นสายหมอวรุณมีความคึกคักมากขึ้น ดูคล้ายวัดธรรมกายหรือเปล่า แต่นี่เขาของแท้นะ ขับผีได้มากมาย และเติมพระวิญญาณบริสุทธ์ให้สมาชิกทุกอาทิตย์ด้วย

Offline

#29 October 8, 2019 4:34 AM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 375

Re: ใครมีเงินมาก คิดทำใหญ่โตเช่น Versailles Project เอาเงินแจกชาวบ้านดีกว่

ได้ข่าวจากเมืองไทยปีกว่าแล้วว่ากษัตริย์ใหม่ให้ย้ายสถานที่ราชการ สวนสัตว์ สถานศึกษา สนามม้า และอื่น ๆ ที่ตั้งบนที่ดินของเจ้าในกรุงเทพฯ ออกไปที่อื่นเพื่อจะปรับปรุงและก่อสร้างอภิมหาอลังการสถานระดับที่พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศสต้องเรียกพี่

ทีแรกก็ดีใจที่กษัตริย์ใหม่จะทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในฐานะกษัตริย์ที่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในโลกสร้างโครงการใหญ่ ๆ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ประเทศ ในอนาคตอีกร้อยปีข้างหน้าต้องเป็นที่ท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเป็นแน่แท้  แต่ทราบในเวลาต่อมาว่าโครงการนี้จะขอให้รัฐบาลหางบประมาณจากภาษีประชาชนจัดสรรให้ปีละประมาณ 3,000 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ต้องใช้ทั้งหมด 18,000 ล้านบาท ไม่ทราบว่าเท็จจริงประการใด ใครทราบช่วยอนุเคราะห์ข้อมูลด้วย เพราะเป็นห่วงว่ารัฐบาลที่มีขีดความสามารถในการหาเงินต่ำแบบนี้จะเอาเงินที่ไหนมาทำได้ ลำพังจะหาเงินมาแก้ปัญหาปากท้องประชาชนยังไม่มีปัญญา จนประชาชนจะลุกออกมาไล่กระทืบในอีกไม่ช้าไม่นานนี้


เรื่องความคิดก่อสร้างอภิมหาโครงการของกษัตริย์ในประเทศอื่น ในอดีตก็มีเหมือนกัน โดยมักจะทำหลังจากเสร็จศึกสงครามที่รบชนะอาณาจักรต่าง ๆ โดยรอบจนกลายเป็นมหาอำนาจในย่านนั้นหรือเรียกว่าเป็นระดับจักรวรรดิ (Empire)

เช่น อิสราเอลสมัยกษัตริย์ดาวิด (David ระหว่าง 1037 - 967 ปีก่อน ค.ศ.) ที่ทุกอาณาจักรในตะวันออกกลางและอัฟริกาบางส่วนต้องมาคุกเข่าสวามิภักดิ์ จึงทำโครงการสร้างพระวิหารให้เป็นพระนิเวศของพระเจ้า ภายในวิหารบุทองคำบริสุทธิ์ทั้งหลัง ภาชนะและเครื่องใช้สำคัญ ๆ ทำด้วยทองคำทั้งสิ้น กษัตริย์เมืองต่าง ๆ และพ่อค้าทั่วสาระทิศได้นำหิน ทองคำ ทองสัมฤทธิ์ เงิน โลหะอื่น ๆ รวมถึงไม้สนสีดาสุดยอดของไม้ในแถบเลบานอนปัจจุบัน มาถวาย พระองค์ก็รวบรวมไว้แต่ยังไม่ทันสร้างก็สวรรค์คตเสียก่อน มาก่อสร้างเสร็จสมัยกษัตริย์ซาโลมอน (Salomon) ซึ่งเป็นราชโอรส มูลค่าก่อสร้างถ้าเป็นสมัยนี้คงเป็นแสนล้านบาท ทั้งกษัตริย์ดาวิดและกษัตริย์ซาโลมอน ตอนขึ้นเป็นกษัตริย์ใหม่ ๆ ก็ทำตัวดี แต่พอมีอำนาจมากขึ้น ดาวิดรบชนะอาณาจักรต่าง ๆ จนไม่มีใครกล้าแข็งข้อก็เหลิงอำนาจเย่อหยิ่งและกระทำบาปเห็นผู้หญิงสวยก็เอามาทำเมียเสียสิ้น 

ส่วนกษัตริย์ซาโลมอน (971-931 ปีก่อน ค.ศ.) ก็เช่นเดียวกัน ตอนเป็นกษัตริย์ใหม่ ๆ ก็ตั้งใจสร้างพระวิหาร และพระราชวังส่วนพระองค์ สร้างเมืองหัวเมือง เมืองคลังหลวง เมืองที่มั่น ฯลฯ จนสำเร็จ อีกทั้งพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาให้จนเป็นที่ร่ำลือไปทั่วว่าทรงมีสติปัญญาปราดเปรื่องอย่างอัศจรรย์เป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องจากประชาชนและกษัตริย์ทุกอาณาจักรในแถบนั้น ในที่สุดพระองค์ก็เหลิงอำนาจและหยิ่งผยองลำพองพระทัย ใครมีลูกสาวสวยก็เอามาถวายเป็นมเหสีและนางสนม ทำให้พระองค์เอาพระทัยออกห่างจากพระเจ้า (พระยาห์เวห์) และหันไปสักการะพระอื่นตามเมียที่บางคนเป็นคนต่างชาติและนับถือพระอื่นที่ไม่ใช่พระยาห์เวห์พระเจ้าของอิสราเอล นับมเหสีได้ 700 คน และนางสนมอีก 300 คน รวมเป็น 1,000 คน ครองเจ้าสถิติโลกกษัตริย์ที่มีเมียมากที่สุด กระทั่งเวลาผ่านมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา 2,950 ปี ยังไม่มีกษัตริย์ใดในโลกสามารถทำลายสถิตินี้ได้.... (แต่ไม่แน่นะอีกไม่กี่ปีอาจมีกษัตริย์แถวเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทำลายสถิตินี้)

ในที่สุดพระเจ้าทรงไม่ปลื้มกษัตริย์ซาโลมอน แต่ทรงเห็นแก่ความภักดีของกษัตริย์ดาวิดผู้เป็นบิดา จึงไม่ลงโทษซาโลมอน แต่หลังจากซาโลมอนสวรรค์คต พระเจ้าทรงทำให้ผู้สืบทอดอำนาจคือโอรสและข้าราชการแตกแยกกัน แบ่งดินแดนออกเป็นสองอาณาจักร คืออาณาจักรเหนือ (อิสราเอล) มีสะมาเรียเป็นเมืองหลวง และอาณาจักรใต้ (ยูดาห์) มีเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวง


อีกกษัตริย์ที่ทำอภิมหาโครงการบรรลือโลกคือ กษัตริย์เนบูกัตเนสซาร์ (ระหว่าง 605 - 562 ปีก่อน ค.ศ.) แห่งกรุงบาบิโลน (ปัจจุบันคือแถบลุ่มแม่น้ำยูเฟรติสประเทศอิรัค) โดยหลังจากรบชนะอาณาจักรต่าง ๆ แถบตะวันออกกลางได้  ก็ว่างเว้นจากสงคราม จึงให้สร้างสวนลอยบาบิโลน โดยให้ทดน้ำจากแม่น้ำยูเฟรติสขึ้นไปรดสวนลอย มีความยิ่งใหญ่สวยงามกลายเป็นแลนด์มาร์คอันเลื่องลือของผู้คนในสมัยนั้น ก่อนหน้านั้นคือในปีที่สองของการครองอำนาจพระองค์ก็เหลิงอำนาจ เย่อหยิ่ง สำคัญตนว่ายิ่งใหญ่ในโลก จนพระเจ้าได้มาเตือนสติทางพระสุบินในคืนหนึ่ง พอตื่นขึ้นมารู้สึกพระองค์ว่าฝันประหลาดและรู้สึกกลัว แต่จำความฝันไม่ได้ โหร นักวิทยาคม และหมอดูทั้งหลายก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าพระองค์ฝันว่าอย่างไร จึงทำนายไม่ได้ จนกระทั่งดาเนียลชาวยิวที่เป็นเชลยศึกได้อาสาทูลขอรับการเปิดเผยจากพระเจ้า แล้วมากราบทูลให้กษัตริย์ทราบว่าทรงมีความฝันอย่างไร พร้อมกับแก้ความฝันให้ด้วยพอสรุปว่า พระเจ้ามาสำแดงเตือนสติให้กษัตริย์รู้ว่า เป็นแค่กษัตริย์ในโลกมนุษย์กลับเหลิงอำนาจ รู้ไหมว่าอาณาจักรบาบิโลนที่ยิ่งใหญ่ในเวลานี้อีกไม่นานก็จะล่มสลาย จะมีอาณาจักรที่สองมาแทนที่ (หมายถึงจักรวรรดิเปอร์เซีย-แคลเดีย) ต่อไปอาณาจักรนี้จะล่มสลายและมีอาณาจักรที่สามมาแทนที่ (หมายถึงจักรวรรดิกรีก)  ต่อไปอาณาจักรนี้จะล่มสลายและมีอาณาจักรที่สี่มาแทนที่ (หมายถึงจักรวรรดิโรมัน) ต่อไปอาณาจักรนี้จะล่มสลายและมีอาณาจักรประสมมาแทนที่ (นักศาสนศาสตร์บางคนว่าหมายถึงสหประชาชาติ - United Nations  หรือ UN แต่บางคนว่าหมายถึงสหภาพยุโรป หรือ Europian Union - EU) และต่อมาอาณาจักรสุดท้ายนี้จะถูกทำลายจนถึงกาลอวสาน และพระเจ้าจะสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้ามาแทนที่  (คาดว่าอีกไม่นานจะเกิดเหตุการณ์นี้ ดังนั้นใครอาศัยในเขต EU จงระวังคำทำนายนี้ไว้เพราะมันจะถูกทำลายถึงกาลอวสานในไม่ช้านี้....อ่านไบเบิล หนังสือดาเนียล บทที่ 2)

พอกษัตริย์เนบูกัตเนสซาร์ได้ยินการล่วงรู้ถึงความฝันอันสุดล้ำลึกของพระองค์และการแก้ความฝัน ก็ถึงกับเข่าอ่อน ทรงกราบลงและเคารพดาเนียล และมีพระบัญชาให้นำเครื่องบูชา และเครื่องหอมมาถวายดาเนียล
(อ่าน ดาเนียล 2:46
https://bible.com/bible/275/dan.2.46.TH1971)

ต่อมากษัตริย์เนบูกัตเนสซาร์ครองอำนาจได้จนมีอายุเพียง 43 ปี ก็ถูกรัฐประหารและหลานขึ้นเป็นกษัตริย์แทน อาณาจักรบาบิโลนอยู่ได้รวมแค่ 66 ปี ก็ถูกอาณาจักรแคลเดียและเปอร์เซียรวมกำลังกันมาโค่นล้ม และประหารชีวิตกษัตริย์บาบิโลน


นี่เป็นสองสามตัวอย่างของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตที่พอมีอำนาจสูงสุดก็เหลิงอำนาจ เย่อหยิ่ง ยะโส จนราชวงศ์ของพระองค์ต้องถึงกับล่มสลายในเวลาอันรวดเร็ว และอาณาจักรอื่นที่เคยคุกเข่าให้ ต่างลุกขึ้นแข็งข้อและโค่นล้มราชวงศ์ของท่านอย่างสุดอนาจ เป็นอุทาหรณ์ให้ชนรุ่นหลังโดยเฉพาะคนใหญ่คนโตพึงสำเนียก รู้จักการถ่อมใจ (Humble) พระคัมภีร์ไบเบิลบันทึกไว้ในหนังสือ 1 เปโตร บท 5 ข้อ 5-6 ว่า

".....อันที่จริงให้ท่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกัน ด้วยว่า พระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหอง แต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตน  เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร"
(อ่าน 1 เปโตร 5:5-6
https://bible.com/bible/275/1pe.5.5-6.TH1971)


สรุปว่า ท่านทั้งหลายจงมีความถ่อมใจต่อกันและกัน เพราะเมื่อถึงเวลาอันสมควรพระเจ้าจะยกท่านสูงขึ้น  หากเย่อหยิ่งจองหองอย่างเช่นนายกและคนบางคน จะถูกกระชากลงจากอำนาจในที่สุด....อาเมน

Last edited by ฮางืด (October 8, 2019 11:18 AM)

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.